Pressmeddelanden

​Mentala och faktiska barriärer bort på Rosengård

2015-04-16 19:50 CEST Malmö stad Rosengård ska på ett bättre sätt än idag länkas samman med övriga Malmö – denna centralt belägna stadsdel ska också upplevas som en. En förändrad stadsmiljö kan bli en motor för sociala förändringar.

2015-04-16 19:50 CEST Malmö stad Nu ska Triangelnområdet utvecklas med mer bostäder, kontor och en förskola. Pildammsvägen ska få karaktären av en stadshuvudgata, där fotgängare gynnas. På torsdagen beslöt stadsbyggnadsnämnden att inleda ett detaljplanearbete, som möjliggör förtätning av den befintliga bebyggelsen i kvarteret Priorn, mellan Pildammsvägen och Rådmansvången.

Hundratusentals liv i fara om Dadaab-lägret stängs

2015-04-16 18:13 CEST Läkare Utan Gränser ​Läkare Utan Gränser varnar för att hundratusentals människors liv är i fara om kenyanska myndigheter stänger flyktinglägret Dadaab i nordöstra Kenya. Myndigheterna vill att invånarna i lägret ska återföras till Somalia inom tre månader.

2015-04-16 17:20 CEST Eskilstuna kommun Många socialsekreterare tycker att de har världens roligaste jobb, men också kanske världens svåraste. Vad kan få dem att stanna kvar i yrket och behålla sitt engagemang? Detta ska deltagarna i en paneldebatt diskutera och förhoppningsvis ge svar på vad som behöver göras för att komma till rätta med problemen och höja statusen på detta viktiga arbete. Både i Eskilstuna och på nationell nivå.

Nystart för Dalhems centrum

2015-04-16 16:58 CEST Helsingborgshem Nu startar Helsingborgshems genomgripande satsning för att ytterligare öka Dalhems trivsel och attraktivitet. Arbetet är en del i bostadsbolagets övergripande uppdrag att skapa attraktiva stadsdelar i hela staden. Först på tur för Dalhem står en utveckling av Dalhems centrum och det är de boende själva som påverkat inriktningen.

2015-04-16 16:55 CEST Arvika kommun ​Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Arvika hamn pågår. Som ett led i arbetet har kommunen upphandlat tre arkitektteam: Mandaworks, Nyréns och Sweco.

2015-04-16 16:29 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Motorbranschens Riksförbund, MRF, ber Konsumentverket att granska den e-handel som sker med förbjuden och farlig AC-gas till privatpersoner. MRF menar i sin anmälan att AC-gas påfylld av lekmän kan vara en livsfara för bilmekaniker och ett problem vid begagnatförsäljning genom bilhandlare. Enligt MRF är det ett eskalerande problem när allt fler personbilar utrustas med AC eller klimatanläggning.

2015-04-16 16:27 CEST Friskolornas riksförbund ​Mikaela Valtersson, vice vd i Kunskapsskolan, valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid årsmötet den 16 april. Styrelsen fick fem nya ledamöter med erfarenhet av att driva såväl förskola och skola som elevfrågor.

Bättre vård för de mest sjuka äldre

2015-04-16 16:26 CEST De rödgröna i Region Skåne ​Vid dagens sammanträde antog sjukvårdsnämnd SUS en handlingsplan för att förstärka vården för de mest sjuka äldre. I fokus står en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård och omsorg.

C anmäler arbetsmarknadsministern till KU

2015-04-16 16:24 CEST Centerpartiet ​ Centerpartiet har i dag anmält arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till Konstitutionsutskottet. Bakgrunden är att hon inte återupptagit översynen av Arbetsförmedlingen – i strid med vad riksdagen beslutat. - Det är respektlöst och vi ser allvarligt på att regeringen väljer att nonchalera riksdagens beslutsfattande makt, säger Fredrik Christensson.