Pressmeddelanden

Vi söker volontärer som kan översätta handbok för ensamkommande!

2015-11-24 10:46 CET Skyddsvärnet Vi söker volontärer som kan översätta vår handbok för ensamkommande barn från svenska eller engelska till följande språk: somaliska, arabiska, dari, tigrinja, amarinja. Idag finns handboken på svenska och engelska. Handbokens syfte är att fungera som ett verktyg för ensamkommande flyktingbarn att bättre förstå asylprocessen när de kommer till Sverige.

2015-11-24 10:22 CET Uppsala kommun Under veckan tänds Uppsalas julbelysning och på lördag invigs Paradgatan etapp 1.

Officiell invigning av Skogås Racketcenter

2015-11-24 10:17 CET Huddinge kommun Lördag den 28 november bjuder Huddinge kommun och Huge Fastigheter in allmänheten till den officiella invigningen av Skogås Racketcenter. Festligheterna ramas in av invigningstal med ceremoni samt prova-på-aktiviteter för besökarna.

 Friluftsmuseet Gamla Linköping startar genbank för smådjur

2015-11-24 10:17 CET Linköpings kommun Sedan i somras sköter friluftsmuseet Gamla Linköping smådjuren på Valla gård. Arbetet med smådjuren kommer under den närmaste tiden att utvecklas med inriktning mot ett mer aktivt genbanksarbete. Tre Mellerudskaniner har nyligen flyttat till Gamla Linköping.

Ny bok: Maten och moralen - ska vi producera livsmedel i Sverige?

2015-11-24 10:00 CET Ekerlids Förlag AB Vi behöver fullfölja våra etiska och moraliska utfästelser och låta dessa bli aktiva ställningstaganden. Svenska lantbrukare och livsmedelsproducenter skulle hamna i ett betydligt ljusare läge inför framtiden om svenska konsumenter gjorde en medveten gir till förmån för svenska produkter, det är tankegångar som förs fram i antologin Maten och Moralen - ska vi producera livsmedel i Sverige?

2015-11-24 09:51 CET Uppsala kommun Kommunens pedagogiska pris delas idag ut till vinnaren inom gymnasieskola. Förskola och grundskola delas ut den 30 november.

2015-11-24 09:47 CET Uppsala kommun Uppsala kommun har tecknat ett optionsavtal med Rosendals fastigheter för byggnation av sporthall, centrumanläggning och bostäder intill det framtida torget.

Metro och Giving People samarbetar för att ge fler en fin historia.

2015-11-24 09:40 CET Giving People Giving People jobbar för att förebygga och motverka ekonomisk utsatthet för barnfamiljer i Sverige samt minska utanförskap och sociala klyftor. Idag lever ca 232 000 barn i Sverige i familjer med eninkomst under den gräns som EU definierat som fattigdom. Med gemensamma krafter ska Metro och Giving People uppmärksamma detta och uppmana fler att göra skillnad i barns liv.

​Språkkrafts appar ska öka integrationshastigheten – TNG blir Founding Partner

2015-11-24 09:39 CET TNG Group AB Integrationsutmaningen från ankomst till etablering är större än någonsin på den svenska arbetsmarknaden. Därför går nu bemannings- och rekryteringsföretaget TNG in som Founding Partner i Språkkraft. Målet är att öka integrationstakten genom att stödja och sprida språkutvecklande appar till flyktingar, nyanlända och andra invandrare, samt på sikt coacha talanger till jobb.

2015-11-24 09:37 CET Region Skåne Vem som får Region Skånes kulturpris på 100 000 kronor och vilken verksamhet för barn och unga som tilldelas Region Skånes kulturpalett på 100 000 kronor offentliggörs torsdagen den 26 november i Helsingborg.