Pressmeddelanden

2014-03-27 08:30 CET Business Region Göteborg Allt fler har jobb i Göteborgsregionen. För femtonde kvartalet i rad ökar sysselsättningen och den ökar nu mer än i riket och övriga storstadsregioner. Det visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport. Rapporten visar även att värdet av regionens varuexport steg under 2013.

2014-03-27 08:00 CET CMA Research AB Svenskarna känner sig i högre utsträckning lyckliga jämfört med genomsnittet i övriga Västeuropa, medan de är lika lyckliga i jämförelse med det globala genomsnittet. Nästan sex av tio svenskar (59 procent) känner sig personligen lyckliga med sin livssituation. I Västeuropa känner sig 45 procent lyckliga medan andelen är 60 procent i världen.

2014-03-26 12:00 CET Skogforsk Normalt sker genetisk anpassning genom att de träd som passar bäst får leva vidare och bilda nästa generations trädbestånd. Men allmänt vedertagna scenarier visar att klimatförändringarna kommer att gå snabbare än vad lövträdens naturliga anpassningsförmåga klarar av.

Berghs School Of Communication och Sustainable Brand Insight instiftar stipendium för hållbart varumärkesbyggande

2014-03-26 08:51 CET Sustainable Brand Insight Sustainable Brand Insight och Berghs School of Communication beslutade i början av 2014 att gemensamt instifta ett nytt stipendium. Stipendiet ”Kommunikation som drivkraft för hållbarhet” syftar till att uppmuntra ett företag på marknaden att mer aktivt kommunicera kring hållbarhet.

Autovista Inter-Global har ny VD

2014-03-24 11:00 CET Autovista AB EurotaxGlass’s Group – en ledande leverantör av data, mjukvarulösningar och beslutsstöd till den europeiska fordonsindustrin – har utsett en ny VD för sin svenska verksamhet, Autovista Inter-Global AB. Arve Brataas började på företaget 1 november 2013 och bidrar med stor kunskap och mer än 17 års erfarenhet av försäljning -och, marknadsföring på olika ledande befattningar inom fordonsindustrin.

Nominerade till Årets insats inom hållbart varumärkesbyggande 2014

2014-03-24 10:43 CET Sustainable Brand Insight I januari 2014 valde Sustainable Brand Insight ut 10 företag som under 2013 startat eller breddat specifika insatser inom hållbarhet och hållbart varumärkesbyggande. Av dessa 10 återstår nu 3 stycken – de som bedöms uppfylla prisets kriterier på bästa sätt: Telge Energi, H&M, och Coop.

Inspirationsdag för Green Key och Miljömärkt Event

2014-03-20 20:31 CET Cleano Group Sverige Fredagen den 28 mars är Diskteknik med som samarbetspartner på Håll Sveriges Rents inspirationsdag för Green Key och Miljömärkt Event.

Minuter ger miljarder - förbättrad infrastruktur av en enda väg

2014-03-19 12:22 CET Handelskammaren Rapporten som Handelskammaren och E22 AB släpper idag och presenterade i riksdagen i förmiddags, visar en 4 miljarders produktivitetsvinst av en enda väg - vid förbättrad infrastruktur. Tid är pengar. Både kompetensförsörjningen och arbetsmarknaden skulle vinna på att pendlarna kunde resa längre på kortare tid. Då knyter man samman större geografiska områden och därmed fler människor och företag.

2014-03-19 10:00 CET Skogforsk Jan Fryk har framgångsrikt lett Skogforsk sedan det bildades 1992. När han nu närmar sig pension i juni 2015 har styrelsen fattat beslut om att påbörja rekryteringen av hans efterträdare.

2014-03-19 07:32 CET Handikappförbunden Kommer riksdagen att acceptera att det blir tillåtet att diskriminera personer med funktionsnedsättning? Över 90 procent av alla företag kommer att undantas från det nya diskrimineringsförbudet, eftersom de har färre än tio anställda. Handikappförbunden mobiliserar för att undantagen i diskrimineringslagen ska bort.