Pressmeddelanden

Forskning tar dövblinda ut ur mörkret

Forskning tar dövblinda ut ur mörkret

2017-09-05 08:33 CEST
Ett plagg som kan agera som ett kommunikativt gränssnitt för dövblinda. Det kommer bli ...

Sex internationella forskargrupper tilldelas medel för att studera globala utmaningar

2017-09-05 07:37 CEST
I ett gemensamt initiativ från Riksbankens Jubileumsfond, Wellcome Trust och Volkswagen...

PÅMINNELSE: Katastrofövning - Hur skulle Sverige klara en större fartygskatastrof i Östersjön?

PÅMINNELSE: Katastrofövning - Hur skulle Sverige klara en större fartygskatastrof i Östersjön?

2017-08-23 14:32 CEST
Välkommen att delta den 5 september under en simulering av en katastrofmedicinsk insats...

Ny forskning: Jihadism och avradikalisering i Sverige

Ny forskning: Jihadism och avradikalisering i Sverige

2017-08-16 08:33 CEST
Välkommen till ett seminarium där vi presenterar forskningsresultat baserade på intervj...

Intervjuer med blyga barn – ny metod kan hjälpa barnen kommunicera

2017-08-16 07:15 CEST
I många olika sammanhang kan vuxna vilja veta mer om barns upplevelser, till exempel in...

Berätta om ditt Strängnäs!

2017-08-15 10:48 CEST
Den 16–18 augusti kommer Sörmlands museum till kulturhuset Multeum i Strängnäs för att ...

Örebro universitet startar ny masterutbildning i IT-säkerhet

Örebro universitet startar ny masterutbildning i IT-säkerhet

2017-08-10 11:30 CEST
IT-säkerhet är komplext och handlar både om vad som måste göras och hur det ska göras. ...

Mer engagerade pappor och färre skilsmässor i områden med fler män än kvinnor

Mer engagerade pappor och färre skilsmässor i områden med fler män än kvinnor

2017-07-31 07:00 CEST
Att det är fler män än kvinnor i ett område är kopplat till både färre skilsmässor och ...

​Religiösa tankesätt bör få mer plats i samhällsdebatten

2017-07-24 07:00 CEST
Religiösa tankesätt måste få mer plats i samhällsdebatten. Genom att utestänga vissa ba...

Förstärkt satsning på forskning om södra Stockholms utveckling

Förstärkt satsning på forskning om södra Stockholms utveckling

2017-07-03 07:27 CEST
Södertörns högskola har inrättat en ny centrumbildning, Reinvent. Den nya centrumbildni...