Bilder

Interiör nytt vård- och omsorgsboende

Interiör nytt vård- och omsorgsboende

2016-03-02 14:50 CET

Exempel: Förslag till färgsammanhållen inredning i nytt vård- och omsorgsboende i Själevad. Tydliga och enhetliga färger som skiljer boendeenheterna åt ska bidra till att underlättade för de boende att orientera sig i huset. Illustration: TMkonsult

Gurvinder Virk Singh

Gurvinder Virk Singh

2016-03-01 08:00 CET

SPP LOGOTYPE Jpeg svart

SPP LOGOTYPE Jpeg svart

2016-02-26 10:53 CET

SPP LOGOTYPE Jpeg

SPP LOGOTYPE Jpeg

2016-02-26 10:51 CET

Johanna Westin - PR-ansvarig

Johanna Westin - PR-ansvarig

2016-02-24 10:14 CET

Johanna Westin - PR-ansvarig

Johanna Westin - PR-ansvarig

2016-02-24 10:13 CET

HSB Omsorg äldreboende

HSB Omsorg äldreboende

2016-02-16 13:51 CET