Dokument

Policy kring plötsliga dödsfall i samband med idrott

2014-03-18 11:41 CET Riksidrottsförbundet Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram nya råd och rekommendationer för att förhindra plötsliga dödsfall inom idrotten. Ökad kunskap och mer forskning ligger bakom uppdateringen av materialet från 2005. Förutom de nya rekommendationerna satsar RF på åtgärder för att öka efterlevnaden inom idrotten, bland annat genom att utbilda förbundsläkare.

ENZY_Anmälningssedel utan TR

2014-03-10 18:00 CET Enzymatica AB (publ) Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter: Denna anmälningssedel skall användas för anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas.

ENZY_Särskild_Anmälningssedel

2014-03-10 18:00 CET Enzymatica AB (publ) Särskild anmälningssedel: Denna anmälningssedel skall användas för det fall samtliga erhållna teckningsrätter inte skall utnyttjas eller då anmälan om teckning sker med stöd av förvärvade teckningsrätter. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas.

Prospekt_Enzymatica AB_140310_556719-9244

2014-03-10 18:00 CET Enzymatica AB (publ) Prospekt: Prospektet har idag, den 10 mars 2014, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt i form av denna pdf, eller på Enzymaticas hemsida, www.enzymatica.se, på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida, www.penser.se, samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

Samarbete kring undomars hälsa och rörelseglädje: Pressmeddelande 10 mars

2014-03-10 06:00 CET Skånemejerier

Nationella Patientenkäten 2013 Ekeby Hälsocenter Vårdcentral

2014-03-05 08:05 CET Ekeby Hälsocenter AB

AfDB - SEK 5y floating rate Green Bond - press release

2014-02-19 13:54 CET SPP

Presentation av Per Laurell

2014-02-18 14:54 CET Högskolan i Gävle Per Laurell, civilingenjör och MBA, VD Gävle Energi, utsågs till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle 2014.

Presentation av Arne Ljungqvist

2014-02-18 14:54 CET Högskolan i Gävle Professor Arne Ljungqvist utsågs till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle 2014.

Presentation av Nawal El Saadawi

2014-02-18 14:54 CET Högskolan i Gävle Nawal El Saadawi, egyptisk författarinna, utsågs till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle 2014.