Bilder

HaV stänger fiske utanför Tjörn och Orust

2014-09-09 16:35 CEST Havs- och vattenmyndigheten Kartan visar det området där fisket nu stoppas under 21 dagar för att ungfisken ska kunna växa till sig.

Tre miljoner kronor till att mäta hur skogsbranden påverkar vattenmiljön

2014-09-04 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Foto: Stina Drakare, Institutionen för vatten och miljö SLU. Vid Märrsjön är större delen av avrinningsområdet avbränt. Träden står kvar men kommer att falla närmaste halvåret efter höststormar och snöpåverkan. Bilden får endast användas för redaktionell återpublicering, ej i kommersiella syften. Namn på upphovsman och källa ska anges.

Tre miljoner kronor till att mäta hur skogsbranden påverkar vattenmiljön

2014-09-04 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Foto: Stina Drakare, Institutionen för vatten och miljö SLU. Vid Märrsjön är större delen av avrinningsområdet avbränt. Träden står kvar men kommer att falla närmaste halvåret efter höststormar och snöpåverkan. Det gröna är notblomster som klarat sig. Bilden får endast användas för redaktionell återpublicering, ej i kommersiella syften. Namn på upphovsman och källa ska anges.

ETC 25 år

2014-09-02 10:37 CEST Piteå Science Park Intresserade besökare får lyssna på hur förbränningsprocessen filmas och analyseras.

Magnus Marklund, VD, ETC

2014-09-02 10:37 CEST Piteå Science Park

Logotyp

2014-08-22 12:06 CEST KTH Logotyp

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

2014-06-25 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten I somras hittades för första gången stora mängder vandrarmussla i sjöarna Glan och Roxen i Östergötland. Vandrarmusslan är triangelformad och upp till fyra centimeter stor. Foto: Jakob Bergengren Bilden får användas för redaktionell återpublicering. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering ska upphovsman och källa anges

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

2014-06-25 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Vandrarmusslan är triangelformad och upp till fyra centimeter stor, den lever i sötvatten men förekommer i bräckt vatten. Unga individer har ett tydligt zick-zackmönster och kallas därför ibland även zebramussla. Foto: Jakob Bergengren Bilden får användas för redaktionell återpublicering. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Vid publicering skall namn på upphovsman och källa anges

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

2014-06-25 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Norsholm. Göta kanal, nedströms sluss. Provtagning genomfördes från båtbryggan vid två tillfällen, 10 aug och 30 aug 2013. Mussellarver påträffades vid båda tillfällena. Foto: Jan-Erik Svensson Bilden får användas för redaktionell återpublicering. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

2014-06-25 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Kartan visar var provtagningarna efter vandrarmusslans larver togs. Karta: Jan-Erik Svensson. Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.