Bilder

Ner från Akka

Ner från Akka

2017-09-14 16:20 CEST

På väg ner från Akkas största glaciär, Hambergs glaciär. Foto: Adelaide Foster

Fjällodon

Fjällodon

2017-09-14 16:20 CEST

En kort paus bland fjällodon på en av Akkas sluttningar. Foto: Johanna Augustsson

Polarull

Polarull

2017-09-14 16:20 CEST

På vägen ner från Akkamassivet och Hambergs glaciär breder polarullen ut sig innan Akkajaures vatten tar över. Foto: Johanna Grönroos

Fyllit

Fyllit

2017-09-14 16:20 CEST

Metamorfa bergarten fyllit, en måttligt omvandlad lerskiffer. Fjällkedjan består av flera stora sjok av berggrund och skollor, som skjutits upp på varandra från väster för 500–400 miljoner år sedan när Europa krockade med Nordamerika. Lerskiffern bildades i havet som fanns mellan kontinenterna innan krocken och sköts sedan upp och omvandlades när fjällkedjan bildades. Foto: Dan Postolachi

Vy över Akkajaure

Vy över Akkajaure

2017-09-14 16:20 CEST

På väg mot Kisuris med vyn tillbaka över Akkajaure. Foto: Dan Postolachi

Mossor

Mossor

2017-09-14 16:20 CEST

Studenten Jenny Carlsson föreläser om mossor medan myggen attackerar Troy Vegels hatt. Foto: Dan Postolachi

Hjortron

Hjortron

2017-09-14 16:20 CEST

Norrlands guld. Så fort hjortron dök upp böjdes allas ryggar. Foto: Johanna GrönroosNorrlands guld. Så fort hjortron dök upp böjdes allas ryggar. Foto: Johanna Grönroos

Föreläsning

Föreläsning

2017-09-14 16:20 CEST

Studenten Dan Postolachi föreläser om det stora ledsystemet i svenska Arktis. Foto: Johanna Augustsson

Fjällbjörkskog

Fjällbjörkskog

2017-09-14 16:20 CEST

Fjällbjörkskog vid Kisuris. Foto: Adelaide Foster

Snölega

Snölega

2017-09-14 16:20 CEST

Leden mellan Kutjaurestugan och Vaisaluokta passerar en stor snölega som sällan smälter bort. Foto: Oscar Hagbard