Dokument

Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen om meddelarskydd och meddelarfrihet, pdf

2012-06-28 15:58 CEST Arbetsgivarföreningen KFO

Famna om meddelarskydd och meddelarfrihet, pdf

2012-06-28 15:58 CEST Arbetsgivarföreningen KFO

Förvar under lupp - en studie av rättssäkerheten för asylsökande i förvar

2012-05-30 13:32 CEST Röda Korset En studie av 953 beslut och domar rörande förvar och placeringar från Migrationsverket, Polisen, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Studien visar att svenska myndigheter ofta inte prövar om olägenheterna som tvångsåtgärderna medför för individen står i rimlig proportion till vad samhället kan vinna i form av smidigare avvisningar och utvisningar.

Juristbarometern 2012 Sammanfattning

2012-04-19 22:42 CEST Blendow Group AB Här presenteras en sammanfattning av Juristbarometern från BG Research. Kontakta Linda Frivik om du är intresserad av att ta del av hela rapporten. linda.frivik@blendow.se

Andra sidan är ni klara? - Perspektiv på supporterkultur

2012-04-02 08:02 CEST Riksidrottsförbundet Riksidrottsförbundet vill beskriva den positiva supporterkulturen i Sverige. Vi vill lyfta fram alla de miljoner svenskar som bidrar till stämningen på idrottsarenorna i landet. Vi hoppas att den även kan vara ett diskussionsunderlag för samtal om supporterkultur och hur vi tillsammans, inom idrotten och i samhället, kan agera för att bevara och utveckla det positiva och moteverka det negativa.

Mediebarometern 2011

2012-02-27 14:40 CET Blendow Group AB Ett vacklande bilföretag, terroristmål och rättegången mot läkaren på Karolinska sjukhuset är några av de händelser som präglade nyhetsåret 2011. De ger även utslag i årets upplaga av undersökningen Mediebarometern, som nu genomförs för nionde gången. Här kartlägger magasinet Legally yours vilka jurister och byråer som synts mest i medierna. Läs hela artikeln här.

Advokaternas advokat

2011-12-16 12:34 CET Blendow Group AB Magasinet Legally yours frågade 929 advokater vem de skulle välja om de själva behövde en advokat. Läs hela artikeln här.

Egypt rises: killings, detentions and torture in the "25 January Revolution"

2011-05-19 01:00 CEST Amnesty International, svenska sektionen De egyptiska myndigheterna måste ge rättvisa åt alla dem som fallit offer för våldet i samband med de regeringskritiska massprotesterna tidigare i år. Detta säger Amnesty i en omfattande rapport om de övergrepp som kostade minst 840 personer livet.

Yttrande över betänkandet "Riktiga betyg är bättre än höga betyg" (SOU 2010:96)

2011-05-09 11:08 CEST Skolval 2014 Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECOs remissvar på betygsprövningsutredningens slutbetänkande. Utredningen hade i uppgift att ta fram ett förslag på hur elever skulle kunna få rätt att överklaga sina slutbetyg i grundskolan och gymnasiet.

Egypt's Corrosive System of Detention