Bilder

På is

2015-02-25 08:58 CET CCM Hockey

Sundin camp

2015-02-25 08:58 CET CCM Hockey

Bild till press

2015-02-23 08:00 CET Kompetensteamet Stockholm AB

Dubbel kraft till Utvälinge - Rannestig o Östlund

2015-02-20 08:20 CET Öresundskraft Håkan Rannestig, nätchef på Öresundskraft och Jenny Östlund, en av Öresundskrafts projektledare för moderniseringen av elnätet i Ängelholm-Utvälinge-Sandåkra. Här framför en av de nybyggda nätstationerna i området. Nätstationen transformerar ner spänningen från 11 000 volt till 400 volt.

Dubbel kraft till Utvälinge - naturskydd

2015-02-20 08:20 CET Öresundskraft Flera av ekarna vid Vegeholms gods är lika gamla som slottet, 600 år. Stor hänsyn togs till träden under borrning och schaktning för markkabeln. Ekarnas skyddsområde markerades av trädkronans utbredning med ett tillägg på tio meter runtom, allt för att inte skada rötterna vid arbetet.

Dubbel kraft till Utvälinge - luftledning

2015-02-20 08:20 CET Öresundskraft Den här bilden visar ett av problemen med de gamla luftledningarna - de gick genom tät skog. Det orsakade avbrott vid stormar och krävde underhåll och röjning. De nya nedgrävda kablarna är både säkrare och kräver mindre underhåll. Markkablarna går dock inte i skogen utan följer vägarna för att inte skadas av trädrötter.

Dubbel kraft till Utvälinge - markledning

2015-02-20 08:20 CET Öresundskraft Från Sandåkra har strömmen tidigare gått till Vegeholm via en luftledning. Den är nu borta och har ersatts av en 3,5 km lång nedgrävd kabel. Ännu syns spåret efter grävningen (till höger i bild) men det försvinner snabbt.

Bolagskompassen

2015-02-19 10:00 CET Venture Cup

Workshop för framtiden med Fjällvägen på huvudet

2015-02-11 19:20 CET Projekt Fjällvägen Nu har vi inte bara Fjällvägen i hjärta och i huvud utan även på huvudet. Fjällvägens framtid planerades kreativt och konstruktivt vid en workshop i Ljusdal. Workshopen är ett inspel i den slutrapport som ska genomföras och innehålla handlingsplaner för framtiden. Det görs enligt metodiken med en åtgärdsvalstudie. Ramböll Sverige AB håller tillsammans med projektledning i genomförandet.

Växla till webversion

2015-02-11 11:56 CET Kaustik AB Möjligheten att växla mellan webversion och mobilversion sker genom att växla läge i användarmenyn.