Pressmeddelanden

Nya skåplösningen XTR för tunga fordon ger miljövänligare och lönsammare transporter

2014-05-18 12:05 CEST Berco Produktion Starkare, smartare, lättare och optimerad lastyta – det är bara några av fördelarna hos Bercos helt nya skåplösning XTR för tunga transporter. Resultatet blir allt från ökad livslängd och minskad bränsleförbrukning till enklare lastning och lossning.

2014-05-15 09:01 CEST LKAB PRESSTRÄFF Idag är sista dagen för anmälan till pressträffen gällande Hej Industrins! besök på LKAB i Kiruna, fredag 16/5.

2014-05-14 16:48 CEST LKAB Välkommen på presskonferens den 15 maj kl 11:30 i Röda Korsets krigsmuseum, Narvik, där ett nytt samarbetsavtal mellan LKAB och Narviksenteret presenteras.

2014-05-14 11:48 CEST LKAB – Äntligen, nu är vi igång. Vi har fått ett bra avtal på plats och redan i sommar kan vi börja bygga vårt nya centrum. Nu kan vi bygga ett Kiruna som är smartare, effektivare och mer hållbart, säger Kristina Zakrisson (S) kommunstyrelsens ordförande i Kiruna.

Styrning ger kostnadseffektiva projekt

2014-05-14 09:20 CEST Inspecta Ett verksamhetskritiskt underhållsstopp, ett investerings- eller moderniseringsprojekt kräver noggrann planering, teknisk kompetens och professionella projektledare. Bruket i Mörrum tog hjälp av Inspectas nya projektkontor för att få bättre styrning av besiktningarna vid sitt årliga revisionsstopp.

Bravida utför ytterligare installationer på Nya Karolinska Solna

2014-05-14 08:47 CEST Bravida Bravida utför sedan tidigare ventilationsentreprenaden på Nya Karolinska Solna. Nu står det klart att Bravida ska installera ventilationen i ytterligare en del av sjukhuset.

2014-05-13 16:20 CEST LKAB ​Den 16 och 17 maj arrangeras Hej Industrin! runt om i landet. Det är dagarna då nio av Sveriges industriföretag, däribland LKAB, öppnar sina portar för barnfamiljer som inte har något industriföretag runt knuten.

Veidekke får fortsatt förtroende från LKAB

2014-05-13 09:19 CEST Veidekke i Sverige Veidekke Entreprenad, Anläggning Öst har fått fortsatt förtroende från LKAB med att uppföra en ny bentonitanläggning invid LKAB:s malmhamn i Sandskär Luleå.

PON Mining har på ett smart och ekonomiskt sätt löst ett stort problem när det gäller service på stora gruvmaskiner

2014-05-12 14:56 CEST Berco Produktion För att effektivisera underhållet på entreprenadmaskinerna i den nyöppnade gruvan i Kaunisvaara, valde PON att i samarbete med Berco utveckla ett lastbilsburet serviceskåp. I skåpet finns pumputrustning för både byte av oljor samt för smörjning av maskinerna. Dessutom har man ett uppvärmt utrymme med arbetsbänk för mindre reparationsarbeten.

Låt inte gruvexpansionen förslumma Kiruna

2014-05-07 08:00 CEST Fastighetsägarna MittNord Fastighetsägarna MittNord har, med anledning av Kiruna stadsflytt, tagit fram en rapport med fokus på förhållandet mellan gruvbolag och den omlokaliserade befolkningen. – Om LKAB låter fastighetsägare och hyresgäster sväva i ovisshet om huruvida fastigheten ska förvärvas om 10, 20 eller 30 år, riskerar stora delar av Kiruna att förslummas, säger Peter Sörman, vice VD Fastighetsägarna MittNord.