Pressmeddelanden

New ETVAX® data will be presented during Vaccines for Enteric Diseases (VED) conference

New ETVAX® data will be presented during Vaccines for Enteric Diseases (VED) conference

2017-10-04 15:36 CEST
9-11 October “Vaccines for Enteric Diseases” will be organized in Portugal. Our ETEC-va...

Vägledning vid användning av lågspänningskablar – Ny utgåva av SEK Handbok 435.

Vägledning vid användning av lågspänningskablar – Ny utgåva av SEK Handbok 435.

2017-10-02 14:12 CEST
Nya SEK Handbok 435 behandlar både kablar för användning i apparater och maskiner och f...

​​Ditt sätt att skriva visar vem du är

​​Ditt sätt att skriva visar vem du är

2017-09-26 10:10 CEST
Är en text anonym om du inte undertecknar den? Forskning visar att det ofta går att utt...

Tryckt elektronik

Tryckt elektronik

2017-09-25 13:55 CEST
Ett nu högaktuellt projekt beskriver en metod för att mäta resistansen hos ledande bläc...

Tusen gener skyddar mot malaria

Tusen gener skyddar mot malaria

2017-09-19 10:51 CEST
Forskare från Sverige, Tjeckien och Burkina Faso har upptäckt varför den västafrikanska...

My energy data

My energy data

2017-09-15 07:54 CEST
Internationellt förslag till standardiserat format för utväxling av förbrukningsdata.

Så kan en livskraftig renskötsel i Fennoskandien förverkligas

Så kan en livskraftig renskötsel i Fennoskandien förverkligas

2017-09-12 14:06 CEST
Kombinerade effekter av klimatförändringar och resursutvinning kräver anpassningsbara s...

Säker IT-utrustning

Säker IT-utrustning

2017-09-12 11:18 CEST
Utrustning som ska anslutas till data- och telenät kan behöva uppfylla särskilda säkerh...

Birkakrigaren var en kvinna

Birkakrigaren var en kvinna

2017-09-08 11:00 CEST
Krig under vikingatiden var inte en aktivitet uteslutande för män. Även kvinnor hade hö...

Nya energiklasser påverkar motorers startegenskaper – SS-EN 60034-12 reviderad.

Nya energiklasser påverkar motorers startegenskaper – SS-EN 60034-12 reviderad.

2017-09-06 13:33 CEST
Nya energiklasser påverkar fordringarna på startegenskaper hos kortslutna trefas asynkr...