Dokument

B2B information - Stay in the game with GRIT Series

2015-04-20 14:47 CEST Les Mills Nordic Read about how to stay updated in the current market development.

Ett träningshjälpmedel - Swing Ping Pong

2015-04-09 23:48 CEST GG Smile AB

Forskningsstudie med Swing Ping Pong

2015-04-09 23:48 CEST GG Smile AB

Forskningsstudie med Swing Ping Pong

2015-04-07 14:45 CEST GG Smile AB

Swing Ping Pong - ett träningshjälpmedel

2015-04-07 14:45 CEST GG Smile AB

Forskningsstudie med Swing Ping Pong

2015-04-07 07:10 CEST GG Smile AB Hälsoteknikcentrum Halland vid Högskolan i Halmstad har via två av sina forskare utfört en studie med träningshjälpmedlet Swing Ping Pong inom barn- och ungdomshabiliteringen. Swing Ping Pong är ett kreativt och lättillgängligt sätt att ge barn och ungdomar motorisk träning och känna livsglädje. Lars Kristén och Mikael Jonasson, forskare vid Högskolan i Halmstad.

Ett träningshjälpmedel som får ALLA att lyckas!

2015-04-06 23:27 CEST GG Smile AB Tänk om bollen alltid självmant kom tillbaka! Hur skulle det påverka möjligheterna för barn och ungdomar med funktionsnedsättning? Det nya svenska träningsredskapet Swing Ping Pong möjliggör en ny träningsmetodik där koordination, motorik, koncentration, balans står i fokus.

Stötvågsutrustning, Storz Masterpuls Ultra

2015-03-24 12:16 CET Stefan Ahnén AB

Literature Review: Thawing times of fresh-frozen plasma is an obstacle to fast treatment of trauma patients

2015-03-23 10:04 CET Antrad Medical AB Acute care of trauma patients requires fast access to universally compatible type AB plasma, which is given until patient blood type can be determined. The time needed for thawing of fresh-frozen plasma is an obstacle to fast treatment of trauma patients. Two scientific reports that emphasize this issue are reviewed.

IKSU 2014 |  Verksamhetsberättelse och årsredovisning

2015-03-18 15:31 CET IKSU