Pressmeddelanden

Hur påverkades naturen av O-ringen?

2014-11-06 17:21 CET Högskolan Kristianstad Orientering kan vara en del av framtidens naturvård. Det menar två landskapsvetarstudenter vid Högskolan Kristianstad som gjort en studie på hur naturen påverkades av det stora idrottsevenemanget O-ringen Skåne 2014.

2014-11-06 10:10 CET YouGov Sweden AB Majoriteten av européerna anser att det ska finnas en obligatorisk skanning (t.ex. temperaturmätning) av personer som kommer tillbaka från eboladrabbade länder i Afrika. Cirka 65% i Norden, 75% i Tyskland, 80% i Storbritannien och hela 88% i Frankrike anser detta.

Många bilar på hal is

2014-11-06 10:02 CET If Skadeförsäkring Enligt lag ska vinterdäcken vara på senast 1 december. Var femte bilägare väntar in i det längsta med byte till vinterdäck. Det betyder att hundratusentals bilar nu slirar runt i novemberhalkan på sommardäck.

Glädjande besked från Boverket: Nej till individuell mätning och debitering av värme och vatten

2014-11-05 10:03 CET Hyresgästföreningen Det ska inte krävas individuell mätning av värme eller tappvarmvatten för vare sig nyproducerade lägenheter eller vid ombyggnation. Det klargör Boverket. -Hyresgästföreningen har arbetat hårt under flera år för att se till att landets hyresgäster inte utsätts för ett obligatoriskt krav kring individuell mätning och debitering av värme och varmvatten (IMD), säger Hans Dahlin, Hyresgästföreningen.

Sveriges hetaste byggprojekt hösten 2014

2014-11-04 13:59 CET Sverige Bygger AB Vi har sammanställt de mest punktbevakade byggprojekten i Sverige just nu, d v s de byggprojekt som flest antal personer valt ut som extra intressanta på projektmarknaden*. Listan består av redan byggstartade samt planerade och kommande projekt. Nybyggnationen av en affärsgalleria vid nationalarenan i Solna toppar listan och är det hetaste projektet i landet.

Gömma nyckeln till fritidshuset kan bli dyrt

2014-11-04 13:16 CET If Skadeförsäkring Höstmörker och tomma fritidshus lockar inbrottstjuvarna. En undersökning från If visar att mer än var fjärde gömmer nyckeln till fritidshuset utomhus. Om den hittas riskerar husägaren att bli utan ersättning.

Bemanningsbarometern – Q4 2014 - Oförändrat efterfrågeläge väntas

2014-11-04 12:25 CET Bemanningsföretagen Under fjärde kvartalet väntar sig 28 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 64 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 20 vilket innebär att företagen förväntar sig ungefär samma efterfrågeläge fjärde kvartalet som under tredje. Detta innebär att efterfrågan ligger kvar på en relativt låg nivå.

Deloittes skattekompetenser uppmärksammas internationellt

2014-11-04 09:53 CET Deloitte Deloitte utnämns till en av de högst rankade skatterådgivarna i Sverige – för sjätte året i rad. Utmärkelsen kommer från den oberoende och internationellt erkända publikationen International Tax Review (ITR).

Företagskonkurserna ökade med 5 procent i oktober

2014-11-04 09:00 CET UC AB Företagskonkurserna ökade i oktober med tre procent jämfört med samma månad 2013. För årets första tio månader fortsätter den positiva utvecklingen med minskande konkurser och jämfört med förra året har antalet konkurser minskat med sex procent. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Södermalms äldreomsorg får gott betyg

2014-11-04 08:36 CET Stockholms stad Drygt åtta av tio äldre på Södermalm är nöjda med sin äldreomsorg. Bemötandet får mycket höga omdömen. Det framgår av årets undersökning av äldreomsorgen som Socialstyrelsen genomfört.