Pressmeddelanden

Säkerhetskritiska system i processindustrin

2014-06-04 12:00 CEST SEK Svensk Elstandard Nu revideras den internationella standarden IEC 61511 för säkerhetskritiska system i processindustrin. Ta del av förslagen!

Använd kroppen i morgondagens digitala värld

2014-06-03 10:25 CEST Umeå universitet Datorer begränsar vår fysiska aktivitet och detta är ett grundläggande problem för vår hälsa. Farid Abedan Kondori har studerat hur man kan använda medieteknik för att föra rörelse tillbaka till våra kroppar. De nya tekniker han har utvecklat kan bli en utgångspunkt för nästa generations datoranvändande. Kondori försvarar sin avhandling onsdagen den 4 juni vid Umeå universitet.

Nya metoder för att använda ”svår” biomassa för energiproduktion

2014-05-28 07:49 CEST Umeå universitet Biomassa såsom havreskalrester från matproduktion, pressrester från raps eller rötat avloppsslam har hittills betraktats som väldigt svåra att använda till förbränning för produktion av energi. Nils Skoglund har studerat hur man kan använda den fosforrika biomassan och restströmmarna på ett bättre sätt. Han försvarar sin avhandling vid Umeå universitet torsdagen den 5 juni.

Standard för moduler för energiskörd

2014-05-27 13:53 CEST SEK Svensk Elstandard Två nya förslag inom IEC ska stödja tillämpningen av komponenter för energiskörd.

Många använder biblioteken utan att det syns i statistiken, Sveriges officiella biblioteksstatistik 2013

2014-05-27 00:03 CEST Kungl. biblioteket Användningen av e-resurser ökar. Det visar Sveriges officiella biblioteksstatistik för 2013. Statistiken visar samtidigt på färre bemannade biliotek, färre fysiska besök och färre registrerade utlån. Det sker en omstrukturering av biblioteken, bl.a. genom ökad digital användning, som statistiken inte fullt ut mäter. På www.kb.se finns hela materialet nedladdningsbart för analys på tex kommunnivå.

Nyupptäckt växtprotein viktig för fotosyntesen

2014-05-21 08:31 CEST Umeå universitet Människor och djur kan tacka den snillrika fotosyntesen för det syre som finns i luften. Ett extra tack borde vi rikta till den rad av små proteiner som bygger ihop fotosyntesmaskineriet. Forskare vid Umeå universitet har nu upptäckt ytterligare ett protein som är nödvändigt för att växter ska kunna fungera optimalt och bilda syre. Studien publiceras i den ansedda tidskriften The Plant Cell.

Våldsamma dataspel påverkar kroppens fysiologiska system

2014-05-21 06:02 CEST Stockholms universitet Våldsspel påverkar kroppens fysiologiska system på ett sätt som spel utan våld inte gör. Att spela mycket våldsamma dataspel kan därför efter en tid leda till fysiologisk och känslomässig "avtrubbning". Det visar en ny avhandling i psykologi vid Stockholms universitet visar att.

Ordningen i naturligt språk svårt för datorn att förstå

2014-05-20 08:29 CEST Umeå universitet Martin Berglund har utvecklat algoritmer och metoder för att med datorers hjälp förstå strukturen i text och information, i de fall där ordningen spelar stor roll. Studiens fokus ligger på att uttyda meningar och strukturer som sammanflätats med annan irrelevant information, ett problem som liknar att uttyda hur en kortlek var ordnad innan den blandades en gång. Avhandlingen försvaras den 22 maj.

Ryska flyktingar diskriminerades under kalla kriget

2014-05-19 07:05 CEST Stockholms universitet Flyktingar i Sverige diskriminerades under kalla kriget. Särskilt ryska flyktingar fick betydligt mer begränsade uppehållstillstånd än andra. En ny avhandling i historia vid Stockholms universitet visar på en tät relation mellan säkerhetspolitik och flyktingpolitik. En relation som också påverkades av etniska fördomar och svenska byråkraters åsikter om moral och skötsamhet.

Launch of New Instant Messenger App - "heyhey"

2014-05-16 13:51 CEST Trig Social Media AB / Trig Media Group AB