Dokument

Kundreferenser

2014-02-26 11:08 CET Planet Motion - Streetstrider Nordic Här kan ni läsa allt om vad ett urval av kunder tycker om Streetstrider.

AfDB - SEK 5y floating rate Green Bond - press release

2014-02-19 13:54 CET SPP

Presentation av Nawal El Saadawi

2014-02-18 14:54 CET Högskolan i Gävle Nawal El Saadawi, egyptisk författarinna, utsågs till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle 2014.

Presentation av Arne Ljungqvist

2014-02-18 14:54 CET Högskolan i Gävle Professor Arne Ljungqvist utsågs till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle 2014.

Presentation av Per Laurell

2014-02-18 14:54 CET Högskolan i Gävle Per Laurell, civilingenjör och MBA, VD Gävle Energi, utsågs till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle 2014.

Let’s talk, mobil app, en översikt (pdf)

2014-02-17 07:50 CET Eli Lilly Let’s talk är ett nytt, enkelt och pedagogiskt patientstödprogram. Syftet är att öka patientens insikt och delaktighet vid behandlingen av depression samtidigt som programmet ska underlätta för vården. Let´s talk består av tre delar; en tryckt patientarbetsbok, en mobil app och ett dialogblock till behandlande läkare. En översikt av funktionerna i appen finns att ladda ner som pdf nedan.

Let´s talk arbetsbok för patienter (pdf)

2014-02-17 07:50 CET Eli Lilly Let’s talk är ett enkelt och pedagogiskt patientstödprogram för personer som lider av depression. Syftet är att öka patientens insikt och delaktighet vid behandlingen samtidigt som programmet ska underlätta för vården. Det består av tre delar; en tryckt patientarbetsbok, en mobil app och ett dialogblock till behandlande läkare. Let´s talk arbetsbok för patienter finns som pdf att ladda ner nedan.

Broschyr om robotassisterad kirurgi och användningsområden på Danderyds sjukhus

2014-02-03 07:00 CET Danderyds sjukhus

JOBI Nyhetsbrev 20140228

2014-01-28 15:50 CET JOBI Footright AB Premiär för nya responsiva jobi.se och Jobibloggen! Månadens Kund Susanna Mattsson och Månadens Jobian Mickie Semjaniv. Skoskolan om skovård och Fri Frakt som premiärerbjudande. www.jobi.se/blog

Behovet av kommundietister - En rapport om varför kommuner i Sverige ska anställa dietister

2014-01-16 16:14 CET Naturvetarna Rapporten sätter ljuset på att kommuner bör ha dietister anställda då det är rationellt ur såväl ett ekonomiskt perspektiv och ur ett hälsoperspektiv.