Pressmeddelanden

Fokus på elevens ständiga förbättring i skolan

2015-02-23 06:52 CET Stockholms universitet I skolans utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och utvecklingsplaner samverkar lärare och elever i arbetet med att skapa en elev som hela tiden förbättrar sig. Detta oavsett vilken nivå eleven befinner sig på. Gabriella Höstfälts avhandling belyser konsekvenser av dagens resultatinriktade läroplan.

2015-02-20 15:09 CET Umeå universitet Måndagen den 23 februari arrangeras ett symposium med namnet ”En meter kunskap”. Namnet avser att i bild illustrera den samlade kunskapen från de mer än 100 doktorsavhandlingar som lagts fram vid en av Umeå universitets starka forskningsmiljöer, Epidemiologi och global hälsa.

2015-02-20 14:36 CET Äldrecentrum Blev det ett bättre liv för de mest sjuka äldre? Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med Aging Research Center (ARC) på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderat delar av satsningen för de mest sjuka äldre. Nu finns Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) publicerad.

2015-02-20 11:17 CET Uppsala universitet ​1930- och 1940-talen var de mest våldsamma årtiondena i vår historia. Japan, Italien och Nazityskland ville bemästra den ekonomiska krisen genom att skapa imperier i sina grannländer och tvekade inte att använda våld för att nå sina mål. Om ett globalt perspektiv på denna strategi handlar den 13:e Hugo Valentin-föreläsningen, som ges av historikern Dieter Pohl, Klagenfurts universitet, Österrike.

2015-02-20 09:49 CET Stockholms Handelskammare Den politiska majoriteten i Stockholm vill stänga Bromma flygplats senast 2022. Miljöpartiet hävdar att man kan bygga 50 000 bostäder på marken på 15 år. Men bostadsplanerna för Bromma håller inte. Det går helt enkelt inte att bygga så många bostäder på så liten yta på så kort tid. Det visar Stockholms Handelskammares granskning av visionen Bromma Parkstad.

Pressinbjudan: Avslutning för Korta vägen – satsningen som gett utländska akademiker jobb

2015-02-19 17:10 CET Högskolan i Halmstad Nästan hälften av de utländska akademiker som deltagit i uppdragsutbildningen Korta vägen på Högskolan i Halmstad har fått kvalificerade jobb. En tredjedel av deltagarna i den senaste omgången har redan arbete. Nu hålls den sista undervisningsdagen någonsin och projektet avslutas. Välkommen att träffa utbildningens sista studenter under avslutningen imorgon fredag den 20 februari kl. 12.00!

Moderkakan skyddar fostret mot mammans immunförsvar

2015-02-19 15:52 CET Linköpings universitet (LiU) Den blivande mammans immunförsvar är ett dödligt hot mot fostret och måste därför försvagas under graviditeten. Helt nya forskningsrön visar nu att det är moderkakan som styr denna anpassning.

2015-02-19 12:00 CET Barncancerfonden Idag inleds ett seminarium på Karolinska Institutet för att fira 20 års verksamhet inom kliniknära barncancerforskning. – Vi ser att forskarna ständigt gör upptäckter som förbättrar behandlingar inom barncancerområdet, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef vid Barncancerfonden. Framstegen är självklart oerhört glädjande men vi är inte nöjda förrän alla barn överlever en cancerdiagnos.

2015-02-19 08:45 CET Stockholms Handelskammare Den politiska majoriteten i Stockholm vill stänga Bromma flygplats senast 2022. Miljöpartiet hävdar i sin bostadsplan för Bromma flygplats ”Bromma parkstad” att man kan bygga 50 000 bostäder och 30000 arbetsplatser på15 år. Stockholms Handelskammare har granskat kalkylen och presenterar granskningen på ett seminarium den 20 februari.

OHB Sweden and ÅAC Microtec to develop the InnoSat platform and implement its first mission named MATS

2015-02-19 08:40 CET ÅAC Microtec AB OHB Sweden, Stockholm, and ÅAC Microtec, Uppsala, have been appointed by the Swedish National Space Board (SNSB) to deliver a highly capable small satellite platform, named InnoSat, and to accomplish the advanced scientific mission named MATS (Mesospheric Airglow/Aerosol Tomography and Spectroscopy).