Pressmeddelanden

eGain Sweden AB förvärvar tillgångarna i Ecofective AB

2015-01-08 07:00 CET eGain Sweden AB eGain Sweden AB har förvärvat samtliga väsentliga tillgångar inklusive patent från Ecofective ABs konkursbo.

2015-01-07 13:39 CET Västtrafik Nu ska Västtrafiks butik på Drottningtorget i Göteborg göras om. Det nya utseendet kommer bli mer modernt och välkomnande för såväl kunder som personal.

Journalistresa till Etiopien

2015-01-05 09:32 CET Svenska kyrkan Svenska kyrkan ordnar en studieresa för journalister till Etiopien 6-13 mars 2015. Resan ska ge dig som journalist en möjlighet att se hur man framgångsrikt kan arbeta med att skapa förutsättningar för människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det handlar bland annat om att stärka sina rättigheter, öka tillgången på mat och hantera de utmaningar som ett förändrat klimat innebär.

2015-01-02 10:27 CET Swerea Tunnare gjutgods och aluminiumlegeringar som tål högre temperaturer. Det är målsättningen med två nya projekt som Swerea SWECAST nu driver. Och lyckas detta finns möjlighet att framöver tillverka lättare komponenter till flyg och fordon vilket kommer ge lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid.

Avfallstaxan på samma nivå inför 2015

2015-01-02 09:43 CET Gästrike återvinnare I Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun behålls avfallstaxan på samma nivå inför 2015. Anledningen till detta är att kostnaderna för behandling av hushållssopor har hållits nere. Det återspeglas i hyresökningen 2015 som på sina håll är de lägsta på flera år.

Sveriges största solcellspark öppen för anmälningar

2014-12-30 08:20 CET Öresundskraft Nu kan den som vill producera miljövänlig el köpa andelar i Solar Park Helsingborg.

Partille på första plats i Årets bilkommun 2014

2014-12-29 08:20 CET Statoil Fuel & Retail Sverige AB Partille kommun hamnar på första plats i Årets bilkommun 2014, som presenteras av Statoil. Göteborg och Olofström hamnar på andra respektive tredje plats. Rankingen av alla kommuner baseras på bilisternas klimatpåverkan och körkostnader.

Internationellt intresse för Öresundskrafts kallgasmack

2014-12-28 13:30 CET Öresundskraft Holländska Vos Logistics överväger att lägga till Öresundskrafts nya kallgasmack i sin internationella transportplanering.

Sverige ledande i EU på biodrivmedel – Preems diesel på tallolja avgörande faktor

2014-12-22 09:39 CET Preem I en färsk rapport från Energimyndigheten ”Marknaderna för biodrivmedel 2014, tema: HVO” konstateras att Sverige är ledande inom EU på andel biodrivmedel. Den avgörande faktorn för att Sverige på tre år tagit tätpositionen var Preems introduktion av HVO-diesel på tallolja.

2014-12-19 13:56 CET Helsingborgs stad Fredrik Jansson, initiativtagare till företaget Helsingborg by bike, tilldelas Helsingborgs stads miljöpris 2014. Miljöpriset för barn och unga går till eleverna i Hållbarhetsrådet på Nicolaiskolan.