Dokument

Fångad i fattigdom?

2014-05-16 13:00 CEST Riksförbundet FUB Riksförbundet FUB har genomfört en ekonomisk kartläggning över de inkomster och utgifter som en person med utvecklingsstörning har. Resultatet redovisas i denna rapport.

Betalningsanmärkningar i Sverige 140515

2014-05-16 09:15 CEST UC AB UCs studie över betalningsanmärkningar i sverige per 20140501. På risk, kommun och post nr nivå.

Tjänsteblad - Design

2014-05-15 15:29 CEST Brann

Tjänsteblad - Varumärken

2014-05-15 15:28 CEST Brann

Tjänsteblad - Upphovsrätt

2014-05-15 15:27 CEST Brann

Tjänsteblad - Tvister rättegång

2014-05-15 15:26 CEST Brann

Tjänsteblad - Piratkopiering

2014-05-15 15:25 CEST Brann

Tjänsteblad - Patent

2014-05-15 15:24 CEST Brann

Tjänsteblad - Kommersiella Avtal

2014-05-15 15:23 CEST Brann

Säljarnas undersökning Arbetsmiljö och säkerhet vid bilkörning i tjänsten

2014-03-20 15:09 CET Säljarnas Undersökning genomförd i februari 2014 bland Säljarnas medlemmar som kör tjänstebil eller egen bil i tjänsten. Fokus på bilen som arbetsplats, säkerhet och arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar. Drygt 1 100 enkätsvar.