Pressmeddelanden

Återvinnare presenterar en världsviktig vision i bokform

2015-06-16 14:39 CEST IL Recycling IL Recyclings vision är en värld där inget blir över. För att sprida den lanserar vi nu vår visionsbok som på ett lättförståeligt sätt beskriver innebörden av visionen, kompletterat med de centrala delarna av vårt hållbarhetsarbete. Vår önskan är att boken ska underlätta för både medarbetare och externa intressenter att bidra i arbetet.

2015-06-15 14:18 CEST SEKAB Bio- och skogsindustriföretaget UPM startar ett stort projekt med syftet att utveckla och demonstrera processer för att framställa gröna kemiprodukter med skog som råvara. Det svenska kemiföretaget SEKAB deltar med sin teknologi för att omvandla skogsrester till socker och lignin. EU satsar 120 miljoner kronor i projektet.

Framtidens kollektivtrafik på rull i Göteborg

2015-06-15 13:05 CEST Energimyndigheten Idag 15 juni är det officiell trafikstart för Göteborgs första elektriska busslinje. Bussarna är tysta och utsläppsfria, och drivs på el från vind- och vattenkraft. Eldriften möjliggör många inslag av komfort för passagerarna bland annat påstigning inomhus

Stor satsning på billigare och effektivare biodrivmedel

2015-06-15 09:30 CEST Energimyndigheten Energimyndigheten satsar 180 miljoner kronor på två nya forskningsprogram för att ta fram effektivare och billigare processer för produktion av biodrivmedel.

2015-06-15 08:20 CEST SEKAB Lastbilarna i Sverige körde 666 000 mil mindre 2014 jämfört med året innan, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser minskade med 57 000 ton. Men genom att köra på biodrivmedlet ED95 i stället för diesel skulle utsläppen kunna minska med 3,4 miljoner ton. Det visar nya beräkningar från etanolföretaget SEKAB.

2015-06-05 08:20 CEST SEKAB Ekobrottsmyndigheten lägger ner förundersökningen om SEKAB:s försäljning av två dotterbolag i Tanzania och Moçambique 2009. Åklagaren har kommit fram till att det inte finns någon grund för åtal.

DEBATT: Kan vi lita på miljömärkningar?

2015-06-04 12:45 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Miljömärkningar och miljöcertifieringar av produkter är viktiga för att hjälpa oss konsumenter att göra kloka val. Men kan man lita på märkningarna? Tveksamt. Många företag ägnar sig åt så kallad greenwashing – de putsar upp sin image genom att framställa sina produkter som mer miljövänliga än de är, skriver byggnadsantikvarie Stephan Fickler i SvD.

Test: Solel på villataket en hållbar investering

2015-06-04 09:00 CEST Energimyndigheten Energimyndighetens test av solceller visar att de klarar svenskt klimat bra och att det är viktigt att välja rätt växelriktare. Sjunkande inköpspriser och skattereduktion gör att framtiden ser ljus ut för den som vill producera sin egen el direkt från solen.

Skåne hade näst störst vindkraftsproduktion 2014

2015-06-03 11:10 CEST Energimyndigheten Vindkraften fortsätter att öka i Sverige. Ny statistik visar att det under 2014 installerades 902 MW fördelat på 321 nya vindkraftverk i Sverige. Skåne är det län som har näst mest installerad vindkraft och levererade knappt tolv procent av landets totala elproduktion från vindkraft.

Jämtland installerade mest vindkraft i Sverige under 2014

2015-06-03 11:09 CEST Energimyndigheten Vindkraften fortsätter att öka i Sverige. Ny statistik visar att det under 2014 installerades 902 MW fördelat på 321 nya vindkraftverk i Sverige. Jämtland är det län som installerade mest ny vindeffekt och klättrade från sjunde till fjärde plats sett till installerad effekt.