Pressmeddelanden

Global konkurrens om talangerna - vad gör Sverige? Om kompetensförsörjning och Sveriges attraktionskraft

2014-06-16 15:00 CEST Marknadsbolaget Bristen på talanger är omfattande och global. Konkurrensen om de skarpaste hjärnorna är stenhård och en avgörande faktor för fortsatt tillväxt hos svenska företag, i East Sweden liksom i övriga Sverige. Med vårt Almedalsseminarium vill vi föra upp frågan om talangattraktion på den politiska agendan.

Eivor Andersson tillträder som VD för Fritidsresegruppen i Norden

2014-06-13 16:58 CEST Fritidsresor & TEMA Eivor Andersson tillträder som VD för Fritidsresegruppen i Norden den första juli. Därmed lockar bolaget ytterligare en drivande och kommersiell kraft: Eivor har över 30 års erfarenhet från reseindustrin och är känd för sitt engagemang och tydliga affärsinriktning. Dessutom tillför hon ytterligare online- och produktkompetens till verksamheten.

Barnens 10 bästa lekar - Det roligaste är att få gömma sig och bli upptäckt

2014-06-13 12:56 CEST Nannynu! Barnpassning Kurra gömma, Kull, Titt-ut och Mamma-pappa-barn är lekar som de flesta barn någon gång har lekt. Det visade sig att två lekar stod ut i mängden när det gäller popularitet - Kurra gömma och Kull. Just momentet att få gömma sig och bli upptäckt är det roligaste, oavsett ålder. De minsta barnen leker Titt-ut, mellanbarnen Kurra gömma samt Kull och de äldsta Burken.

2014-06-12 19:01 CEST Almega Almega har idag tackat ja till medlarnas bud i den pågående tågkonflikten. Budet innebar att alla konfliktåtgärder från fack och arbetsgivare dras tillbaka i två månader. Under den tiden ska medlare från statliga Medlingsinstitutet medla lokalt mellan Seko och Veolia. Seko har dock vägrat acceptera medlarnas bud.

Vi är en av Europas bästa arbetsplatser!

2014-06-12 17:52 CEST Stretch Great Place to Work® Institute meddelade Europas bästa arbetsplatser på galan i Rom den 5 juni. Stretch, som sedan tidigare är en av Sveriges bästa arbetsplatser, är nu också en av Europas bästa arbetsplatser. Vi placerade oss på en hedrande 33:e plats på listan för medelstora bolag, vilket vi är fantastiskt stolta över. Det här är 10 platser bättre än vid senaste undersökningen.

2014-06-10 14:49 CEST Almega Seko väljer nu att trappa upp tågstrejken genom att varsla om strejk på Krösatågen samt pendeltågstrafiken i Stockholm. I och med strejkvarslet hotar Seko med pendlarkaos lagom till midsommarhelgen.

Sales by Crowd lanseras i USA

2014-06-10 14:19 CEST by Crowd I början av januari 2014 inleddes dialog mellan by Crowd AB och nätverket Mjardsjo & Associates i syfte att undersöka om by Crowds koncept har potential på den amerikanska marknaden. Nu förbereder man för fullt för en lansering av sajten Sales by Crowd i USA till hösten.

2014-06-10 11:51 CEST Hays Specialist Recruitment AB Företag vill bygga bättre och mer produktiva relationer med sina kunder och sin personal, men vad innebär egentligen öppenhet för samverkan, engagemang och organisatorisk design?

2014-06-10 09:50 CEST Technogarden Engineering Resources Styrelsen för Technogarden Engineering Resources AB har utsett Stefan Lundin till ny VD efter Matthias Wennerström som efter 10 år som VD har bestämt sig för att lämna sin post och anta nya utmaningar.

2014-06-10 07:14 CEST ManpowerGroup De skånska arbetsgivarnas jobboptimism fortsätter och inför den kommande tremånaders-perioden har man med +13 procent lämnat landets starkaste sysselsättningsprognos. Bland de undersökta branscherna lämnar finans-, fastighets- och konsultbranschen och offentliga sektorn de starkaste jobbprognoserna men det är tillverkningsindustrin och hotell- och restaurangbranschen som ökar mest.