Pressmeddelanden

2014-10-28 18:14 CET FARR, Flyktinggruppernas Riksråd FN:s flyktingorgan UNHCR avråder nu från alla tvångsutvisningar till Irak. Enligt UNHCR har de flesta asylsökande från Irak behov av skydd undan de våldsamma attackerna mot civila, och de bör inte heller utvisas till att fly inom hemlandet. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, instämmer i bedömningen och uppmanar Sverige att följa UNHCR:s linje.

Global ekonomi för tjugohundratalet eller The winner takes it all

2014-10-28 08:00 CET Institutet för Framtidsstudier Fördrivning, uteslutning, utsugning. Vissa får allt medan andra får inget. Den kunskap och teknik vi har används alltför ofta till skada för såväl människor som miljö, och resultatet blir en värld av orättvisor så stora att ordet inte räcker för att beskriva dem. Välkommen till ett seminarium där sociologen Saskia Sassen presenterar boken "Expulsions", om den globala ekonomin och dess brutalitet.

Malmö Stad´s Invandrarservice tecknar avtal med Mobilearn

2014-10-24 09:36 CEST Mobilearn Som kund nummer 55 väljer Malmö Stad genom Invandrarservice att teckna avtal med Mobilearn kring samhällsorienteringstjänsten. Tjänsten skall delas ut till nyanlända som ett stöd i deras integration i det svenska samhället.

Rädda Barnen saknar en särskild barnbudget

2014-10-23 14:38 CEST Rädda Barnen Rädda Barnen saknar en särskild barnbudget

Mobilearn ingår avtal med Centrum för samhällsorientering i Stockholm

2014-10-22 13:37 CEST Mobilearn Centrum för samhällsorientering i Stockholms län, ett gemensamt samordningskansli för 26 Stockholmskommuner väljer att teckna avtal kring mobiltjänsten Mobilearn. Utrullning av de första licenserna är planerade till mitten av november och i en begränsad omfattning, för att få ett grepp om hur iterationen skall ske på bästa sätt.

Anna Bergendahl talar om flickors rättigheter när FN-dagen firas i Storkyrkan, Stockholm

2014-10-21 18:40 CEST Capitol Music Group Sweden Anna Bergendahl talar om flickors rättigheter när FN-dagen firas i Storkyrkan, Stockholm, den 24 oktober kl 18.00.

2014-10-14 08:17 CEST Länsstyrelsen Västerbotten På onsdag och torsdag träffas representanter från bl.a. kommuner, länsstyrelser och Migrationsverket i Piteå under en konferens med temat ”Integration och etablering av nyanlända och ensamkommande barn”.

Brytpunkt för ebolakrisen: världssamfundet måste utöka stödet till drabbade länder

2014-10-06 14:30 CEST Rädda Barnen 2,5 miljoner barn under fem år bor i områden som drabbats av ebola. De löper både risk för att smittas och att förlora en förälder eller vårdnadshavare om de utsätts för sjukdomen. Antalet övriga sjukdomar ökar också eftersom rädslan för att uppsöka hälsokliniker är stor. Nu måste det internationella samfundet agera både snabbt och långsiktigt.

Barns mänskliga rättigheter i fokus - lansering av ett nytt utbildningsmaterial

2014-10-03 08:00 CEST My Human Rights Trots att FN:s generalförsamling antog Barnkonventionen för 25 år sedan, och 193 länder har förbundit sig att följa konventionen, så kränks barns rättigheter dagligen. De tvingas gå igenom fasansfulla upplevelser i krig och konflikter, och även i våra egna bostadskvarter utsätts barn för allvarliga kränkningar.

2014-10-01 10:44 CEST FARR, Flyktinggruppernas Riksråd Den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget pågår. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, välkomnar att Miljöpartiet och Socialdemokraterna är överens om att Sverige ska verka för att skapa lagliga vägar in i EU. - EU:s gränspolitik är en skam. Nu är det viktigt att Sverige verkligen blir pådrivande för asylvisum eller att upphäva visumtvång, säger FARR:s ordförande Sanna Vestin.