Bilder

Generation Park

2015-11-30 09:29 CET Skanska AB

Värtaverket

2015-11-30 08:00 CET Siemens AB Värtaverket

Joel Lybert, Siemens

2015-11-30 08:00 CET Siemens AB Joel Lybert, Siemens

Veidekke bygger 250 bostäder vid Hills golfbana i Mölndal

2015-11-30 06:46 CET Veidekke i Sverige Bifogad skissbild över Hills Villastad får användas fritt, men ange Veidekke som källa. Bildtext: Intill Hills Golf & Sports Club i Mölndal planerar Veidekke Bostad tillsammans med Hills Fastigheter för 250 nya bostäder med inflyttning 2018. Observera att detta är en skiss över området och att förändringar kan ske under projektets gång.

Stenpriset 2015: Sjövikstorget. Foto: Åke E:son Lindman

2015-11-27 11:23 CET Sweco

Stenpiset 2015: Sjövikstorget. Foto: Åke E:son Lindman

2015-11-27 11:23 CET Sweco

Sweco vinner Stenpriset 2015

2015-11-27 11:23 CET Sweco

Umeå

2015-11-27 10:25 CET WSP Bilden är lånad från Visit Umeå.

Entrén till Johanneberg Science Park

2015-11-26 11:00 CET Tyréns

Svetskyl och svetscontroller, Duri

2015-11-26 10:18 CET Golvbranschen -Under de senaste 10 åren har vi haft flera projekt där folk i golvbranschen kommit på lösningar, eller stött på problem, och hört av sig till oss. Sedan har vi tillsammans utvecklat verktyg som effektiviserar jobbet och ökar precisionen på golvinstallationerna, säger Lars Lindgren på Duri, en av totalt 41 leverantörer som valt att bli aktivt stödjande leverantörer till Auktoriserat Golvföretag.