Pressmeddelanden

2015-06-15 14:35 CEST Öresundskomiteen Öresundskomiteen ska leda ett stort projekt kring gränshinder knutna till ESS och MAX IV. Projektet har en budget på drygt 3 miljoner kronor, och ska bidra till att få bort de gränshinder som gör att internationella forskare inte kan bo och arbeta var de vill i Öresundsregionen. Det blev klart idag, när "Cross Border Science and Society”, det största Interreg-projektet hittills, beviljades.

Stor satsning på hamnar längs Norrlandskusten

2015-06-15 08:15 CEST Inlandsinnovation AB Hamnar i tre län utmed Norrlandskusten moderniseras när Inlandsinnovation investerar 25 miljoner kronor i Södra Norrlands Hamn och Logistik AB (SNHL). Med upprustade hamnar förbättras infrastrukturen och samordningen av transporter för hela norra Sverige.

2015-06-12 09:49 CEST GIH Att allt fler företag inför fysisk aktivitet på arbetsschemat är inte så konstigt, det är en ren och skär investering. Genom att röra på sig förebygger och botar man sjukdomar men också ökar prestationsförmågan och får bättre sömn. Motion ger helt enkelt bättre livskvalitet. Kom och låt dig inspireras av de senaste rönen och experternas kunskap!

2015-06-12 08:59 CEST Skattebetalarna ​Regeringen meddelar att man i höstbudgeten kommer att ta ett första steg mot att avskaffa den så kallade pensionärsskatten. Men det är en sanning med modifikation. Den totala effekten av förslaget blir att 600 000 av landets 1,9 miljoner pensionärer helt går miste om skattelättnaden. För 125 000 väntar till och med högre skatt.

2015-06-11 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Underskotten i de offentliga finanserna är fortfarande stora trots regeringens föreslagna skattehöjningar. Det framkommer i ESV:s nya prognos. De ökade skatteintäkterna används i huvudsak till nya utgifter. Marginalerna till utgiftstaket är ovanligt väl tilltagna, efter regeringens höjning av taken.

2015-06-10 16:40 CEST Branschföreningen för onlinespel (BOS) Spelbolaget ATG presenterade idag sitt förslag till spelreglering. Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschorganisationen för onlinespel, kommenterar.

Seminarium i Almedalen: Mer kollektivtrafik ger fler bostäder

2015-06-09 08:01 CEST Spårvagnsstäderna När städerna växer och vi behöver öka bostadsbyggandet är effektiv kollektivtrafik avgörande. Nya linjer öppnar upp för attraktiva lägen där bostäder, handel och arbetsplatser kan utvecklas utan att biltrafiken behöver öka. Spårvagnsstäderna, Fastighetsägarna och organisationen Jagvillhabostad.nu lyfter betydelsen av spårväg och annan kollektivtrafik för att öka bostadsbyggandet i städerna.

Koalitionens budget styr Huddinge 2016

2015-06-08 21:57 CEST Huddinge kommun - politik Huddinges budget inför nästa år beslutades under kvällens fullmäktigesammanträde. Den ledande koalitionens förslag, som bland annat innehåller prioriteringar av lärarna, jobben och stora satsningar skolor, förskolor och idrottshallar vann stöd av en majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter.

2015-06-08 08:00 CEST Inlandsinnovation AB Kontaktcenterföretaget Loxysoft Group AB satsar på USA och öppnar kontor i New York. En satsning som gjorts möjlig tack vare Inlandsinnovations investering i företaget.

2015-06-04 09:28 CEST Öresundskomiteen Öresundsintegrationen mellan Skåne och Själland fortsätter att falla. Dock är den totala integrationen fortsatt betydligt högre än när Öresundsbron öppnades år 2000. Idag presenteras Öresundskomiteens årliga integrationsindex.