Bilder

Nytt nummer av HaV & Vatten: "Klimatavtalet kan rädda jorden"

Nytt nummer av HaV & Vatten: "Klimatavtalet kan rädda jorden"

2016-02-17 14:03 CET

Bilden får användas för redaktionell återpublicering av pressmeddelandet. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges. Foto: Daniel Roos

Nytt nummer av HaV & Vatten: "Klimatavtalet kan rädda jorden"

Nytt nummer av HaV & Vatten: "Klimatavtalet kan rädda jorden"

2016-02-17 14:03 CET

Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör, intervjuas i nya numret av Hav & Vatten. Foto: Daniel Roos Bilden får användas för redaktionell återpublicering av pressmeddelandet. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

2016-02-17 08:00 CET

Bilden får användas för redaktionell återpublicering av pressmeddekande. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Namn på upphovsman ska anges. Foto: Ola Jennersten / Naturfotograferna /IBL Bildbyrå

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

2016-02-17 08:00 CET

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges. Foto: Maja Stina Nylander

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

2016-02-17 08:00 CET

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges. Foto: Viktor Wrange, SLU

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

2016-02-17 08:00 CET

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges. Foto: Ola Jennersten / Naturfotograferna /IBL Bildbyrå

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

2016-02-17 08:00 CET

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges. Foto: Berit Sers

Egen skörd av grönsaker

Egen skörd av grönsaker

2016-01-25 08:00 CET

I odlingsverksamheten för barn på Rosendals Trädgård, Lek Odla Väx! följer man trädgården från knopp till vintervila. Höstens skörd är en av höjdpunkterna. Bilden får enbart användas i samband med material om Lek Odla Väx! / Rosendals Trädgård

Lekträdgården på Rosendals Trädgård

Lekträdgården på Rosendals Trädgård

2016-01-24 09:40 CET

Lekträdgården på Rosendals Trädgård en plats där barnen i Lek Odla Väx! odlar och leker tillsammans med Rosendals trädgårdgårdspedagoger.

Lek Odla Väx! en pedagogisk handledning från Rosendals Trädgård, framsida

Lek Odla Väx! en pedagogisk handledning från Rosendals Trädgård, framsida

2016-01-13 19:53 CET

Handledning för förskolepedagoger skriven av Rosendals Trädgårdspedagoger Eva Svensson och Klara Palerius samt text av projektledare Annelie Johansson utifrån arbetet i trädgårdens odlingsverksamhet Lek Odla Väx! Illustrationer: Nadia Nörbom