Pressmeddelanden

Bättre slagseghet för extrema förhållanden – Ruukkis nya höghållfasta stål Optim 700 QL1 

2014-04-02 09:00 CEST Ruukki Sverige AB Ruukkis sortiment av Optim höghållfasta konstruktionsstål har utökats med ytterligare en Optim-stålsort. Slagsegheten hos Optim 700 QL1 har testats vid en temperatur på -60 C vilket gör det idealiskt för mycket krävande förhållanden och temperaturer under noll grader.

2014-03-31 16:48 CEST LKAB LKAB publicerar idag sin årsredovisning för 2013. Årets redovisning tar ytterligare steg för att både beskriva LKAB:s affär och nytta för samhället. I redovisningen framgår bland annat att LKAB är en av Sveriges fem största skattebetalare och att koncernen 2013 skapade ett samhällsekonomiskt värde motsvarande 24 miljarder kronor.

Tips hur du undviker läckage i panntuber

2014-03-25 09:00 CET Inspecta Ett läckage i panntub är en vanlig skada. Det stoppar driften och innebär dyra kostnader. Varför börjar panntuber läcka? Och hur ska du undvika att det händer i din anläggning? Inspectas materialexpert Jan Wåle gör 100-tals skadeutredningar per år och har lång erfarenhet av panntuber som springer läck. Här delar han med sig av sina bästa tips kring panntuber.

2014-03-20 08:15 CET Inspecta Lars Tornberg har rekryterats för att leda Inspectas projektuppdrag för att ännu bättre stötta kunderna vid underhållsstoppen och vid ombyggnads- och nybyggnadsprojekt. Lars Tornberg kommer närmast från Technogarden.

2014-03-20 08:05 CET JCW Hållbar Kommunikation Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag och organisationer som uppfattas vara mest hållbara. Det framgår av en ny undersökning bland allmänheten via Sifo och bland 50 ledande experter inom hållbarhet och kommunikation. Resultaten diskuteras i boken ”Hyfsat Hållbar” av Jessica Cederberg Wodmar som släpps i dag.

Höjda krav på arbete med flänsförband

2014-03-18 09:06 CET Inspecta Den nya standarden SS-EN 1591-4 ställer krav på personcertifiering vid arbete med flänsförband. Inspecta och SSG har tagit fram en utbildning som ger certifiering och höjer säkerheten inom industrin.

2014-03-18 08:15 CET Business Region Göteborg För att kunna växa som företag krävs både mod och stark vilja. Fem företag som har visat just detta har chansen att stå som vinnare på Inspirationsdagen på Brewhouse den 25 mars.

LKAB valde Grundfospumpar i Svappavaara!

2014-03-17 16:00 CET Grundfos AB Grundfos AB har skrivit på ett avtal för leverans av dagvattenpumpar, sprinklerpumpar och pumpstationer till dagbrotten vid Leveäniemi och Mertainen i Svappavaara.

Nyhet! Explosionsskyddad armatur eLLK 92 LED 400/800!

2014-03-12 13:35 CET Malux Sweden AB Malux har en bred produktportfölj med explosionsskyddad belysning och industribelysning. Nu visar vi en ny ex-armatur, eLLK 92 LED 400/800 med inbyggd LED-modul. Vi erbjuder även en modul för utbyte till LED i befintliga lysrörsarmaturerna eLLK/eLLM 92018/18 och 92036/36 med den senaste generationens drossel EVG 09.

2014-03-12 13:20 CET Inspecta Inspecta Technology har rekryterat Keivan Ashhami. Keivan Ashhami har under de senaste fem åren drivit konsultföretaget Ferrivia inom väg- och järnvägsbranschen och var dessförinnan affärsområdeschef för Samhällsbyggnad vid Ångpanneföreningen.