Pressmeddelanden

Ny bok från Centrum för Näringslivshistoria

2014-11-18 12:02 CET Centrum för Näringslivshistoria I dag publiceras Doing Business in Russia : Sources to Swedish Business History in Russia 1850 – 1920. Från slutet av 1800-talet fram till revolutionen hade ett stort antal svenska företag verksamhet i Ryssland. Antologin ger en översikt över rysk litteratur och ryska arkivkällor av värde för studier av denna föga kända svenska företagshistoria.

2014-11-18 11:16 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser ett anslag för att utveckla forskning och forskningsmöjligheter på samlingar inom svenska arkiv, bibliotek och museer (ABM-sektorn).

2014-11-18 10:49 CET Uppsala universitet Som första universitet i landet har Uppsala universitet tagit fram etiska riktlinjer för hantering och bevarande av historiskt material med mänskligt ursprung. Det är ett led i arbetet med att tillgängliggöra universitetets föremålssamlingar för forskning och utbildning.

Seminarium om idrottens etiska utmaningar

2014-11-18 09:01 CET Centrum för idrottsforskning Dopning, uppgjorda matcher, huliganism och hårt uppskruvade elitsatsningar inom barnidrotten är några exempel på idrottens etiska utmaningar. Under Träffpunkt Idrott arrangerar CIF ett seminarium med rubriken ”Idrottens etiska utmaningar – är good governance lösningen?”. Medverkande är Ulf Bjeleld, Anna Fyrberg Yngfalk och Björn Eriksson. Platsen är Svenska Mässan i Göteborg den 20 november.

Utvecklingsstöd från KI Innovations språngbräda till förstapris för forskare

2014-11-18 08:54 CET Karolinska Institutet Innovations AB Forskaren Pernilla Videhult Pierre, med projekt som stöds av KI Innovations, tar hem förstapriset i Mentor4Research 2014. Priset på 100 000 kronor innebär en fjäder i hatten för KI Innovations då det ges till den adept som gått hela vägen från akademisk forskning till att kommersialisera sina resultat. – Vi är självklart väldigt stolta, säger Patrik Blomquist, affärscoach på KI Innovations.

Lärare kan göra skillnad för elevers intresse i naturvetenskap

2014-11-18 06:46 CET Stockholms universitet När syften, normer och värden blir en delad angelägenhet i klassrummet finns förutsättningar för att eleverna utvecklar smak för naturvetenskap. Det visar en avhandling i didaktik av Per Anderhag vid Stockholms universitet.

2014-11-17 17:06 CET Uppsala universitet Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med ett internationellt forskarteam utvecklat en metod som mycket snabbt kan ta bilder av biologiska partiklar med hjälp av en röntgenlaser. Bilderna visar projektioner av karboxysomer, en sorts ”organ” inuti cellen, i fotosyntetiserande cyanobakterier.

Ny studie om svenskars attityder till legalisering av cannabis

2014-11-17 14:14 CET Stockholms universitet En ny undersökning om svenskars attityder till legalisering av cannabis visar att argument för en ny cannabispolicy kommer från olika ideologiska ståndpunkter. Studien är gjord vid Stockholms universitet och är baserad på diskussioner på internet.

Vegetarisk kost kan minska risken för cancer

2014-11-17 12:54 CET Stockholms universitet En vegetarisk diet ger lägre nivåer av skador på arvsmassan jämfört med en diet som också innehåller kött och fisk. Det visar en studie av forskare vid Stockholms universitet som nu publicerats i tidskriften European Journal of Nutrition.

​Umeåprofessor utses till årets Lennander-föreläsare

2014-11-17 12:04 CET Umeå universitet Svenska Läkaresällskapet har utsett Bertil Forsberg, professor vid Umeå universitet, till 2015 års Lennander-föreläsare.