Pressmeddelanden

Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige

2017-06-08 08:00 CEST
Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Lomma och Stockholm på d...

Airwatergreens avknoppning Drupps kommer att tävla i XPRIZE, världens mest prestigefulla tekniktävling för att lösa mänsklighetens stora utmaningar

Airwatergreens avknoppning Drupps kommer att tävla i XPRIZE, världens mest prestigefulla tekniktävling för att lösa mänsklighetens stora utmaningar

2017-06-08 07:00 CEST
​Drupps, en avknoppning från Uppsala-baserade luftbehandlingspionjären Airwatergreen oc...

Airwatergreen’s spinoff Drupps will compete in XPRIZE, the world’s most prestigious tech-competition for solving humanity’s greatest challenges

Airwatergreen’s spinoff Drupps will compete in XPRIZE, the world’s most prestigious tech-competition for solving humanity’s greatest challenges

2017-06-08 07:00 CEST
Drupps, a spinoff from Uppsala-based air treatment pioneer Airwatergreen and focusing o...

RAINFOREST ALLIANCE OCH UTZ GÅR SAMMAN OCH BILDAR EN NY OCH STARKARE ORGANISATION

RAINFOREST ALLIANCE OCH UTZ GÅR SAMMAN OCH BILDAR EN NY OCH STARKARE ORGANISATION

2017-06-07 15:01 CEST
Rainforest Alliance och UTZ går samman och bildar ny organisation. Den nya organisation...

Max utmanar burgarvärlden i klimatfrågan

Max utmanar burgarvärlden i klimatfrågan

2017-06-05 11:21 CEST
​Nu mer än någonsin krävs det att fler gör mer för att lösa de klimatutmaningar världen...

Pressinbjudan: Upplev Arktiska dagar i Abisko 27 – 28 juni

Pressinbjudan: Upplev Arktiska dagar i Abisko 27 – 28 juni

2017-06-02 16:11 CEST
Abisko är en plats av särskilt intresse för Umeå universitet under det arktiska året. C...

Stora naturliga cykler i Nordatlantens klimat

2017-05-29 17:10 CEST
En ny studie av hur klimatet i Nordatlanten varierat från 800-talet fram till idag visa...

Nytt lagförslag kan göra Sverige mer klimatanpassat

2017-05-29 16:30 CEST
Alla kommuner ska inventera sina risker för bland annat översvämningar, ras och skred. ...

Sjö- och luftfart ökade energianvändningen i transportsektorn 2016

Sjö- och luftfart ökade energianvändningen i transportsektorn 2016

2017-05-24 09:13 CEST
​ Ökad energianvändning inom utrikes sjö- och luftfart gjorde 2016-års energianvändnin...

​Forskare som kan svara på frågor om klimatet

2017-05-23 13:37 CEST
Hur måste samhället anpassas till ett förändrat klimat? Den sista maj 2017 presenterar ...