Dokument

Inbjudan till rundabordssamtal om integration och etablering

2015-03-11 17:01 CET AlphaCE Coaching & Education I Uppsala finns goda förutsättningar för att lyckas med integration. AlphaCE ser därför en skyldighet att kalla till ett möte för att se hur vi med gemensamma krafter kan hjälpa fler i Uppsala till jobb. Inbjudna är bland andra Ylva Johansson (s), Arbetsmarknadsminister och Erik Pelling (s), Kommunalråd.

Bedriver hälso- och sjukvården en jämlik vård?

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Anser du att hälso- och sjukvården en jämlik vård?

Gå ner i arbetstid på grund av för hög arbetsbelastning?

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Har du funderat på att gå ner i arbetstid på grund av för hög arbetsbelastning?

Kommer du stanna kvar i yrket till pensionen?

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Tror du att du kommer stanna kvar i sjuksköterskeyrket till pensionen?

Bedriver din arbetsplats en patientsäker vård?

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Anser du att din arbetsplats bedriver en patientsäker vård?

 Hälso- och sjukvård i kommunerna

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Hur väl känner du till den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunerna?

Skulle ett bättre it-stöd göra vården mer effektiv och säker?

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Skulle ett bättre it-stöd inom sjukvården göra vården mer effektiv och säker?

Inflytande över sin arbetssituation

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Anser du att du har inflytande över din arbetssituation?

Forskning och nya rön

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Skulle du vilja ha mer tid att hålla dig à jour med ny forskning och nya rön inom ditt kompetensområde?

Bemanning

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Har du funderat på att arbeta för ett bemanningsbolag?