Pressmeddelanden

Infraröd – cirkus du kan höra! Premiär ikväll

2015-05-15 08:00 CEST Stockholms konstnärliga högskola I ett unikt samarbete med Jesper Nordin och hans "Gestrument" omvandlas cirkusstudenternas exceptionella färdigheter till uttrycksfulla melodier. Infraröd är en föreställning där varje artist utgör en röst i en musikalisk symfoni. Utöver att vara en fängslande upplevelse för öga och öra ger Infraröd publiken en djupare förståelse för den timing och fysiska skicklighet som cirkuskonsten kräver.

SCENEX15: Cantabile visas på StDH 22-24 maj

2015-05-13 17:26 CEST Stockholms konstnärliga högskola Föreställningen Cantabile av Safoura Safavi, student vid Stockholms dramatiska högskola (ljuddesign) visas på StDH 22-24 maj samt på Scenkonstbiennalen 28 maj.

Ny lärobok om perukmakeri

2015-05-13 15:26 CEST Stockholms konstnärliga högskola I ett konstnärligt utvecklingsprojekt på Stockholms konstnärliga högskola har Ylva Hällqvist, perukmakare och maskör, och Mihra Lindblom, lektor i mask- och perukdesign, samlat in och tecknat ner egna och andras kunskap kring sitt hantverk. Nu presenterar de en ny lärobok: Perukmakeri – samlade erfarenheter i ett hantverk.

Allt vanligare med kommersiell barn- och ungdomsidrott

2015-05-13 08:42 CEST Centrum för idrottsforskning Den kommersiella barn- och ungdomsidrotten växer i Sverige samtidigt som föreningsidrottandet fortsätter att minska. Både föräldrar och föreningar ser fler kommersiella aktörer inom idrotten som något bra och naturligt. Det visar Centrum för idrottsforsknings analys av idrottens kostnader. I dag presenterar CIF årets uppföljning av statens stöd till idrotten för idrottsministern.

Dyrare idrott för barn och ungdomar

2015-05-13 08:33 CEST Centrum för idrottsforskning Idrott kostar allt mer för barn och ungdomar i Sverige. Eftersom möjligheterna att idrotta är ojämnt fördelade riskerar ökade kostnader att förstärka dessa skillnader. Det konstaterar Centrum för idrottsforskning i en ny regeringsrapport. I dag presenterar CIF årets uppföljning av statens stöd till idrotten för idrottsministern.

​Stora skillnader i statens LOK-stöd

2015-05-13 08:14 CEST Centrum för idrottsforskning Centrum för idrottsforskning har analyserat fördelningen av det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) till landets idrottsföreningar. En jämförelse mellan kommuner visar stora skillnader. Läs hur mycket statligt stöd din kommun får per idrottande ungdom. I dag presenterar CIF årets uppföljning av statens stöd till idrotten för idrottsministern.

MALLRATS INTAR GÖTEBORGS KONSTHALL

2015-05-12 16:24 CEST Göteborgs Konsthall ​På måndagar är det vanligt att museum och konsthallar är stängda. Men måndagen den 18 maj kl 15-16 kommer Göteborgs Konsthall öppnas upp av ett trettiotal "Mallrats" som bryter måndagsregeln och fysiskt drar upp konsthallens dörr med ett tjockt rep. Under våren har denna grupp av unga och seniorer genomfört projektet "Mallrats Göteborg – Mallra linjen" med bl a konstnären Kristoffer Svenberg.

SCENEX15: skymning:gryning visas på StDH 13-20 maj

2015-05-11 14:41 CEST Stockholms konstnärliga högskola skymning:gryning visas på Stockholms dramatiska högskola med premiär den 13 maj och är en del av SCENEX15; 39 examensstudenter, sjutton scenkonstprojekt, 6 mars – 7 juni 2015.

Sweden is Becoming - konferens om migration och urban utveckling
Regeringsrapport: Så når idrotten olika samhällsgrupper

2015-05-11 08:43 CEST Centrum för idrottsforskning ​Hur når idrotten olika grupper i samhället? Vilka skillnader finns när det gäller kön, ålder, bakgrund och socioekonomiska förhållanden? Hur dyrt är det att idrotta och vad avgör nivån på föreningars medlems- och träningsavgifter? På onsdag den 13 maj presenterar Centrum för idrottsforskning en rapport om statens idrottsstöd för regeringen.