Pressmeddelanden

Umeå universitet blir nationell resurs för avancerad elektronmikroskopi

2014-03-27 11:00 CET Umeå universitet Umeå universitet blir en nationell resurs för avancerad elektronmikroskopi av högsta klass tack vare bidrag på totalt 57 miljoner kronor. Forskare från hela landet kommer att kunna använda teknikerna för forskning, bland annat för detaljerade studier av mikroorganismer som orsakar infektionssjukdomar.

Uppsala BIO announces four projects to receive support and funding under the latest BIO-X theme ‘New opportunities for existing drugs’.

2014-03-27 07:16 CET Uppsala BIO Uppsala BIO confirmed today that four recipients in the Stockholm and Uppsala region have been selected to receive support and funding as BIO-X® projects. Successful applicants had responded to the latest call for project ideas under the BIO-X theme ‘New opportunities for existing drugs’.

Uppsala BIO presenterar fyra projekt som får stöd och finansiering från   BIO-X utlysningen med temat ‘Nya möjligheter för befintliga läkemedel’.

2014-03-27 07:15 CET Uppsala BIO Uppsala BIO bekräftade i dag att fyra projekt i Stockholm- och Uppsalaregionen har valts ut för att få stöd och finansiering inom programmet BIO-X®. Mottagarna har alla ansökt till den senaste utlysningen inom BIO-X med temat ’Nya möjligheter för befintliga läkemedel’.

2014-03-26 12:04 CET Chalmers tekniska högskola Pressinbjudan: Sverige måste ta krafttag för att behålla studenter och forskare från länder utanför EU. Det anser Chalmers rektor Karin Markides och europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) som bjuder in till samtal om frågan på Chalmers nu på fredag 28 mars.

2014-03-26 12:00 CET Skogforsk Normalt sker genetisk anpassning genom att de träd som passar bäst får leva vidare och bilda nästa generations trädbestånd. Men allmänt vedertagna scenarier visar att klimatförändringarna kommer att gå snabbare än vad lövträdens naturliga anpassningsförmåga klarar av.

Renbetets historia inverkar på kolbalansen i tundran

2014-03-26 08:28 CET Umeå universitet Renbete spelar en stor roll i hur klimatförändringen inverkar på upptaget av kol i mark och växtlighet i fjällen. Det har Umeåforskare tillsammans med forskare vid Arktiska centret vid Lapplands universitet i Finland kommit fram till i en studie. Artikeln har publicerats i tidskriften Nature Climate Change

Smarta textilier inom sportvärlden

2014-03-26 07:56 CET Chalmers tekniska högskola Pressinbjudan: Lär dig om smarta textilier inom sportens värld på torsdagens minikonferens på Chalmers. Allt täcks in – friidrott, hästsport, orientering, triathlon, cykel, bollsporter och simning. Möt forskare, förbund, företag och aktiva idrottare!

Lärare och konstnär till Arktis med isbrytaren Oden

2014-03-25 09:57 CET Polarforskningssekretariatet Läraren Anna-Carin Bäckebo och konstnären Josef Bull har utsetts till stipendiater inom Polarforskningssekretariatets lärar- och konstnärsprogram. De ska i sommar arbeta ombord på isbrytaren Oden under forskningsexpeditionen SWERUS-C3 i Arktiska oceanen.

Ett starkare Ingenjörer utan gränser för fler ingenjörer

2014-03-25 09:30 CET Ingenjörer utan gränser I dagarna har Ingenjörer utan gränser startat en studentgrupp vid Linköpings Tekniska Högskola (LiTH) som under året kommer att bidra med energi och stort engagemang till organisationen. Medlemmarna i gruppen driver redan det etablerade konceptet ”After School” där mellan- och högstadieelever hjälps med läxor och inspireras till ingenjörsstudier.

2014-03-25 08:36 CET Chalmers tekniska högskola Måndag den 31:e mars presenterar FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, den andra delrapporten i IPCC:s femte utvärdering av kunskapsläget (Assessment Report, AR5). Fyra forskare från Chalmers är beredda att kommentera.