Pressmeddelanden

A Record of the New, årets konstworkshop i Abisko

2014-02-10 08:15 CET Polarforskningssekretariatet I vilken utsträckning påverkas konsten av en radikalt annorlunda miljö? Det är en central fråga som studenter vid Kungl. Konsthögskolan kommer att diskutera på arbetsseminariet A Record of the New, som hålls 10–14 februari vid Abisko naturvetenskapliga station. Tretton studenter och två professorer kommer under veckan att utforska det omgivande natur- och kulturlandskapet vid forskningsstationen.

2014-02-07 09:11 CET Ratio Utbildningssystemen i alla länder, inklusive Sverige, är satta under stark press. Kunskap och kompetens har blivit allt viktigare men många utbildningar har allt svårare att leva upp till de krav som ställs. Den 5 mars bjuder forskningsinstitutet Ratio in till en diskussion om kunskap och kompetens i en global värld. Deltar gör bl a statsrådet Maria Arnholm och flera internationella experter.

Ny handbok om motiverande samtal för att förebygga självmord

2014-02-06 07:30 CET Mind I en ny handbok beskrivs hur Motiverande Samtal kan användas för att förebygga självmord via nätet. Utgångspunkten är att självmordsprocessen är rörlig. Intentionen/motivationen till att ta livet av sig är skiftande och påverkbar. Handboken, "Att motivera till att vilja leva" är ett samarbete mellan psykologen Liria Ortiz och den ideella föreningen Mind och dess webbtjänst Självmordsupplysningen.

2014-02-04 09:13 CET Ratio Jonas Grafström, forskarstuderande vid Luleå tekniska universitet, får årets stipendium för studier vid George Mason University, Washington DC. Jonas är doktorand inom forskningsprojektet ”Styrmedel för miljöteknik och innovation”. Stipendiet omfattar 175 000 kronor för att bedriva en termins studier i USA och delas ut av Ratio med stöd av Ragnar Söderbergs stiftelse.

2014-02-04 07:10 CET Uppsala universitet Hur en regering väljer att agera avgör om en konflikt mellan olika befolkningsgrupper leder till våldsamheter eller kan lösas på fredligt sätt. I sin nya avhandling har Johan Brosché vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet jämfört olika regioner i Sudan och Sydsudan.

2014-02-03 12:38 CET Södertörns högskola Den 7 februari bjuder Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola in till seminariet "Syns inte men finns ändå ..." för att diskutera utformning och dominerande idéer inom förvaltningspolitiken. Hur offentliga åtaganden organiseras och styrs står i centrum för samhällsdebatten. Men varför gör förvaltningspolitiken så lite väsen av sig? I panelen deltar tidigare ministrar och generaldirektörer.

2014-01-31 11:34 CET Södertörns högskola Maktrelationer, hierarkier och olika typer av social dominans bidrar till den informella ekonomin i Kosovo, aspekter som tidigare förklaringsmodeller inte tar hänsyn till. Maktförhållanden genomsyrar den svarta ekonomin och bidrar till dess fortlevnad, visar en ny avhandling i statsvetenskap av Anna Danielsson vid Södertörns högskola och Uppsala universitet.

Rekordmånga utländska studenter på Högskolan Väst

2014-01-28 10:53 CET Högskolan Väst Vårterminen 2014 har Högskolan Väst lockat fler utländska studenter än någon tidigare vårtermin bakåt i tiden. Sammanlagt är det drygt 120 nya studenter på plats. Det är också första gången studenter från Thailand och Vietnam sökt sig till högskolan.

2014-01-28 08:41 CET Fiber Optic Valley I samverkan med innovationsmiljön Fiber Optic Valley, forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT och företaget Interlan utvecklar Järvzoo en framtidstjänst där kunder får uppleva djurparken både före, under och efter besöket. Det handlar om att utveckla nya tjänster kopplat till djurparken som ger kunderna mervärde och bidrar till att fler kunder återvänder.

Sårbarhet för framtida fosforbrist

2014-01-28 07:30 CET Linköpings universitet (LiU) Modernt jordbruk är helt beroende av fosfor. Men fosfor utvinns ur en ändlig resurs, fosfatmalm. Hur sårbara är vi den dag det blir en bristvara? I en ny artikel presenterar LiU-forskaren Tina-Simone Neset och Dana Cordell nu ett ramverk för att kvalitativt analysera vår sårbarhet inför en framtida fosforbrist.