Pressmeddelanden

Presentation av råd för strategisk upphandling

2015-10-14 11:30 CEST Region Skåne Region Skåne utvecklar sitt arbete med upphandling genom att tillsätta ett råd för strategisk upphandling. Syftet med rådet är att stärka arbetet med strategisk upphandling och arbeta systematiskt med att främja innovationer, sociala krav och miljöaspekter vid upphandlingar.

2015-10-10 11:06 CEST Uppsala universitet En av världens stora hälsoutmaningar är den ökande förekomsten av övervikt och fetma orsakad av fel diet. Styrgruppen för Uppsala Health Summit har beslutat att nästa års Uppsala Health Summit ska fokusera på detta aktuella område.

Mer än bara ekonomistyrning för framgångsrika organisationer

2015-10-07 14:25 CEST Studentlitteratur För att en verksamhet ska ha någon chans att uppnå visioner, strategier och mål måste styrningsfrågor på organisatorisk nivå hållas samman. Den traditionella ekonomistyrningen behöver vidgas till Integrerad verksamhetsstyrning, menar Ulf Johanson och Matti Skoog som nu ger ut en bok med samma namn.

2015-10-06 07:00 CEST Öresundskomiteen ​Mer än 350 % fler skulle kunna arbeta på andra sidan Öresund om alla barriärer mellan Skåne och Själland kunde undanröjas. I den första omfattande analysen av arbetspendlingen över Öresund, gör Öresundskomitten den första samlade kartläggningen av samtliga så kallade Öresundsbarriärer. Slutsatsen är att vi är mycket långt från att utnyttja hela jobbpotentialen i Öresundsregionen.

2015-10-02 08:42 CEST Orsa kommun Aktuellt från Orsa nr 3 är nu på väg till pressarna. Media kan redan nu ta del av innehållet via den här länken: https://indd.adobe.com/view/b8f99d86-515d-457b-8412-24b2356b2de8 Ni är välkomna att följa omorganisationsarbetet som just nu pågår. Ta gärna kontakt med processledaren Lena Nyberg på lena.nyberg@orsa.se om ni vill vara med på någon aktivitet.

Överskottet i statens budget blev 9,4 miljarder högre än i augusti 2014

2015-09-30 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket ​De totala inkomsterna i statens budget för augusti blev 80,2 miljarder kronor, medan de totala utgifterna uppgick till 59,0 miljarder kronor. Därmed blev saldot i statens budget för månaden ett överskott på 21,1 miljarder kronor. Det är 9,4 miljarder kronor högre än samma månad föregående år.

2015-09-30 07:56 CEST Deloitte I Global Competitiveness Report 2015/16 gör World Economic Forum en omfattande genomgång av 140 länder utifrån deras konkurrenskraft i förhållande till andra länder.

Pressinbjudan - Jonsereds trädgårdar Sveriges mest inspirerande park

2015-09-28 09:52 CEST Partille kommun Jonsereds Trädgårdar vann titeln Sveriges mest inspirerande park på Elmia park Inspira i Jönköping. Det stod klart efter en jämn omröstning som pågått i en månad på den gröna mässans webbplats. Imorgon firar vi vinsten i Jonsereds trädgårdar.

Psykiatrins flumdiagnoser bakom ökade sjukskrivningarna

2015-09-25 21:04 CEST KMR Sjukskrivningar såväl som förtidspensioner skjuter i höjden. Ingen tycks veta varför. Högern skyller på vänstern och vänstern på högern. Men det är ingen politisk katastrof, det är en psykiatrisk katastrof som ligger bakom de rekordhöga siffrorna. Psykiatriska diagnoser ligger i topp för båda. Kostnaderna är astronomiska.

2015-09-24 15:52 CEST Branschföreningen för onlinespel (BOS) Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar de direktiv regeringen idag fattade beslut om. Direktiven ska styra den kommande spelutredningen.