Pressmeddelanden

2014-12-18 14:29 CET Landstinget i Uppsala län ​Det ska bli lättare för patienter att kommentera vad som står i deras journaler. Idag beslutade produktionsstyrelsen för Landstinget i Uppsala län att landstinget ska införa e-hälsotjänsten ”Patientens noteringar”. – Det här ligger i linje med vårt arbete för att stärka patientens makt och inflytande över vården, säger Nina Lagh (M), 1:e vice ordförande i produktionsstyrelsen.

2014-12-18 14:06 CET Arvika kommun Den aviserade produktionsstarten av solcellsparken i Arvika kommer att senareläggas. Detta beror på att de ytterligare tester som ska göras har dragit ut på tiden. För att garantera en säker start väljer man därför att skjuta på produktionsstarten.

2014-12-18 13:54 CET Capio ​Under samrådsmötet mellan Capio och det Europeiska företagsrådet i Stockholm den 2-3 december 2014 diskuterades utvecklingen inom Capios verksamheter, kvalitetsmätningar och samverkansklimatet mellan arbetsgivare och lokala fackrepresentanter.

2014-12-18 13:44 CET Umeå kommun ​Kommunrevisionen har granskat kommunens vård och omsorg i livets slutskede, den palliativa vården. Granskningen visar att kommunen bedriver ett ambitiöst arbete med att utveckla den palliativa vården med god kompetens och stort engagemang hos personal och ledning.

2014-12-18 13:42 CET Umeå kommun För att klara en budget i balans 2015 behöver äldrenämndens verksamheter genomföra åtgärder på flera plan. Äldrenämnden ställde sig vid sammanträdet den 18 december bakom verksamhetens förslag till aktiviteter och gav verksamheten i uppdrag att utreda dem vidare.

8 av 10 unga ser rökning som en ofräsch vana

2014-12-18 13:40 CET A Non Smoking Generation En ny undersökning bland unga visar att drygt 8 av 10 helt eller delvis tar avstånd från att rökning skulle uppfattas som coolt. Så många som 85 procent ser rökning som en ofräsch vana. Dessutom vill 6 av 10 inte kyssa någon på nyår som precis har rökt.

2014-12-18 13:40 CET Naturskyddsföreningen i Stockholms län Att sätta igång att bygga Förbifart Stockholm innebär att de planerade satsningarna på tunnelbana i Stockholms län riskerar att skjutas på framtiden. Det kommer antagligen inte att finnas tillräckligt med pengar för både väg och tunnelbana.

2014-12-18 13:29 CET Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Stockholms stads utbildningsförvaltning har slutit avtal med leverantörer för produktion av kommunikationstjänster till stadens kommunala skolor. Anbudet från Brand Emotional Response Group (B-E-R-G) var det som bäst uppfyllde stadens kvalitetskrav i kombination med en bra prisbild.

Pressinbjudan - Miljö- och räddningstjänstnämndens presskonferens direkt efter nämnd

2014-12-18 13:28 CET Eskilstuna kommun Presskonferens direkt efter nämnd.

2014-12-18 13:28 CET Ängelholms kommun Det står nu klart att Ängelholms gymnasieskola får statsbidrag för att tillsammans med Järnvägsskolan i Ängelholm starta upp gymnasieingenjörsutbildningen med inriktning mot järnvägsproduktion. Utbildningen startar höstterminen 2015.