Kontaktpersoner

Fredrik Trulsson

2017-11-01 15:16 CET

Kristin Andersson

Kristin Andersson

2017-11-01 09:42 CET

Vd Stockholms Byggmästareförening och regionchef Sveriges Byggindustrier (BI) Öst

Jimmy Sjögren

Jimmy Sjögren

2017-11-01 08:01 CET

Karl Holst

Karl Holst

2017-10-31 13:49 CET

Erkki Eilola

Erkki Eilola

2017-10-31 07:36 CET

Mikael Theorin

Mikael Theorin

2017-10-30 15:47 CET

Mikael arbetar med byggnader, sediment, mark, vatten och luftkvalitet. Uppdragen innefa...

Ida Nilsson

2017-10-30 13:59 CET

Ida är ansvarig för följande mässor: Kunskap & Framtid, MyDOG, Båtmässan, Svenska M...

Alexandra Fjällman

2017-10-30 13:54 CET

Alexandra är ansvarig för följande mässor: Logistik & Transport, Kvalitetsmässan, E...

Sofia Gallagher

2017-10-30 13:48 CET

Sofia är ansvarig för följande mässor: Nordic Architecture Fair, Autogloben, Träffpunkt...

Henrik Peitz

Henrik Peitz

2017-10-30 13:40 CET