Kontaktpersoner

Emma Sjöström

Psykometrika

Butikskassa.com

Anna Tengblad

Hippie de Luxe ab

Tonny Svensson

SkorstensFolket Sverige AB

Johnny Carlsson

Innovastart Johnny Carlsson är projektledare för IT och web för Innovastart.se

Raisa Pennanen

Innovastart Raisa Pennanen är ansvarig för sociala medier och presskontakt för Innovastart.se

Claes Norinder

Innovastart Claes Norinder är grundare och CEO för Innovastart.se