Pressmeddelanden

Nyttan med standardisering

Nyttan med standardisering

2016-03-23 16:36 CET
Välkommen till den öppna delen av SEKs årsmöte torsdag den 14 april kl 13:00.

Detektorer för radioaktiva ämnen - Ett exempel på hur standarder hjälper till att göra världen säkrare.

Detektorer för radioaktiva ämnen - Ett exempel på hur standarder hjälper till att göra världen säkrare.

2016-03-23 11:29 CET
Radioaktivt material är svårt att upptäcka utan särskilda detektorer eller mätinstrumen...

Metoderna för att bestämma halten av farliga ämnen i el- och elektronikutrustning är nu uppdaterade.

Metoderna för att bestämma halten av farliga ämnen i el- och elektronikutrustning är nu uppdaterade.

2016-03-16 14:30 CET
I Europa, liksom på andra håll i världen, finns lagkrav för att begränsa förekomsten av...

Månadens trycksak Februari

Månadens trycksak Februari

2016-03-11 15:44 CET

Belönad artikel om idrott och hälsa

2016-03-11 07:10 CET
Professor Mikael Quennerstedt vid Örebro universitet har belönats för bästa vetenskapli...

Ny design kan förbättra patienters upplevelser av strålbehandling

Ny design kan förbättra patienters upplevelser av strålbehandling

2016-03-08 08:00 CET
Upplevelser av ångest och oro kan uppstå när vårdmiljön inte lyckas med att möta patien...

Dansk plastindustri konsoliderer Plastteknik Nordic som branchens transnationale mødested

Dansk plastindustri konsoliderer Plastteknik Nordic som branchens transnationale mødested

2016-03-06 22:13 CET
Dansk plastindustri øger sin tilstedeværelse på den førende branchemesse for polymerpro...

Chalmersforskare avslöjar osäkerheten i teoretiska modeller

Chalmersforskare avslöjar osäkerheten i teoretiska modeller

2016-02-29 07:00 CET
Att vara osäker på sin egen teori låter kanske inte som något recept på framgång. Men d...

​Field device integration – FDI – är nu svensk standard!

​Field device integration – FDI – är nu svensk standard!

2016-02-18 15:34 CET
FDI – den teknik som beskrivs i IEC 62769 – har tagits fram som svar på den stora utman...