Bilder

Kemdykare.

Kemdykare.

2016-03-22 08:39 CET

Brandbil.

Brandbil.

2016-03-22 08:36 CET

Brandbil i Ängelholm

Brandbil i Ängelholm

2016-03-22 08:33 CET

Brandbil i Ängelholm

Christer Ängehov

Christer Ängehov

2016-03-22 08:07 CET

Christer Ängehov är förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Inrapporterings- och utbetalningsdagar.

Inrapporterings- och utbetalningsdagar.

2016-03-03 10:54 CET

För redovisningar som ankomststämplats hos Försäkringskassan den 5:e i månaden betalas assistansersättning ut den 20:e samma månad. Redovisning som ankomststämplats den 20:e i månaden utbetalas den 5:e i påföljande månad.

Första spadtaget för nytt vård- och omsorgsboende i Själevad

Första spadtaget för nytt vård- och omsorgsboende i Själevad

2016-03-02 14:55 CET

Den 2 mars tog representanter för kommunens omsorgsnämnd och byggentreprenörer gemensamt det första spadtaget för ett nytt vård- och omsorgsboende i Själevad. Längst fram på bilden syn Jimmy Lundgren, Bredbyns schakt och Anna-Belle Strömgren, omsorgsnämndens ordförande.

Exteriör: nytt vård- och omsorgboende

Exteriör: nytt vård- och omsorgboende

2016-03-02 14:50 CET

Skissen visar exteriör och entré nytt vård och omsorgsboende i Själevad. Illustration: TM-konsult

Interiör nytt vård- och omsorgsboende

Interiör nytt vård- och omsorgsboende

2016-03-02 14:50 CET

Exempel: Förslag till färgsammanhållen inredning i nytt vård- och omsorgsboende i Själevad. Tydliga och enhetliga färger som skiljer boendeenheterna åt ska bidra till att underlättade för de boende att orientera sig i huset. Illustration: TMkonsult

Gurvinder Virk Singh

Gurvinder Virk Singh

2016-03-01 08:00 CET

SPP LOGOTYPE Jpeg svart

SPP LOGOTYPE Jpeg svart

2016-02-26 10:53 CET