Pressmeddelanden

2014-09-03 08:30 CEST AGA Gas AB Miljöminister Lena Ek inviger Norlic - AGA:s och Lantmännen Agroetanols nya koldioxidanläggning i Norrköping.

Ny kompakt och lätt kap- och gersåg med hög kapacitet

2014-09-01 10:30 CEST Makita Sverige Makita utökar sitt bredda sortiment på kap- och gersågar med LS0815FL som är utrustad med en 216mm klinga. I det bredda sortimentet finns redan kap- och gersågar med klingor mellan 190-305mm.

2014-09-01 10:00 CEST Lundin Petroleum AB Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum), through its wholly owned subsidiary Lundin Norway AS (Lundin Norway), is pleased to announce that drilling of exploration well 33/12-10 S in PL631 has commenced.

2014-08-29 15:46 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Regeringen har idag lagt en lagrådsremiss om att införa skatt på biodiesel, så kallad FAME, som till 100 procent utgörs av rapsdiesel. Svebio anser att skatten motverkar klimatomställningen i transportsektorn och att svenska politiker måste verka för ändringar av regelverket i EU.

2014-08-29 11:16 CEST Lundin Petroleum AB Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum), through its wholly owned subsidiary Lundin Norway AS (Lundin Norway), is pleased to announce that drilling of appraisal well 16/4- 8 S in the Luno II discovery has been successfully completed.

Inspecta expanderar till Polen genom förvärv av EPTSiL

2014-08-29 11:00 CEST Inspecta Inspecta har förvärvat det polska provnings- och diagnostikföretaget EPTSiL från Polimex-Mostostal SA Group. Förvärvet öppnar nya marknader för Inspecta. Polens centrala position och som EU:s sjätte största ekonomi innebär stora tillväxtmöjligheter för Inspecta och för våra kunder.

Pressade marginaler på världsmarknaden påverkar Preems halvårsresultat

2014-08-29 09:26 CEST Preem Preems ackumulerade resultat för de första sex månaderna 2014 blev, efter finansiella poster och före skatt, -409 MSEK (-567 MSEK). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, blev 43.826 MSEK (43.871 MSEK).

2014-08-27 08:24 CEST SEKAB I dag sänder SVT:s Uppdrag granskning ett reportage med kritik mot SEKAB:s tidigare verksamhet i Tanzania och Mocambique. Med facit i hand konstaterar SEKAB:s nuvarande vd Anders Fredriksson att bolaget borde ha avstått från satsningarna.

Utnyttja 36V:s kraften utan att lämna 18V:s plattformen

2014-08-26 14:02 CEST Makita Sverige 18Vx2:s plattform erbjuder samma kraft som befintliga 36V maskiner men för ett lägre pris samt en längre gångtid. Maskinerna är baserade på Makitas befintliga 36V maskiner men är designad för användning av dubbla 18V batterier, utan adapter.

Marknadens mest flexibla servomotorer från Emerson Industrial Automation

2014-08-25 12:44 CEST Emerson Industrial Automation Unimotor HD och Unimotor FM från Emerson Industrial Automation löser utmaningar inom industrin, oavsett om kravet för servomotorn är hög dynamik eller kontinuerlig drift och rörelse. Motorprogrammet omfattar 11 byggstorlekar från 055-250 och hastigheter upp till 6 000 rpm.