Pressmeddelanden

Miljoner till forskning om sjöfart och miljö

Miljoner till forskning om sjöfart och miljö

2017-11-15 07:03 CET
Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och koldioxid. I e...

Kraften finns i samtalet

Kraften finns i samtalet

2017-11-15 07:00 CET
Det handlar om att fokusera på det man som människa faktiskt kan göra något åt i sitt l...

Unik forskarkonferens om engagemang i förskolan för barn i behov av särskilt stöd

Unik forskarkonferens om engagemang i förskolan för barn i behov av särskilt stöd

2017-11-14 12:08 CET
Skolinspektionen har nyligen presenterat en rapport om att många barn i behov av särski...

Vetenskapsrådet satsar på forskare med anknytning till Oskarshamn och Äspölaboratoriet

Vetenskapsrådet satsar på forskare med anknytning till Oskarshamn och Äspölaboratoriet

2017-11-14 10:00 CET
Forskaren Henrik Drake vid Linnéuniversitetet har i stor konkurrens tilldelats medel fr...

Färre blödningar med Pradaxa vid ablation för förmaksflimmer

2017-11-14 08:45 CET
Patienter med förmaksflimmer som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa s...

Allmänheten skeptisk till klimatmanipulering – liksom forskarna

Allmänheten skeptisk till klimatmanipulering – liksom forskarna

2017-11-14 08:00 CET
Vad vet allmänheten om klimatmanipulering och vad tycker man om det man vet? Det frågad...

Unilabs nye ejere af Telemedicine Clinic, TMC

2017-11-13 16:29 CET
Unilabs er nye ejere af Telemedicine Clinic, Skandinaviens førende leverandør af diagno...

Känslodrivna skyltar belyser vikten av att prata om hur vi mår

Känslodrivna skyltar belyser vikten av att prata om hur vi mår

2017-11-13 15:41 CET
Mind har tagit fram en serie utomhusskyltar för att sprida ordet om deras nya stödforum...

Unilabs förvärvar Telemedicine Clinic, TMC

2017-11-13 15:30 CET
Unilabs förvärvar Telemedicine Clinic (TMC), Skandinaviens ledande leverantör av distan...