Pressmeddelanden

Planetär gräns för konsumtion av sötvatten överskrids

2015-06-16 06:00 CEST Stockholms universitet För att beskriva hur mycket mänsklig aktivitet jorden kan klara av har konceptet ”planetära gränser” introducerats. Mänsklig konsumtion av sötvatten är den använda kontrollvariabeln för den planetära gränsen för sötvatten. Nu visar beräkningar av forskare vid Stockholms universitet att den globala mänskliga konsumtionen av sötvatten har överskridit den planetära gränsen. Publiceras nu i Science.

Prins Daniel delade ut 15 miljoner till världsunikt forskningsprojekt kring hjärtsvikt

2015-06-15 16:04 CEST Hjärt-Lungfonden I dag delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor till KI-forskaren Lars Lund, för hans omfattande studie kring hjärtsvikt. Målet med forskningen är att hitta en ny behandling som räddar liv och minskar antalet sjukhusinläggningar.

Mycket ovanlig fisk på Havets Hus

2015-06-15 15:55 CEST Havets Hus i Lysekil AB Havets Hus i Lysekil har fått ett mycket ovanligt besök. Det är en guldsparid som normalt återfinns i betydligt varmare vatten nere vid Medelhavet men som i veckan fångades i ett garn utanför Lysekil.

Äventyrligheter på Havets Hus i sommar

2015-06-15 15:36 CEST Havets Hus i Lysekil AB Nattvandringar, kaparutmaning och sommarläger är några av de spännande äventyr som Havets Hus erbjuder i sommar.

Odla staden: Vi behöver biologisk mångfald

2015-06-15 14:14 CEST Naturhistoriska riksmuseet Den 22 juni är det åter dags för Naturhistoriska riksmuseets populära stadsodling, Odla staden, att öppna på museets innergård. I sommar visar museet hur stadsodling kan bidra till biologisk mångfald i stadsmiljön. Den grönskande utställningen är uppskattad av både stora och små besökare och även i år kan besökarna njuta av ätbara blommor, kryddor och smakrika perenner.

 Ny app hjälper frivilliga att rädda liv vid hjärtstopp

2015-06-12 15:14 CEST Hjärt-Lungfonden Idag lanseras en ny smartphone-app som gör det möjligt för frivilliga livräddare, med utbildning i hjärt-lungräddning och som befinner sig i närheten av ett plötsligt hjärtstopp, att larmas för att hämta närmaste hjärtstartare och göra hjärt-lungräddning.

Snabbt ingripande fördubblar överlevnaden vid hjärtstopp

2015-06-12 11:14 CEST Hjärt-Lungfonden Ny forskning från Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset samt från Högskolan i Borås visar att hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen fördubblar chansen till överlevnad i samband med ett hjärtstopp.

Strukturdata avslöjar nya mekanismer bakom proteintransport

2015-06-11 15:29 CEST Umeå universitet För att cellens nytillverkade proteiner ska hitta rätt har de signalsekvenser kopplade till sig, en slags adresslapp. Dessutom tar de hjälp av en partikel som guidar dem till cellmembranet. Umeåforskare åskådliggör i en ny studie hur denna partikel gör det möjligt för proteinerna att passera cellmembranet. Resultaten är publicerade i den ansedda tidskriften Nature Communications.

2015-06-11 13:28 CEST Svenska Jägareförbundet ​ På måndag den 15 juni, besöker Norges lantbruks- och matminister Sylvi Listhaug Svenska Jägareförbundet och Öster Malma. Samtidigt anordnar stiftelsen Sveriges Vildnad och Jägareförbundet en heldag om förvaltning av kronhjort. Ministern kommer till Sverige tillsammans med en norsk delegation för att få idéer och inspiration till ett större viltmatprojekt i Norge.

Åtta nya life science projekt får tvåårigt stöd: Smarta ICT-lösningar för bättre vård och effektivare behandling

2015-06-11 11:48 CEST Uppsala BIO Inom ramen för utlysningen ”ICT-hälsa – lösningar som leder till bättre individualiserad vård och omsorg” kommer åtta entreprenörsdrivna projekt att få stöd av Uppsala BIO under två år för att utveckla patientnära produkter.