Pressmeddelanden

2015-04-23 22:22 CEST Halmstads kommun Fredagen den 24 april klockan 13.30 får Brunnsåkerskolan besök av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson med syfte att få en bild av Skolsverige. På Brunnsåkersskolans kommer arbetsmarknadsministern göra två korta lektionsbesök och därefter får hon samtala med representanter ur personalen.

Kalle Moreaus älskar Älvdalen

2015-04-23 17:47 CEST Älvdalens kommun I morgon, fredag den 24 april, får Älvdalens Företagsmässa besök från grannbyn Orsa. Trots ett späckat schema gästar Kalle Moraeus mässan och med sig har han en hemlighet.

2015-04-23 17:25 CEST Uppsala kommun ​Kulturnämnden beslutade vid sammanträdet i Sävja kulturcentrum den 23 april att utse några av årets kulturstipendiater. Jan Fridegårdstipendiet går 2015 till Lawen Mohtadi. Lina Sjöberg, litteratur, och Moa Lönn, konst, får de två stora arbetsstipendierna på 100 000 kronor vardera. Tio stipendiater får 25 000 kronor vardera för fortbildning och stipendiet för Unga skrivare går till Kaberi Mitra.

Malmö stads kulturstipendier 2015

2015-04-23 17:04 CEST Malmö stad Idag utnämnde kulturnämnden årets kulturstipendiater. Årets stipendier kommer att delas ut till 12 Malmöbor som är verksamma inom konst, design musik, film, teater, litteratur och serier. Utdelningen sker i Rådhuset den 28 maj kl 11.00.

​Angeredsläraren Petra får Kompassrosen för sitt arbete med unga

2015-04-23 16:30 CEST Scouterna Petra Elio Serti är lärare på Angeredsgymnasiet. Hon är dessutom engagerad i Angeredsutmaningen, där ungdomar möter näringslivet i syfte att skapa sitt eget nätverk och känna en meningsfullhet med skolan – som ett medel att ta sig fram. Hon tilldelas idag Kompassrosen för offentlig sektor och tar emot ett stipendium på 250 000 kronor.

​Emma från Östersund tilldelas Kompassrosen för sitt arbete med friskvård för asylsökande

2015-04-23 16:30 CEST Scouterna Emma Arnesson är eldsjälen bakom integrationsprojektet Hej främling! som hjälper asylsökande och nyanlända flyktingar till fysiskt och mentalt välmående. Hon tilldelas idag Kompassrosen för ideell sektor och tar emot ett stipendium på 250 000 kronor.

Anas från Kista tilldelas Kompassrosen för sitt arbete med personer som har utmaningar på arbetsmarknaden

2015-04-23 16:30 CEST Scouterna ​Anas Hsissen är grundare till och driver ett bemanningsföretag med fokus på personer som på grund av namn, härkomst, hudfärg, bostadsadress eller utbildning kan ha svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Han tilldelas idag Kompassrosen för närlingslivssektorn och tar emot ett stipendium på 250 000 kronor.

2015-04-23 15:33 CEST GöteborgsLokaler ​Vårväderstorgets fastighetsägare GöteborgsLokaler ansöker nu på nytt om tillstånd till fler övervakningskameror på torget. Förhoppningen är att de tre befintliga kamerorna skall kompletteras med ytterligare tre fasta samt fyra rörliga kameror.

Blidö vårdcentral bäst i Sverige

2015-04-23 15:30 CEST Vårdbolaget TioHundra För andra gången kniper vårdbolaget TioHundras vårdcentral på Blidö förstaplatsen i nationella patientenkäten. Småskaligheten och närheten till patienterna är framgångsreceptet, enligt distriktssköterskan Anne Hellberg.

Umeå är årets fritidsfiskekommun 2015

2015-04-23 15:16 CEST Umeå kommun Jordbruksverket har gjort en kartläggning av fritidsfisket i Sverige och rankat 231 kommuners arbete under 2014. I rankingen får Umeå kommun den högsta placeringen och blir därmed årets fritidsfiskekommun 2015.