Pressmeddelanden

Funktionshinderspolitiken hör hemma på högsta politiska nivå

Funktionshinderspolitiken hör hemma på högsta politiska nivå

2016-06-30 18:02 CEST
”Det är bra att förslagen om en ny funktionshinderspolitik är kopplade till mänskliga r...

Personer med funktionsnedsättning har fortfarande sämre levnadsvillkor

2016-06-30 17:04 CEST
Jämfört med befolkningen i övrigt har personer med funktionsnedsättning fortfarande bet...

Centerpartiet i Värmland och Västra Götaland välkomnar indelningskommitténs förslag

2016-06-30 16:53 CEST
Centerpartiet i Västra Götaland och Värmland ser positivt på indelningskommitténs försl...

Regionförslaget öppnar för en utveckling av hela Sverige

Regionförslaget öppnar för en utveckling av hela Sverige

2016-06-30 16:28 CEST
- Stödet för en ny regionstruktur i norra Sverige är starkt. Samtidigt finns många utma...

Uppsala får statligt stöd för satsning på socionomer

2016-06-30 16:17 CEST
Regeringen har beslutat att bevilja Uppsala kommun 1,5 miljoner kronor för att genomför...

Vad händer under Almedalsveckan? Hyresgästföreningens program  i Almedalen

Vad händer under Almedalsveckan? Hyresgästföreningens program i Almedalen

2016-06-30 15:26 CEST
Hyresgästföreningen deltar i en lång rad arrangemang under årets Almedalsvecka. Dels so...

En Svealandsregion gynnar Region Örebro län

2016-06-30 15:10 CEST
​I dag presenterade den statliga Indelningskommittén ett förslag till storregioner. Där...

Dags att bli mer lyhörd i regionfrågan

Dags att bli mer lyhörd i regionfrågan

2016-06-30 15:07 CEST
​Senast den 31 augusti 2017 ska Indelningskommittén presentera hur man tycker att indel...

Se Island - Frankrike i Nordentältet

Se Island - Frankrike i Nordentältet

2016-06-30 14:51 CEST
På söndag den 3 juli möter Island Frankrike i kvartsfinalen i fotbolls-EM! Kom och se m...