Pressmeddelanden

2015-02-10 11:10 CET Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare konstaterar att Stockholms läns näringsliv fortsätter att växa under fjärde kvartalet 2014. Byggindustrin förväntas öka antalet anställda kraftigt under innevarande kvartal. Sysselsättningen förbättras även i andra branscher och konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 23 till 25.

2015-02-10 10:31 CET Västerås stad Västerås stad får 2,1 miljoner kronor i medfinansiering från Trafikverket för tre angelägna trafikprojekt. Det gäller: Säker passage på Malmabergsgatan vid Haga Parkgata. Bedömd kostnad 750 000 kronor, medfinansiering 50 procent. Gång- och cykelbana längs Hammarbacksvägen och säker passage över Narvavägen. Bedömd kostnad 1 500 000 kronor, medfinansiering 50 procent.

Swebus: Hållplatsflytt i Falun under skid-VM

2015-02-10 08:35 CET Swebus I samband med att VM i skidor hålls i Falun kommer Swebus tillfälligt att byta hållplats. Fram till och med den 6 mars stannar Swebus expressbussar vid ST1-macken vid Gruvrondellen.

Fortsatt ökad nöjdhet med kollektivtrafiken

2015-02-09 10:00 CET Svensk Kollektivtrafik Svenska folket tycker att det har blivit enklare att köpa biljett och 8 av 10 är nöjda med senaste resan. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen utförs årligen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och nära 50 000 personer intervjuas kring resvanor, kvalitet och service.

2015-02-09 07:00 CET Alla tiders Kalmar Kalmar kommun och Kalmar Vatten samordnar en rad olika förbättringar längs Slöjdaregatan under våren och hösten 2015. Kalmar Vatten ska byta ut gamla vatten- och avloppsledningar, en så kallad VA-sanering. Eftersom gatan grävs upp ser Kalmar kommun till att bygga en ny gång- och cykelväg som ska förbinda Norra vägen och Funkabovägen. När arbetet är klart kommer gatan ha fått ett rejält lyft.

2015-02-06 16:24 CET Gävle Energi Så här års kan det bli kallt medan man väntar på att bli upphämtad av sin skjuts. Detta bekymmer är numera ett minne blott vid Gävle sjukhus huvudingång. Gävle Energi har nämligen tillsammans med sjukhuset ställt upp två bänkar som värms med fjärrvärme.

Göteborg har Sveriges bästa logistikläge

2015-02-05 19:11 CET Göteborgs Hamn För fjortonde året i rad hamnar Göteborg på första plats när branschtidningen Intelligent Logistik rangordnar Sveriges bästa logistiklägen. Att Nordens största hamn för både import och export ligger här, de oceangående direktlinjerna samt det korta avståndet mellan hamn och lager har bidragit till topplaceringen.

Ökat resande och förbättrat resultat för SJ

2015-02-05 14:30 CET SJ AB Under 2014 förbättrades SJs rörelseresultat med 270 MSEK och uppgick till 568 MSEK (298). Nettoomsättningen ökade marginellt och uppgick till 9 065 MSEK (9 023). För det fjärde kvar-talet ökade rörelseresultatet till 228 MSEK (2) och nettoomsättningen uppgick till 2 355 MSEK (2 303).

2015-02-05 14:01 CET Stockholms Handelskammare ​Stockholms län är Sveriges tillväxtmotor. Senaste Stockholmsbarometern visade på en fortsatt förbättring av konjunkturen i huvudstadsregionen. Fortsätter den positiva konjunkturspiralen? Hur utvecklas Stockholms stora tjänsteintensiva ekonomi? Vilka tecken kan vi se i den konjunkturkänsliga byggindustrin?

2015-02-05 10:40 CET Stockholms Handelskammare Siffror från 2013 visar att den nya lagstiftningen om förenklad andrahandsuthyrning har lett till över 20 procent fler uthyrningslägenheter i Stockholms län. Handelskammaren har länge varit pådrivande för att förenkla andrahandsuthyrningen. Reformen kan på lång sikt lindra bostadsbristen och skapa mängder av nya bostadstillfällen.