Pressmeddelanden

2014-06-30 10:00 CEST Ruukki Ruukki ska leverera stålstomme, vägg- och taklösning till ett värde av cirka 9 miljoner euro för Varner-Gruppens nya logistikcentrum i Vänersborg.

Bravida förvärvar AV-line Vitvaruservice AB

2014-06-30 07:52 CEST Bravida Bravida TSM har förvärvat AV-line Vitvaruservice AB. Förvärvet innebär att Bravida TSM nu stärker sin position på tvätt- och vitvarusidan.

Test kan ge broar ökad livslängd

2014-06-27 13:03 CEST Luleå tekniska universitet Lyckat brotest i Kiruna av forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Trafikiverket, kan i framtiden ge spännarmerade broar ökad livslängd.

2014-06-24 10:14 CEST Ruukki Ruukki har tecknat avtal med NCC Construction Sverige AB avseende stålstomme, takkonstruktioner och fasadleveranser till en utbyggnad av ett centrallager för elektronikhandelskedjan EEL, ELON Elkedjan Logistic, och till en underhållsdepå för Storstockholms Lokaltrafiks tunnelbana.

Att fatta beslut som sparar miljoner

2014-06-24 09:30 CEST Inspecta Att låta pannan fortsätta gå i drift 10 år efter att designlivslängden har gått ut, att vänta med att byta ut de korroderade rörledningarna till det planerade underhållsstoppet och att övertyga ledningen om att det korrosionsskadade tryckkärlet kan fortsätta i full drift ända fram till det stora revisionsstoppet. Det är beslut som sparar in många miljoner kronor.

2014-06-18 13:15 CEST LKAB Mark- och miljööverdomstolen beviljar tillstånd för LKAB att bedriva gruvbrytning i Mertainen.

Välkommen till SveMins seminarium i Almedalen: Vem äger marken – kan gruvverksamheten samexistera med andra näringar?

2014-06-18 13:15 CEST SveMin 3 juli kl.13.45-14.45 Kan gruvverksamhet samexistera med markägare och andra näringar, som rennäring och turism? Kan olika sakägare hitta vägar för denna samexistens genom en konstruktiv dialog, respekt och förståelse för varandra? Går det att göra med gällande regelverk och traditioner? Krävs tydligare politiska beslut?

2014-06-17 08:36 CEST Region Västerbotten möte idag, den 18 juni på Oryx, Tvistevägen 42 i Umeå. Lennart Gustavsson, som även är ordförande för Georange, projektleder Region Västerbottens uppdrag att utarbeta planer för gruv- och mineralnäringens långsiktiga behov av nyanställningar. – Gruvnäringen är inne i en tydlig uppgång och kompetensförsörjningen blir en extra utmaning, säger Lennart Gustavsson.

Skador hos vattenrutschbanor orsakar olyckor

2014-06-13 09:25 CEST Inspecta Sprickor, rost och felmonteringar är vanliga brister hos vattenrutschbanor. Skador som kan orsaka allvarliga olyckor för åkande barn. Enligt lag ska alla vattenrutschbanor besiktigas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Konkurrensmyndigheten har godkänt Bravidas köp av Otera Elektro AS

2014-06-10 14:36 CEST Bravida Konkurrensmyndigheten i Norge har godkänt Bravidas köp av Otera Elektro AS och tillträde har skett med verkan fr o m 2 juni 2014.