Bilder

Så vill HaV och Kustbevakningen stärka kontrollen av det svenska räkfisket

2014-05-30 11:45 CEST Havs- och vattenmyndigheten Foto: Kustbevakningen, Håkan Karlsson Bilden får användas för redaktionell återpublicering. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges

Invasiv fiskart ökar snabbt i Sverige: "Nya fynd  i Göteborg och vid Öland"

2014-05-28 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Kartan får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Biobränsle barr

2014-05-23 15:15 CEST Piteå Science Park

Sunpine och Lawter bygger ut

2014-05-23 14:50 CEST Piteå Science Park

ETC 25 år

2014-05-08 10:35 CEST Piteå Science Park

Plankarta

2014-04-16 14:05 CEST Piteå Science Park

Hotad noshörningar

2014-04-09 06:16 CEST Nordic Photo Gear AB Nya hot mot Afrikas noshörningar. Under 2012 och 2013 har tjuvjakten åter ökat och 2013 har 1004 noshörningar dödads i Sydafrika. Bättre skydd av noshörningar krävs. Tjuvjakten pågår på många platser och eftersom noshörningen ser mycket dåligt är de också lätta att komma åt. Det största hoten mot noshörningen är efterfrågan på noshörningshorn, som främst används i orientalisk medicin.

Elefanter dödas för sina elfenbetar

2014-04-09 03:15 CEST Nordic Photo Gear AB De afrikanska elefanterna är mer talrik än den asiatiska men de har på grund av tjuvjakten efter elfenben minskat dramatiskt i antal. Från över 1,3 miljoner djur under sent 1970-tal till något över 400 000 idag. Tjuvjakten i Afrika har nått rekordnivåer under de senaste åren.

Lejon skadat av snara

2014-04-09 02:23 CEST Nordic Photo Gear AB Ett lejon som förlorat ena benet i en av tjuvjägarnas snara. Lejonet överlever tack vare att hans bror är dominant hane och låter honom får mat för att överleva.

Joakim Odelberg

2014-04-09 02:23 CEST Nordic Photo Gear AB