Nyheter

Anna Ryott på boksläpp i Almedalen

2014-07-01 09:45 CEST Swedfund Tisdagen den 1 juli släpps debattantologin "Position Sverige - om innovation, hållbarhet och arbetsmarknad" på ett seminarium i Almedalen. I debattantologin ger Swedfunds vd Anna Ryott, tillsammans med Stefan Löfven (S), Annie Lööf (C), Gustav Fridolin (MP), ledande forskare, debattörer och näringsprofiler hur Sverige ska kunna stärkas som innovationsland.

2014-06-30 17:33 CEST Videum AB och Videum Science Park Multiresistenta bakterier sprids på många olika sätt på våra sjukhus bland annat genom indirekt kontaktsmitta. Det innebär att smittan sker via föremål som till exempel förband, handdukar, sänglinne och mätband. Företaget Wegaa insåg tidigt att sjukvården måste bli mycket bättre på att se över sina rutiner när det gäller att inte sprida multiresistenta bakterier.

2014-06-30 16:33 CEST SKELLEFTEÅ Under måndag stod Skellefteå kommun och campus Västervik värd för ett seminarium under Almedalsveckan som lyfter behovet av nya vägar till högre utbildning. Det behövs en ökad långsiktighet och en samlad syn kring högre utbildning samt en ökad samverkan mellan lärosäten, näringsliv och offentliga aktörer på alla nivåer. Seminariet arrangerades i samarbete med Region Västerbotten.

2014-06-30 16:14 CEST SKELLEFTEÅ Öppna data är data som vem som helst fritt kan använda, återanvända och distribuera. Nya tjänster och produkter genererade på öppna och tillgängliga data skapar just nu en mängd nya företag och arbetstillfällen. Detta diskuterades under ett seminarium som Skellefteå kommun arrangerade i samarbete med Region Västerbotten under Almedalsveckan.

2014-06-30 14:38 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovations extra stämma hölls den 30 juni i Östersund. Till ny ledamot i styrelsen valdes Anita Johansson. Stämman beslutade att utdelning till ägaren svenska staten ska lämnas på 100 miljoner kronor och att 1 780 miljoner kronor balanseras i ny räkning. Utdelningen utbetalas senast två veckor efter bolagsstämman.

UIC i Almedalen

2014-06-30 12:22 CEST Uppsala Innovation Centre (UIC) Snart drar SISP igång årets livesända seminarier där UICs vd Per Bengtsson medverkar.

Assistenten som blev politiker

2014-06-30 09:00 CEST Lystra personlig assistans Hur pragmatiskt är vänsterpartiet när det kommer till privata alternativ? Möt Patrik Andersson, en personlig assistent som blev politiker med hjärtat till vänster. Den insyn jobbet gav om glappet mellan teori och praktik i kommunen, ledde till att han valde att engagera sig politiskt för en välfärd som måste få kosta – privat eller ej.

Improve går vidare i Innovationskontor Västs verifieringsprocess

2014-06-30 07:00 CEST Inkubatorn i Borås Inkubatorprojektet Improve fick tidigare i år en finansiering från Innovationskontor Väst. Nu har de blivit beviljade en ytterligare finansiering efter att Hannes Göbel och Stefan Cronholm, som står bakom projektet, har genomfört och uppfyllt kriterierna för fas 1 i Innovationskontor Västs verifieringsprocess.

Ny handlingsplan för cirkulära affärsmodeller presenteras i Almedalen

2014-06-28 13:30 CEST Studio Re:design Studio Re:design sätter fokus på cirkulära flöden. På Almedalen tisdag 1 juli kl 12 medverkar processledare Birgitta Nilsson från Västra Götalandsregionen på RISE debatt om Cirkulära affärsmodeller. Västra Götalandsregionen driver satsningar inom såväl möbler och textil idag. En ny handlingsplan har tagits fram med projektutlysning till 15 oktober.

Näringslivet i Ale firade tillsammans

2014-06-28 11:56 CEST Ale kommun Det är en styrka att klättra 102 placeringar på Svenskt Näringslivs ranking över landets företagsklimat. När näringslivet i Ale firade tillsammans gav världens starkaste man extra tyngd åt fredagens sommarbuffé på Sjövallen, som också blev ett avstamp för framtiden och de nya utmaningar som väntar näringslivet i Ale.