Kontaktpersoner

Felix Formark
Therese Cederblom

Skylto den fantastiska skyltmakaren AB

Patrik Enbacka

Ekoligens

Kajsa Lundfall

Turneround Webb AB

Niklas Ingvar

Wine Social

Karin Sundström
Frida Gertsson

Innovator Skåne AB

Peter Bjertung

TriNorth Solutions AB