Pressmeddelanden

Ännu ett stort möte till Åre

2015-04-23 12:58 CEST Mid Sweden Science Park Mid Sweden Science Park får arrangera nästa års Innovationsriksdag. Akademi, näringsliv och offentlig sektor samlas årligen på Innovationsriksdagen för att diskutera Sveriges framtida utveckling. Statsminister Stefan Löfven öppnade årets möte i Västerås. Nästa möte sker i Åre.

Sveriges Innovationsriksdag 2016 hålls i Åre

2015-04-23 12:56 CEST Swedish Incubators & Science Parks - SISP Mid Sweden Science Park får arrangera nästa års Innovationsriksdag. Akademi, näringsliv och offentlig sektor samlas årligen på Innovationsriksdagen för att diskutera Sveriges framtida utveckling. Statsminister Stefan Löfven öppnade årets möte i Västerås. Nästa möte sker i Åre.

IKVÄLL:  Sanna Ehdin Anandala PhD Sverigeturné, Biograf Skandia - sista föreläsningen i Stockholm

2015-04-23 11:36 CEST TGIM-Thank God It´s Monday - Det svenska hälsomedvetandet är världsledande. Nu vill jag ta detta till nästa nivå och utbilda Hälsoambassadörer och samtidigt riva barriärerna mellan alternativmedicinen och skolmedicinen. Men först blir det en Sverigeturné med föreläsningar om "Nya självläkande människan". Självklart kommer man kunna köpa nya boken på plats. Varmt välkomna! - Sanna Ehdin Anandala www.sannarelations.com

2015-04-23 10:39 CEST Medivir AB Medivir meddelar att vår partner, Janssen Sciences Ireland UC, idag publicerat positiva resultat för simeprevir, en NS3/4A proteashämmare för behandling av hepatit C-infektion, vid ”The International Liver Congress™ 2015 of the European Association for the Study of the Liver (EASL)” i Wien.

2015-04-23 10:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Det nya forskningscentrumet - Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Linköpings universitet - ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Linköpings universitet och Region Östergötland.

FORSKNING i unikt redaktionellt format

2015-04-23 10:00 CEST Tidningen Forskning

2015-04-23 09:54 CEST Stockholms Handelskammare Finansinspektionen har låtit meddela att man skjuter amorteringskravet på framtiden. Vändningen välkomnas av Stockholms Handelskammare som i sitt remissyttrande riktade skarp kritik mot de nya reglerna för amorteringskrav.

Smärtstillande medel kan göra det svårt att svälja

2015-04-23 09:44 CEST Örebro universitet Johanna Savilampi, forskare vid Örebro universitet, har undersökt hur det smärtstillande medlet remifentanil påverkar förmågan att svälja. Resultaten visar att om medlet används i för höga doser kan det leda till att innehåll från magsäcken hamnar i lungorna.

Vässat Tillväxt Trädgård går in i ny verksamhetsperiod

2015-04-23 08:10 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

2015-04-23 08:01 CEST Mittuniversitetet Mittuniversitetets forskningscentrum STC har beviljats 15 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att utveckla trådlösa sensornätverk för industriell användning. Projektet är unikt på så sätt att tre forskargrupper från olika discipliner samarbetar för att snabbare komma fram till tekniska lösningar som lever upp till industrins krav.