Pressmeddelanden

Arlanda Express, SAS och Eckerölinjen bäst på service 2015!

2015-04-15 19:00 CEST ServiceScore Arlanda Express bäst på land - precis som tidigare. SAS bäst i luften - precis som tidigare. Eckerölinjen bäst till sjöss - inte som tidigare. I år har klassen transporter på land utökats med Taxi och nya tåg- och bussoperatörer vilket gjort den svårare att vinna. Till sjöss kan vi se ett tronskifte när Eckerölinjen tar över förstaplatsen som Viking Line prenumererat på i tidigare mätningar.

Volvo ger bäst service 2015!

2015-04-15 19:00 CEST ServiceScore ​När ServiceScore® för fjärde året i rad mäter hur svenska folket upplever att de får service, kan vi konstatera att Volvo anses ge bäst service i klassen personbilar när svenskarna får tycka till!

Espresso House fortsatt bäst på att ge service när du ska äta eller dricka något!

2015-04-15 19:00 CEST ServiceScore Välkända varumärken hamnar i topp när årets nomineringar till pris för bästa service är klara. Under de senaste åren har vi kunnat se en mycket snabb ökning av antalet snabbmatrestauranger och coffee shops. Frågan är hur dessa kedjor klarar av att bibehålla höga servicenivåer. Espresso House har dock etablerat sig i topp.

2015-04-15 13:05 CEST AFA Försäkring Sjukdomar i muskler och skelett är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i AFA Försäkrings sjukförsäkringskollektiv. I en ny rapport har allvarliga sjukfall på grund av sjukdomar i muskler och skelett analyserats. Rapporten presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 22 april.

Nya lösningar för att minska brottsligheten - seminarium i Sundsvall

2015-04-15 07:26 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Under de senaste åren har tryggheten ökat i många kommuner & mängdbrott som t.ex. våld i offentlig miljö och bilbrott har minskat. Samtidigt ökar vissa andra brottstyper, exempelvis bostadsinbrott samt hat, hot och kränkningar på nätet. Nu bjuder vi in till ett seminarium i Sundsvall för att lyfta den positiva utvecklingen och peka på vad som ytterligare kan göras för att minska brottsligheten.

2015-04-14 14:36 CEST Örebro kommun ​Den 17 april kommer Håkan Wolgast från Bisnode för att presentera hur det går för näringslivet i vår region och kommun och visar näringslivsutvecklingen under fem år, 2008-2013.

​Ungas röster får ta plats i ny rapport

2015-04-14 12:16 CEST Nordens Välfärdscenter Den 9-10 maj 2014 samlades 15 ungdomar på Biskops Arnös folkhögskola för att tala om sina erfarenheter från att bo eller ha bott i fosterhem. Nu är det möjligt att ta del av deras tankar och åsikter genom rapporten "Ungas röst".

​Checklista för hälsoundersökning av fosterbarn

2015-04-14 11:58 CEST Nordens Välfärdscenter Inom projektet för ”Nordens Barn – Fokus på barn i fosterhem” har man tagit fram en checklista för att underlätta hälsoundersökningar av fosterbarn. I häftet beskrivs hur en läkarundersökning ska utformas för att kunna göra en bra bedömning av dessa barn.

​Skolan en viktig framgångsfaktor för fosterbarn

2015-04-14 11:38 CEST Nordens Välfärdscenter Fosterbarn riskerar i större grad än andra att få allvarliga framtida problem. Det är dock möjligt att förbättra situationen för barnen och i rapporten "Barn kan inte vänta" ges rekommendationer om hur man kan gå tillväga.

2015-04-14 10:26 CEST Studentum AB Den 15 april är det sista ansökningsdag till universitet och högskola inför höstterminen 2015. Efterfrågan på yrken som kräver utbildning på eftergymnasial nivå förväntas öka under 2015 enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos, men Studentums årliga medlemsundersökning visar att hela 39 procent av de sökande inte kommer in på den utbildning de helst vill gå.