Bilder

Magnus Marklund, VD, ETC

2014-09-02 10:37 CEST Piteå Science Park

Logotyp

2014-08-22 12:06 CEST KTH Logotyp

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

2014-06-25 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten I somras hittades för första gången stora mängder vandrarmussla i sjöarna Glan och Roxen i Östergötland. Vandrarmusslan är triangelformad och upp till fyra centimeter stor. Foto: Jakob Bergengren Bilden får användas för redaktionell återpublicering. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering ska upphovsman och källa anges

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

2014-06-25 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Vandrarmusslan är triangelformad och upp till fyra centimeter stor, den lever i sötvatten men förekommer i bräckt vatten. Unga individer har ett tydligt zick-zackmönster och kallas därför ibland även zebramussla. Foto: Jakob Bergengren Bilden får användas för redaktionell återpublicering. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Vid publicering skall namn på upphovsman och källa anges

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

2014-06-25 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Norsholm. Göta kanal, nedströms sluss. Provtagning genomfördes från båtbryggan vid två tillfällen, 10 aug och 30 aug 2013. Mussellarver påträffades vid båda tillfällena. Foto: Jan-Erik Svensson Bilden får användas för redaktionell återpublicering. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

2014-06-25 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Kartan visar var provtagningarna efter vandrarmusslans larver togs. Karta: Jan-Erik Svensson. Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

The Social Generation och Helikopter Brand Design

2014-06-19 09:28 CEST Piteå Science Park The Social Generation och Helikopter Brand Design

Berguven på Nordens Ark

2014-06-12 13:40 CEST Hogia Berguven på Nordens Ark Foto: Tom Svensson/Nordens Ark

Så vill HaV och Kustbevakningen stärka kontrollen av det svenska räkfisket

2014-05-30 11:45 CEST Havs- och vattenmyndigheten Foto: Kustbevakningen, Håkan Karlsson Bilden får användas för redaktionell återpublicering. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges

Invasiv fiskart ökar snabbt i Sverige: "Nya fynd  i Göteborg och vid Öland"

2014-05-28 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Kartan får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.