Bilder

Trafikplats Spillepengen

Trafikplats Spillepengen

2017-02-10 10:52 CET

För att lösa trafikproppen vid Spillepengen har Västkustvägen lyfts upp på broar. Samtidigt har Spillepengsgatan inne i Norra hamnen byggts om så att trafikflödet där blir effektivare.

Trafikplats Spillepengen

Trafikplats Spillepengen

2017-02-10 10:52 CET

En viktig del av ombyggnaden av Trafikplats Spillepengen var att förbättra gång- och cykelstråken som går förbi platsen.

Medarbetare på Derome Byggvaror.

Medarbetare på Derome Byggvaror.

2017-02-09 16:10 CET

BoKlok Sandlyckan lägenheter baksida

BoKlok Sandlyckan lägenheter baksida

2017-02-09 13:00 CET

Projektet BoKlok Sandlyckan består av en blandning av parhus och flerfamiljshus i två plan.

BoKlok Sandlyckan parhus trädgårdssida

BoKlok Sandlyckan parhus trädgårdssida

2017-02-09 13:00 CET

Projektet BoKlok Sandlyckan består av en blandning av parhus och flerfamiljshus i två plan.

BoKlok Sandlyckan parhus entrésida

BoKlok Sandlyckan parhus entrésida

2017-02-09 13:00 CET

Projektet BoKlok Sandlyckan består av en blandning av parhus och flerfamiljshus i två plan.

Årets nöjdaste kunder 2016

Årets nöjdaste kunder 2016

2017-02-09 12:00 CET

Joakim Pettersson, seniorkonsult och strategisk rådgivare, WSP

Joakim Pettersson, seniorkonsult och strategisk rådgivare, WSP

2017-02-09 10:25 CET

WSP har rekryterat Joakim Pettersson som seniorkonsult och strategisk rådgivare inom samhällsutveckling på WSP Analys & Strategi. Som konsult på WSP arbetar Joakim inom området nationell och regional samhällsutveckling. Hans roll är att vara uppdragsledare samt att bidra med policyutveckling och strategisk rådgivning i andra projekt. Joakim tillträdde sin nya tjänst den 1 februari 2017.