Pressmeddelanden

1 januari 2015 tillträder Frank Stührenberg posten som styrelseordförande

2014-10-23 09:13 CEST Phoenix Contact AB Från den 1 januari 2015 blir Frank Stührenberg, Executive Vice President Global Sales, styrelseordförande för Phoenix Contact GmbH & Co KG. Han kommer att ta över positionen och de uppgifter som hittills innehafts av Klaus Eisert.

Avgaser ökar risken för havandeskapsförgiftning

2014-10-23 09:11 CEST Umeå universitet Luftföroreningar under graviditeten kan kopplas till både havandeskapsförgiftning och att barnet föds för tidigt. Däremot tycks föroreningarna inte öka risken för att barnet ska drabbas av astmasjukdom under småbarnsperioden, enligt en avhandling från Umeå universitet.

Osram ifrågasätter vintertid

2014-10-23 09:10 CEST OSRAM Att gå över till vintertid påverkar vår hälsa negativt säger Osrams ljusexperter.

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg kommenterar budgetpropositionen

2014-10-23 08:59 CEST Kungl. biblioteket -Det är fantastiskt glädjande att regeringen så tydligt markerar bibliotekens roll för samhällets utveckling och föreslår att en nationell strategi tas fram för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet, det säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en första kommentar till budgetpropositionen.

Mall för miljöutredningar i ny utgåva

2014-10-23 08:58 CEST Swerea Den sjätte utgåvan av Mall för miljöutredningar är nu tillgänglig för beställning. Med hjälp av denna kan du själv åstadkomma en miljöutredning av hög kvalitet på ett effektivt sätt.

Unikt samarbetsprojekt: ”Agenda för hälsa och välstånd”

2014-10-23 08:54 CEST Forska!Sverige

2014-10-23 08:35 CEST Medivir AB Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till extra bolagsstämma torsdagen den 20 november 2014 klockan 10.00 på konferenslokalen Nio Rum, Hamngatan 2, Stockholm.

2014-10-23 08:30 CEST Mittuniversitetet En grupp forskare vid Mittuniversitetet kommer att leda en nationell undersökning av värderingar i Sverige. Det handlar om den svenska delen i den europeiska studien, European Values Study. Det står klart sedan Riksbankens jubileumsfond beviljat fem miljoner kronor till projektet

2014-10-23 08:15 CEST Uppsala universitet I en ny avhandling från Uppsala universitet undersöker sjuksköterskan och doktoranden Inger Wallin Lundell sambandet mellan posttraumatisk stress och abort. Resultaten visar att kvinnor som söker abort inte lider av posttraumatisk stress i högre grad än svenska kvinnor i övrigt.

Martin Starzmann ny affärsutvecklare på Pinexo

2014-10-23 08:00 CEST Encubator AB Martin Starzmann, 57 år, tillträdde den 6 oktober 2014 som affärsutvecklaransvarig på Pinexo. Han har lång erfarenhet från affärutveckling och kommer närmast från Marinarmatur AB. – Pinexo har en intressant produkt för energibesparing inom industri som är mycket bra för både miljö och ekonomi. Nu ska affärsverksamheten utvecklas på allvar, säger Martin Startzmann.