Pressmeddelanden

SJ satsar på effektivare fordonsunderhåll

2015-06-26 14:05 CEST SJ AB SJs har tecknat nya avtal med Mantena och EuroMaint om det trafiknära underhållet för samtliga fordonstyper. Målet är att ytterligare förbättra punktligheten och tillgängligheten av fordonen.

2015-06-26 11:03 CEST Stockholms stad Ett försök genomförs på Kungsholms strand under juli till september för att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister. Om försöket slår väl ut kan lösningen bli permanent.

SJ drar västerut med festivaltåg  – för nionde året i rad

2015-06-26 09:30 CEST SJ AB För nionde året i rad medverkar SJ på musikfestivalen Way Out West. Förutom ett eget Way Out West-tåg med incheckning ombord, bjuder SJ på egen VIP-läktare och bistro på festivalområdet i Slottsskogen i Göteborg i augusti.

Karlstad Airport – pionjärer inom bioflygbränsle

2015-06-26 09:25 CEST Karlstad Airport ​Idag för ett år sedan invigdes världens första permanenta tankanläggning för biojetbränsle på Karlstad Airport. Sedan dess har utvecklingen mot ett mer klimatsmart flygande gått framåt i snabb fart.

De sänkta hastighetsgränserna sparar 17 liv varje år

2015-06-26 09:18 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Forskare på VTI har studerat hur de förändrade hastighetsgränserna har påverkat antalet olyckor med personskador samt antalet dödade och svårt skadade personer. Enligt beräkningarna har antalet förolyckade personer minskat något mer än förväntat.

2015-06-26 08:30 CEST Öresundskomiteen Öresundskomiteen stärker nu sitt arbete mot gränshinder. En ny kartläggning av gränshinder har tagits fram, och en ny gränshindersstrategi har antagits. Gränshindersarbetet kommer nu att bygga på en bredare ansats, och närmare samarbete med de svenska och danska regeringarna.

Almedalsinbjudan: Fördubbling av kollektivtrafiken – till vilket pris som helst?

2015-06-25 17:14 CEST Svensk Kollektivtrafik Partnersamverkans seminarium i Almedalen kommer i år att fokusera på hur resandet med kollektivtrafik kan ökas, nyttan av ett ökat kollektivtrafikresande och branschens fördubblingsarbete. I samband med seminariet presenteras en färsk uppföljning av fördubblingsmålen och resandestatistik i hela landet.

Inbjudan: Inlandsbanan i Almedalen 29 juni

2015-06-25 13:27 CEST Inlandsbanan AB Att satsa på Inlandsbanan, en färdig infrastruktur som går genom Sveriges råvarurikaste regioner, är att stärka Sveriges framtid. Vi tänker framtid för att göra rätt vägval idag. För att kunna skapa trygga transporter som ökar näringens konkurrenskraft genom tillgång till bra logistiklösningar. Detta kommer Inlandsbanans seminarium att handla om.

Linköping näst lättast i Sverige att pendla till

2015-06-25 13:05 CEST Linköpings kommun Linköping kommer på andra plats bland de städer i Sverige det är lättast att pendla till med kollektivtrafik. De många anslutningarna och sträckan man kan resa gör Linköping till regionens pendlingsnav.

Mindre vassa vägräcken kan rädda motorcyklister

2015-06-25 12:30 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Krockprov med motorcykel och vägräcken har för första gången genomförts i Sverige. Och resultatet är slående – motorcyklister kan se fram emot säkrare vägräcken. Det visar fyra krockprov som försäkringsbolaget Folksam låtit genomföra på VTI:s krockbana i Linköping.