Bilder

Forskning
Samhällsutmaningar
Save the Red

2014-05-06 07:31 CEST Venture Cup Frida Ahlsén. Nominerad i Venture Cup Väst, tävlingskategori Människa & Samhälle. Bilderna får publiceras så länge Venture Cup samt fotograf Anna Sigvardsson anges i fotobyline.

Lurn

2014-05-06 07:31 CEST Venture Cup Jonas Otterheim, Johan Svensson, Carl-Adam Hellqvist, Michel Westher, Shahin Zarrabi & Maja Storm. Nominerade i Venture Cup Väst, tävlingskategori Människa & Samhälle. Bilderna får publiceras så länge Venture Cup samt fotograf Anna Sigvardsson anges i fotobyline.

Minatjänster.nu

2014-05-06 07:31 CEST Venture Cup Josefina Lönn & Joakim Sjöblom. Nominerade i Venture Cup Väst, tävlingskategori Webb, Mjukvara & Media. Bilderna får publiceras så länge Venture Cup samt fotograf Anna Sigvardsson anges i fotobyline.

Visiba Group

2014-05-06 07:31 CEST Venture Cup Andreas Larsson, Michael Blixt, Johan Gustafsson & Samuel Sporrenstrand. Nominerade i Venture Cup Väst, tävlingskategori Webb, Mjukvara & Media. Bilderna får publiceras så länge Venture Cup samt fotograf Anna Sigvardsson anges i fotobyline.

Swedish Algae Factory

2014-05-06 07:31 CEST Venture Cup Hannes Livian & Sofie Allert. Nominerade i Venture Cup Väst, tävlingskategori Miljö & Energi. Bilderna får publiceras så länge Venture Cup samt fotograf Anna Sigvardsson anges i fotobyline.

ReVibe Energy

2014-05-06 07:31 CEST Venture Cup Christoffer Kjernald, Erik Godtman Kling & Viktor Börjesson. Nominerade i Venture Cup Väst, tävlingskategori Miljö & Energi. Bilderna får publiceras så länge Venture Cup samt fotograf Anna Sigvardsson anges i fotobyline.

MelVitas

2014-05-06 07:31 CEST Venture Cup Linda Rönn, Linnea Wikman & Moa Persson. Nominerade i Venture Cup Väst, tävlingskategori Life Science & Teknik. Bilderna får publiceras så länge Venture Cup samt fotograf Anna Sigvardsson anges i fotobyline.

DeltaT50

2014-05-06 07:31 CEST Venture Cup Henrik Appert, Emil Werling & Andreas Karlsson. Nominerade i Venture Cup Väst, tävlingskategori Life Science & Teknik. Bilderna får publiceras så länge Venture Cup samt fotograf Anna Sigvardsson anges i fotobyline.