Dokument

2013-06-30 10:27 CEST Almega Demoskopundersökning om jobbpotentialen med senior-RUT

Rapport: Hur främjas internationaliseringen?

2013-06-28 14:05 CEST Mälardalsrådet Antalet utomeuropeiska studenter i Stockholm-Mälarregionen har minskat dramatiskt, med runt 80 procent, sedan studieavgiften infördes, vilket påverkar både den högre utbildningen och arbetsgivares förmåga att rekrytera kompetent arbetskraft. Lärosätenas egen prognos är att minskningen kommer att fortsätta. Höjda stipendieanslag och bättre information/marknadsföring efterfrågas

Allt kan inte ske innanför tullarna - hur kan regionala stadskärnor i Mälardalen skapa tillväxt?

2013-06-28 07:00 CEST Mälardalsrådet Seminariet tar bl.a. upp Sundbyberg som ett exempel på en snabbt växande och attraktiv stadskärna där boende, arbete och kollektivtrafik mot Stockholm och övriga regionen väl hänger ihop. Men vad krävs av stadsutveckling, infrastruktur och kommunikationer för att vidareutveckla de regionala kärnorna och skapa tillväxt i hela Mälardalen?

Rapport: Kreativa krafter Stockholm-Mälarregionen

2013-06-27 16:00 CEST Mälardalsrådet Rapporten har två övergripande syften: att ge en statistisk överblick över utvecklingen inom den kulturella och kreativa sektorn i Stockholm-Mälarregionen och att göra kvalitativa nedslag i vad som kännetecknar företag inom sektorn och hur de interagerar med det övriga näringslivet och samhället. Två tredjedelar av alla verksamma inom sektorn i Sverige finns i Stockholm-Mälarregionen.

Inbjudan seminarium Almedalen 2 juli: Gruvboom i Sverige - utmaningar och möjligheter i Mälarregionen

2013-06-27 14:15 CEST Mälardalsrådet Seminariet diskuterar näringslivsutveckling och nödvändiga infrastruktursatsningar för att föra malmen ut i världen. Fokus riktas också mot gruvnäringens betydelse för nya arbetstillfällen, möjligheter för näringsliv att expandera sina verksamheter och inflyttning till kommunerna.

Inbjudan seminarium om vattenplanering, Almedalen 2 juli kl. 13-14.15

2013-06-27 11:38 CEST Mälardalsrådet Fungerande vattenmiljöer i Mälarregionen, från vattendrag till Östersjön, är en förutsättning för att regionen ska kunna växa. Seminariet belyser vilka tjänster ekosystemen i Mälarregionens vatten bidrar med, vad de är värda och vilka hot som finns. Frågan är vem som tar ansvar för att säkra dem och vad det kostar.

Jobbpuls 2013