Dokument

Juristbarometern 2012 Sammanfattning

2012-04-19 22:42 CEST Blendow Group AB Här presenteras en sammanfattning av Juristbarometern från BG Research. Kontakta Linda Frivik om du är intresserad av att ta del av hela rapporten. linda.frivik@blendow.se

Andra sidan är ni klara? - Perspektiv på supporterkultur

2012-04-02 08:02 CEST Riksidrottsförbundet Riksidrottsförbundet vill beskriva den positiva supporterkulturen i Sverige. Vi vill lyfta fram alla de miljoner svenskar som bidrar till stämningen på idrottsarenorna i landet. Vi hoppas att den även kan vara ett diskussionsunderlag för samtal om supporterkultur och hur vi tillsammans, inom idrotten och i samhället, kan agera för att bevara och utveckla det positiva och moteverka det negativa.

Mediebarometern 2011

2012-02-27 14:40 CET Blendow Group AB Ett vacklande bilföretag, terroristmål och rättegången mot läkaren på Karolinska sjukhuset är några av de händelser som präglade nyhetsåret 2011. De ger även utslag i årets upplaga av undersökningen Mediebarometern, som nu genomförs för nionde gången. Här kartlägger magasinet Legally yours vilka jurister och byråer som synts mest i medierna. Läs hela artikeln här.

Advokaternas advokat

2011-12-16 12:34 CET Blendow Group AB Magasinet Legally yours frågade 929 advokater vem de skulle välja om de själva behövde en advokat. Läs hela artikeln här.

Egypt rises: killings, detentions and torture in the "25 January Revolution"

2011-05-19 01:00 CEST Amnesty International, svenska sektionen De egyptiska myndigheterna måste ge rättvisa åt alla dem som fallit offer för våldet i samband med de regeringskritiska massprotesterna tidigare i år. Detta säger Amnesty i en omfattande rapport om de övergrepp som kostade minst 840 personer livet.

Yttrande över betänkandet "Riktiga betyg är bättre än höga betyg" (SOU 2010:96)

2011-05-09 11:08 CEST Skolval 2014 Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECOs remissvar på betygsprövningsutredningens slutbetänkande. Utredningen hade i uppgift att ta fram ett förslag på hur elever skulle kunna få rätt att överklaga sina slutbetyg i grundskolan och gymnasiet.

Egypt's Corrosive System of Detention
Irakrapport
A ‘Lawless Law’ Detentions under the Jammu and Kashmir Public Safety Act