Pressmeddelanden

Så säkrar du en explosiv arbetsmiljö och undviker sanktionsavgifter

2014-07-01 09:10 CEST Inspecta Idag införs sanktionsavgifter för att se till att fler företag följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbete i explosionsfarlig miljö är ett av regelverken som skärps. En explosionsfarlig miljö kan uppstå i alla anläggningar och kräver rätt hantering. Det här behöver du göra för att undvika en farlig arbetsmiljö och slippa sanktionsavgifter.

SEKAB har valt Framsteg som leverantör av Maximo Asset Management som nytt underhållsystem

2014-06-26 13:22 CEST Framsteg AB I konkurrens valde SEKAB Framsteg tack vare vår paketerade Best Practice och stark integrationslösning mot affärssystemet. Framsteg kunde visa på en stor verksamhetserfarenhet och systemkunskap. Affären omfattar även ett kombinerat support- och förvaltningsavtal samt användarlicenser.

2014-06-26 10:44 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Hur får vi fler förnybarhetshjältar? Om inte konsumenterna efterfrågar förnybar energi kommer inga politikerna våga genomföra de nödvändiga beslut som behövs för att uppnå 2030 målet. Kom och delta i ett samtal med BioDriv i Almedalen 2 juli 11.30-12.00 i Westanders trädgård.

Nio av tio riksdagskandidater vill premiera biodrivmedel

2014-06-26 08:25 CEST SEKAB Skatter ska användas för att göra det mer fördelaktigt att tanka biodrivmedel i stället för fossila drivmedel. Det anser 90 procent av riksdagskandidaterna på valbar plats, som har svarat på en enkät från etanolföretaget SEKAB.

Nya bilar i Färgelanda har lägst klimatpåverkan i landet

2014-06-25 08:25 CEST Statoil Fuel & Retail Sverige AB Mellan 2005 och 2013 har nya bilars klimatpåverkan minskat med 30 procent. Lägst utsläpp av koldioxid har nya bilar i Färgelanda. Men skillnaden mellan kommunerna är stor och i Dorotea släpper nya bilar ut hela 31 procent mer än bilarna i Färgelanda. Det framgår av ny myndighetsstatistik som nu presenteras av Statoil på kommunnivå.

Att fatta beslut som sparar miljoner

2014-06-24 09:30 CEST Inspecta Att låta pannan fortsätta gå i drift 10 år efter att designlivslängden har gått ut, att vänta med att byta ut de korroderade rörledningarna till det planerade underhållsstoppet och att övertyga ledningen om att det korrosionsskadade tryckkärlet kan fortsätta i full drift ända fram till det stora revisionsstoppet. Det är beslut som sparar in många miljoner kronor.

2014-06-23 10:23 CEST Lundin Petroleum AB Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum), through its wholly owned subsidiary Lundin Norway AS (Lundin Norway), is pleased to announce that drilling of appraisal well 16/4- 8 S on the Luno II discovery has commenced. The Luno II discovery is located approximately 15km south of the Edvard Grieg field in the North Sea sector of the Norwegian Continental Shelf (NCS).

2014-06-19 13:07 CEST Lundin Petroleum AB Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) is pleased to announce that it has commenced the first well in its 2014 Malaysian drilling campaign with the spud of the Tembakau-2 appraisal well in Block PM307, offshore Malaysia.

2014-06-18 14:30 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Regeringen skrotar kvotplikten för biodrivmedel med hänvisning till oenighet med EU-kommissionen om hur man ska se på koldioxidskatten. Det framgår av en debattartikel i Dagens Industri idag. BioDriv kommenterar regeringens utspel och ger beröm för att regeringen står upp för den svenska modellen med koldioxidskatt, men beklagar att man vill införa skatt på biodiesel.

Stockholms stad väljer FOJAB arkitekter

2014-06-17 14:00 CEST FOJAB arkitekter FOJAB arkitekter har valts ut av Stockholm stad att ta fram ett stadsbyggnadskoncept för Hjorthagens vattenfront i Norra Djurgårdsstaden. Som ett av tre arkitektkontor i ett parallellt uppdrag ska man arbeta med utformningen av ett av norra Europas hetaste stadsutvecklingsprojekt. I upphandlingen ingår också ramavtal för gestaltning av stad­sstruktur och offentliga miljöer i Norra Djurgårdsstaden.