Pressmeddelanden

Hopajola och Konst på Hög får ekonomiskt stöd

2016-12-08 16:15 CET
Konst och naturvård är två verksamhetsområden som under nästa år får ekonomiskt stöd av...

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

2016-12-08 16:11 CET
Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd har sammanträtt i dag, torsdag 8 december. Nämnd...

Startskott för utvecklingen av centralstationsområdet i Stockholms city

Startskott för utvecklingen av centralstationsområdet i Stockholms city

2016-12-08 15:48 CET
Stockholms stad vill ta ett helhetsgrepp om spårområdet kring Centralstationen i Stockh...

Föreningslivet ökar nyanländas möjligheter i Skåne

2016-12-08 15:30 CET
I Skåne finns 21 000 idéburna organisationer och många gör eller vill göra integrations...

Nya vattenanalyser ska ge fler svar på droganvändandet

Nya vattenanalyser ska ge fler svar på droganvändandet

2016-12-08 15:03 CET
Vilka droger missbrukar Karlshamnsborna? Hur stora mängder droger används? För att få e...

Regionens företag är lönsamma – men utmaningar återstår

2016-12-08 15:02 CET
Lönsamheten och konkurrenskraften hos regionens företag är generellt god, men det sakna...

KB:s kommentar på regeringens lagrådsremiss Kulturarvspolitik

KB:s kommentar på regeringens lagrådsremiss Kulturarvspolitik

2016-12-08 14:47 CET
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterade på torsdagen regeringens la...

Nytt medlemsskap stärker näringslivet i Falkenberg

2016-12-08 14:39 CET
Falkenbergs kommun stärker sina förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekono...

Ortens röster - poesi från orten blir avfyrningsramp för politisk debatt.

Ortens röster - poesi från orten blir avfyrningsramp för politisk debatt.

2016-12-08 14:30 CET
Politik och poesi maxas och mixas när poeter från förortenmöter politiker från alla rik...

Krafttag för bättre vatten med stöd av unikt EU-projekt

2016-12-08 13:59 CET
EU har nu godkänt Länsstyrelsens projektansökan. Det innebär att Vattenmyndigheten vid ...