Bilder

Klockgentiana

Klockgentiana

2015-09-02 15:37 CEST

Den 25 september 2014 körde medlemmar från Partille trialklubb runt på motorcykel i skogen kring Åkersjön. Målet var att hjälpa den hotade arten klockgentiana att sprida sina fröer. Nu står det klart att blommorna tycks ha uppskattat det störande besöket som uppmärksammades av medier i hela landet. På ett år har antalet stänglar ökat från 36 till 55. Foto: Emil Nilsson

Fritilaria raddeana, ett stiligt inslag i vårens rabatter på Rosendals Trädgård

Fritilaria raddeana, ett stiligt inslag i vårens rabatter på Rosendals Trädgård

2015-08-28 08:00 CEST

Den stiliga Fritilaria raddeana är del av de vårblommande motiven på Rosendals Trädgården. Under hösten kommer trädgårdsmästarna fylla på ytterligare med blomstrande lök så besökarna kommer mötas av intensivt lökblommande rabatter från tidig vår långt in i maj. Foto: Katja Halvarsson, Rosendals Trädgård

Vårfägring i rabatten på Rosendals Trädgård - krokusen Remembrance & Vanguard

Vårfägring i rabatten på Rosendals Trädgård - krokusen Remembrance & Vanguard

2015-08-28 08:00 CEST

Rosendals Trädgård har ytterligare förstärkt sina blomstrande vårmotiv. Här blommar tusentals lökar från tidig snödroppe till tulpaner in i maj. Foto: Katja Halvarsson

Domfälleskogen (liggande)

Domfälleskogen (liggande)

2015-08-25 14:34 CEST

Domfälleskogen (stående)

Domfälleskogen (stående)

2015-08-25 14:34 CEST

Bin pollinerar rödklöver

Bin pollinerar rödklöver

2015-07-29 09:00 CEST

Foto: Apinordica.

Mellan Östersund - Åre

Mellan Östersund - Åre

2015-07-16 16:37 CEST

Mellan Selånger -Borgsjö

Mellan Selånger -Borgsjö

2015-07-16 16:35 CEST

Hjälp oss få koll på hotade och nya arter med nya "Rappen"

Hjälp oss få koll på hotade och nya arter med nya "Rappen"

2015-07-04 08:00 CEST

Projektet ”Rappen” startades i våras och är ett sätt att testa så kallad crowdsourcing för att få data om vattenlevande arter. Projektet är ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen Värmland. Foto: Anna Nygren/Havs- och vattenmyndigheten