Pressmeddelanden

Ruut Kiiski och Andreas Eriksson i examenskonsert med Norrköpings Symfoniorkester

2015-04-27 12:05 CEST Kungl. Musikhögskolan (KMH) Ruut Kiiski och Andreas Eriksson, masterstudenter i orkesterdirigering vid Kungl. Musikhögskolan (KMH), leder Norrköpings Symfoniorkester i en gemensam examenskonsert på onsdag 29 april i De Geerhallen i Norrköping.

Bonnierförlagen bjuder in till läxhjälp

2015-04-27 12:01 CEST Bonnierförlagen AB ​Den 29 april 2015 anordnas Nationella Läxhjälpsdagen. Bonnierförlagen är ett av drygt 30 företag som denna dag välkomnar en grupp högstadieelever till sin arbetsplats för läxhjälp och spännande samtal. Under dagen medverkar även författaren Martin Melin. Bakom Läxhjälpsdagen står Stiftelsen Läxhjälpen.

Ulrika Carlsson från Skövde föreslås bli ny ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan

2015-04-27 11:29 CEST Studieförbundet Vuxenskolan Ulrika Carlsson, mellanstadielärare och riksdagsledamot (C), föreslås bli ny ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan. Nuvarande ordförande Berit Danielsson avgår vid Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma i juni och i samband med det väljer ombuden ny ordförande och ny förbundsstyrelse.

2015-04-27 11:25 CEST Sundsvalls kommun Idag offentliggjorde Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställningen av öppna jämförelser för grundskolan läsåret 2013/2014. Rapporten visar att Sundsvalls skolor tappar 50 placeringar - från plats 191 till plats 241 av totalt 290 kommuner i Sverige*.

Ragnar Söderbergforskare i medicin: Nu öppnar vi!

2015-04-27 11:07 CEST Ragnar Söderbergs stiftelse Vilka blir Ragnar Söderbergforskare i medicin 2015? Det vet vi först i höst. Men från och med i dag tar stiftelsen emot ansökningar från akademiskt unga forskare med redan uppvisad vetenskaplig skicklighet inom medicinska vetenskaper.

Partnering inom byggentreprenader skapar bättre projekt

2015-04-27 11:05 CEST Magnus Josephson AB

​Vellinges skolor bäst i SKL:s öppna jämförelser

2015-04-27 11:03 CEST Vellinge kommun Under måndagen presenterade SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) öppna jämförelser för grundskolan. Vellinge placerar sig i år på första plats och har nu ännu en bekräftelse på att skolorna i kommunen håller absolut toppklass.

2015-04-27 10:33 CEST Göteborgsregionens kommunalförbund GR ​I årets undersökning har 34 000 elever i årskurs 2, 5 och 8 på grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet svarat på frågor gällande bland annat trivsel, lärande och delaktighet. Med en svarsfrekvens på 79 procent svarar runt 90 procent av eleverna att de trivs bra eller mycket bra i skolan. Just trivsel är också något som samtliga årskullar värderar som en mycket viktig fråga.

2015-04-27 10:25 CEST Sveriges Skolledarförbund Göteborgsrektorn Torbjörn Broomé valdes igår in i förbundsstyrelsen för Sveriges Skolledarförbund vid förbundets kongress i Stockholm. Torbjörn Broomé är 47 år och har varit skolledare sedan 2000. Han arbetar som rektor på Fjällskolan i Göteborg. Han är också ordförande i Göteborgs lokalavdelning och skyddsombud.

Alkoholmissbruk är inget problem?

2015-04-27 10:20 CEST Lifecap AB Anica Olsson besöker "Fånga ditt liv med Lifecap" i kväll. Hon beskriver alkoholen/drogen som ett symtom på ett underliggande problem, och poängterar vikten av att komma till insikt om problemet för att på så sätt finna en väg att lösa det. Anica är terapeut och arbetar på behandlingshem. Hon är själv nykter och har vigt sitt liv till att hjälpa andra att finna en väg till tillfrisknande.