Pressmeddelanden

Örebropant ger 9 202 nya träd – Noraborna mest givmilda

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen Noraborna är mest generösa med pantpengarna i Örebro län. Tillsammans bidrog länsinvånarna med 184 094 pantkronor under året, motsvarande 9 202 nya träd i Afrika. Det visar Vi-skogens årliga pantrankning av Biståndsknappen hos Coop.

Pant från Västernorrland ger 10 000 nya träd – Härnösandsborna mest givmilda

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen Svenskarna har blivit mer givmilda med sina pantpengar. I Västernorrlands län är Härnösandsborna mest givmilda. Tillsammans bidrog länsinvånarna med 202 155 pantkronor under året, motsvarande 10 107 nya träd i Afrika. Det visar Vi-skogens årliga pantrankning av Biståndsknappen hos Coop.

Västmanlandspant ger 9 599  nya träd – Arbogaborna mest givmilda

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen Svenskarna har blivit mer givmilda med sina pantpengar. I Västmanland län är nu Arbogaborna mest givmilda. Tillsammans bidrog västmanlänningarna med 192 079 pantkronor under året, motsvarande 9 599 nya träd i Afrika. Det visar Vi-skogens årliga pantrankning av Biståndsknappen hos Coop.

Uppsalapant ger 15 566 nya träd – Uppsalaborna mest givmilda

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen Svenskarna har blivit mer givmilda med sina pantpengar. Uppsala län är näst bäst i Sverige. Tillsammans bidrog länsinvånarna med 311 366 pantkronor under året, motsvarande 15 566 nya träd i Afrika. Det visar Vi-skogens årliga pantrankning av Biståndsknappen hos Coop.

Västerbottenpant ger 18 328 nya träd – Umeåborna mest givmilda med panten

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen Svenskarna har blivit mer givmilda med sina pantpengar. I Västerbotten är Umeåborna mest givmilda. Tillsammans bidrog Västerbottningarna med 366 765 pantkronor under året, motsvarande 18 328 nya träd i Afrika. Det visar Vi-skogens årliga pantrankning av Biståndsknappen hos Coop.

Sörmlandspant ger 11 133 nya träd – Trosaborna mest givmilda

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen Sörmlänningarna har blivit mer givmilda med sina pantpengar. Mest givmilda är Trosaborna. Tillsammans bidrog sörmlänningarna med 222 767 pantkronor under året, motsvarande 11 133 nya träd i Afrika. Det visar Vi-skogens årliga pantrankning av Biståndsknappen hos Coop.

2015-03-02 16:00 CET Renova Renovakoncernens ledning har idag informerat de fackliga organisationerna att man avser inleda förhandlingar om en organisationsförändring som innebär en neddragning med ett 20-tal tjänster. Den omfattar i huvudsak tjänstemän och berör moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Förslaget syftar till att effektivisera verksamheten, öka lönsamheten och därmed stärka konkurrenskraften.

2015-02-27 14:30 CET Renova Renova Miljö och Sakab har avtalat om att utveckla och underlätta hanteringen av förorenade jordmassor. Samarbetet skapar en möjlighet för mottagning av oklassificerade jordmassor med egen deponikapacitet 20 km från Göteborgs stadskärna, något som kan innebära minskade transporter och tidsbesparingar vid stora byggprojekt.

2015-02-27 07:30 CET Biogas Öst Biogas Öst och BioMil har i ett gemensamt projekt studerat tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar samt tillståndsvillkor och metanutsläpp från restgas vid uppgradering av biogas. Studien visar att formuleringar i tillståndsvillkoren varierar kraftigt för olika biogasanläggningar, men att de tuffaste utsläppskraven inte alltid ger störst klimatnytta totalt sett.

2015-02-26 07:26 CET Biogas Öst Biogasen har vuxit kraftigt de senaste åren och ersatt stora mängder fossil energi. I Mälardalen skulle lokala biogasledningar kunna länkas samman i ett regionalt nät – energieffektiv, klimatnyttig infrastruktur med positiva effekter på utsläpp av CO2, partiklar, samhällsekonomi och försörjningstrygghet. Idag saknas dock grundläggande, långsiktigt säkra förutsättningar för att kunna satsa vidare.