Pressmeddelanden

Samtrafiken: Pendlingsbara Sverige lika stort som Danmark

2015-06-24 07:30 CEST Samtrafiken i Sverige AB ​Den som vill arbetspendla in till någon av de 31 större städerna i Sverige kan bosätta sig på en yta som motsvarar nästan hela Danmark. Stockholm är Sveriges mest pendligsbara stad, följt av Linköping och Uppsala. Det framgår av Samtrafikens rapport Pendlingsbara Sverige 2015, som granskar pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafiken.

Teknisk indikation försenade Frankfurtflyget

2015-06-23 16:37 CEST Karlstad Airport ​På morgonens flygning från Karlstad Airport till Frankfurt (via Jönköping) fick BMI Regionals flight BM1911 en teknisk indikation och valde att gå ner på Landvetter för att åtgärda detta.

2015-06-23 14:31 CEST Inlandsbanan AB Inlandsbanan AB har beviljats EU-medel till förstudie att driva lok på förnyelsebart bränsle. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad drivs fordonen idag på fossil diesel. Idag finns inga färdiga tester på den motortyp som dessa lok har varför möjligheten att byta fossil diesel till förnyelsebar RME måste utredas.

Ny digital innovation ger snabbare och mer exakt däckunderhåll

2015-06-23 14:00 CEST Goodyear Dunlop Sverige Nya eJob-app förbättrar Goodyears transeuropeiska lastbilsdäckstjänst

Många miljökonsekvenser av 2+1-vägar

2015-06-23 13:36 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut ​När en väg görs om till 2+1-väg blir det konsekvenser för boende i området, både vad gäller framkomlighet och miljö. En ny rapport från VTI visar att flera av dessa konsekvenser inte tas hänsyn till i projekten.

Bilfrakt Bothnia AB ny leverantör av entreprenadmaskintjänster till Skellefteå Kommun

2015-06-23 13:00 CEST Bilfrakt.se Bilfrakt Bothnia AB har under hård konkurrens vunnit upphandlingen avseende ett flerårigt avtal gällande entreprenadmaskintjänster till Skellefteå Kommun.

Almedalen: Lämpliga bilförare och vem tar ansvar för cyklingen?

2015-06-23 11:06 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Tusentals människor får sitt körkort indraget varje år på grund av synfältsbortfall. VTI utvecklar just nu en ny mätmetod för att testa körförmågan. Resultaten presenteras i Almedalen.

SJ lanserar digital ombordtjänst med musik, tidningar och böcker

2015-06-23 08:50 CEST SJ AB SJ lanserar idag en omfattande digital portal ombord på snabbtågen och dubbeldäckarna med underhållning, förströelse, nyheter och fördjupning. Portalen ger alla SJs resenärer tillgång till bland annat 400 magasin, barn- och ungdomsböcker och klassiska konserter med Göteborgs Symfoniker. Helt gratis.

Samtrafiken: Linköping och Norrköping på topp-10 över pendlingsbarhet

2015-06-23 07:30 CEST Samtrafiken i Sverige AB ​Stockholm är Sveriges mest pendlingsbara stad, följt av Linköping och Uppsala. Norrköping placerar sig på plats sju. Det framgår av Samtrafikens rapport Pendlingsbara Sverige 2015, som granskar pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafiken till 31 större svenska städer.

MTR Express punktlighet i klass med flyget

2015-06-23 07:27 CEST MTR Express ​MTR Express har en punktlighet jämförbar med flygets. Jämförelserna visar att punktligheten både ligger signifikant högre än närmsta snabbtågskonkurrent och i paritet med högst rankade flygbolag. –Det visar att man som enskilt tågbolag kan göra skillnad, tack vare nya snabbtåg av högsta kvalitet, fantastiska medarbetare och en resultat- och kundfokuserad kultur, säger MTR Express VD Johan Söör.