Pressmeddelanden

2015-11-10 14:29 CET IntenseQ Internet Marketing Vi har analyserat svenska företag på Facebook och deras kundservice. I undersökningen kom vi fram till vilka topp 10 sidor som har lyckats med den bästa kundservicen, sett till responsgrad, responstid och dialoger sidan presterat i.

Det går bra nu – 16 nya bostadsrätter om dagen

2015-11-10 13:34 CET Svenska Mäklarhuset

EU:s rekommendation om offentlig upphandling ger motsatt effekt

2015-11-10 13:00 CET Södertörns högskola Ny avhandling visar att metoden utvärdering av kvalitet gör det svårare för små och medelstora företag att vinna vid offentliga upphandlingar. Johan Stake vid Södertörns högskola och Örebros universitet visar även hur man kan bekräfta kartellbeteenden samt har arbetat fram en ny modell där budgivare på ett enkelt sätt kan beräkna kostnaden för att vara med i en upphandling.

Ny rapport från Tillväxtverket: Hållbart företagande

2015-11-10 10:49 CET Tillväxtverket Tillväxtverket har släppt en ny rapport som visar hur små och medelstora företag jobbar med hållbarhet och miljöfrågor. Den bygger på resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet som omfattar 16 000 företag.

2015-11-10 09:15 CET Kriskommunikation Oväntat, snabbt och skoningslöst kommer den mediala krisen. Att hantera en kris för en individ, en organisation eller ett företag är en stor utmaning. Du bedöms inte enbart utifrån det inträffade utan framför allt efter hur du hanterar den uppkomna situationen.Det saknas krisplan, planering och genomförda övningar. Uhrvis ger dig 11 värdefulla tips på hur du ska hantera krisen.

Demoskops boprisindikator för november

2015-11-09 13:50 CET Demoskop AB Hushållens förväntningar på bostadspriserna faller med 4 enheter från förra månaden och ligger nu på 60. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,16 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 4 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för november 2015.

Tydlig uppgång i försäljning av badrumsprodukter

2015-11-09 10:50 CET Prognoscentret AB ​Under årets första nio månader har värdet av sålda badrumsprodukter ökat med nio procent. Detta visar Prognoscentrets statistik baserad på inrapporterade försäljningsvärden från aktörer verksamma inom badrumsmarknaden. Den ökade försäljningen är dels ett resultat av den höga nybyggnationstakten och dels av en större aktivitet bland hushåll som renoverar sina badrum.

Två av tre skånska företag har rekryteringsproblem

2015-11-09 09:29 CET Handelskammaren Skånska företags expansion hämmas av att de har svårt att hitta rätt kompetens. Två av tre företag som har försökt rekrytera det senaste halvåret upplever svårigheter att få tag i personal med rätt kompetens. I vissa fall har rekryteringsproblemen inneburit att de har tvingats skjuta upp planerade aktiviteter eller förlorat order.

Vinster och kostnader med att fokusera

2015-11-09 08:00 CET Högskolan i Gävle Miljöpsykologigruppen vid Högskolan i Gävle under ledning av Patrik Sörqvist, får 2,25 miljoner från Vetenskapsrådet för att undersöka vinster och kostnader med att koncentrera sig. Målsättningen med projektet är att ta fram en modell över hur arbetsminne, uppmärksamhet och inlärning hänger ihop.

En fjärdedel av stockholmarna kan med små medel förbättra miljön

2015-11-09 07:16 CET Stockholm Vatten Stockholm Vatten presenterar en undersökning, där 1 000 stockholmare svarat på frågor kopplade till hushållskemikalier. Kunskapen om hur man hanterar dem för att inte påverka sjöar och hav är generellt sett god. 20-30 % anger dessutom själva att de skulle kunna minska sin förbrukning av bland annat schampo, tvättmedel, sköljmedel, handdiskmedel och smink - med oförändrat resultat.