Pressmeddelanden

2015-10-30 15:51 CET Föreningen Ordfront Föreningen Ordfronts demokratipris tilldelas en person som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas lika värde samt skapat diskussion om vad demokrati är. Mottagare av Ordfronts Demokratipris 2015 är Läkare i världen.

2015-10-28 16:19 CET Sveriges Dövas Riksförbund I och med den ökade mängden flyktingar som kommit till Sverige de senaste veckorna så har vi sett ideella krafter och frivilliga ta sig an en stor del av de uppgifter som åligger samhället. Detta gäller även döva och hörselskadade som inom nätverket Deaf Refugees Welcome har erbjudit teckenspråkiga döva och hörselskadade flyktingar en trygg första kontakt.

Volontärer för ett hållbart flyktingmottagande

2015-10-28 08:51 CET Medborgarskolan International Meeting Point Umeå (IMPU) är en del av nätverket På Flykt Umeå, skapat i samarbete mellan Medborgarskolan i Umeåregionen och Röda Korset Umeåkretsen. IMPU samordnar volontärer och erbjuder meningsfull sysselsättning för asylsökande och andra behövande. Målet är att skapa integration på riktigt.

Flyktingsituationen i Örebro 27 oktober

2015-10-27 11:36 CET Örebro kommun Kommunens arbete handlar fortfarande framför allt om att ta hand om de ensamkommande barn och unga som kommer till kommunen.

Naturen som plats för integration

2015-10-26 11:15 CET Stiftelsen Skånska Landskap Att låta nyanlända invandrare få uppleva naturen - som en del i sin språkutveckling och introduktion till Sverige - ser vi som otroligt värdefullt. I två aktuella projekt får SFI-studenter från Komvux Södervärn i Malmö och ensamkommande ungdomar från Hässleholm komma ut i skogen med en guide.

2015-10-23 17:53 CEST FARR, Flyktinggruppernas Riksråd - Idag går våra tankar till de drabbade i Trollhättan. Vi sörjer med anhöriga, elever och lärare som mist sina kära, säger Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd. - Vi behöver också samlas mot den rasistiska tankevärld som leder till hat och våld mot oskyldiga. Vi manar politiker och andra till besinning för att inte genom ord och åtgärder förstärka bilden av flyktingar som ett hot.

2015-10-23 13:48 CEST SABO AB - Regeringen och Alliansens uppgörelse syftar till att underlätta byggandet av ordinarie bostäder och flyktingbostäder. Det är en nödvändighet med tanke på den bostadsbrist som ökat under flera års tid och som nu sammanfaller med en av de största flyktingkatastroferna i modern tid, säger Kurt Eliasson, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Vi behöver solidaritet, inte sänkta löner

2015-10-23 13:13 CEST Feministiskt initiativ Taggtråd eller tillfälliga uppehållstillstånd stoppar människor som flyr för sina liv. Vi står nu inför kortsiktiga samhälleliga kostnader som i själva verket borde betraktas som långsiktiga investeringar i människors och samhällets utvecklingsförmåga. Regeringen borde förstå att det är en bättre lösning än att dra ner på inhemska välfärdsverksamheter eller på det internationella biståndet.

Delicato och Stiftelsen Einar Belvén skänker en miljon kronor till UNHCR

2015-10-22 16:01 CEST Delicato Delicato och Stiftelsen Einar Belvén skänker en miljon kronor till UNHCR:s arbete med att hjälpa människor på flykt.

Ny undersökning: Allmänheten splittrad i migrationsfrågan

2015-10-21 07:40 CEST Demoskop AB Med anledning av de pågående migrationspolitiska överläggningarna har Demoskop undersökt allmänhetens uppfattning om vilken inriktning den svenska asylpolitiken bör ha i dagsläget. Undersökningen visar att allmänheten är splittrad i frågan. Det väger i stort sett lika mellan dem som förespråkar att den nuvarande asylpolitiken bibehålls och dem som förespråkar att den görs mer restriktiv.