Pressmeddelanden

Hållbarhet är inget man löser i Gävle

Hållbarhet är inget man löser i Gävle

2016-11-07 12:28 CET
Hållbarhet är inget man löser i Gävle. Vi måste arbeta globalt och inleder nu ett samar...

Hur energismarta är smarta LED-lampor?

Hur energismarta är smarta LED-lampor?

2016-10-26 09:00 CEST
I en uppkopplad värld är det smarta hemmet, med enheter som kan styras, en självklarhet...

Lejonpannan i Linköping kan bli Årets Bygge 2017

Lejonpannan i Linköping kan bli Årets Bygge 2017

2016-10-24 15:37 CEST
Med den nya kraftvärmeanläggningen Lejonpannan ska utsläppen av växthusgaser minska med...

Årets Opinionsbildare - Louise Ungerth är i final

Årets Opinionsbildare - Louise Ungerth är i final

2016-10-20 11:53 CEST
Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö på Konsumentföreningen Stockholm, är i final...

Ökat byggande kan leda till 150 000 fler lastbilstransporter i Skåne

Ökat byggande kan leda till 150 000 fler lastbilstransporter i Skåne

2016-10-20 09:32 CEST
Tillgången på skånsk ballast – krossat berg och naturgrus som används vid stora byggpro...

Klimatsamverkan Skåne: Tio kommuner på väg mot fossilfrihet

Klimatsamverkan Skåne: Tio kommuner på väg mot fossilfrihet

2016-10-19 08:27 CEST
Tio skånska kommuner deltar i Klimatsamverkan Skånes projekt för att bli fossilbränslef...

DHL och Berglunds Åkeri satsar på etanollastbilar

2016-10-18 08:20 CEST
​I dag levereras en ny etanollastbil till Berglunds Åkeri som kör för DHL i Eskilstuna....

Så kan Sverige få fart på solelproduktionen

Så kan Sverige få fart på solelproduktionen

2016-10-17 09:00 CEST
Förenkling och harmonisering av regelverk för solcellsinstallationer, ökad satsning på ...

Förslag på förlängt elcertifikatsystem med höjd utbyggnadstakt efter 2022

Förslag på förlängt elcertifikatsystem med höjd utbyggnadstakt efter 2022

2016-10-17 09:00 CEST
​För att nå den nya ambitionen om ytterligare 18 TWh till 2030 föreslår Energimyndighet...

Nya kartor gör det möjligt förutspå utsläpp av växthusgaser från tinande permafrost

Nya kartor gör det möjligt förutspå utsläpp av växthusgaser från tinande permafrost

2016-10-12 13:49 CEST
Tre personer från Stockholms universitet ingår i den internationella forskargrupp som k...