Pressmeddelanden

Berit Högman (S) adopterar gränshindret ”Madonnaskatten”

2014-06-30 17:22 CEST Öresundskomiteen Under ett seminarium i Öresundshuset idag adopterade riksdagsledamoten Berit Högman (S) Öresundshusets första gränshinder, dubbelbeskattningen av kulturarbetare.

Utbildning, bostäder och skattesystemet viktigast för svenska konkurrenskraften

2014-06-30 12:17 CEST Deloitte Frågor kring svensk konkurrenskraft diskuterades vid ett seminarium i Almedalen, arrangerat av revisionsföretaget Deloitte och Affärsvärlden. I panelen var Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, Ola Pettersson, chefsekonom LO och Thomas Andersson, professor och ordförande IUET - partnerinstitut till World Economic Forum, tidigare Director vid OECD.

Pressinbjudan: Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik?

2014-06-30 07:30 CEST Spårvagnsstäderna Sverige har Europas snabbaste urbanisering. I Danmark & Finland medfinansierar staten moderna spårvägar på flera orter. Vad vill politikerna i Sverige? Seminarium med politikersamtal & nordisk utblick. Medverkande: Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsformand (S), Region Hovedstaden, Anders Ygeman (S), ordf i Trafikutskottet, Lotta Finstorp (M) & Stina Bergström (Mp) ledamöter i Trafikutskottet.

2014-06-27 16:05 CEST Öresundskomiteen Öresundshuset invigs nu på söndag den 29 juni klockan 17.30. Under veckan hålls runt 40 seminarier i Öresundshuset med en stor bredd av teman och upplägg. Hjärtligt välkommen till invigningen och en spännande vecka med det övergripande temat gränshinder och tillväxt. Tid: söndag 29 juni kl 17.30 till 18.30 Plats: Öresundshuset vid Donners plats, Hästgatan 1, Visby

2014-06-27 11:28 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation AB har sedan januari 2013 varit ägare i Movinto Fun AB, org.nr. 556727-3965, Årevägen 138, 830 13 Åre (”Movinto Fun”). Movinto Fun behöver tillföras nytt ägarkapital och har därför genomfört en nyemission bland befintliga ägare. Inlandsinnovation har valt att avböja vidare investeringar och har överlåtit sina aktier till grundarna av Bolaget.

Generations(S)tölden!

2014-06-24 15:23 CEST Moderata Ungdomsförbundet, MUF Dagens förslag från Socialdemokraterna kommer göra att ungdomsgenerationen idag förlorar tusenlappar varje månad när de går i pension. Under eftermiddagens presskonferens presenterade Löfven att avgifterna från premiepensionen skall föras över till inkomstpensionssystemet, mot detta reagerar Erik Bengtzboe, Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande.

Pressinbjudan. Ny rapport: Stadsutveckling med samverkan

2014-06-23 19:28 CEST Mälardalsrådet Pressinbjudan 1 jul 14:15-15:45 Almedalen STADSUTVECKLING MED SAMVERKAN, ny rapport som visar goda exempel från Stockholm-Mälardalen där stadsplanering med kultur varit framgångsrikt. - Presentation Joakim Sternö, Volante research med kommentarer från Maria Fors, VD/Cityledare Västerås.

Överskott i statens budget för årets fem första månader

2014-06-19 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Saldot på statens budget för årets fem första månader är ett överskott på 53 miljarder kronor, vilket är 106 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret under januari–maj 2013 lånade ut 110 miljarder kronor till Riksbanken. Ökade inkomster från skatt på varor och tjänster bidrog också till överskottet.

2014-06-19 08:01 CEST Miljöstyrningsrådet Sveriges upphandlare och miljösamordnare erbjuds nu en introduktion till att räkna på livscykelkostnader (LCC) i upphandling. Miljöstyrningsrådet har tagit fram en fritt tillgänglig webbaserad LCC-skola som ger grundläggande kunskaper i hur det går att utforma kriterier och göra en behovsanalys med hjälp av LCC inför en upphandling.

Stadsutveckling med kultur kräver samverkan

2014-06-18 15:30 CEST Mälardalsrådet Mälardalsrådet har tagit fram en ny rapport "Stadsutveckling med samverkan – processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen" som pekar på vikten av processer och formaliserade samarbeten för att framgångsrikt inkludera kultur i stadsutvecklingen.