Pressmeddelanden

Sales by Crowd lanseras i USA

2014-06-10 14:19 CEST by Crowd I början av januari 2014 inleddes dialog mellan by Crowd AB och nätverket Mjardsjo & Associates i syfte att undersöka om by Crowds koncept har potential på den amerikanska marknaden. Nu förbereder man för fullt för en lansering av sajten Sales by Crowd i USA till hösten.

2014-06-10 11:51 CEST Hays Specialist Recruitment AB Företag vill bygga bättre och mer produktiva relationer med sina kunder och sin personal, men vad innebär egentligen öppenhet för samverkan, engagemang och organisatorisk design?

2014-06-10 09:50 CEST Technogarden Engineering Resources Styrelsen för Technogarden Engineering Resources AB har utsett Stefan Lundin till ny VD efter Matthias Wennerström som efter 10 år som VD har bestämt sig för att lämna sin post och anta nya utmaningar.

2014-06-10 07:14 CEST ManpowerGroup De skånska arbetsgivarnas jobboptimism fortsätter och inför den kommande tremånaders-perioden har man med +13 procent lämnat landets starkaste sysselsättningsprognos. Bland de undersökta branscherna lämnar finans-, fastighets- och konsultbranschen och offentliga sektorn de starkaste jobbprognoserna men det är tillverkningsindustrin och hotell- och restaurangbranschen som ökar mest.

2014-06-10 07:14 CEST ManpowerGroup Arbetsgivarna i Stockholms- och Uppsalaregionen lämnar sin starkaste jobbprognos på över två år och sysselsättningstrenden har ökat med 16 procentenheter jämfört med förra kvartalet. Bland de undersökta branscherna lämnar den storstadcentrerade finans-, fastighets- och konsultbranschen och offentliga sektorn de starkaste jobbprognoserna.

2014-06-10 07:14 CEST ManpowerGroup Arbetsgivarna i östra Sverige (Östergötland, Småland och Blekinge) lämnar sin första negativa sysselsättningsprognos på över två år och sysselsättningstrenden har rasat med 17 procentenheter jämfört med förra kvartalet. Bland de undersökta branscherna lämnar finans-, fastighets- och konsultbranschen och offentliga sektorn de starkaste jobbprognoserna.

2014-06-10 07:14 CEST ManpowerGroup Arbetsgivarna i mellersta Sverige (Närkes, Värmlands, Västmanlands samt Södermanlands län) förväntar sig en fortsatt positiv arbetsmarknad under sommarmånaderna och jämfört med samma period förra året räknar arbetsgivarna med en ökning med fem procentenheter. Bland de undersökta branscherna är det finans-, fastighets- och konsultbranschen samt offentliga sektorn som går starkast.

2014-06-10 07:14 CEST ManpowerGroup De västsvenska arbetsgivarna fortsätter att lämna negativa sysselsättningsprognoser och inför den kommande tremånadersperioden har man med -5 procent lämnat landets svagaste prognos. Bland de undersökta branscherna lämnar finans-, fastighets- och konsultbranschen och offentliga sektorn de starkaste jobbprognoserna men det är tillverkningsindustrin och hotell- och restaurangbranschen som ökar mest.

2014-06-10 07:14 CEST ManpowerGroup De norrländska arbetsgivarnas jobbprognos pekar uppåt inför sommarmånaderna och jämfört med förra kvartalet räknar arbetsgivarna med en ökning med sju procentenheter. Bland de undersökta branscherna ser gruvnäringen ut att komma på fötter efter flera tuffa år men det är finans-, fastighets- och konsultbranschen samt offentliga sektorn som lämnar de starkaste jobbprognoserna.

2014-06-10 07:14 CEST ManpowerGroup Arbetsgivarna inom transport- och kommunikationssektorn lämnar återigen en negativ jobbprognos och även om den har gått upp något jämfört med föregående kvartal är den betydligt lägre än inför sommarsäsongen förra året. Bland övriga undersökta branscher lämnar finans-, fastighets- och konsultbranschen och offentliga sektorn de starkaste jobbprognoserna.