Pressmeddelanden

2014-06-09 06:45 CEST Uppsala universitet Hur bär vi oss åt för att leva med alla de risker vi ständigt konfronteras med i det moderna samhället? I en ny avhandling från Uppsala universitet har sociologen Erik Löfmarck studerat hur välutbildade småbarnsmödrar i Stockholm och Warszawa förhåller sig till risker förknippade med barn och mat.

2014-06-05 07:08 CEST Uppsala universitet Antalet läkare med utländsk utbildning ökar stadigt i Sverige. I en ny avhandling från Uppsala universitet riktas ljuset mot läkarnas egna berättelser om att komma till Sverige, de villkor de möter och hur de själva skapar sig tillhörigheter och en plats inom den svenska läkarkåren.

Release av Drömmen om jämlikhet

2014-06-04 10:42 CEST Ratio Ratio och Atlantis lanserar ny forskning om socialdemokratins utveckling, 12:e juni på ABF-huset.

2014-06-04 10:00 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Elitsatsningarna i Pro Futura fortsätter. Fyra forskare har utsetts till 2014 års Pro Futura-forskare i den nionde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. De fyra är filosofen Angela Breitenbach, arkeologen Stephanie Wynne-Jones, den historiska teologen Meelis Friedenthal och historikern Elise Dermineur till 2014 års Pro Futura-forskare.

Miljöansvar för resursstarka

2014-06-04 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Ansvaret för miljöproblemens lösning har alltmer lagts på individer och deras livsstil. Men det är framförallt resursstarka personer som menar att de har möjlighet att ta miljöansvar i vardagen, visar en studie vid Linköpings universitet.

2014-06-03 13:34 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond närmar sig sin 50:e födelsedag och firar med att lansera en rad satsningar på humaniora och samhällsvetenskap. Totalt rör sig i år totalt om cirka 165 miljoner kronor i nya satsningar.Främst i raden är själva Jubileumssatsningen: Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap.

Hur oljebolagen räddar världen

2014-06-03 08:15 CEST Linköpings universitet (LiU) De stora oljebolagen har ända från början varit ledande inom marknadsföring. Genom oljekriser och ökad globalisering har de skickligt förändrat sina budskap för att idag framstå som rena miljöhjältarna.

En annan sorts migranter

2014-06-03 07:30 CEST Linköpings universitet (LiU) Migranter är inte nödvändigtvis människor från fattiga länder som tar de jobb de kan få i låglönebranscher. Det finns en annan, mindre debatterad, sorts migranter: vita, välbeställda européer. Nu studeras de i en nyutkommen bok. Författare är Catrin Lundström, forskare vid Linköpings universitet.

Ratios sommarassistenter 2014

2014-06-02 15:58 CEST Ratio Nio unga akademiker får möjligheten att arbeta som forskningsassistenter på Ratio i sommar, inom ramen för programmet Unga Forskare. Programmets syfte är att stimulera fler att forska inom områden av stor betydelse för Sveriges utveckling och vänder sig till studenter på magisternivå, doktorander och Post Docs, som är intresserade av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios profilområden.

Verktyget som rundade arabisk censur

2014-06-02 08:15 CEST Örebro universitet Arabiska internetanvändare har en annan inställning till vilken typ av innehåll som kan censureras. Det här framgår av Walid Al-Saqafs doktorsavhandling vid Örebro universitet. Den tvärvetenskapliga avhandlingen konstruerar ett verktyg – Alkasir – för att kringgå censuren och användarna av verktyget har utfrågats om sin syn på censur och yttrandefrihet.