Bilder

Bortom IT. Om hälsa i en digital tid.

Bortom IT. Om hälsa i en digital tid.

2017-02-22 17:09 CET

Digitalisering har stor potential att effektivisera vården och förbättra vår hälsa. Om vi låter den. I den här rapporten pekar vi ut en rad betydelsefulla hinder som bromsar eller omöjliggör utveckling, liksom förslag på åtgärder som behöver vidtas för att vi ska kunna komma vidare.

Nu finns det en webbutbildning för dig som är engagerad i anhörigfrågor!

Nu finns det en webbutbildning för dig som är engagerad i anhörigfrågor!

2017-02-20 09:14 CET

Utbildningen ger kunskap och idéer till dig som arbetar med frivilligverksamhet och till dig som är anställd inom offentlig verksamhet, om hur du kan underlätta för personer som vårdar eller stöttar någon annan. Och hur ni kan göra det tillsammans.

Att möta anhöriga

Att möta anhöriga

2017-02-20 09:14 CET

Utbildningen ger dig möjlighet att prata med anhöriga, förstå deras situation och reflektera över deras behov. Du får också träffa frivilliga och anhörigkonsulent som beskriver hur man tillsammans samverkar kring anhörigfrågor.

Lina Bjarnegård Carlsson,  logoped, Habiliteringen Bräcke, Bräcke diakoni

Lina Bjarnegård Carlsson, logoped, Habiliteringen Bräcke, Bräcke diakoni

2017-02-17 10:58 CET

Lina Bjarnegård Carlsson, logoped, Habiliteringen Bräcke, Bräcke diakoni

Johanna Björnhage,  verksamhetschef på Förskolan Stegen och Spåren, Bräcke diakoni

Johanna Björnhage, verksamhetschef på Förskolan Stegen och Spåren, Bräcke diakoni

2017-02-17 10:58 CET

Johanna Björnhage, verksamhetschef på Förskolan Stegen och Spåren, Bräcke diakoni

Vinnarna i Hälsopriset 2017

Vinnarna i Hälsopriset 2017

2017-02-15 14:49 CET

Sveriges hälsoelit firade vinnarna Vem har sagt att måndagar är tråkiga? Måndagen den 13 februari presenterades alla vinnare i Hälsopriset 2017. 1,6 & 2,6 miljonerklubben anordnade en stor prisgala på Dansmuséet i Stockholm där Sveriges hälsoelit minglade, skålade i bubbel, stod på scen eller satt som publik och applåderade sina favoriter.

Daniel Nilsson, ordförande direktionen

Daniel Nilsson, ordförande direktionen

2017-01-12 11:19 CET

Daniel Nilsson, ordförande direktionen

Heléne Blennermark Zendegani, integrationsansvarig

Heléne Blennermark Zendegani, integrationsansvarig

2017-01-10 20:06 CET

- Jag vill poängtera att vårt projekt inte är välgörenhet utan bygger på tre saker: respekt för de mänskliga rättigheterna, behovet av bra arbetskraft i staden liksom möjligheten att skapa ännu trevligare och tryggare områden att bo i, berättar Heléne Blennermark Zendegani som är Integrationsansvarig på Bostads AB Poseidon.

Fastighetspraktikanterna på besök hos Bostads AB Poseidon

Fastighetspraktikanterna på besök hos Bostads AB Poseidon

2017-01-10 20:06 CET

Första kullen nyanlända fastighetspraktikanter på besök på huvudkontoret inför praktikperioden.