Pressmeddelanden

Ny bok: ”Politisk populism kan vara bra för demokratin”

2016-05-31 15:16 CEST
Den moderna populismen är ett globalt fenomen som är här för att stanna, hävdar Benjami...

Nya mätningar visar på dålig mobiltäckning i Hudiksvall

Nya mätningar visar på dålig mobiltäckning i Hudiksvall

2016-05-31 10:30 CEST
Under april och maj månad har mätutrustning placerats i Sitas sopbilar för att mäta mob...

Nu tar de första utredningskriminologerna sin examen

Nu tar de första utredningskriminologerna sin examen

2016-05-31 08:00 CEST
Nu tar de första utredningskriminologerna sin examen. Klara Westerlund från Gävle är ...

Social position spelar roll för hur samhället hanterar mäns våld mot kvinnor och barn

2016-05-31 07:10 CEST
I en ny avhandling från Uppsala universitet har Linnéa Bruno undersökt statens hanterin...

Viktigt med nyanserad kunskap om unga med migrationsbakgrund

Viktigt med nyanserad kunskap om unga med migrationsbakgrund

2016-05-30 11:02 CEST
Det senaste årens flyktingströmmar har aktualiserat skolgången som en viktig förutsättn...

Sommarassistenter på Ratio 2016

Sommarassistenter på Ratio 2016

2016-05-26 14:56 CEST
Nio unga akademiker får möjligheten att arbeta som forskningsassistenter på Ratio i som...

Nytt ljus över klimatets dimmiga förflutna

Nytt ljus över klimatets dimmiga förflutna

2016-05-26 14:20 CEST
Före industrialiseringen kan klimatet ha varit molnigare än man tidigare trott. Det vis...

Freden i Östasien kan bana väg för världsfreden

2016-05-25 14:50 CEST
Stein Tønnessons forskningsprogram om den östasiatiska freden bjuder in till en slutkon...

Ny utlysning av Europe and Global Challenges

2016-05-24 10:01 CEST
Riksbankens Jubileumsfond, Wellcome Trust och Volkswagen Stiftung utlyser en ny omgång ...

Internationell konvention om dataövervakning behövs

2016-05-24 08:50 CEST
Amerikansk rätt ger ett otillräckligt skydd från att EU-medborgares personuppgifter sam...