Pressmeddelanden

Budgivaren som vinner dubbelt så ofta

2015-05-13 06:45 CEST Booli Genom en analys av över 75 000 budgivningar på bostäder har Booli.se undersökt vilken budgivare som oftast vinner budgivningen. Undersökningen visar att det är den som ger sig in sist i budgivningen som oftast vinner - oavsett antalet budgivare.

2015-05-12 15:48 CEST Styrelsebalans i Sverige AB Mångfaldens betydelse ur ett globalt perspektiv, vikten av integrerade kulturer för affären och hur går man från ord till handling. Årets upplaga av Styrelsebalansdagen är titulerad ”Gender Diversity – A Global Perspective”. Här behandlas nya rön från nationell och internationell forskning tillsammans med viktiga lärdomar från såväl näringslivet som politiken.

Bemanningsindikatorn Q2 2015 - efterfrågan hålls uppe trots svag industrikonjunktur

2015-05-12 13:05 CEST Bemanningsföretagen Bemanningsindikatorn för Q2 2015 visar att branschens efterfrågeläge ser ut att hållas uppe. Detta kan sägas till trots att industrin, som utgör en fjärdedel av branschen, haft en långsam start på året. Det handlar om strukturförvandlingar, säger förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Rekordmånga fritidshus till salu. Nu går startskottet för årets visningar

2015-05-12 11:14 CEST Bovision AB

Bäst i landet på tillgänglighet igen

2015-05-12 09:06 CEST Osby kommun ​Nyligen publicerade företaget Humana sin ”Tillgänglighetsbarometer 2015”, där man jämför tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i 200 svenska kommuner. Osby kommun hamnar på första plats i undersökningen för tredje gången.

Föräldrar bryter mot Barnkonventionen i sociala medier

2015-05-12 08:00 CEST Bonnier Tidskrifter Cirka 28 procent av föräldrarna lägger regelbundet upp bilder på sina barn på sociala medier, utan att fråga barnen. Bara 10 procent tycker det är olämpligt. Det visar en undersökning i nya numret av Kamratposten där 1 500 läsare svarat på frågor. Barnombudsmannen Fredrik Malmberg är kritisk.

Demoskops boprisindikator för maj: Slopat amorteringskrav påverkade inte boprisförväntningarna

2015-05-11 12:58 CEST Demoskop AB Hushållens förväntningar på bostadspriser backar ytterligare något till 65 från förra månadens nivå på 67. Detta trots att många förväntat sig en uppgång när amorteringskravet läggs på is tills vidare. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,28 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor sjunker från 7 till 4 procent.

Nära 3 000 cyklande barn till akuten förra året

2015-05-11 10:40 CEST If Skadeförsäkring En av fyra skadade cyklister är barn. Maj är den månad då flest barn skadas i cykelolyckor. Och 13-åriga pojkar lever farligast. Det visar en studie av sjukhusrapporterade olyckor som försäkringsbolaget If sammanställt.

Sverige i väntan på terrorattacken

2015-05-11 09:47 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Situationen är allvarlig i många kommuner där kriminella gäng har fyllt det maktvakuum som uppstått då polisen inte varit tillräckligt lokalt närvarande. Inom kort väntas dessutom ca 300 jihadister komma tillbaka från kriget i Syrien. I det här podd​​avsnittet diskuterar forskaren Hans Brun och generalsekreteraren Magnus Lindgren hur situationen ser ut och vad som skulle kunna göras.

2015-05-11 09:23 CEST Arboga kommun Grundskolan i Arboga når ett bra resultat i den senaste jämförelsen av hur landets kommuner lyckas med sitt kunskapsuppdrag. I rankingen över de 290 kommunerna får Arboga plats 68.