Pressmeddelanden

Stor satsning på billigare och effektivare biodrivmedel

2015-06-15 09:30 CEST Energimyndigheten Energimyndigheten satsar 180 miljoner kronor på två nya forskningsprogram för att ta fram effektivare och billigare processer för produktion av biodrivmedel.

2015-06-15 08:20 CEST SEKAB Lastbilarna i Sverige körde 666 000 mil mindre 2014 jämfört med året innan, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser minskade med 57 000 ton. Men genom att köra på biodrivmedlet ED95 i stället för diesel skulle utsläppen kunna minska med 3,4 miljoner ton. Det visar nya beräkningar från etanolföretaget SEKAB.

2015-06-05 08:20 CEST SEKAB Ekobrottsmyndigheten lägger ner förundersökningen om SEKAB:s försäljning av två dotterbolag i Tanzania och Moçambique 2009. Åklagaren har kommit fram till att det inte finns någon grund för åtal.

DEBATT: Kan vi lita på miljömärkningar?

2015-06-04 12:45 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Miljömärkningar och miljöcertifieringar av produkter är viktiga för att hjälpa oss konsumenter att göra kloka val. Men kan man lita på märkningarna? Tveksamt. Många företag ägnar sig åt så kallad greenwashing – de putsar upp sin image genom att framställa sina produkter som mer miljövänliga än de är, skriver byggnadsantikvarie Stephan Fickler i SvD.

Test: Solel på villataket en hållbar investering

2015-06-04 09:00 CEST Energimyndigheten Energimyndighetens test av solceller visar att de klarar svenskt klimat bra och att det är viktigt att välja rätt växelriktare. Sjunkande inköpspriser och skattereduktion gör att framtiden ser ljus ut för den som vill producera sin egen el direkt från solen.

Skåne hade näst störst vindkraftsproduktion 2014

2015-06-03 11:10 CEST Energimyndigheten Vindkraften fortsätter att öka i Sverige. Ny statistik visar att det under 2014 installerades 902 MW fördelat på 321 nya vindkraftverk i Sverige. Skåne är det län som har näst mest installerad vindkraft och levererade knappt tolv procent av landets totala elproduktion från vindkraft.

Jämtland installerade mest vindkraft i Sverige under 2014

2015-06-03 11:09 CEST Energimyndigheten Vindkraften fortsätter att öka i Sverige. Ny statistik visar att det under 2014 installerades 902 MW fördelat på 321 nya vindkraftverk i Sverige. Jämtland är det län som installerade mest ny vindeffekt och klättrade från sjunde till fjärde plats sett till installerad effekt.

Västerbotten stod för nästan tolv procent av landets totala elproduktion från vindkraft under 2014

2015-06-03 11:07 CEST Energimyndigheten Vindkraften fortsätter att öka i Sverige. Ny statistik visar att det under 2014 installerades 902 MW fördelat på 321 nya vindkraftverk i Sverige. Västerbotten är det län med näst mest installerad effekt och levererade cirka tolv procent av landets totala elproduktion från vindkraft.

Västra Götaland hade mest installerad vindkraft 2014

2015-06-03 11:04 CEST Energimyndigheten Vindkraften fortsätter att öka i Sverige. Ny statistik visar att det under 2014 installerades 902 MW fördelat på 321 nya vindkraftverk i Sverige. Västra Götaland är det län med mest vindkraft och levererar ca 15 procent av landets elproduktion från vindkraft.

Stark utbyggnad av vindkraft i elområde 2 och 3

2015-06-03 11:03 CEST Energimyndigheten Under 2014 installerades det 53 procent mer vindkraftseffekt i Sverige jämfört med 2013. Störst förändring har skett i Jämtlands län, länet klättrade från sjunde till fjärde största län sett till installerad effekt. Under förra året producerades 11,2 TWh vindkraftel i Sverige, vilket motsvarar åtta procent av den totala elproduktionen.