Pressmeddelanden

Krav på materialtillverkare minskar bostadsbyggandets klimatpåverkan

2015-01-12 13:28 CET Riksbyggen En livscykelanalys av stomalternativ för Riksbyggens planerade bostadsprojekt Viva i Göteborg visar att det går att minska klimatpåverkan genom aktiva val och krav på materialtillverkarna. Genom strategiska val av både betongmaterial och dess konstruktion blir skillnaden i klimatpåverkan liten mellan trä- och betongalternativen.

Demoskops boprisindikator för januari: åter uppåt

2015-01-12 11:06 CET Demoskop AB Hushållens förväntningar på bostadspriserna återhämtar sig och ökar med 5 enheter till 59. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,47 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor faller tillbaka ytterligare från 5 till 3 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för januari 2015.

2015-01-12 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Osbybostäder AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,27 procent.

Demoskops väljarbarometer för januari: Stor ökning för Socialdemokraterna

2015-01-10 12:47 CET Demoskop AB I Demoskop/Expressens väljarbarometer för januari 2015 ökar avståndet mellan blocken på nytt. De rödgröna partierna får sammanlagt 44,2 procent (+2,5) i mätningen medan Allianspartierna samlar 38,6 procent (–3,1). Mätningen visar en betydande, statistiskt säkerställd uppgång för Socialdemokraterna som nu når 32,3 procent (+5,0).

Nya mobillagen har börjat ge effekt

2015-01-09 10:05 CET If Skadeförsäkring Förbudet mot att prata i mobilen utan handsfree i bilen verkar ha gett viss effekt. En undersökning som försäkringsbolaget If gjort visar att drygt fyra av tio idag pratar i mobilen utan handsfree medan de kör. För några år sedan var siffran sex av tio.

DN/Ipsos: Ökat stöd för svenskt Nato-medlemskap

2015-01-09 07:31 CET Ipsos Sweden Stödet för att Sverige bör gå med i militäralliansen Nato ökar. Jämfört med DN/Ipsos föregående mätning från april 2014, ökar stödet från 28 procent till 33 procent för medlemskap. Samtidigt minskar andelen som är emot ett svenskt Nato-medlemskap från 56 procent i april till 47 procent idag. Båda förändringarna är statistiskt signifikanta.

Ökad pendling med cykel ger stor miljö- och hälsopotential

2015-01-08 09:38 CET GIH Två viktiga hälsoproblem är bilismens bidrag till städernas höga föroreningshalter och människors brist på fysisk aktivitet. Ett forskningsprojekt visar att om cirka 110 000 stockholmare, som idag åker bil till arbetet och har maximalt 30 minuters cykelväg dit, tar cykeln i stället för bilen, så medför det påtagliga förbättringar av utomhusluften och därigenom bättre hälsa för hela befolkningen.

2005 kostade en bostadsrätt i centrala Stockholm i genomsnitt 38 555 konor per kvadratmeter

2015-01-08 07:00 CET Svenska Mäklarhuset

2015-01-07 16:35 CET Myndigheten för kulturanalys I budgetpropositionen som presenterades under hösten aviserades att Myndigheten för kulturanalys skulle avvecklas under 2015. Strax före årsskiftet fick Kulturanalys emellertid besked om att myndigheten blir kvar i sin nuvarande form och att verksamheten kommer att fortsätta som tidigare.

Bättre för inhyrda lärare genom nytt kollektivavtal

2015-01-07 15:00 CET Bemanningsföretagen Bemanningsföretagen har träffat kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Det är det första kollektivavtalet anpassat för lärare som hyrs ut av bemanningsföretag. Lärare som anställs för att hyras ut till skolor får nu samma grundvillkor som lärare anställda direkt av skolan.