Pressmeddelanden

Bravida stärker sin position i Stavanger

2014-11-14 08:00 CET Bravida Bravida förvärvar HS:Vagle Elektro AS och HS:Vagle Rør AS (”HS:Vagle”) i Stavanger på norska Vestlandet. Med köpet uppnår Bravida en ledande position i en region med stark tillväxt.

Undervattensbelysning för bassänger och äventyrsbad – behövs det?

2014-11-13 13:10 CET Malux Sweden AB Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart den viktigaste aspekten men idag har belysningen även blivit alltmer en del i attraktioner och hela anläggningens belysningssystem.

Bravida stöder WaterAids kamp om allas rätt till en toalett

2014-11-13 10:14 CET Bravida Idag lever 2,5 miljarder människor utan toalett. Det är en sanitetskris som uppmärksammas av organisationen WaterAid genom kampanjen #ILoveToa 14-23 november. FN har tidigare stiftat den 19 november till Världstoalettdagen, en temadag för att lyfta frågan. Bravida stöder WaterAids kampanj och långsiktiga arbete sedan 2013.

2014-11-12 15:51 CET LKAB ​LKAB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken att öka pelletsproduktionen i Kiruna från dagens tillåtna 14,8 miljoner ton till 16,2 miljoner ton. Ansökan prövas av Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Produktionsökningen ska genomföras i befintliga verk genom en effektivisering av processerna.

FSN CAPITAL IS CONSIDERING A LISTING OF TROAX

2014-11-12 10:40 CET Troax AB FSN Capital LP III “FSN Capital” has decided to explore the possibility of listing Troax on NASDAQ Stockholm.

Bravida tar helhetsgrepp om Stadiums Sverigebutiker

2014-11-03 07:01 CET Bravida Stadium har 118 butiker runtom i Sverige som Bravida nu tar ett helhetsansvar för när det gäller drift och underhåll av el, vs och ventilation. Uppdraget hanteras via Bravidas 90 lokalkontor. Stadium får därmed en effektiv ärendehantering med en lokal anknytning.

Global ekonomi för tjugohundratalet eller The winner takes it all

2014-10-28 08:00 CET Institutet för Framtidsstudier Fördrivning, uteslutning, utsugning. Vissa får allt medan andra får inget. Den kunskap och teknik vi har används alltför ofta till skada för såväl människor som miljö, och resultatet blir en värld av orättvisor så stora att ordet inte räcker för att beskriva dem. Välkommen till ett seminarium där sociologen Saskia Sassen presenterar boken "Expulsions", om den globala ekonomin och dess brutalitet.

2014-10-23 15:24 CEST ProcessIT Innovations ​ProcessIT Innovations får fortsatt finansiering av VINNOVA med 18 miljoner kronor. Sammanlagt innebär det att närmare 50 miljoner kronor satsas på att utveckla processindustrin, dess leverantörer och forskare inom området processindustriell IT och automation i norra Sverige.

Eigenbrodt ställer ut på Elmia Subcontractor 2014

2014-10-23 08:30 CEST Eigenbrodt AB Den 11-14 november är det dags för Elmia Subcontractor 2014 och Eigenbrodt ställer ut i monter A:01:24

2014-10-21 14:49 CEST LKAB LKAB, den ledande järnmalmsproducenten inom EU, publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2014 på fredag 24 oktober klockan 13.00 på LKAB:s hemsida www.lkab.com.