Pressmeddelanden

2015-05-04 13:12 CEST Världsnaturfonden WWF Nästan dubbelt så mycket som Sveriges totala årliga koldioxidutsläpp – 100 miljoner ton – har företagen i WWFs globala klimatprogram Climate Savers minskat sina koldioxidutsläpp med på tretton år. Nu samlas Volvokoncernen, SKF och en rad andra internationella företag i Göteborg för att driva på utvecklingen.

2015-05-04 09:20 CEST Länsstyrelsen Västerbotten Majförbudet för skoterkörning har numera ett fast datum. Efter den 5 maj är det förbjudet att köra snöskoter på all statlig mark i fjällen utan dispens från Länsstyrelsen.

Olönsam förnybar energi slår ut jobb

2015-05-03 14:56 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Flera internationella undersökningar visar att omfattande subventioner snedvrider marknaden, höjer elpriserna och slår ut jobb, skriver miljö- och energidebattörerna Jonny Fagerström och Lars Bern.

Oatly sponsrar svenska surfaren Freddie Meadows.

2015-04-30 11:45 CEST Oatly Oatly går nu samman med Sveriges mest framgångsrika surfare, Freddie Meadows, för att sprida budskapet om företagets hälsosamma och helt växtbaserade havreprodukter. Genom samarbetet vill Oatly belysa sitt åtagande att bidra till vår planets välbefinnande. Freddie har ett stort miljöengagemang och har nyligen lämnat jakten på titlar för att koncentrera sig på den svenska kustens outforskade vågor.

Nya regler gör det lättare för yngre att bli yrkesfiskare

2015-04-30 08:50 CEST Havs- och vattenmyndigheten ​Nya regler för yrkesfisket gör det lättare för yngre personer att bli yrkesfiskare. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, hoppas också att de nya reglerna ska leda till färre passiva tillståndshavare. - Vi vill göra det enklare att byta tillståndshavare för olika typ av fisken, exempelvis torsk i Östersjön och fiske efter nordhavsräka i Västerhavet, säger Qamer Chaudhry .

Ja till att landa torsk i Råå, Ålabodarna, Viken och Barsebäcks hamnar

2015-04-30 07:49 CEST Havs- och vattenmyndigheten Från och med i morgon, den 1 maj, får yrkesfiskare åter landa större fångster av torsk i Barsebäck, Ålabodarna, Råå och Vikens hamnar. - Vi ser att det här kan gynna det kustnära fisket i Skåne län och att det minskar risken för att torsk slängs överbord eller landas illegalt, säger Martin Bjerner, handläggare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Örnsköldsvik är Sveriges friluftskommun 2015

2015-04-29 06:52 CEST Örnsköldsviks kommun Örnsköldsvik har utsetts till Sveriges Friluftskommun 2015.Kommunen får utmärkelsen för ett brett förankrat arbete där man skapar förutsättningar för ett tätortsnära friluftsliv genom att säkerställa och tillgängliggöra områden.

2015-04-28 09:19 CEST Täby kommun Den nya kartappen, Gröna kilar, ska göra det enklare att hitta ut i naturen och uppleva platser i några av länets grönområden. Framtagandet av appen har skett i bred samverkan mellan flera kommuner inom Stockholms län. Onsdagen den 29 april klockan 13.00 demonstreras appen vid Södersätra koloniområde i Sollentuna.

2015-04-28 08:42 CEST Enetjärn Natur Om samhället börjar prioritera biologisk mångfald lika mycket som klimatfrågan kommer marknaden börja ta ansvar för förlusterna av natur och arter. Ekologisk kompensation blir ett viktigt verktyg i samhällsbygget. Möjligheten uppstår för marknaden att hantera kompensationsbehovet genom ”habitat banking”. Men framgången för habitat banking hänger på hur flexibel ekologisk kompensation tillåts vara.

​Pressinbjudan: Ny kartapp visar vägen ut i naturen

2015-04-28 07:45 CEST Upplands Väsby kommun Den nya kartappen, Gröna kilar, gör det enklare att hitta ut i naturen och uppleva platser i några av länets grönområden. Framtagandet av appen har skett i samverkan mellan kommuner inom Rösjön- Angarn- och Bogesundskilarna i Stockholms län. Onsdagen den 29 april klockan 13.00 demonstreras appen vid Södersätra koloniområde i Sollentuna.