Pressmeddelanden

2014-11-24 10:46 CET SweTree Technologies AB STT arbetar sedan 2006 med somatisk embryogenes, en teknologi för att effektivt kunna producera förädlade granar, s.k. ”frösticklingar”. Nästa projektsteg är att visa att den automatiserade processen är tillräckligt kostnadseffektiv genom att göra en uppskalning av produktionen till pilotskala. STT har tilldelats 5 miljoner av Vinnova för den första fasen i ett treårigt pilotskaleprojekt.

2014-11-21 08:24 CET Länsstyrelsen Västerbotten Det finns inga tecken på att kräftpesten som tidigare konstaterats i Ume- och Vindelälven finns kvar. Därför förlängs inte beslutet som förklarar området som smittat.

WWFs julklappstips: Ge bort ett fadderskap eller stötta en parkvakt i jul!

2014-11-20 14:23 CET Världsnaturfonden WWF Ge bort en gåva som gör skillnad – WWF fortsätter satsningen på stöd till fler parkvakter i kampen mot den grymma tjuvjakten på elefanter, noshörningar och tigrar. Med en julgåva till parkvakterna eller ett fadderskap följer ett fint gåvobevis att lägga i paketet.

Ny HaV-studie: Fritidsfisket omsätter miljarder varje år

2014-11-20 09:50 CET Havs- och vattenmyndigheten Närmare 1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar varje år och de lägger fem miljarder kronor på sin hobby. De viktigaste arterna är abborre, gädda, öring och makrill. Det visar en färsk enkätundersökning som genomförts av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Det är första gången vi tar fram officiell statistik om fritidsfisket, säger Håkan Carlstrand.

2014-11-14 16:19 CET IVL Svenska Miljöinstitutet Ovanligt höga halter av svaveldioxid i luften har uppmätts på olika platser i Norrbotten och Västerbotten under september. Det visar nya mätningar från IVL Svenska Miljöinstitutet. Enligt forskarna är det mycket sannolikt att det är ett pågående vulkanutbrott på Island som sprider förorenad luft till Sverige.

Grandominerad blandskog omvandlas till lövskog

2014-11-14 09:00 CET Länsstyrelsen Värmland En större restaurering av skog pågår sedan några veckor inom naturreservatet Gårdsviksfjället, Säffle kommun. Barrträd, främst gran, avverkas för att ge utrymme till de lövträd som finns för att de ska överleva och utvecklas. Den utvecklingen är viktig för att förbättra förutsättningarna för arter i lövskogsmiljöer.

3,2 miljoner till forskning om faran med plast i havet

2014-11-12 09:44 CET Örebro universitet Örebroforskare har fått 3,2 miljoner kronor från forskningsrådet Formas för att undersöka vilken inverkan plast har på det marina ekosystemet. – Genom att ta reda på hur farlig plasten är och vad det är som gör den farlig blir det möjligt att hitta lösningar för att minska skadorna på miljön, säger Anna Kärrman, forskare i kemi vid Örebro universitet.

Misstänkta fall av utkast av småräka anmälda till åklagarmyndigheten

2014-11-11 20:04 CET Havs- och vattenmyndigheten Kustbevakningens övervakning har resulterat att myndigheten kunnat observera och dokumentera misstänkta utkast av småräka. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som är samordnande myndighet för fiskerikontrollen har nu anmält händelserna till åklagarmyndigheten. - Utkast av räka strider mot fiskelagen och EU:s bestämmelser, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

Kommungemensam analys av Rösjökilen klar

2014-11-11 06:55 CET Upplands Väsby kommun Analysen av ekologiska landskapssamband i Rösjökilen är nu klar. Genom ny teknik har Upplands Väsby kommun i samarbete med Vallentuna, Sollentuna, Danderyd, Täby samt landstingets planeringsenhet, TMR, tagit fram analyser som visar viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för några rödlistade och fridlysta arter. Resultaten kan användas för hållbar stadsplanering och förvaltning av känslig natur.

HaV tillåter ökning av räkfisket i Kattegatt och Skagerrak under resten av året

2014-11-10 17:57 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tillåter ett något ökat fiske av räka under resten av året. Hittills har cirka 75 procent av svenska kvoten fiskats upp. - Det finns utrymme inom Sveriges kvot för fortsatt fiske. Dessutom visar räkbeståndet i Skagerrak och Kattegatt en positiv utveckling enligt den senaste rådgivningen från Internationella Havsforskningsrådet, ICES, säger Ingemar Berglund.