Pressmeddelanden

BOSCGUS Consulting förstärker med rekryteringschef

2015-06-17 06:00 CEST BOSCGUS Consulting AB

Höjd arbetsgivaravgift slår hårt mot unga

2015-06-16 09:27 CEST Almega I dag väntas riksdagen besluta om att avskaffa nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga. Almega varnar för att detta kommer få stora konsekvenser för unga, som därmed måste konkurrera om även traditionella ingångsjobb med äldre och mer erfarna. Men det riskerar även att gå ut över bland annat skol-, vård- och omsorgsföretag – som inte kompenseras för höjda lönekostnader.

Emission av aktier i samband med förvärv av Jeek AB

2015-06-16 09:03 CEST Moretime Professional Services AB ​I samband med Moretimes förvärv av Jeek AB tidigare i år har Moretime emitterat aktier.Moretime Professional Services AB (publ) förvärvade 100 % av aktierna i Jeek AB den 9 mars 2015. Köpeskillingen uppgick till ca 170 000 kr. I samband med förvärvet emitterade Moretime aktier till ägarna i Jeek AB nämligen PT Stabei AB, Martin Engström och Julatouch Pipatangura.

2015-06-15 07:42 CEST CareerBuilder.se 25% är öppna för nya möjligheter trots att de har en anställning. De huvudsakliga skälen till detta är faktorer som skapar arbetstillfredställelse. När det gäller anledningar till att anställda väljer att stanna hos sina nuvarande arbetsgivare, är arbetstillfredställelse tillräckligt?

Två nya chefsrekryteringar på K-rauta AB

2015-06-12 17:19 CEST K-rauta AB K-rauta AB gör två nya chefsrekryteringar i sin fortsatta satsning mot att bli en av de största aktörerna inom bygghandel för både privatkunder och proffsbyggare i Sverige. Stefan Pageryd, tidigare regionschef på Beijer, blir chef på K-rauta Företagsservice. Stefan Waller internrekryteras från varuhuschefspositionen i K-rauta Täby till rollen som kommersiell chef på företagets svenska huvudkontor.

Ny affärsområdeschef för Frösundas personliga assistans

2015-06-11 13:00 CEST Frösunda Omsorg AB Frösunda har rekryterat Karin Stålhandske som ny affärsområdeschef inom personlig assistans. Med sin långa erfarenhet inom tjänstesektorn, breda och djupa kunskap om service och kundfokus ska Karin ta Frösundas personliga assistans till ytterligare en nivå.

Fortsatt aktiv arbetsmarknad för energisektorn

2015-06-09 07:58 CEST ManpowerGroup Medan arbetsgivarna på flera andra håll i landet flaggar för bistrare tider andas energi-arbetsgivarnas prognos fortsatt optimism. Sysselsättningstrenden har ökat jämfört med samma period förra året och är nu näst högst i Sverige. Även finans- och fastighetssektorn lämnar en stark prognos men det är byggbranschen som ökar mest jämfört med förra kvartalet.

Stabil sysselsättningsnivå i finans- och fastighetssektorn

2015-06-09 07:58 CEST ManpowerGroup Arbetsgivarna i ett flertal branscher flaggar för bistrare tider. Men arbetsgivarna i finans-, fastighets- och uppdragssektorn har fortsatt jobboptimism och prognosen är den starkaste bland de undersökta branscherna. Även energisektorn ser fram emot ett aktivt jobbkvartal.

Jobben minskar i mellersta Sverige

2015-06-09 07:58 CEST ManpowerGroup Nu flaggar arbetsgivarna på flera håll för bistrare tider och mellersta Sverige är inget undantag. Sysselsättningstrenden har minskat mest i hela landet jämfört med föregående kvartal och är nu den lägsta som uppmätts i regionen. Bland de undersökta branscherna lämnar både energisektorn och finans- och fastighetssektorn en stark prognos men det är byggbranschen som ökar mest.

 Fortsatt aktiv arbetsmarknad i norra Sverige

2015-06-09 07:58 CEST ManpowerGroup Medan arbetsgivarna på flera andra håll i landet flaggar för bistrare tider andas norrlands-arbetsgivarnas prognos fortsatt optimism. Sysselsättningstrenden har minskat något jämfört med förra kvartalet men är fortfarande högst i Sverige. Bland de undersökta branscherna lämnar både energisektorn och finans- och fastighetssektorn en stark prognos men det är byggbranschen som ökar mest.