Pressmeddelanden

HaV ger sex miljoner kronor för att minska skräpet längs Bohuskusten

2015-05-13 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt sex miljoner kronor för att minska skräpet längs Bohuskusten. Pengarna går till projektet ”Ren och attraktiv kust” där elva kommuner deltar. Målet är att både ta hand om ilandflutet skräp och att förebygga med fler och bättre papperskorgar och soptunnor vid stränderna.

Piteå tänkbar etableringsort för demonstrationsanläggning

2015-05-12 17:15 CEST Piteå Science Park I dag presenterades resultaten från en unik studie om möjligheterna att använda Power to Gas i Sverige. Genom att ta hand om elöverskotten – producera vätgas, lagra överskottet i gasnät eller utöka produktionen av biogas – ökar andelen förnybart, minskar utsläppen och öppnar för mer vindkraft. Piteå är en av tre tänkbara etableringsorter med goda förutsättningar att ha en anläggning på plats 2016.

Historisk markanvändning spelar roll för kolhalten i nordliga sjöar

2015-05-12 15:27 CEST Umeå universitet Den historiska bilden är viktig när man ska försöka förstå miljön och förutsäga hur den kan förändras i framtiden. Det menar forskare vid Umeå universitet som med analyser av sedimentkärnor från sjöar kunnat se hur kolhalten varierat beroende på naturens egen långsiktiga dynamik, men även av människans påverkan under hundratals år. Studien är publicerad i den ansedda tidskriften PNAS.

Myresjöhus lyfter solceller på Klimatveckan 25-30 maj

2015-05-12 10:15 CEST Myresjöhus AB Den ledande husleverantören kommer att föreläsa om sitt nya miljövänliga tillval solceller under den årliga Klimatveckan på Elmia den 25-30 maj.

HaV delar ut nästan 60 miljoner kronor till miljöprojekt

2015-05-11 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten 22 miljöprojekt runt om i landet får dela på nästan 60 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Pengarna går bland annat till ökat skydd av marina miljöer, återställning av flottleder och restaurering av havsvikar. - Dessa bidrag går enbart till konkreta miljöåtgärder, inte forsknings- eller kunskapsprojekt, säger Charlotta Stadig, utredare på HaV.

Pressinbjudan: Invigning av SRV återvinnings nya THS-anläggning

2015-05-08 11:24 CEST SRV återvinning AB Med levande rockmusik, ekologiska hamburgare, rundvandring och annat trevligt inviger vi på tisdag vår helt nya tvätthallsslamsanläggning (THS) på Gladö utanför Huddinge. Det är den mest moderna av sitt slag och gör SRV Farligt avfall till den tekniskt mest förfinade anläggningen för farligt avfall i Stockholmsområdet.

HaV:s riktlinjer för båtbottentvätt: Målet är att få bort de giftiga färgerna

2015-05-08 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med sin översyn av riktlinjerna för båtbottentvätt av fritidsbåtar. Den nya versionen innehåller bland annat förtydliganden om när spolplatta med reningsanläggning behövs för att uppfylla miljökraven. - Målet med riktlinjerna är att minska och på sikt få bort användningen av giftig bottenfärg i våra hav och sjöar, säger Christer Larsson.

Pemco storsatsar på nytt fjärrvärmeverk i Älvdalen

2015-05-08 07:29 CEST Pemco Energi En allt större efterfrågan på miljövänlig värme ligger bakom Pemcos satsning på ett nytt fjärrvärmeverk i Älvdalen. Med nära 100 procent förnybar energi levererar värmeverket sedan november förra året en energimängd på 10 GWh per år till en stor mängd fastigheter i Älvdalen.

Skånska elever i Ekens magiska värld

2015-05-07 14:39 CEST Stiftelsen Skånska Landskap När barnen träder in genom den magiska portalen vaknar ekens magiska värld till liv. Bland uråldriga ekar möter tusentals andreklassare ekens vänner i ett nytt unikt projekt, som förenar pedagogiskt innehåll med en konstnärlig upplevelse.

HaV inför krav på utbildning och tillstånd för trålfiske i Kosterhavet

2015-05-07 07:35 CEST Havs- och vattenmyndigheten 1 juli införs krav på utbildning och tillstånd för trålfiske efter nordhavsräka i bland annat Kosterhavets nationalpark. Dessutom införs trålförbud i särskilt känsliga områden. - I stort sett alla som berörs är positiva till förändringen, de flesta fiskare som tidigare fiskat iområdet har redan anmält sig till den nya utbildningen, säger Martin Rydgren, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.