Pressmeddelanden

2014-05-13 16:20 CEST LKAB ​Den 16 och 17 maj arrangeras Hej Industrin! runt om i landet. Det är dagarna då nio av Sveriges industriföretag, däribland LKAB, öppnar sina portar för barnfamiljer som inte har något industriföretag runt knuten.

Veidekke får fortsatt förtroende från LKAB

2014-05-13 09:19 CEST Veidekke i Sverige Veidekke Entreprenad, Anläggning Öst har fått fortsatt förtroende från LKAB med att uppföra en ny bentonitanläggning invid LKAB:s malmhamn i Sandskär Luleå.

PON Mining har på ett smart och ekonomiskt sätt löst ett stort problem när det gäller service på stora gruvmaskiner

2014-05-12 14:56 CEST Berco Produktion För att effektivisera underhållet på entreprenadmaskinerna i den nyöppnade gruvan i Kaunisvaara, valde PON att i samarbete med Berco utveckla ett lastbilsburet serviceskåp. I skåpet finns pumputrustning för både byte av oljor samt för smörjning av maskinerna. Dessutom har man ett uppvärmt utrymme med arbetsbänk för mindre reparationsarbeten.

Låt inte gruvexpansionen förslumma Kiruna

2014-05-07 08:00 CEST Fastighetsägarna MittNord Fastighetsägarna MittNord har, med anledning av Kiruna stadsflytt, tagit fram en rapport med fokus på förhållandet mellan gruvbolag och den omlokaliserade befolkningen. – Om LKAB låter fastighetsägare och hyresgäster sväva i ovisshet om huruvida fastigheten ska förvärvas om 10, 20 eller 30 år, riskerar stora delar av Kiruna att förslummas, säger Peter Sörman, vice VD Fastighetsägarna MittNord.

Tips hur du hanterar ett rostfritt stål

2014-05-06 08:30 CEST Inspecta Är rostfritt stål alltid rostfritt? Carolina Schneiker, materialexpert vid Inspecta Technology, har stor erfarenhet av rostfria stål och vad som krävs för att det också ska hålla sig rostfritt. Här delar hon med sig av sin kunskap.

Ruukki Laser Plus – det enda stålet i världen med garanterad planhet efter laserskärning

2014-05-05 12:58 CEST Ruukki Ruukki kompletterar nu sitt utbud av Laser-produkter med Ruukki Laser Plus som har en unik planhetsgaranti på 3 mm/m efter laserskärning. Ruukki Laser Plus uppfyller de mest utmanande kraven inom automatiserad produktion och ger klara process- och kostnadsfördelar genom kortare processtider, mindre behov av efterarbetning och detaljer med högsta precision.

LKAB bygger ny anläggning i Luleå

2014-05-05 11:16 CEST LKAB LKAB bygger en ny anläggning för malning av bentonit i Luleå hamn. Det första spadtaget togs på måndagen av kommunalrådet Yvonne Stålnacke, Luleå, och LKAB:s vd och koncernchef Lars-Eric Aaro.

Radiolänk för snabbt internet i farten

2014-05-05 07:57 CEST Induo AB Upp till 50 Mbit/s till fordon som rör sig i upp till 250 km/h klarar nya VMU från RADWIN som presenteras av Induo. En snabb länk för videoövervakning, obemannade farkoster, gruvdrift eller för räddningstjänst eller blåljusmyndigheter.

2014-05-02 11:59 CEST LKAB Nu påbörjas bygget av LKAB:s nya anläggning för bentonit i Luleå hamn. Investeringen är på 440 miljoner kronor.

Bravida växer i Norge - förvärvar Otera Elektro AS

2014-04-30 08:00 CEST Bravida Bravida, Nordens ledande leverantör av tekniska installations- och servicetjänster, förvärvar Otera Elektro AS och fortsätter därmed sin expansion på den norska marknaden. Otera Elektro har ca 300 medarbetare och omsatte förra året motsvarande drygt 500 MSEK.