Bilder

Setareh Janbakhsh Högupplöst bild

2015-08-21 08:00 CEST Högskolan i Gävle

En liten detalj från Husbymuralen2015

2015-08-20 14:37 CEST Svenska Bostäder

En målning av och för Husby

2015-08-20 14:37 CEST Svenska Bostäder

Joachim Lindvall

2015-08-20 13:47 CEST Forsen Projekt AB Forsen förstärker ytterligare i Göteborg genom att rekrytera Joachim Lindvall. Joachim kommer främst att ansvara för försäljning och projektledning av CM-projekt i västra Sverige.

Aspö Eko-logi

2015-08-20 13:06 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen

Logotyp: Hörmanns logotyp för svenska marknaden

2015-08-20 12:15 CEST Hörmann Detta är en logotyp med CMYK-färger i EPS-format som lämpar sig för tryck. Den är vektorbaserad och kan därför tryckas stort trots att MyNewsdesk visar att det är få pixlar. Detta är en variant av logotypen som beskriver Hörmanns två stora produktområden: garageportar och industriportar.

Logotyp: Hörmanns logotyp

2015-08-20 11:58 CEST Hörmann Detta är en logotyp med CMYK-färger i EPS-format som lämpar sig för tryck. Den är vektorbaserad och kan därför tryckas stort trots att MyNewsdesk visar att det är få pixlar.

Lindholmen

2015-08-20 09:55 CEST Sweco Visualisering: Linda Hansson, Sweco Architects

Lindholmshamnen - gården

2015-08-20 09:54 CEST Sweco Visualisering: Linda Hansson, Sweco Architects

Jernhusen tecknar ramavtal med WSP

2015-08-20 09:53 CEST WSP Jernhusen tecknar ramavtal med WSP om att utveckla fastighetsbeståndet. Uppdraget omfattar projektering och styrning av byggentreprenader samt analys och utredning inom flera teknikområden. Ett exempel på Jernhusens fastighetsbestånd är Stockholms Centralstation.