Pressmeddelanden

Historiskt stor skillnad mellan värdet av skogsmark i norr och söder!

2015-08-28 06:00 CEST LRF Konsult När LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter, summerarförsta halvårets försäljningar visar statistiken att priset på skogsmark stigit i södra- och mellersta Sverige men sjunkit i norr. Skillnaden mellan skogsmarkspriser i norr och söder har aldrig varit större.

Delårsrapport januari-juni 2015

2015-08-27 11:22 CEST Moretime Group • Den konsoliderade omsättningen för koncernen uppgick under första halvåret till 27 301 tkr (f.år 14 665) motsvarande en tillväxt på 86 %. • Resultatet före avskrivningar (EBITDA): -518 tkr (f.år -10 078). • Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT): -2 571 tkr (f.år -12 249 tkr). • Resultatet efter skatt: (-12 818 tkr). • Resultatet per aktie: (f.år -0,47 kr).

2015-08-24 12:56 CEST Moretime Group Under sommaren har Moretime arbetat intensivt med att se över både operativ struktur och kommunikation. I fredags fattade Moretimes styrelse beslut om ett antal operativa förändringar som skapar ett tydligare Moretime och underlättar kommunikationen kring bolaget.

Magnusson har biträtt Piratförlaget Holding AB vid köp av "Bokon" från Schibsted

2015-08-20 07:00 CEST Magnusson Magnusson har biträtt Piratförlaget Holding ABvid deras förvärv av samtliga Schibsteds och ”De Oberoendes” (Lindh & CO, Atlantis och Leopard m.fl.) aktier i den svenska e-bokssiten (www.bokon.se).

2015-08-19 13:45 CEST Grant Thornton Efter det lyckade samarbetet med Nationella Entreprenörsdagen i Almedalen, ingår revisions- och konsultföretaget Grant Thornton nu ett sponsoravtal med startuphubben SUP46 (Start-Up People of Sweden).

Utdelning på Moretime Financial Services AB:s Preferensaktier

2015-08-17 12:36 CEST Moretime Group ​Styrelsen i Moretime Financial Services AB (publ) har beslutat att bolaget lämnar utdelning på Preferensaktie för andra kvartalet 2015. Utdelning lämnas med 1,50 kr per Preferensaktie.

allabrf.se lanserar unik tjänst för att söka, analysera och jämföra bostadsrättsföreningar

2015-08-17 10:45 CEST allabrf.se Idag lanserar allabrf.se Sveriges främsta tjänst för att söka, analysera och jämföra bostadsrättsföreningar. Tjänsten erbjuder privatpersoner och företag en unik källa till ekonomisk information, kontaktuppgifter och fastighetsdata om bostadsrättsföreningar.

2015-08-12 07:30 CEST Grant Thornton En ny undersökning från Grant Thornton visar att fler svenska företag vill växa genom förvärv. • 28 procent av de svenska företagen ser förvärv som en strategi att växa, vilket är en ökning med tio procentenheter från 2012. • Vart fjärde företag (26%) har tagit ställning till 1-3 förvärv under de senaste tolv månaderna. • Fler tror på köpare från samma bransch vid ett eventuellt ägarbyte.

2015-08-07 19:31 CEST WebWall ​ANLI Redovisning AB har fått en ny hemsida. ANLI Redovisning är ett företag som hjälper andra företag med sin bokföring och även löpande utbildning.

Svenska företag mest skeptiska till ökad EU-integration

2015-08-05 11:42 CEST Grant Thornton En undersökning med företagsledare inom EU och europeiska grannländer som gjorts av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar att svenska företag är betydligt mer negativt inställda till en ökad integration inom EU än under 2014.