Pressmeddelanden

​Svenska kyrkan på plats under klimatmötet

2014-12-06 08:00 CET Svenska kyrkan Just nu pågår FN:s klimatmöte i Lima, Peru. Svenska kyrkan finns på plats. En av de viktigaste frågorna är att lösa finansieringen av klimatomställningen. Mötet är viktigt för att få till stånd ett bindande avtal i Paris 2015.

Flytande biogas ersätter fossil diesel i Helsingborg

2014-12-05 13:00 CET Öresundskraft Ny kallgasmack steg i arbetet för ett hållbart transportsystem. Välkomnas av tunga transportköpare.

Den tuffa verklighetstrogna brandtesten klarade Zenergy ZIP-Bomodulen mycket bra!

2014-12-05 12:25 CET Zenergy AB Den fullskaliga brand vi anlade med övertändning bevisar hur brandsäker en Zenergy ZIP-Bomodul är. Efter en timmas intensiv brand i Zenergy ZIP-Bomodulen var konstruktionen fortfarande helt intakt och ingen brandspridning enligt gängse standarder kunde fastställas. Zenergy har därmed underlag för att visa att vi förmodligen har marknadens brandsäkraste och energieffektivaste Bomodul och Byggbod.

COP20: ”Optimism trots strandade delförhandlingar”

2014-12-05 08:34 CET Diakonia Första veckan av FN:s klimatförhandlingar har präglats av små och långsamma framgångar. En av stötestenarna är liksom tidigare frågan om vem som ska betala kostnaderna. Positionerna mellan rika och fattiga länder har varit låsta, och några delförhandlingar har strandat. När miljöministrarna ansluter nästa vecka måste flera överenskommelser göras om ett globalt klimatavtal ska kunna slutas 2015.

Pressinbjudan - Nu tar vi första sågtaget för stans högsta trähus - Kvarteret Mesanseglet

2014-12-04 13:31 CET Bostads AB Mimer Välkommen till Öster Mälarstrand och kvarteret Mesanseglet för att vara med vid det första spadtaget för Västerås högsta trähus. Det blir 53 lägenheter i ett hus som byggs helt i trä och som även sticker ut med sin arkitektur.

2014-12-04 12:25 CET Energimyndigheten LED-lampor är det bästa alternativet vid byte av lampa. Den tekniska utvecklingen går dessutom fortare än man trott. Det visar en färsk studie som bland annat Energimyndigheten har gjort.

2014-12-04 11:56 CET Samordningsrådet för smarta elnät Samordningsrådet för smarta elnät bjuder in till presskonferens i samband med att rådet överlämnar sitt slutbetänkande, inkl. förslag till handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030, till energiminister Ibrahim Baylan den 8 december. Tid och plats: Måndagen den 8 december klockan 10.00 Pressrummet, Rosenbad

Nytt hållbarhetspris ska inspirera Väsby

2014-12-04 11:13 CET Upplands Väsby kommun ​Ett nytt hållbarhetspris tas fram av Upplands Väsby kommun 2015. Priset ska motivera individer och företagare i Väsby att arbeta med hållbarhetsfrågor.

2014-12-04 10:40 CET Energimyndigheten Energi från havets vågor och strömmar kan ge viktiga tillskott till det svenska och europeiska elsystemet. Nu satsar Energimyndigheten för att ytterligare stärka forskning och innovation inom området.

2014-12-03 12:28 CET Energimyndigheten Energimyndigheten fortsätter satsa på forskning inom massa- och pappersindustrin, som är en bransch som står för ca 50 procent av den svenska industrins energianvändning. 95 miljoner kronor har beviljats i stöd till ett nytt program: "Massa- och pappersindustrins energianvändning – forskning och utveckling".