Pressmeddelanden

Enzymatica offentliggör prospekt i anledning av förestående nyemission

2014-03-10 17:16 CET Enzymatica AB (publ)

2014-03-06 16:00 CET Janssen Varje år utvecklar 450 000 patienter som lider av tuberkulos (TB) resistens mot sin behandling och risken för dödlighet ökar markant1. Nu finns nytt hopp för dessa patienter. SIRTURO (bedaquiline) har godkänts för behandling av patienter med multiresistent tuberkulos. Det är den första nya behandlingen inom området på över 40 år.

Nanoporösa material för framtidens medicin?

2014-03-06 15:38 CET SwedNanoTech Den 27 februari hölls den första av vårens fyra planerade föreläsningar om nanoteknologi i Folkuniversitetets lokaler i Stockholm. Föreläsare var nanoforskaren Johan Gómez de la Torre från Uppsala universitet. Han berättade om vad nanoporösa material är och hur de kan komma att användas som läkemedelsbärare för framtidens medicin.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

2014-03-06 12:45 CET Enzymatica AB (publ)

Största yogastudien på Danderyds sjukhus

2014-03-05 14:04 CET Danderyds sjukhus På Danderyd sjukhus har mindre studier av medicinsk yoga visat effekter på sk paroxysmalt förmaksflimmer, attacker av oregelbunden puls på upp till 170 slag per minut. – Nu tredubblar vi antalet patienter till vad som troligen blir den största studien inom området, berättar forsknings- och hjärtsjuksköterskan Maria Nilsson, som även lett den tidigare forskningen.

Ny app för Ekblom-Baks cykeltest

2014-03-05 07:30 CET GIH Den nya appen är till för dig som vill göra ett konditionstest och få ett värde på din syreupptagningsförmåga. Om du har en iPhone laddar du enkelt ner appen och börjar trampa på motionscykeln. – Testet bygger på den pulsförändring som uppstår mellan att först trampa fyra minuter på en lägre belastning och sedan fyra minuter på en högre, säger Elin Ekblom Bak.

Seniorbloggen flyttar till veteranen.se!

2014-02-27 12:43 CET Vårdalstiftelsen Seniorbloggen har varit Vårdalstiftelsens kanal där kända personer över 65 bloggar om sina tankar och åsikter. Seniorbloggen har velat visa att man har tankar och åsikter hela livet ut. Från och med mars 2014 kommer Seniorbloggen att flytta till tidningen Veteranens hemsida. Det betyder att många många fler kommer att läsa skribenter som Barbro Westerholm och Stephan Rössner.

2014-02-25 08:01 CET Handikappförbunden Många människor får inte den rehabilitering de behöver. Nu måste rätten till aktiva insatser kopplas till tidsgränserna inom rehabiliteringskedjan. Tidsgränserna blir då en garant för att individen får sin rehabilitering – istället för ett hot om att kastas ut ur socialförsäkringssystemet, menar Handikappförbunden.

PostkodLotteriet underlättar livet vid neurologisk diagnos

2014-02-20 20:49 CET Neuroförbundet Neuroförbundet får 7 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet. Neuroförbundet, som är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi, har mottagit över 22 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet sedan vi blev förmånstagare 2009.

Forskningens dag har infektioner i fokus

2014-02-20 13:38 CET Umeå universitet Vad händer i kroppen vid sorkfeber, hur farliga är fästingburna infektioner och hur möter forskningen problemen med antibiotikaresistens. Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under Forskningens dag 2014, som äger rum vid campus, Umeå universitet, söndag den 23 februari.