Pressmeddelanden

2014-10-08 09:08 CEST Sparbankernas Riksförbund Bankkunderna ger Sparbankerna som grupp återigen höga betyg och kundnöjdheten bland privat- och företagskunderna placerar Sparbankerna i toppen. Det visar Svenskt Kvalitetsindex nya mätning av kundnöjdhet i bankbranschen.

Seniorerna spenderar hellre än sparar

2014-10-07 16:04 CEST Smart Senior AB Smart Senior tar kontinuerligt pulsen på Sveriges seniorer vad gäller deras vanor och beteende. Här presenteras seniorernas tankar om ekonomi och sparande.

2014-10-07 10:16 CEST Sveriges geologiska undersökning, SGU Nu är SGUs årliga publikation om den svenska gruvindustrin, Bergverksstatistik 2013, ute. Där framgår bland annat att antalet jobb inom gruvindustrin ökade till 6295 arbetstillfällen under 2013. Uppgången följer en ökad svensk malmproduktion, som för 2013 uppgick till totalt 79 miljoner ton, den högsta noteringen någonsin.

Clas Ohlson har valt Wide narrows metod och systemlösning Perspective för att strukturera sitt arbete med Competitive Intelligence

2014-10-07 09:52 CEST Wide narrow Med hjälp av Wide narrow har vi strukturerat och effektiviserat vårt CI-arbete. Genom en automatisk bevakning av rätt information kan vi nu ägna mer tid till analys och slutsatser och på ett enklare sätt omvandla information till beslutsstöd, säger Ulrika Göransson, Affärsutvecklingsdirektör på Clas Ohlson.

Ny avhandling om jämställd idrott: Begreppsförvirrning, ointresse och okunskap försvårar arbetet med jämställd idrott

2014-10-07 07:45 CEST GIH ”Man talar om jämställd idrott” är Matthis Kempe-Bergmans avhandling om manliga idrottsledares syn på jämställdhet inom idrotten. Jämställdhet har haft en självklar plats på agendan i svensk idrott, trots det har den ibland ifrågasatts. Denna avhandling lyfter fram de svårigheter som finns och som kan påverka jämställdhetsarbetet i idrotten.

9 av 10 rekommenderar Slankas produkter

2014-10-06 10:49 CEST Slanka Sverige AB Slanka har genomfört en undersökning på Hälsopanelen.se där deltagare under två veckor ersatte två till tre måltider om dagen med Slankas shakes och soppor. Resultatet visar bland annat att 7 av 10 deltagare var nöjda med sin viktminskning och att 9 av 10 medverkande kan tänka sig att rekommendera Slankas soppor och shakes till en vän.

Teaterchefernas roll mer administrativ efter kultursamverkansmodellen införande

2014-10-06 09:16 CEST Myndigheten för kulturanalys Länsteatercheferna befinner sig efter kultursamverkansmodellens införande i en ny arbetssituation. Det ställs ökade krav på administrativt arbete, vilket gör det svårare för teatercheferna att få tid för teaterns konstnärliga verksamhet. Teatercheferna upplever även att de måste förhålla sig till regionens övergripande visioner när de fattar konstnärliga beslut.

Kampen om global arbetskraft – Sverige i topprankningen dit man helst flyttar för jobb

2014-10-06 07:58 CEST Blocket En ny global undersökning med över 200 000 respondenter visar att Sverige är ett av de mest attraktiva länderna att jobba utomlands i. De länder vi främst lockar talang från är Finland, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Norge och Kroatien. För svenskar ligger nordiska och engelsktalande länder i topp med Storbritannien, USA, Norge, Danmark eller Kanada när de söker sig utomlands.

Hyresgästföreningens kommentar till regeringsförklaringen: Utmärkt att ett ökat bostadsbyggande är en nationell angelägenhet

2014-10-03 09:54 CEST Hyresgästföreningen -Det är utmärkt att hstatsministern betonar vikten av tillgången på hyresrätter och att få fart på byggandet, och dessutom sätter konkreta mål. Upprustningen av miljonprogramsområdena är en av samhällets stora utmaningar och det är glädjande att statsministern lägger stort fokus vid att detta ska ske miljömässigt och socialt hållbart, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Rekordsommar för turismen

2014-10-03 09:30 CEST Tillväxtverket Fler än någonsin tidigare valde att semestra i Sverige den här sommaren. Övernattningarna passerade för första gången 25 miljoner. De utländska gästnätterna stod för den största relativa ökningen. Procentuellt var ökningen i Dalarna störst.