Pressmeddelanden

Svetsstudion höjer kvaliteten hos svetsarna i Skåne

2014-10-13 13:09 CEST Inspecta 23 oktober bjuder vi in till en Svetsardag i Welding Studio Sedan ett år tillbaka kan svetsare göra sina svetsarprövningar i en specialbyggd svetsarstudio i Malmö. Det har höjt svetskompetensen i Skåne. För att fira födelsedagen och det faktum att 150 svetsare har fått hjälp genom svetsstudion ställer man nu till med en stor svetsfest.

Världsnyheter Smart-EX 01 och Ex-Handy 09

2014-10-08 17:21 CEST Malux Sweden AB Ecom´s new intrinsically safe Smartphone Smart-Ex® 01 and Featurephone Ex-Handy 09 set new paradigms in mobile worker collaboration, safety, security and ease of use in Oil & Gas, Refining, Chemical, Pharmaceuticals, food and other hazardous industries as well as their contractors and service providers.

Slarv med plastmaterial ökar behov av bättre kunskap

2014-10-08 11:10 CEST Inspecta Glasfiberarmerad plast används för att lagra och hantera frätande vätskor. Ett haveri kan därför vara förödande. Att det behövs bättre metoder för att kunna upptäcka skador och riktlinjer för hur defekter ska tolkas är branschföreträdare inom plast och komposit överens om. Nu pågår arbetet med en Skadeatlas och diskussioner kring vilka oförstörande provningsmetoder som fungerar på plastmaterial.

SveMin: Northland skapar tidsfrist

2014-10-07 14:43 CEST SveMin Northland Resources meddelar idag på morgonen att man stoppar verksamheten. -Vi beklagar dagens besked, våra tankar går till de anställda och till hela Pajala kommun, säger Per Ahl, vd SveMin.

2014-10-06 16:30 CEST Fagerberg AB, Gustaf Beröringsfria mätare med joniserande strålning har hittills varit självskrivna för flödesmätning av kraftigt slitande media. Driftsäkerheten är hög, men det finns en strålningsrisk som medför fördyrande säkerhetskrav. Men mekaniska mätare kan numera också vara ett starkt alternativ, det visar en installation som Fagerberg gjort hos SCA Obbola.

2014-10-06 16:26 CEST Fagerberg AB, Gustaf AAK (Aarhus Karlshamn) är världsledande på tillverkning av vegetabiliska specialfetter. Dessa används istället för mjölkfett och kakaosmör i choklad- och konfektyrprodukter, inom kosmetikindustrin samt som smörjmedel i maskiner. Råvarorna kommer från växtriket och är förnyelsebara, vilket innebär minimal miljöbelastning vid utvinning, förädling och användning.

2014-10-03 15:28 CEST ProcessIT Innovations ​Projektet AEROWORKS har beviljats 5,6 miljoner euro inom området IT och robotik inom EU: s ramprogram Horizon 2020. Syftet är ta fram flygfarkoster för inspektion och underhåll.

Eigenbrodt lanserar internationell hemsida

2014-09-29 08:10 CEST Eigenbrodt AB Eigenbrodt är ett bolag på tre marknader (Sverige, Finland, Baltikum) och våra kunder talar flera olika språk. Vi har därför gjort vår svenska hemsida tillgänglig också på engelska, finska och estniska.

Konditionsanalys lyfter kranarna i Norrköpings hamn

2014-09-25 10:03 CEST Inspecta Varje år hanteras omkring 4 miljoner ton gods i Norrköpings hamn. Elva stora hamnkranar bär upp verksamheten och utsätts för hårt slitage. Norrköpings hamn ville kontrollera kranarnas skick och ta reda på hur länge de är säkra att ha i drift. Inspecta gjorde därför en konditionsanalys. Det hjälpte Norrköpings hamn att besluta om kommande underhåll och investeringar.

Bravida stärker sin position i Eskilstuna genom förvärv av Forsbäck Ventilation

2014-09-24 13:42 CEST Bravida Bravida förvärvar verksamheten som omsätter cirka 30 miljoner kronor. Övertagandet sker 1 oktober i år då ventilation kommer att bedrivas inom en egen avdelning i Eskilstuna.