Pressmeddelanden

2014-03-11 08:02 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna i norra Sverige förväntar sig minskad sysselsättning under våren och jobbprognosen är den lägsta på fyra år. Sysselsättningstrenden har glidit ner till en negativ nivå, vilket den gjort även i Västsverige och Stockholmsregionen. Däremot förväntar sig arbetsgivarna i östra och södra Sverige ökad sysselsättning.

2014-03-11 08:02 CET ManpowerGroup De skånska arbetsgivarna ser fram emot en blomstrande arbetsmarknadsvår med rejäla sysselsättningsökningar. Skånes sysselsättningstrend är optimistiska +15 procent, en ökning med fem procentenheter sedan förra kvartalet. Även östra Götaland förväntar sig en ökning medan både Stockholms- och Uppsalaregionen, Västsverige och Norrland rapporterar negativa jobbplaner.

2014-03-11 08:02 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna i Stockholms och Uppsala län förväntar sig minskad sysselsättning under våren och jobbprognosen är landets lägsta. Sysselsättningstrenden har glidit ner till en klart negativ nivå, vilket den gjort även i Västsverige och Norrland. Däremot förväntar sig arbetsgivarna i östra och södra Sverige ökad sysselsättning.

2014-03-11 08:02 CET ManpowerGroup Efter att ha inlett året försiktigt optimistiskt ser de västsvenska arbetsgivarna nu ut att dra ner sina anställningsplaner inför årets andra kvartal och sysselsättningstrenden har glidit ner till en negativ nivå. Även Stockholms- och Uppsalaregionen och Norrland rapporterar negativa jobbplaner medan östra och södra Sverige förväntar sig ökad sysselsättning.

2014-03-11 08:02 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna i östra Götaland förväntar sig ett rejält uppsving på arbetsmarknaden och lämnar landet starkaste jobbprognos inför den kommande tremånadersperioden. Östra Götalands sysselsättningstrend är optimistiska +16 procent, en ökning med 13 procentenheter sedan förra kvartalet och den starkaste på tre år. Även Skåne förväntar sig en ökning.

2014-03-11 08:02 CET ManpowerGroup Efter att ha inlett året optimistiskt ser de svenska arbetsgivarna ut att dra ner sina sysselsättningsplaner inför årets andra kvartal. Dock kan stora regionala skillnader konstateras: sysselsättningen ser ut att öka i östra Götaland och Skåne medan de två storstadsregionerna västra Götaland och Stockholms- och Uppsalaregionen tillsammans med Norrland rapporterar negativa jobbplaner.

Fortsatt återhämtning i tjänstesektorn

2014-03-11 08:02 CET Almega Almegastjänsteindikator för första kvartalet 2014 pekar på att tjänsteproduktionen kommer att ta mer fart under första kvartalet i år. Återhämtningen, som inleddes under tredje kvartalet förra året väntas fortsätta även om det går något långsammare än förväntat.

2014-03-10 14:43 CET Hays Specialist Recruitment AB Hays Oil & Gas Global Job Index reveals optimism in the fourth quarter of 2013, particularly in Asia and the Middle East.

2014-03-06 16:14 CET Mindmancer AB Ny säljchef och CFO på Mindmancer David Giaina har tillträtt rollen som säljchef Sverige. David har tidigare varit marknadsansvarig på Mindmancer. Vi hälsar även Erik Stenberg välkommen som CFO på Mindmancer med start den 12 april.

Nytt samarbete skapar jobb inom Västerås stad för 20 unga med funktionsnedsättning

2014-03-06 13:00 CET Samhall 20 unga vuxna i åldern 18 till 29 år med funktionsnedsättning kommer att erbjudas jobb inom Västerås stads verksamheter. Skapandet av jobben är startsignalen för ett nytt samarbete mellan Samhall, Arbetsförmedlingen och Västerås stad.