Pressmeddelanden

2015-07-01 08:30 CEST E.ON Sverige AB E.ON Värme utvecklar fjärrvärmeproduktionen i Täby med två biobränslepannor. Genom ett unikt samarbete kommer anläggningen att ägas av E.ON och fyra lokala bostadsrättsföreningar gemensamt. Projektet förkroppsligar E.ONs ambition att arbeta tillsammans med kunderna för en hållbar stadsutveckling.

Miljoner till naturvård i Värmland

2015-07-01 08:20 CEST Länsstyrelsen Värmland ​Med regeringens vårbudget kommer ett välkommet tillskott på 12,4 miljoner till naturvården i Värmlands län. Nu blir det fler åtgärder för att stärka biologisk mångfald och friluftsliv. Med hjälp av tillskottet kommer Länsstyrelsen Värmland att stärka skyddet av Värmlands natur genom en rad åtgärder. Tillskottet gör att det ser ljusare ut för naturvårdsarbetet i länet.

Spara på vattnet i Båstad så räcker det till alla, hela sommaren

2015-07-01 08:00 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp På grund av kommunens begränsade vattentillgångar har hela Båstads kommun bevattningsförbud året runt. Det innebär att man endast får vattna med kanna eller vattenslang i handen och inte ha vattenspridare kopplade till det kommunala dricksvattennätet.

Tydligare regler underlättar för bönder

2015-07-01 07:56 CEST KRAV Idag publiceras de kommande reglerna för 2016 på KRAVs webbplats. Bland nyheterna märks ett tydligare regelverk, till exempel uppdelning av regler per djurslag. Under regelöversynen har rekordmånga, över femhundra remiss- och enkätsvar skickats till KRAV. Där framgår det bland annat att mjölkbönderna tycker att reglerna för tydligare beteskrav är viktiga att behålla.

Pantamera på årets festivalturné

2015-07-01 07:30 CEST Returpack - Pantamera Pantamera är ute på sin årliga festivalturné för att hjälpa arrangörerna att samla in alla burkar och PET-flaskor och uppmuntra besökarna att panta mera. Just nu är det panten från Bråvalla-festivalen som tas omhand. Bästa pant-festivalen hittills är Sweden Rock där man lyckades samla in 750 000 burkar och PET-flaskor.

Scandic öppnar nytt internationellt storhotell i Kødbyen – befäster positionen som Danmarks största hotelloperatör

2015-07-01 07:30 CEST Scandic Hotels Scandic Hotels, Nordens största hotelloperatör, öppnar under våren 2018 ännu ett internationellt storhotell. Hotellet som öppnas mitt i Köpenhamns trendiga “meatpacking district” – Kødbyen – kommer att präglas av områdets historia samt urbana karaktär och bli en pulserande mötesplats för både hotellgäster och köpenhamnsbor.

2015-06-30 20:35 CEST Adven Sweden AB

Kristoffer Persson får 2015 års Göran Bredinger-stipendium

2015-06-30 18:00 CEST Mötesplats Social Innovation 2015 års Göran Bredinger-stipendium tilldelas Kristoffer Persson. Han vill med sin idé Studentvikarie Sverige möta skolans vikarie- och lärarbrist, genom att locka studenter att extra-jobba inom skolan och därigenom få upp ögonen för läraryrket. Stipendiet delas ut i samarbete med Mötesplats Social Innovation.

Idag lanseras Citylab

2015-06-30 15:54 CEST Sweden Green Building Council Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC), som lanseras idag. Citylab erbjuder bl.a. metoder och verktyg för att utveckla städer hållbart. Citylab vänder sig till individer och till olika typer av stadsutvecklingsprojekt – både små och stora projekt kan medverka.

Restaurerade bäckar behöver 25 år eller mer för att återhämta sig

2015-06-30 15:19 CEST Umeå universitet Antalet växtarter som växer närmast intill restaurerade vattendrag kan behöva upptill 25 år för att återhämta sig och nå samma utbredning som de haft under flottningsepoken. Detta enligt en studie av doktoranden Eliza Maher Hasselquist, tillsammans med andra forskare från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som publicerats i tidskriften Ecological Applications.