Pressmeddelanden

Färg från Nordsjö ger ny energi i Hammarkullen

2015-05-27 13:16 CEST AkzoNobel Under Hammarkullekarnevalen i år går det inte bara att njuta av ett färgstarkt karnevalståg. Stadsdelen har även fått ett antal nya offentliga konstverk målade med färg från Nordsjö som ingår i det globala färg- och kemiföretaget AkzoNobel.

Ung forskare med komfort och energi i fokus prisas

2015-05-27 11:30 CEST Umeå universitet Umeåforskaren Bin Yang har fått ett prestigefullt pris inom området komfort och energieffektivitet i byggnader av den europeiska energiorganisationen REHVA. Hans forskning bedöms vara av framstående internationell klass och det är första gången priset går till en forskare vid ett svenskt lärosäte.

2015-05-27 11:22 CEST Uppsala universitet Många svenska sjöar är konjaksfärgade av dött organiskt material. Den kemiska sammansättningen av materialet har länge varit en gåta. I en ny artikel i tidskriften Nature Geoscience och i en ny avhandling från Uppsala universitet har Anne Kellerman jämfört den kemiska sammansättningen i det organiska materialet i över hundra svenska insjöar.

Läkemedelsfri smärtlindring från Philips

2015-05-27 11:04 CEST Philips Philips publicerade nyligen en smärtundersökning som omfattades av närmare 9000 personer. Resultaten visar att så många som hälften av de tillfrågade lider av smärta, och att läkemedel är det absolut vanligaste sättet att lindra smärtan på. För att möta konsumenternas behov har nu Philips utvecklat två nya produkter för läkemedelsfri smärtlindring

Lesbiska familjer mår bra men möter fördomar i sjukvård och socialtjänst

2015-05-27 10:08 CEST Linköpings universitet (LiU) Lesbiska familjer i Sverige lever idag etablerade familjeliv med en lagstiftning som under senare år stärkt deras ställning. Men fortfarande möts de av fördomar i mötet med bland annat sjukvård och socialtjänst, visar en avhandling från Linköpings universitet.

Särskilt begåvade elever ska stimuleras att nå längre

2015-05-27 08:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Elever som är särskilt begåvade ska stimuleras för att nå längre i sin kunskapsutveckling. Forskare vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har på Skolverkets uppdrag koordinerat och tillsammans med andra forskare utarbetat stödmaterial för skolornas arbete med att främja särskilt begåvade elever. Forskarnas arbete publiceras imorgon torsdag 28 maj.

Elefanters förflyttningsmönster kartlagt

2015-05-27 06:00 CEST Stockholms universitet För första gången har elefanters rörelsemönster studerats med GPS-märkning i ett tidigare outforskat område i västra Tanzania. En avhandling från Stockholms universitet visar att elefanterna rör sig i närheten av de vägar parkvakterna använder och undviker de områden där risken för tjuvskytte är stor.

2015-05-26 17:00 CEST Uppsala universitet Att navelsträngen har betydelse för ett nyfött barn även sedan det lämnat livmodern visades för några år sedan av svenska forskare – en studie som fick stor internationell uppmärksamhet. I en uppföljande studie i tidskriften JAMA Pediatrics kan de nu visa samband mellan sen avnavling och barnets finmotorik vid fyra års ålder, särskilt hos pojkar.

Unga möter sexköpare via nätet

2015-05-26 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) För unga som mår dåligt är sannolikheten större att nätet blir en yta för sexuella kontakter och för en del leder bekantskapen till att de börjar sälja sex. Men det är inte via annonser som köpare och barn kommer i kontakt med varandra. Ofta blir barnen uppsökta på sajter som riktar sig mot ungdomar.

Chalmers ger en mooc om hållbarhet i vardagen

2015-05-26 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Den 8 juni startar ChalmersX sin andra mooc, Sustainability in everyday life. Kursen vänder sig till alla, oavsett utbildningsnivå, som vill lära sig att leva mer hållbart och miljövänligt. ChalmersX första mooc, som handlar om supermaterialet grafen, har hittills lockat drygt 8000 deltagare världen över.