Pressmeddelanden

AutomationML nu svensk standard

2015-02-06 07:48 CET SEK Svensk Elstandard Standarden SS-EN 62714-1 är ett steg mot integration av olika steg och processer i den digitala fabriken.

Kunskap att bygga på

2015-02-05 10:09 CET Studentlitteratur ​Vad krävs det bygglov för? Hur stort utrymme behöver en rullstol? Vad finns det för olika typer av puts och vilken ska jag välja? Hur inventerar man ett landskap? Vad är ekosystemtjänster? Vad står alla olika miljömärkningar för? Vad är en Molly? Nu kommer en ny upplaga av Arkitektens handbok – där du kan få svar på ovanstående och mycket, mycket mer.

Sinnrik finjustering av växters fotosyntes

2015-02-02 10:04 CET Umeå universitet Membranproteinerna Lhcb1 och Lhcb2, två av de proteiner det finns mest av på jorden, ansvarar för att ljus fångas in till växters fotosyntes. Malgorzata Pietrzykowska har i sin avhandling i detalj utrett proteinernas olika roller och konstaterar att trots att de är nästan identiska har de inte samma funktioner. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 6 februari.

Flyttfåglar missar fördelarna med klimatförändringar

2015-02-02 08:02 CET Stockholms universitet Klimatförändringen ökar lövsångarens möjligheter att häcka längre och få fler kullar. Men vår vanligaste flyttfågel tar inte chansen – trots att den både kommer till Sverige tidigare på våren och lägger sina ägg tidigare. Det visar en ny studie vid Stockholms universitet som idag publiceras i Journal of Avian Biology.

Vardagsnära kemi kan öka intresset hos gymnasieelever

2015-01-28 15:16 CET Umeå universitet Svenska elever på gymnasiets naturvetenskapliga program är intresserade av kemi och uppskattar kemiundervisningen, speciellt om kemin knyts till vardagen och lärarna har en tydlig struktur i sin undervisning. Det skriver Karolina Broman i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 6 februari.

Skogsmaskiner som gradvis blir smartare

2015-01-26 15:43 CET Umeå universitet Daniel Ortíz Morales har tagit fram smarta funktioneroch algoritmer för att utveckla halvautomatiska system i skogsmaskiner. Han försvarar sin avhandling vid Umeå universite tmåndagen den 2 februari.

2015-01-20 19:47 CET Caracal Publishing ​En litteraturstudie från Stockholms Universitet visar att vithajen inte når fram till Skagerack eller Kattegatt beräknat år 2100. Detta har visats genom förhöjd temperatur som resultat av växthuseffekten. Studien av David Bernvi visar att vithajen med statistisk säkerhet förekommer inom ett temperaturspann på 10-28°C. Nordsjön och Brittiska öarna utgör ett område med för låg temperatur.

Ekologi stannar inte vid ekosystemgränser

2015-01-19 12:38 CET Umeå universitet Pia Bartels, Umeåekolog, tillsammans med finska och tyska forskare efterfrågar att terrestra och akvatiska ekologer arbetar mer integrerat. I sin studie betonar de vikten av att studera akvatiska och terrestra ekosystem samtidigt och föreslår nya vägar för att nå banbrytande framsteg inom den ekologiska vetenskapen. Deras resultat publiceras i den vetenskapliga tidskriften BioScience.

Finjusterar egenskaper hos hyperintressant kolnanomaterial

2015-01-19 10:40 CET Umeå universitet Fysikern Hamid Reza Barzegar lyckas styra egenskaper hos kolnanostrukturer genom att nogrannt kontrollera experimentella parametrar under syntesprocessen, modifiera strukturerna efter syntes samt bygga nya molekyler genom att kombinera två kända kolnanostrukturer. Han presenterar sin avhandling den 28 januari vid Umeå universitet.

Biologisk mångfald hotad av 1900-talets landskapsförändringar

2015-01-19 06:05 CET Stockholms universitet Förändringarna i våra landskap är mer dramatiska än vad man tidigare har trott. En ny storskalig studie visar att den biologiska mångfalden är hotad. Hela 96 procent av gräsmarksarealen har försvunnit från det sörmländska landskapet under de senaste 100 åren. Resultaten publiceras nu i tidskriften Ambio.