Kontaktpersoner

Jan Benjaminsson

Jan Benjaminsson

2016-06-30 13:48 CEST

Fanny Löfgren

Fanny Löfgren

2016-06-29 07:30 CEST

Leder det dagliga arbetet på Uppsala Tourist Center med ansvar för ekonomi, personal, m...

Peter Hugozon

2016-06-22 10:48 CEST

Linda Ehrlin

2016-06-22 10:45 CEST

Marie Fahlin Kundtjänst

Marie Fahlin Kundtjänst

2016-06-19 14:19 CEST

Jacob Rudbäck

2016-06-14 09:16 CEST

Kristin Andersson

Kristin Andersson

2016-06-09 11:38 CEST

Fredrik Svensson

Fredrik Svensson

2016-06-07 09:17 CEST

Peter Härnstam

Peter Härnstam

2016-06-04 13:39 CEST

Kristian von Krusenstierna

Kristian von Krusenstierna

2016-06-04 13:37 CEST