Pressmeddelanden

2014-03-27 14:50 CET Södertörns högskola De utnyttjar de resurser som finns, väljer strategi efter ämne, och låter texten leva tills sista punkten är satt. Det är några av slutsatserna i en ny avhandling av Ann-Christin Randahl, doktorand i svenska vid Södertörns högskola och Örebro universitet om gymnasieelevers skrivprocess.

Renbetets historia inverkar på kolbalansen i tundran

2014-03-26 08:28 CET Umeå universitet Renbete spelar en stor roll i hur klimatförändringen inverkar på upptaget av kol i mark och växtlighet i fjällen. Det har Umeåforskare tillsammans med forskare vid Arktiska centret vid Lapplands universitet i Finland kommit fram till i en studie. Artikeln har publicerats i tidskriften Nature Climate Change

Ljus avslöjar strukturförändringar i proteiner

2014-03-25 08:28 CET Umeå universitet Therese Mikaelsson visar i sin avhandling hur man med fördel kan använda ljus för att bestämma avstånd inom stora molekyler, såsom exempelvis proteiner. Metoden är så känslig att mycket små förändringar i avstånd kan upptäckas. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 4 april.

Organiskt material påverkar tillgänglighet av arsenat och fosfat i miljön

2014-03-20 09:49 CET Umeå universitet Naturligt organiskt material från nedbrutna växter och djur kan binda järn så starkt att det blir icke-reaktivt gentemot arsenat och fosfat. Detta leder i sin tur till att halterna av lösliga och rörliga näringsämnen och föroreningar i miljön blir högre. Det visar Anneli Sundman i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet fredagen den 28 mars

Obemannad utlåning ersätter folkbibliotek

2014-03-19 00:10 CET Kungl. biblioteket Färre biblioteksfilialer ger svenskarna sämre tillgång till bemannade bibliotekstjänster.

Unik guide om ridunderlag

2014-03-18 17:35 CET Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en världsunik guide om ridunderlag i samarbete med forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, internationella experter och representanter från ridsportens olika områden.

Samarbete ger färre risker i byggande

2014-03-18 12:40 CET Luleå tekniska universitet Risker med oväntade konstnader i stora byggprojekt kan minimeras om byggprojektens aktörer samarbetar bättre, visar ny forskning vid Luleå tekniska universitet.

Nanokompositer ökar effektiviteten hos nästa generation solceller

2014-03-18 08:10 CET Umeå universitet Kolnanorör är mer och mer attraktiva att använda i solceller som ersättare till kisel. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt att kontrollerad placering av kolnanorör i nanostrukturer ger ett enormt lyft i elektronisk prestanda. Deras banbrytande resultat publiceras i den ansedda tidskriften Advanced Materials.

Koldioxidens dubbla roller i fotosyntesen

2014-03-14 08:19 CET Umeå universitet Sergey Koroidov visar i sin avhandling att koldioxid inte bara spelar en roll i bildandet av socker i fotosyntesen utan även har en reglerande funktion i spjälkningen av vattenmolekyler. Han lägger fram sina resultat fredagen den 21 mars vid Umeå universitet.

Vattenspjälkning avgörande steg i fotosyntesen

2014-03-12 07:26 CET Umeå universitet Håkan Nilssons avhandling visar några av de grundläggande kemiska reaktioner som ett artificiellt system för fotosyntes kan baseras på. Han lägger fram sin avhandling torsdagen den 20 mars vid Umeå universitet.