Pressmeddelanden

Röda Korset på återvinningscentralen i Forsbacka

2014-09-30 08:53 CEST Gästrike återvinnare Nu kan du lämna begagnade kläder, möbler och saker till second hand på återvinningscentralen i Forsbacka. I början kommer Röda Korset vara på plats och berätta om återbruket för kunderna. När du lämnar till återbruk minskar din miljöbelastning enormt och nu finns den möjligheten på fem återvinningscentraler i regionen.

2014-09-30 08:30 CEST Malmö stad De senaste tre åren har kommuner och forskare från Sverige och Danmark samarbetat i stadsutvecklingsprojektet Urban Transition Öresund. Tillsammans har man verkat för att ta fram metoder och redskap för hur man kan fokusera på hållbarhet i alla nivåer av stadsplaneringen. När projektet nu lider mot sitt slut är det dags att dela med sig av resultaten.

Statoil lanserar förbättrad bensin i samarbete med Gustav Träff

2014-09-30 08:29 CEST Statoil Fuel & Retail Sverige AB I samband med lanseringen av milesPLUS® 98, Statoils premiumbensin, samarbetar Statoil med Gustav Träff som driver den största nordiska bilkanalen på YouTube, GTboard.com. Milesplus 98 är en vidareutveckling av bensinen miles, som förutom att den räcker 2,7 procent längre även ger bättre prestanda.

Midroc säljer profilfastighet i Malmö

2014-09-30 08:23 CEST Midroc Midroc säljer Malmös nya mässanläggning i Hyllie till Kungsleden. I affären ingår också försäljning av ett intilliggande planerat parkeringshus.

2014-09-30 08:17 CEST Hagainitiativet The companies in the Haga Initiative aim to reduce their climate impact with at least 40 percent by 2020. Their results this far are presented in the new Greenhouse Gas Emissions Disclosure 2013, which is the fourth climate disclosure since 2010.

Nils Holgersson-rapporten: Kraftiga prisökningar på vatten

2014-09-30 08:00 CEST Riksbyggen Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med hela 3,6 procent det senaste året. Men skillnaden mellan kommunerna är stora. – Stockholmarna får fem glas vatten för samma pris som invånarna i Tanum betalar för ett, säger Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Nils Holgersson-rapporten: Kraftiga prisökningar på vatten

2014-09-30 08:00 CEST Hyresgästföreningen Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med hela 3,6 procent det senaste året. Men skillnaden mellan kommunerna är stora. - Stockholmarna får fem glas vatten för samma pris som invånarna i Tanum betalar för ett, säger Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Vattenfall polisanmäls för miljöbrott

2014-09-30 05:45 CEST Älvräddarna Trots att Vattenfall AB fått 4,3 miljoner för produktionsförluster av statliga medel, har de vid tre tillfällen av fyra i september inte följt villkoren för verksamheten vid Bosgårdens kraftverk i Rolfsån, Västra Götaland. Vattenfall ska enligt dom spilla vatten för att lax ska hitta upp i den fiskväg som finns på platsen. Nu polisanmäls Vattenfall för miljöbrott.

2014-09-29 18:00 CEST Halmstads kommun En företagare förbjuds att bedriva yrkesmässig målnings- och lackeringsverksamhet i sin bostad på Snöstorp, om han inte installerar rening som helt tar bort lukt av färg och lösningsmedel. Det beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads kommun vid dagens sammanträde.

Trafikinformation: Banarbeten i Göteborg

2014-09-29 16:11 CEST Västtrafik Mellan den 2 och 8 oktober genomförs flera banarbeten i Göteborg som påverkar tågtrafiken. Under perioden blir det bussersättning på vissa sträckor och förseningar kan förekomma.