Pressmeddelanden

2014-11-20 13:52 CET VINNOVA Nya kraftfulla desinfektionsmedel mot smittspridning av bland annat ebolavirus, flytande vindkraft som storskaligt energialternativ samt utveckling av en ny metod för att laga betongsprickor med hjälp av bakterier. Det är några av de 75 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx.

2014-11-20 13:48 CET SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut För att utbilda livsmedelsbutiker om hur man kan spara energi lanseras nu en specialgjord webbutbildning för just denna grupp. Till utbildningen hör också tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015. Webbutbildningen och tävlingen har tagits fram av BeLivs, som är Energimyndighetens beställargrupp för livsmedelslokaler,

Högskolan i Skövde i tio-i-topp i nationell kvalitetsranking

2014-11-20 13:30 CET Högskolan i Skövde När Universitetskanslersämbetet nu har slutfört sin stora kvalitetsutvärdering av utbildningarna vid Sveriges alla lärosäten kan man konstatera att Högskolan i Skövde hamnar på en sjundeplats nationellt av de 27 lärosäten som fått minst tio utbildningar granskade. Det framgår av en färsk rapport av Mats Ericsson, professor vid KTH.

Sara Rosengren winner of the Corporate Partners Research Award 2014

2014-11-20 13:16 CET Handelshögskolan i Stockholm Sara Rosengren, Associate Professor of Marketing at the Stockholm School of Economics, was awarded the Corporate Partners Research Award 2014 at the Corporate Partners Annual Meeting on November 19. The prizewinner received a grant of 100 000 SEK and was presented by Carl-Johan Bonnier, Chairman of Bonnier AB.

Sara Rosengren tilldelas Partnerprogrammets Forskarpris 2014 vid Handelshögskolan

2014-11-20 13:12 CET Handelshögskolan i Stockholm Sara Rosengren tilldelades Partnerprogrammets Forskarpris 2014 vid Handelshögskolan i Stockholm den 19 november. Priset är ett bidrag på 100 000 kr från Handelshögskolans Partnerföretag och delades ut av Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande för Bonnier AB, i samband med den årliga Partnerstämman.

Utmärkta examensarbeten belönas

2014-11-20 13:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Två examensarbeten vid BTH belönas med 50 000 kronor vardera vid Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning. Det ena arbetet rör hantering av kvicksilver ur förbrukade lampor, det andra verktyg för förbättrade processflöden. Båda examensarbetena är gjorda i samarbete med lokala företag.

​Samsung tar den raka vägen mot en renare disk

2014-11-20 13:00 CET Samsung Electronics Nordic AB Med den egentutvecklade tekniken WaterWallTM där en vägg av jetstrålar revolutionerar diskningen återuppfinner Samsung diskmaskinen à la 2014 och låter dig ta hem kraften av intelligent innovation.

Högskolan Västs söktryck återigen bland de högsta i landet

2014-11-20 12:43 CET Högskolan Väst Söktrycket till Högskolan Västs utbildningar ligger på toppnivå i landet med 1,5 förstahandssökande per antagen student. Bland högskolor och universitet med brett utbildningsutbud är det endast Göteborgs universitet och Lunds universitet som ligger högre.

2014-11-20 11:50 CET Medivir AB Extra bolagsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 20 november 2014 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett frivilligt inlösenprogram innefattande minskning av reservfond, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och fondemission utan utgivande av nya aktier.

Innovation inom övervakning av värmepumpar får stöd av Energimyndigheten

2014-11-20 11:35 CET Science Park Halmstad AB Företaget EASYSERV SWEDEN AB, som finns på Science Park Halmstad, utvecklar ett serviceverktyg till värmepumpar som innebär att serviceföretag kan utföra 90% av all övervakning, optimering och styrning via internet. Företaget fick i dagarna ett utvecklingsbidrag av energimyndigheten på 100.000.