Pressmeddelanden

Samhall lanserar unik medarbetarapp

2014-03-11 09:51 CET Samhall Samhall AB har nyligen lanserat en medarbetarapp. Appen är ett led i företagets arbete med att stärka kontakten och utbytet med medarbetarna och innehåller såväl nyheter om företaget som tävlingar, podradio, lediga tjänster och möjligheter att tycka till om sin arbetsplats. Genom medarbetarappen bryter Samhall ny mark och möjliggör en ny typ av dialog mellan arbetsgivare och medarbetare.

2014-03-11 08:02 CET ManpowerGroup Byggarbetsgivarna ser fram emot en vår med sysselsättningsökningar och branschens sysselsättningstrend är positiva +7 procent, en ökning med åtta procentenheter sedan förra kvartalet. Bland övriga undersökta branscher lämnar även finans-, uppdrags- och fastighetssektorn en stark jobbprognos medan transport- och kommunikationsbranschen rasar ner till en mycket pessimistisk nivå.

2014-03-11 08:02 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna inom transport- och kommunikationssektorn ser mycket pessimistiskt på den kommande tremånadersperioden och branschens sysselsättningstrend har rasat ner till negativa -16 procent, en minskning med hela 25 procentenheter sedan förra kvartalet. Bland övriga undersökta branscher lämnar flera andra också negativa prognoser, bland annat gruvnäringen.

2014-03-11 08:02 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna i Södermanland, Västmanland, Närke och Värmland ser fram emot en vår med sysselsättningsökningar på många håll. Regionens sysselsättningstrend är +7 procent, en ökning med sju procentenheter på ett år. Även östra Götaland och Skåne förväntar sig ökningar medan både Stockholms- och Uppsalaregionen, Västsverige och Norrland rapporterar klart negativa jobbplaner.

2014-03-11 08:02 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna i norra Sverige förväntar sig minskad sysselsättning under våren och jobbprognosen är den lägsta på fyra år. Sysselsättningstrenden har glidit ner till en negativ nivå, vilket den gjort även i Västsverige och Stockholmsregionen. Däremot förväntar sig arbetsgivarna i östra och södra Sverige ökad sysselsättning.

2014-03-11 08:02 CET ManpowerGroup De skånska arbetsgivarna ser fram emot en blomstrande arbetsmarknadsvår med rejäla sysselsättningsökningar. Skånes sysselsättningstrend är optimistiska +15 procent, en ökning med fem procentenheter sedan förra kvartalet. Även östra Götaland förväntar sig en ökning medan både Stockholms- och Uppsalaregionen, Västsverige och Norrland rapporterar negativa jobbplaner.

2014-03-11 08:02 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna i Stockholms och Uppsala län förväntar sig minskad sysselsättning under våren och jobbprognosen är landets lägsta. Sysselsättningstrenden har glidit ner till en klart negativ nivå, vilket den gjort även i Västsverige och Norrland. Däremot förväntar sig arbetsgivarna i östra och södra Sverige ökad sysselsättning.

2014-03-11 08:02 CET ManpowerGroup Efter att ha inlett året försiktigt optimistiskt ser de västsvenska arbetsgivarna nu ut att dra ner sina anställningsplaner inför årets andra kvartal och sysselsättningstrenden har glidit ner till en negativ nivå. Även Stockholms- och Uppsalaregionen och Norrland rapporterar negativa jobbplaner medan östra och södra Sverige förväntar sig ökad sysselsättning.

2014-03-11 08:02 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna i östra Götaland förväntar sig ett rejält uppsving på arbetsmarknaden och lämnar landet starkaste jobbprognos inför den kommande tremånadersperioden. Östra Götalands sysselsättningstrend är optimistiska +16 procent, en ökning med 13 procentenheter sedan förra kvartalet och den starkaste på tre år. Även Skåne förväntar sig en ökning.

2014-03-11 08:02 CET ManpowerGroup Efter att ha inlett året optimistiskt ser de svenska arbetsgivarna ut att dra ner sina sysselsättningsplaner inför årets andra kvartal. Dock kan stora regionala skillnader konstateras: sysselsättningen ser ut att öka i östra Götaland och Skåne medan de två storstadsregionerna västra Götaland och Stockholms- och Uppsalaregionen tillsammans med Norrland rapporterar negativa jobbplaner.