Pressmeddelanden

Barns mänskliga rättigheter i fokus - lansering av ett nytt utbildningsmaterial

2014-10-03 08:00 CEST My Human Rights Trots att FN:s generalförsamling antog Barnkonventionen för 25 år sedan, och 193 länder har förbundit sig att följa konventionen, så kränks barns rättigheter dagligen. De tvingas gå igenom fasansfulla upplevelser i krig och konflikter, och även i våra egna bostadskvarter utsätts barn för allvarliga kränkningar.

2014-10-01 10:44 CEST FARR, Flyktinggruppernas Riksråd Den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget pågår. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, välkomnar att Miljöpartiet och Socialdemokraterna är överens om att Sverige ska verka för att skapa lagliga vägar in i EU. - EU:s gränspolitik är en skam. Nu är det viktigt att Sverige verkligen blir pådrivande för asylvisum eller att upphäva visumtvång, säger FARR:s ordförande Sanna Vestin.

Colombian Women’s Rights Network to receive UNHCR Nansen Refugee Award tonight

2014-09-29 14:17 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR Geneva, 29 September, 2014 – The United Nations High Commissioner for Refugees António Guterres will present the Colombian women’s right network Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro – or Butterflies with New Wings Building a Future (Butterflies), the UNHCR Nansen Refugee Award tonight at a ceremony in Geneva.

Vad gör vi med barnen?

2014-09-29 07:41 CEST Sensus studieförbund I samband med utställningen "Olika vägar till samma mål" anordnar Regionmuseet Kristianstad i samarbete med Sensus studieförbund en seminariedag på temat integration. Utställningen, som tidigare har visats på Globalen i Malmö, är gjord av sju ensamkommande ungdomar. Sju pojkar berättar om varför de lämnade sina hemländer, om flykten till Sverige och om de drömmar och framtidsplaner de har idag.

2014-09-26 11:06 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR A UNHCR report released today shows that the number of people seeking refugee status in industrialized countries continued to climb in the first half of 2014, driven by the wars in Syria and Iraq as well as conflict and instability in Afghanistan, Eritrea and elsewhere.

CPMR uppmanar EU att ta avstånd från extremism

2014-09-25 17:30 CEST Region Västerbotten CPMR ,Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, uppmanar EU:s medlemsländer i ett gemensamt uttalande att ta starkt avstånd från den växande radikalism, extremism och fundamentalism som växer i Europa. Det enades de 200 delegaterna i generalförsamlingen om som samlas i Umeå 24-25 september.

2014-09-25 07:04 CEST Uppsala universitet Begreppet mänskliga rättigheter uppfattas inte sällan som en del av västerländsk kolonialism och väcker därför kritik från bland annat muslimskt håll. I en ny bok har professor Elena Namli fördjupat sig i begreppet.

2014-09-24 11:49 CEST CONCORD Sverige I dag möts världens ledare i FN:s generalförsamling. Mötet utgör startskottet för ett års mellanstatliga förhandlingar om vilka nya utvecklingsmål som ska ersätta FN:s millenniemål, som går ut 2015. I dag uppmanar 17 svenska organisationer den svenska regeringen att ta ansvar och verka för en ambitiös, ny utvecklingsagenda.

2014-09-23 11:53 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR More than 138,000 refugees, mainly Kurds, fleeing ISIS threats to towns and villages in the northern Syria crossed into southern Turkey since Friday. The latest arrivals passed through the two remaining open border points at Yumurtalik and the crossing east of Murstipinar/Akmanak.

2014-09-23 11:40 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR In Jordan, UNHCR has witnessed a sharp increase in Iraqi refugees in recent weeks with 60 per cent of them citing fears of ISIS as the reason for their flight. In August and September, on average, 120 Iraqis per day have registered with UNHCR in Jordan, up from 65 per day in June and July and just 30 per day in the first five months of 2014.