Dokument

Utredaren Peter Kempinskys presentation

2015-06-29 17:34 CEST Värmlands Museum

Värmlands Museums styrelses yttrande med anledning av Riksutställningars utredning

2015-06-29 14:59 CEST Värmlands Museum Rapporten bekräftar styrelsens bild av verksamheten och dess förutsättningar, och delar utredarens slutsatser vad gäller verksamhetens utveckling och ekonomi, samt bedömningen av de tre scenarier som beskrivs i utredningen. Framhåller behovet av ett längre tidsperspektiv för finansieringen än idag för en långsiktig och strategisk utveckling av museet och pekar på ett uppdämt investeringsbehov.

Riksutställningars utredning om Värmlands Museum

2015-06-29 14:43 CEST Värmlands Museum Utredaren bedömer att om urholkningen av de offentliga anslagen fortsätter i samma takt riskerar vi se en institutionsdöd inom 10 år. Detta samtidigt som potentialen och betydelsen av museerna som mötesplats och nav i vår demokrati blir allt mer angeläget och trycket på en utveckling av verksamheten för att möta nya krav och förväntningar från samhälle och besökare ökar.

Ritning/Möbleringsplan

2015-06-29 07:01 CEST Best Western Scandinavia

Trafikförändringar i Trafikplan 2016

2015-06-29 07:00 CEST Västtrafik Bilaga till Trafikplan 2016, som beslutades av Västtrafiks styrelse 26 juni 2015. Innehåller en lista över planerade trafikförändringar inför och under år 2016.

Musik i Glasriket 2015

2015-06-28 13:16 CEST Föreningen Glasbyn Målerås Musik i Glasriket firar 20 år 2015. Tre föreningar är fortfarande aktiva, Alsterbro, Hälleberga och Karl-Oskar Bygden. De erbjuder varierande underhållning, bland annat en konsert med Sofia Källgren i Kråksmåla kyrka, Musica Vitae, Vokalharmonin och Circus Glass Royale i Målerås hytta och Svennes Svänggäng i Bergdala Glasbruk.

Evenemang med Målerås Musikkår sommar/höst 2015

2015-06-27 11:10 CEST Föreningen Glasbyn Målerås Målerås Musikkår deltar i friluftsgudstjänst, hembygdsdag, sommarfest, egen konsert och julbön under sommaren och hösen 2015.

NK huset 100 år - utställning i varuhuset

2015-06-26 11:03 CEST Nordiska Kompaniet NK I år firar Nordiska Kompaniet 100 år på Hamngatan. Under sommaren kan besökare ta del av en utställning där godbitar ur NK:s händelserika historia presenteras på platser runtom i varuhuset. Se smakprov från utställningen på​ nk.se eller besök varuhuset på Hamngatan i Stockholm.

Karta tillfälliga hållplatser Kärra Centrum

2015-06-25 07:00 CEST Västtrafik

Besöksnäringsindex mars-augusti 2015

2015-06-25 07:00 CEST Turistrådet Västsverige