Pressmeddelanden

Månadens Trycksak November 2015

Månadens Trycksak November 2015

2015-12-15 14:35 CET

Förslag till ny standard för funktioner i system för tillståndsövervakning av processutrustning

Förslag till ny standard för funktioner i system för tillståndsövervakning av processutrustning

2015-12-11 14:00 CET
Tillståndsbaserat underhåll kräver någon form av tillståndsövervakning. I stora anläggn...

Kostnadseffektiv metod för framställning av etanol från barrved är här

Kostnadseffektiv metod för framställning av etanol från barrved är här

2015-12-10 09:56 CET
Forskare i Bio4Energy och partner har tagit fram en ny kostnadseffektiv metod för frams...

IT-säkerhet i industrin - ​Förslag till ny del av IEC 62443 nu aktuellt!

IT-säkerhet i industrin - ​Förslag till ny del av IEC 62443 nu aktuellt!

2015-12-03 11:29 CET
Hur bestämmer man gränserna för det system som ska skyddas? Det är ämnet för ett försla...

​​​Det sprudlar av aktivitet på månen

​​​Det sprudlar av aktivitet på månen

2015-11-30 08:48 CET
Månens rymdmiljö är mycket mer aktiv än man tidigare trott. Detta framgår i en ny avhan...

Motiverande samtal underlättar arbetet med livsstilsförändring

Motiverande samtal underlättar arbetet med livsstilsförändring

2015-11-24 11:04 CET
Landstingen satsar på motiverande samtal för att få till en livsstilsförändring hos pat...

Mer kunskap om mekanismerna bakom celldöd

Mer kunskap om mekanismerna bakom celldöd

2015-11-18 17:30 CET
Gamla och trasiga celler i kroppen måste bort. Därför är det viktigt att de system som ...

Månadens Trycksak Oktober 2015

Månadens Trycksak Oktober 2015

2015-11-18 13:22 CET
Det behöver inte vara tråkigt att vänta på hissen! Månadens trycksak är utsedd och vann...

Mångdisciplinär analys fördjupar förståelsen av komplexa molekylära system

Mångdisciplinär analys fördjupar förståelsen av komplexa molekylära system

2015-11-12 15:05 CET
Genom en kombination av numeriska beräkningar, fysik och kemi ger Yang Huangs analyser ...