Pressmeddelanden

2014-01-13 07:15 CET Kungl. biblioteket Kungliga biblioteket har fått i uppgift att tillsammans med Vetenskapsrådet utveckla ett system för bibliometriska analyser som kan användas av bland andra forskningsfinansiärer.

2014-01-10 11:42 CET Södertörns högskola Den 10 januari disputerar Geir Aasmundsen vid Södertörns högskola och Göteborgs universitet med sin avhandling om pentekostalism eller pingströrelse, globalisering och samhälle i det samtida Argentina. Hans forskning blottlägger och fördjupar bilden av den protestantiska väckelserörelsen och hur den kan samverka med en sociopolitisk omvälvning.

Umeåbiologs avhandling bäst

2013-12-19 09:41 CET Umeå universitet Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien belönar Tim Horstkotte för sin doktorsavhandling med anknytning till skogs- och renbetesnäring. Priset är en summa av 15 000 kronor som delas ut av kungen vid en högtidssammankomst den 28 januari 2014 i Stockholms Stadshus.

2013-12-17 11:34 CET Södertörns högskola Hur placerar man Sverigedemokraterna (SD) på den politiska skalan när de enligt dem själva varken är höger eller vänster? Anders Backlund, statsvetare vid Södertörns högskola, har utvärderat metoder för att placera SD rätt i det politiska landskapet. Forskningsrapport publicerad i ny serie från Södertörns högskola, PESO Research Report.

Rester av narkotika i svenska avloppsvatten

2013-12-17 08:20 CET Umeå universitet Kemister vid Umeå universitet har kunnat spåra narkotika och narkotikaklassade läkemedel vid mätningar av avloppsvatten från 33 svenska reningsverk. Kokain, amfetamin och metamfetamin, i mätbara halter, hittades på sammanlagt hälften av orterna.

2013-12-12 12:02 CET Södertörns högskola Innovationer och entreprenörer är viktiga för att skapa nya företag och marknader. Varumärkens betydelse för företag kan knappast underskattas. I skärningspunkten mellan entreprenörskap och varumärken finns många intressanta frågor, ändå har forskningen om dem varit separerad. Det råder boken ”Entreprenörskap och varumärken”, med redaktörer från Södertörns högskola och Uppsala universitet, bot på.

Utrotning av insekter påverkar vattendrag

2013-12-05 10:06 CET Umeå universitet Biologen André Frainer visar i sin avhandling hur viktig artrikedom är för funktionen av nordliga vattenekosystem. Han försvarar sina resultat vid Umeå universitet den 6 december.

Snälla baciller kan förebygga karies

2013-12-04 09:22 CET Hälsohögskolan Tidigt tillskott av probiotiska mjölksyrabakterier kan minska risken för karies hos barn. Det visar en nyligen publicerad studie vid Hälsohögskolan i Jönköping, Linköpings universitet och Odontologiska institutionen i Jönköping.

Vad är det som har hundratals fötter, saknar huvud och är våra nära släktingar?

2013-12-03 08:01 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Det finns drygt 70 arter av tagghudingar längs den svenska kusten – nästan uteslutande längs västkusten. För första gången finns nu alla svenska arter av dessa havslevande skönheter presenterade i en bok.

Informationsflöden i företag

2013-11-26 11:29 CET SEK Svensk Elstandard Standarden SS-EN 62264 för integrering av processtyrning och affärssystem är uppgraderad.