Pressmeddelanden

​Dags att köpa nya vinterdäck - så här kan du dra nytta av vinterdäckstesten

2015-11-05 09:34 CET Nokian Tyres Alla de största biltidningarna har nu publicerat sina vinterdäckstester där däcken har testats grundligt. Testresultaten ger värdefull information för bilägare som planerar att köpa nya vinterdäck. Här får du några tips om hur du ska tolka testresultaten.

2015-11-05 09:21 CET Avesta kommun Fredag 6 november kl. 18:00 till lördag 14 november kl. 18:00, kommer arbetsområdet vid den nya cirkulationsplatsen vid Sundh center att vara avstängd för fordonstrafik. Arbetet med vägytorna för fordonstrafik är i sin slutfas och arbetet beräknas vara klart under nästa vecka.

Nya TomTom GO 51 och GO 61 med livstids uppdateringar av världskartor och fartkameror

2015-11-04 14:19 CET TomTom TomTom lanserar idag två nya produkter i GO-serien, TomTom GO 51 och TomTom GO 61.

2015-11-04 11:00 CET Taxi Göteborg ​Taxi Göteborg är första taxibolaget i Sverige att kontrollera synen hos alla sina förare. I ett samarbete med Synoptik kommer förarna syntestas och de som eventuellt behöver synkorrigering kommer Synoptik att hjälpa i sina butiker. I Sverige behöver taxichaufförer endast undersöka synen vid uppkörning, ingen uppföljning görs vid körkortsförnyelse.

Synoptik syncertifierar Taxi Göteborgs förare  – föregår lagen i unikt samarbete

2015-11-04 11:00 CET Synoptik Sweden AB Körkortslagen kräver idag inget syntest på yrkesförare av lätta fordon som taxi- och budbilar, efter erhållet körkortstillstånd. Optikkedjan Synoptik har därför i ett samarbete med Taxi Göteborg tagit fram ett koncept för att säkra fullgod syn på taxibolagets alla förare. Syncertifieringen, som kommer att ske vartannat år, är den första i sitt slag i Sverige.

Ny gratis-app räknar ut vad din bil kostar att äga

2015-11-04 08:04 CET KVD Bilvärderingsbolaget KVD Bilpriser lanserar idag en ny gratistjänst som underlättar för bilägare att budgetera sitt bilägande. Tjänsten räknar ut vad en bil kostar att äga, från köp till försäljning.

Opus Bilprovning i samarbete med Fordonskontroll

2015-11-04 08:00 CET Opus Bilprovning ​Opus Bilprovning och Fordonskontroll har nu tecknat avtal för att kunna ge företag, kommuner och landsting en enklare fordonsadministration för kontrollbesiktning.

Mötesplats i Köpenhamn om alkohol- och drogtrender

2015-11-03 16:00 CET MHF Torsdag 5 november 2015 arrangerar Forum Ansvar konferens i Köpenhamn. Vid mötesplatsen i Köpenhamn skapar man rum för möten mellan förtroendevalda och beslutsfattare från nordiska, demokratiska folkrörelser i dialog med politiker, forskare, tjänstemän och samarbetsorganisationer. Temat är: "Politik och livsstilsförändringar i samband med alkohol- och drogtrender i de Nordiska länderna."

Farthinder byggs på Karlslundsgatan och Hedgatan

2015-11-03 15:14 CET Örebro kommun Örebro kommun satsar kontinuerligt på att göra kommunen mer trafiksäker. Under november påbörjas två större projekt på Hedgatan och Karlslundsgatan. Det är två gator som binder samman centrum med ytterområdena i norr och i väster. För att förbättra möjligheten att säkert kunna korsa gatorna till fots och på cykel så kommer övergångställen och passager att hastighetssäkras med farthinder.

Modepionjären Örjan Andersson lanserar reflexkollektion med If

2015-11-03 11:17 CET If Skadeförsäkring Årets mörkaste period står för dörren. Då ökar antalet fotgängare som skadas i trafiken. Trots att en reflex halverar olycksrisken, går tre av fyra svenskar oftast utan. Därför lanserar försäkringsbolaget If för andra året en reflexkollektion.