Pressmeddelanden

Beslut på extra stämma 2014-07-11

2014-07-14 10:52 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) En extra stämma i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) avhölls i fredags och i sammandrag beslutades följande

Se Gothia Cup live och var med i världsrekordförsöket

2014-07-14 09:23 CEST Solidtango Matcherna och världsrekordförsöket från Gothia Cup är igång, totalt ska 1200 matcher livestreamas på fem dagar.

2014-07-10 10:50 CEST CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) A new study from CDP reveals that cities are already acting to protect local businesses from the physical threat of climate change. Increased communication and collaboration between municipal government and businesses also presents a substantial opportunity if cities are to realize their full potential for climate resilient futures and long-term prosperity.

2014-07-09 15:02 CEST Enjoy Wine & Spirits Gruppo Di Luca, the parent company of Enjoy Wines and Spirits, has been awarded Albert Bonnier’s “Company of the Year Award” in Sweden. The award was presented on 16 May to Paola, Christian and Gabriella Di Luca, who: “with great success have brought Gruppo Di Luca to new heights”.

2014-07-09 12:00 CEST Swegon Swegon, marknadsledande producent och leverantör av inneklimatsystem och produkter, har tecknat avtal om att förvärva den ledande aggregattillverkaren P. Lemmens i Belgien. Swegon stärker därmed sin närvaro i Kontinentaleuropa.

Klas Anstrin blir ny CFO på Semantix

2014-07-09 08:11 CEST Semantix Den 25 augusti tillträder Klas Anstrin som CFO på Semantix. Klas kommer närmast från en CFO-roll på skadesaneringsföretaget Recover Nordic.

2014-07-08 15:20 CEST The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ) Emissionen är avslutad och tecknades till 16,7 Mkr. Första handelstillfälle för aktien på Alternativa aktiemarknaden kommer att vara under handelsperioden som infaller den 13–18 augusti 2014.

2014-07-07 13:31 CEST Kentima AB Företrädesemissionen i Kentima Holding AB (publ) är nu avslutad. Totalt tecknades 5 294 560 aktier till en teckningskurs om 3,20 kr per aktie, varav 4 088 150 aktier, motsvarande 77 procent tecknades med och utan företrädesrätt.

2014-07-07 10:26 CEST Almis mediarum MedUniverse har det senaste året utvecklat ett nytt patientfallsverktyg där läkare kan testa och uppdatera sina kunskaper med simulerade patientfall inom olika terapiområden. Almi Invest investerar i projektet som ytterst ska verka för en högre patientsäkerhet.

Alliansen, mp, s och sd. Hur tänker ni medverka så att det blir fler kooperativ inom välfärdsproduktionen?

2014-07-05 00:16 CEST Coompanion Vi välkomnar Vänsterpartiets vallöfte som idag presenterades i Almedalen med satsningar på kooperativa företag inom välfärden. Nu väntar vi på övriga politiska partiers förslag som gynnar värderingsdrivna, demokratiska företag som ägs och styrs av de som är närmast berörda.