Pressmeddelanden

Organiskt material påverkar tillgänglighet av arsenat och fosfat i miljön

2014-03-20 09:49 CET Umeå universitet Naturligt organiskt material från nedbrutna växter och djur kan binda järn så starkt att det blir icke-reaktivt gentemot arsenat och fosfat. Detta leder i sin tur till att halterna av lösliga och rörliga näringsämnen och föroreningar i miljön blir högre. Det visar Anneli Sundman i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet fredagen den 28 mars

Obemannad utlåning ersätter folkbibliotek

2014-03-19 00:10 CET Kungl. biblioteket Färre biblioteksfilialer ger svenskarna sämre tillgång till bemannade bibliotekstjänster.

Unik guide om ridunderlag

2014-03-18 17:35 CET Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en världsunik guide om ridunderlag i samarbete med forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, internationella experter och representanter från ridsportens olika områden.

Samarbete ger färre risker i byggande

2014-03-18 12:40 CET Luleå tekniska universitet Risker med oväntade konstnader i stora byggprojekt kan minimeras om byggprojektens aktörer samarbetar bättre, visar ny forskning vid Luleå tekniska universitet.

Nanokompositer ökar effektiviteten hos nästa generation solceller

2014-03-18 08:10 CET Umeå universitet Kolnanorör är mer och mer attraktiva att använda i solceller som ersättare till kisel. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt att kontrollerad placering av kolnanorör i nanostrukturer ger ett enormt lyft i elektronisk prestanda. Deras banbrytande resultat publiceras i den ansedda tidskriften Advanced Materials.

Koldioxidens dubbla roller i fotosyntesen

2014-03-14 08:19 CET Umeå universitet Sergey Koroidov visar i sin avhandling att koldioxid inte bara spelar en roll i bildandet av socker i fotosyntesen utan även har en reglerande funktion i spjälkningen av vattenmolekyler. Han lägger fram sina resultat fredagen den 21 mars vid Umeå universitet.

Vattenspjälkning avgörande steg i fotosyntesen

2014-03-12 07:26 CET Umeå universitet Håkan Nilssons avhandling visar några av de grundläggande kemiska reaktioner som ett artificiellt system för fotosyntes kan baseras på. Han lägger fram sin avhandling torsdagen den 20 mars vid Umeå universitet.

2014-03-07 17:13 CET Dag Hammarskjöld Foundation On Tuesday 11 March Staffan de Mistura will speak about development and security in Africa, as well as challenges facing UN peacekeeping operations at the Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre. This is the second Kofi Annan /Dag Hammarskjöld Annual Lecture in history. The first one took place in 2013 and was delivered by former Ambassador Ellen Margrethe Løj from Denmark.

2014-03-05 11:07 CET Södertörns högskola Den nya boken Swearing in the Nordic Countries utforskar användningen av svordomar i de nordiska länderna. En grupp språkforskare har tagit sig an ett ämnesområde som tidigare varit försummat. Kristy Beers Fägersten, docent i engelska vid Södertörns högskola, medverkar med ett kapitel om bruket av engelska svordomar i svenska medier.

2014-03-03 18:49 CET Dag Hammarskjöld Foundation Dag Hammarskjöld Foundation and UNDP Nordic are arranging a seminar in Stockholm on Friday. The topic is the challenges that we will face when the share of young and elderly is rising.