Pressmeddelanden

2014-06-27 10:06 CEST CONCORD Sverige Hur påverkar valutgången Sveriges bistånds-och utvecklingspolitik? Vilka frågor är partierna eniga om och vad skiljer dem åt? I Almedalen tar 18 av Sveriges största civilsamhällesorganisationer pulsen på partiernas biståndspolititiska företrädare kring biståndets storlek, jämställdhet, företagens ansvar, skatteflykt och mycket mer.

Tusentals flyktingar riskerar livet på Medelhavet i sommar

2014-06-26 01:00 CEST Rädda Barnen Antalet syriska flyktingar som försöker ta sig över Medelhavet har ökat dramatiskt sedan mars. Rädda Barnen publicerar idag rapporten "The Boat is safe" and other lies, som gripande förklarar varför syrier och andra människor på flykt trotsar alla faror och försöker nå tryggheten i EU.

Sida ger 138 miljoner till flyktingsituationer världen över

2014-06-25 13:20 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR FN:s flyktingorgan UNHCR har tagit emot ett betydande bidrag på 138 miljoner kronor från Sida för sitt arbete med flyktingar och internflyktingar världen över. Bidraget går främst till flyktingsituationerna i Afrika, inklusive de akuta flyktingkriserna i och kring Sydsudan och Centralafrikanska republiken.

2014-06-25 11:42 CEST Marknadsbolaget Träffa Lars Stjernkvist (S) och Gunnar Hedberg (M) under Almedalsveckan och hör dem berätta mer om sitt uppdrag som regeringens nationella flyktingsamordnare.

Svenska kyrkan under Almedalsveckan

2014-06-25 08:20 CEST Svenska kyrkan Under Almedalsveckan bjuder Svenska kyrkan in till seminarier och samtal om bland annat ungas psykiska (o)hälsa, social-, global- och etisk hållbarhet. Stefan Löfvén, Birgitta Ohlsson och Kent Persson är några av de partiföreträdare som kommer till domkyrkan för förtroliga samtal. Ärkebiskop Antje Jackelén är med i tio seminarier under veckan.

2014-06-24 13:04 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR The number of people displaced by the current offensive conducted by Pakistan’s military against Taliban militants in North Waziristan Agency continues to rise. According to the latest government registration figures, more than 435,429 people (114,496 men, 137,301 women and 183,532 children) have left from military operation zones in North Waziristan Agency.

Röda Korset vädjar till de stridande i Irak att civila och frihetsberövade behandlas humant

2014-06-19 08:30 CEST Röda Korset Svenska Röda Korset jobbar tillsammans med Irakiska Röda Halvmånen, Internationella Rödakorskommittén och Internationella Rödakors- och halvmånefederationen med att stödja de drabbade av de pågående striderna i Irak. Man bistår med tillfälligt boende, mat, nödhjälp och filtar. Svenska Röda Korset har också en delegat på plats i landet, Elisabet Thorp.

Barn skriver om ett Sverige i krig i ny antologi

2014-06-17 17:16 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR I samband med Internationella flyktingdagen den 20 juni släpps en ny antologi där barn delar med sig av sina berättelser om flykt. Novellsamlingen ”Din ryggsäck” är den avslutande delen i Friends och UNHCRs kunskapskampanj Hej Sverige och ges ut i samarbete med Bonnier Carlsen och Kartago.

Rädda Barnen utökar humanitära insatserna i norra Irak

2014-06-17 11:29 CEST Rädda Barnen Rädda Barnen ökar nu insatserna i norra Irak genom att avsätta 500 000 kronor för skydd till barn på flykt. Omkring en miljon människor beräknas vara på flykt efter att rebellgruppen ISIS hastigt intagit flera städer i norra Irak.

Hala Mohammed omvald som ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund

2014-06-15 15:01 CEST Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund har röstat fram Hala Mohammed till ordförande i ytterligare två år. Hon vill bland annat utveckla Ungdomsförbundets frivilligdel, till exempel genom att införa nolltolerans för uppdrag som medför för hög arbetsbelastning. – Den dagen du slutar som frivillig i organisationen ska du känna att du har fått något tillbaka, säger hon.