Pressmeddelanden

Rätt luftavfuktare sparar energi

Rätt luftavfuktare sparar energi

2016-09-27 09:00 CEST
Olika typer av luftavfuktare lämpar sig för olika miljöer. Energimyndighetens test av l...

Renova minskade klimatutsläppen med 10 000 ton

Renova minskade klimatutsläppen med 10 000 ton

2016-09-22 14:29 CEST
Vi minskade klimatutsläppen med 10 000 ton! Sedan drygt ett år tillbaka körs alla Renov...

När, var och hur bildas is i nordliga vattendrag?

När, var och hur bildas is i nordliga vattendrag?

2016-09-21 13:31 CEST
I nordliga vattendrag med lång vinter är isbildning viktig. Isbildningsförloppet varier...

Fossiloberoende fordonsflotta – här är handlingsplanen!

Fossiloberoende fordonsflotta – här är handlingsplanen!

2016-09-19 15:32 CEST
Det finns en bred samstämmighet och samarbetsvilja i Sverige för att genomföra omställn...

Förbättrad modell förutsäger effekter av global uppvärmning på näringsvävar

Förbättrad modell förutsäger effekter av global uppvärmning på näringsvävar

2016-09-16 08:54 CEST
Artutdöende, stora svängningar i populationstäthet och omfattande algblomningar i våra ...

Fler gröna klappar under granen i år

Fler gröna klappar under granen i år

2016-09-15 10:07 CEST
Vi-skogen har listat tre julklappar – som gör grönt och gott. För varje gåva planteras ...

30 svenska bolag satsar på etablering och expandering i Storbritannien

2016-09-15 08:42 CEST
Med hjälp av Energimyndighetens nya satsning får 30 bolag som deltar i programmet Heat ...

​Hemming (C): Att Stockholm utvecklas hållbart är Sveriges viktigaste miljösatsning

​Hemming (C): Att Stockholm utvecklas hållbart är Sveriges viktigaste miljösatsning

2016-09-07 12:51 CEST
Det är i städer och storstadsregioner som 70 procent av världens klimatgaser skapas. Dä...

Kostnaderna för ny vindkraft fortsätter att sjunka

2016-09-05 13:42 CEST
Produktionskostnaderna för ny vindkraft fortsätter att sjunka. Det finns i dag gott om ...

Nytt om klimatet och samhället

Nytt om klimatet och samhället

2016-09-05 11:22 CEST
Nästan hela samhället påverkas av ett varmare och blötare klimat. Konsekvenserna blir b...