Pressmeddelanden

Stor satsning på barn, migration och integration

2016-05-16 08:29 CEST
Stockholms universitet planerar att satsa 15 miljoner kronor på en samlad forskningsins...

Värdigt? Migration, integration och social hållbarhet

Värdigt? Migration, integration och social hållbarhet

2016-05-16 07:00 CEST
Hur kan vi diskutera migration och integration utifrån ett helhetsperspektiv där humani...

Centrum för antidoping i Gävle utreds nu

Centrum för antidoping i Gävle utreds nu

2016-05-12 08:00 CEST
Centrum för antidoping i Gävle utreds nu. Ny bok - Pressträff fredag 13 maj Det finn...

Trygg skolmiljö ger bättre hälsa

Trygg skolmiljö ger bättre hälsa

2016-05-04 10:33 CEST
Alla barn har rätt till en trygg skolmiljö. Ett hälsofrämjande arbete i skolan kan bidr...

Svenska modellen 4.0

Svenska modellen 4.0

2016-05-02 15:49 CEST
Med reformagendan Svenska modellen 4.0, vill Ratioakademien stimulera en breddad och f...

Tre nya hedersdoktorer vid Karlstads universitet

Tre nya hedersdoktorer vid Karlstads universitet

2016-05-02 11:58 CEST
Karlstads universitet har utsett tre nya hedersdoktorer. De är verksamma inom genusvete...

​Vinnare och förlorare med kortare arbetstid

2016-04-26 09:16 CEST
Ska man jobba mer eller mindre? Vad är bra för mig och vad är bra för staten? Att få ko...

Svårt att påverka skolnedläggningar

2016-04-21 17:00 CEST
Att demonstrera och göra namninsamlingar för att protestera mot skolnedläggning hjälper...

Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande flyktingbarn och deras trovärdighet

Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande flyktingbarn och deras trovärdighet

2016-04-20 07:12 CEST
Lagstiftande politiker och handläggare vid Migrationsverket framhåller gärna barns rätt...

Högskolan Väst storsatsar på utveckling av expertkompetens inom industrin

Högskolan Väst storsatsar på utveckling av expertkompetens inom industrin

2016-04-19 11:37 CEST
Med hjälp av forskare från Högskolan Väst ska högskolan i samproduktion med industrin s...