Pressmeddelanden

2014-06-18 13:25 CEST Energimyndigheten Under 2013 minskade utbyggnadstakten för svensk vindkraft för första gången någonsin. Inte sedan 2009 har det byggts så få vindkraftverk. Samtidigt har utbyggnaden varit betydande på sina ställen. Ockelbo var den kommun med mest installerad vindkraft i slutet av 2013, från att inte haft ett enda vindkraftverk 2011. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

2014-06-17 09:09 CEST Energimyndigheten Under första kvartalet 2014 blev andelen kunder med rörligt elprisavtal större än fastprisavtalen. Detta framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

2014-06-16 14:01 CEST Energimyndigheten Under 2013 fortsatte ökningen av ny förnybar el inom elcertifikatsystemet. 3,0 TWh togs i drift under året och sedan Sverige och Norge fick en gemensam marknad, januari 2012, har det skett en ökning på totalt 6,2 TWh ny förnybar el.

2014-06-16 11:00 CEST SEKAB Närodlad Plast är ett nystartat unikt samarbete och innefattar hela tillverkningskedjan för biobaserad plast - från skog till förpackning. I samarbetet deltar Sveaskog, Holmen, Södra, SEKAB, Borealis, Trioplast och Tetra Pak.

2014-06-13 10:26 CEST Energimyndigheten Biodrivmedelsmängderna har ökat med 2,4 TWh i Sverige sedan förra året. Det har gett upphov till ytterligare 43 procent reduktion av växthusgaser jämfört med 2012 och jämfört med om man istället hade använt fossila drivmedel.

2014-06-04 14:41 CEST Energimyndigheten Energimyndigheten har beslutat att fördela 42 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller under 2014.

2014-05-28 11:00 CEST Linköpings kommun Nu startar bloggen ”Smarta resan” på Linköpings kommuns webbplats linkoping.se. Fyra anställda på Linköpings kommun bloggar om trafik och miljö. Bloggen ska vara en plats för dialog med Linköpingsborna om hållbart resande.

Chalmers utvärderar nya metoder för att mäta havsnivån med GPS-signaler

2014-05-21 08:00 CEST Chalmers tekniska högskola Forskare vid Chalmers har studerat nya mätmetoder för att mäta havsnivån – med hjälp av radiosignaler från satelliter. Havsnivån och dess förändringar kan dessutom lätt mätas även med befintlig GPS-utrustning som redan finns i hela världen, visar forskarna.

2014-05-20 12:04 CEST Energimyndigheten För att säkerställa en hållbar vindkraftutbyggnad i Sverige är det viktigt att planerings- och tillståndsprocessen är effektiv och ändamålsenlig. Energimyndigheten har identifierat det som ett av de viktigaste utvecklingsområdena, och förlänger därför kunskapsprogrammet Vindval med en tredje etapp.

2014-05-20 09:07 CEST Energimyndigheten Flera hundra internationella investerare väntas till Stockholm den 19-21 maj för att möta europeiska cleantechbolag, diskutera teknikutvecklingen och utse vinnaren i Nordic Cleantech Open. Intresset för svensk miljöteknik tycks vara stort.