Pressmeddelanden

EU-satsning på polarforskning

2015-05-19 09:26 CEST Polarforskningssekretariatet Ett nytt initiativ för att förbättra integrationen av Europas vetenskapliga och operativa kapacitet i polartrakterna har finansierats av EU:s ramprogram Horisont 2020.

Umeåforskare prisad för norrlandsperspektiv

2015-05-18 09:00 CEST Umeå universitet Madeleine Eriksson, universitetslektor, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, har utsetts till årets pristagare av stiftelsen Uppsala universitets Umeåfond 2015.

The Arctic—hot or cold?  A conference highlighting challenges and opportunities for a changing Arctic

2015-05-13 08:30 CEST Polarforskningssekretariatet 19-20 maj 2015 på House of Sweden, Washington, DC, USA Konferensen The Arctic—hot or cold? samlar deltagare från olika områden, alla med ett gemensamt intresse för Arktis och med fokus på utmaningar och möjligheter för ett föränderligt Arktis.

2015-05-08 08:54 CEST Uppsala universitet Författaren och statsvetaren Francis Fukuyama vid Stanford universitetet är 2015 års mottagare av skytteanska priset i statskunskap. Han får priset för att med ”hisnande beläsenhet, skärpa och djärvhet kastat nytt ljus över framväxten av den moderna politiska ordningen” . Det skytteanska priset är ett av de största och mest prestigefyllda prisen som delas ut inom statskunskapen.

2015-05-06 06:15 CEST Uppsala universitet ​Asylsökandes chans att få stanna i Sverige påverkas av den politiska sammansättningen i nämndemannagruppen. Det visar en studie från Uppsala universitet, som för första gången kvantitativt undersöker hur nämndemannasystemet fungerar i praktiken.

2015-05-05 07:20 CEST Uppsala universitet Kriget i Ukraina och Rysslands upprustning har aktualiserat frågor som var centrala i Sveriges säkerhetspolitiska diskussioner på 1940-talet. Bör Sverige gå med i NATO? Hur kan små staters regeringar motstå kraftigt tryck från militärt starkare stormakter? På dagen 70 år efter VE-day (segerdagen i Europa), försvarars en ny avhandling från Uppsala universitet på detta ämne.

2015-05-04 13:43 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Bo Rothsteins forskningsgrupp ”The Quality of Government Institute at University of Gothenburg” kan visa att korrupta, inkompetenta och på annat sätt dysfunktionella samhällsinstitutioner är en viktig orsak till både fattigdom och mänskligt lidande. QoG-institutets unika databaser kommer dessutom att möjliggöra fortsatt forskning inom fältet. Programmet presenterar sina slutresultat den 7 maj.

2015-05-04 11:32 CEST Uppsala universitet ​Svenska pappor får inte samma möjligheter som mammor att lära sig om vård och uppfostran av sina barn. Det visar en ny avhandling från institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Så samspelar syskon kring medier i hemmet

2015-05-04 07:15 CEST Stockholms universitet Medier spelar en stor roll i barns lek och har en central plats i vardagslivet. Men barn är inte bara passiva mottagare av intryck. De väljer vad som passar deras syften och användningen av medierna speglar barnens smak, kompetens och ålder. En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker syskonsamspel och barns mediebruk i hemmet samt konsumtionens betydelse i barnens medievärld.

Trötthet sällan uppmärksammat symtom efter hjärtinfarkt

2015-04-30 12:53 CEST Högskolan Väst Varannan person som behandlas för hjärtinfarkt drabbas av trötthet. Den ofta ”obegripliga kraftlösheten” går inte att vila bort, och förvärras om personen är stressad och orolig. Det visar en studie med hjärtinfarktpatienter i Göteborg.