Pressmeddelanden

Bravida förvärvar Eltjänst i Hörby AB

2014-04-11 12:51 CEST Bravida Bravida har förvärvat verksamheten i Eltjänst i Hörby AB. Företaget har verkat i Hörby sedan 1959 och har 11 anställda. Verksamheten kommer från och med 1 maj 2014 att ingå i elavdelningen i Eslöv.

Robust industriarmatur i syrafast rostfritt stål!

2014-04-09 14:08 CEST Malux Sweden AB När hållbarhet och kvalitet inte är en kompromiss finns det en industriarmatur som möter industrins krav. Vår nya industriarmatur Linear LED är en av våra hetaste produkter just nu! Det får gärna vara varmt, kallt, fuktigt, smutsigt eller mycket vibrationer där våra armaturer ska sitta. Armaturen passar bra där kraven på industribelysningen är extra höga.

2014-04-03 15:42 CEST Axel Johnson AB Axel Johnson International förvärvar majoriteten av aktierna i Gisab - Gällivare Industriservice AB. Företaget kommer att ingå i affärsområdet AxIndustries, som levererar tjänster, kullager och transmissioner till industriella kunder i Norden.

Stor invigning av Wirtgen Sweden - Wirtgen Group investerar i skandinavisk filial

2014-04-03 11:16 CEST Wirtgen Sweden AB Aktiv kundnärhet är bara möjlig direkt på plats. Wirtgen Group lever efter denna filosofi och började därför redan tidigt att bygga upp sitt världsomspännande försäljnings- och servicenät, en kontinuerligt pågående utveckling. I och med att den nya filialen i Alvesta öppnas stärker Wirtgen-gruppen sin närvaro i Sverige och bygger ut den ytterligare.

Bättre slagseghet för extrema förhållanden – Ruukkis nya höghållfasta stål Optim 700 QL1 

2014-04-02 09:00 CEST Ruukki Ruukkis sortiment av Optim höghållfasta konstruktionsstål har utökats med ytterligare en Optim-stålsort. Slagsegheten hos Optim 700 QL1 har testats vid en temperatur på -60 C vilket gör det idealiskt för mycket krävande förhållanden och temperaturer under noll grader.

2014-03-31 16:48 CEST LKAB LKAB publicerar idag sin årsredovisning för 2013. Årets redovisning tar ytterligare steg för att både beskriva LKAB:s affär och nytta för samhället. I redovisningen framgår bland annat att LKAB är en av Sveriges fem största skattebetalare och att koncernen 2013 skapade ett samhällsekonomiskt värde motsvarande 24 miljarder kronor.

Tips hur du undviker läckage i panntuber

2014-03-25 09:00 CET Inspecta Ett läckage i panntub är en vanlig skada. Det stoppar driften och innebär dyra kostnader. Varför börjar panntuber läcka? Och hur ska du undvika att det händer i din anläggning? Inspectas materialexpert Jan Wåle gör 100-tals skadeutredningar per år och har lång erfarenhet av panntuber som springer läck. Här delar han med sig av sina bästa tips kring panntuber.

2014-03-20 08:15 CET Inspecta Lars Tornberg har rekryterats för att leda Inspectas projektuppdrag för att ännu bättre stötta kunderna vid underhållsstoppen och vid ombyggnads- och nybyggnadsprojekt. Lars Tornberg kommer närmast från Technogarden.

2014-03-20 08:05 CET JCW Hållbar Kommunikation Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag och organisationer som uppfattas vara mest hållbara. Det framgår av en ny undersökning bland allmänheten via Sifo och bland 50 ledande experter inom hållbarhet och kommunikation. Resultaten diskuteras i boken ”Hyfsat Hållbar” av Jessica Cederberg Wodmar som släpps i dag.

Höjda krav på arbete med flänsförband

2014-03-18 09:06 CET Inspecta Den nya standarden SS-EN 1591-4 ställer krav på personcertifiering vid arbete med flänsförband. Inspecta och SSG har tagit fram en utbildning som ger certifiering och höjer säkerheten inom industrin.