Pressmeddelanden

2014-01-29 10:30 CET Energimyndigheten Energimyndigheten har testat 16 varmvattenberedare som värms med el. Testet visar att det är stor skillnad på modellers effektivitet och hushållen kan spara tusenlappar varje år genom att välja rätt variant.

Positiva besked för grön kemi i EUs nya industristrategi

2014-01-23 14:00 CET SEKAB I EU-kommissionens nya industristrategi lyfts för första gången tillgången till bio-baserad råvara fram som en viktig fråga. Eftersom höga importtullar på bio-etanol är ett av de största hindren för den gröna kemins tillväxt i Sverige och Europa, ser SEKAB nu fram emot att strategin omsätts i konkreta lösningar.

Norrländska bäckar och sjöar avger stora mängder kol

2014-01-23 09:10 CET Umeå universitet I sin avhandling visar geovetaren Erik Lundin att nordliga bäckar och sjöar är hotspots för utsläpp av koldioxid och metan till atmosfären. Erik försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 31 januari.

2014-01-22 16:19 CET Energimyndigheten Energimyndigheten har beslutat om stöd till 12 projekt inom biogasområdet. Dessa projekt omfattar totalt drygt 100 miljoner kronor.

Tio Järfällahushåll ska inspirera till en mer klimatsmart vardag

2014-01-21 09:00 CET Järfälla kommun Under hela 2014 pågår projektet Klimatsmarta Järfällabor. Tio hushåll har blivit utvalda och under året ska de coachas till att leva mer klimatsmart och samtidigt inspirera andra kommuninvånare. Bland deltagarna hittar vi barnfamiljer, en pensionär, några singlar och ett kollektiv.

2014-01-15 10:03 CET Energimyndigheten Energimyndigheten har beviljat 15 miljoner kronor i stöd till Gotlands Energi AB för etapp 2 av utvecklingsprojektet Smart Grid Gotland. Nya installationer ska ge ett "självläkande" nät som kan ge minskad avbrottstid till kunderna.

SEKAB rekryterar expert på biodrivmedel

2014-01-15 09:00 CET SEKAB SEKAB har anställt Lena Nordgren som företagets nya expert på förnybara drivmedel. Hon kommer att arbeta med SEKAB:s biodrivmedel ED95 för bussar och lastbilar.

2014-01-14 11:42 CET Energimyndigheten Energimyndigheten har beslutat om stöd på 48 miljoner kronor till Volvokoncernen för projektet ElectriCity.

Kaffeodlare arbetar mot klimatförändringar

2014-01-14 07:04 CET Rainforest Alliance 218 Rainforest Alliance-certifierade kaffeodlingar har blivit verifierade enligt Sustainable Agriculture Networks (SAN) klimatmodul. Klimatmodulen hjälper odlare att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser, ökar inlagringen av kol i odlingarna och ökar odlingarnas förmåga att stå emot klimatförändringarnas effekter.

2014-01-10 08:00 CET Fastighetsägarna MittNord I en jämförelse mellan 16 fjärrvärmeleverantörer i mellersta och norra Sverige visar det sig att Luleå Energi levererar både billig och klimatvänlig fjärrvärme. Det ger Luleå förstaplatsen i Fastighetsägarna MittNords årliga Fjärrvärmerapport.