Pressmeddelanden

2015-01-29 15:17 CET Event in Skåne Skåne hamnar för fjärde året i rad högst upp i listan över flest antal miljömärkta event. O-ringen, Lund Comedy Festival och konferensen KOMMEK är några exempel på event som miljömärkts av Håll Sverige Rent.

Belysning för framtidens städer

2015-01-29 15:16 CET Teknologisk Institut Var och hur man belyser en stad är en avgörande faktor för vad staden ger för intryck för såväl de boende i staden som för besökare. Få kunskap om hur tekniken bakom belysningen fungerar och inspiration till hur du kan använda dig av detta för att förmedla ett estetiskt uttryck i din stad.

Nätverket mot cancer tackar Göran Hägglund för den nationella cancerstrategin!

2015-01-29 15:15 CET Nätverket mot cancer Allt har sin tid, så även tid som partiledare. Från Nätverket mot cancer skickar vi ett stort tack till Göran Hägglund för hans insatser i tillkomsten av den Nationella cancerstrategin. Den nationella Cancerstrategin (SOU2009:1) kom till som svar på att svensk cancervård stod inför en rad stora utmaningar.

2015-01-29 15:12 CET Umeå kommun För- och grundskolenämnden beslutar att förlänga godkännandet av Kotten för att bedriva familjedaghemsverksamhet 1-5 år i Stöcke. Det finns fortsatt ett behov av platser i Stöcke samt önskemål från föräldrar att placera sina barn på Kotten.

2015-01-29 15:09 CET Umeå kommun För- och grundskolenämnden redovisar ett underskott mot budget på -6,4 mnkr 2014. Det motsvarar en avvikelse på -0,4 procent och stämmer väl med prognosen efter augusti på – 8 mnkr.

2015-01-29 14:58 CET Nyköpings kommun En ny daglig flyglinje från Stockholm Skavsta flygplats till Köpenhamn startar den 25 oktober 2015.

Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2015

2015-01-29 14:43 CET Teknologisk Institut Runt om i landet pågår och planeras mängder av ny- och ombyggnations-projekt av skolor och förskolor. För dig som jobbar med skolmiljö och skollokalsfrågor är därför ansvaret stort att skapa förutsättningar för hållbara skollokaler och att skapa en modern och attraktiv skola för framtidens behov.

Rättelse: Konferens om utsatta EU-medborgare onsdag 4 februari

2015-01-29 14:15 CET Linköpings kommun Rättelse: onsdag 4 februari. För att belysa situationen kring de utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige och för att inhämta kunskap och idéer, anordnar Sveriges kommuner och landsting och Linköpings kommun i samverkan med Linköpings stadsmission och Hjärta till Hjärta en konferens onsdag 4 februari.

2015-01-29 14:13 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen på Norrsundavägen i Rosersberg, där Norsk Hydro tidigare låg tas bort den 30 januari. Anledningen är bygglovet för platsen inte förlängs. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har i nuläget inte någon ersättningsplats att tillgå. Förslag på alternativa platser har diskuterats vid samråd med Sigtuna kommun och Sigtuna Vatten och Renhållning AB, en ny plats är inte klar.

Från grön vision till verklighet i Västra Hamnen

2015-01-29 14:00 CET Malmö stad Fullriggaren var först ut med gratis bilpoolsmedlemskap och avfallskvarnar. Uppföljningen som nu gjorts visar att lösningarna levererar i praktiken, ger lägre energianvändning och sprider positiva ekon även utanför Malmö.