Pressmeddelanden

Ett steg mot jämställdhet inom kulturen

2014-03-31 08:07 CEST Myndigheten för kulturanalys Jämställdheten inom kulturen har tagit ett kliv framåt genom de satsningar på jämställdhet som regeringen har gjort mellan åren 2011-2014, visar en utvärdering som publiceras idag av Myndigheten för kulturanalys. Samtidigt påpekas att jämställdhet måste förbli en prioriterad fråga och att jämställdhetsproblem inte löses genom enbart kortsiktiga satsningar och öronmärkta pengar.

Sustainable Brand Index™ 2014 officiell rapport och total ranking

2014-03-31 08:00 CEST Sustainable Brand Insight Totalt 242 varumärken har rankats i årets upplaga av hållbarhetsundersökningen som fokuserar på kommunikation och varumärke. 24,000 konsumenter har sagt sitt och placerat Lantmännen i toppen, och Ryanair i botten.

2014-03-31 07:00 CEST Skogforsk I Mälardalen skulle flistransporterna kunna effektiviseras med ca 12-15 procent om transportkunderna skulle samverka runt transportarbetet och byta biobränslevolymer med varandra.

Gartner tar med Solver i sin Magic Quadrant för Corporate Performance Management

2014-03-28 10:42 CET Solver Sweden AB På endast 4 år har Solver med sin CPM-produkt BI360 tagit sig in i Gartners kvadrant för CPM. Genom att leverera Microsoftbaserade BI-lösningar med BI360 för Budget, Prognos, Rapportering och Konsolidering kan Solver erbjuda sina kunder en heltäckande CPM-plattform för verksamhetsstyrning. Gartners rapport innebär ett globalt erkännande av BI360 som produkt och Solver som tjänsteleverantör.

Pressinbjudan: Sveriges mest hållbara varumärke koras 31 mars

2014-03-28 09:09 CET Sustainable Brand Insight När Sustainable Brand Insight bjuder in 200 VD:ar, marknadschefer och hållbarhetschefer för Sveriges största varumärken till prisutdelning i årets hållbarhetsundersökning Sustainable Brand Index™ står mod och risktagande i centrum. Fokus för eventet är att belysa de som vågar ta hållbarhetsarbetet ett steg längre och ge det en betydande del i både affärsmodell och kommunikation.

Ny rapport om sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män

2014-03-28 08:30 CET AFA Försäkring Kvinnor löper större risk att bli sjukskrivna än män. Kvinnor har både fler och längre sjukperioder än män. Kvinnor löper större risk att sjukskriva sig några år efter att de har fått barn jämfört med män i samma situation. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring. Rapporten visar även att det finns regionala skillnader i sjukskrivningsmönster.

2014-03-27 08:30 CET Business Region Göteborg Allt fler har jobb i Göteborgsregionen. För femtonde kvartalet i rad ökar sysselsättningen och den ökar nu mer än i riket och övriga storstadsregioner. Det visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport. Rapporten visar även att värdet av regionens varuexport steg under 2013.

2014-03-27 08:00 CET CMA Research AB Svenskarna känner sig i högre utsträckning lyckliga jämfört med genomsnittet i övriga Västeuropa, medan de är lika lyckliga i jämförelse med det globala genomsnittet. Nästan sex av tio svenskar (59 procent) känner sig personligen lyckliga med sin livssituation. I Västeuropa känner sig 45 procent lyckliga medan andelen är 60 procent i världen.

2014-03-26 12:00 CET Skogforsk Normalt sker genetisk anpassning genom att de träd som passar bäst får leva vidare och bilda nästa generations trädbestånd. Men allmänt vedertagna scenarier visar att klimatförändringarna kommer att gå snabbare än vad lövträdens naturliga anpassningsförmåga klarar av.

Berghs School Of Communication och Sustainable Brand Insight instiftar stipendium för hållbart varumärkesbyggande

2014-03-26 08:51 CET Sustainable Brand Insight Sustainable Brand Insight och Berghs School of Communication beslutade i början av 2014 att gemensamt instifta ett nytt stipendium. Stipendiet ”Kommunikation som drivkraft för hållbarhet” syftar till att uppmuntra ett företag på marknaden att mer aktivt kommunicera kring hållbarhet.