Nyheter

2014-06-20 01:01 CEST Amnesty International, svenska sektionen Förslaget att ge sittande afrikanska ledare immunitet från åtal gällande krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten kommer att totalt underminera den Afrikanska domstolen för mänskliga rättigheter innan den ens etablerats, säger Amnesty International.

2014-06-19 14:17 CEST Barnombudsmannen Välkommen till Barnombudsmannens nyhetsbrev. Vi vänder oss till dig som är intresserad av barn- och ungdomsfrågor och vill veta mer om vad vi gör.

2014-06-17 01:01 CEST Amnesty International, svenska sektionen EU måste göra allt i sin makt för att se till att Serbien sätter stopp för den kultur av straffrihet för de krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord som begicks av den serbiska polisen, militären och paramilitären under krigen på 90-talet. Det säger Amnesty International i en ny rapport.

Gruppboenden för utvecklingsstörda blir allt större och allt mer institutionslika

2014-06-12 12:43 CEST Riksförbundet FUB Gruppboenden för utvecklingsstörda blir allt större och allt mer institutionslika. Det anser FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Därmed hotas den reform från 1980-talet som skulle ge handikappade individuell frihet. Thomas Jansson, förbundsordförande och Ewa Ferin FUB Linköping intervjuade av Östnytt.

Debatt med JK om Blake Pettersson-domen

2014-06-11 11:54 CEST Centrum för rättvisa På onsdagskvällen debatterade Centrum för rättvisas chef Clarence Crafoord med JK Anna Skarhed om Blake Pettersson-domen, där HD för första gången dömde ut skadestånd till en person som fått sina grundlagsrättigheter kränkta av staten. Chefs-JO Elisabeth Fura var moderator och seminariet ägde rum på Stockholms universitet. Enligt JK är domen bekymmersam och medför problem för demokratin.

2014-06-10 12:36 CEST Riksförbundet FUB Om man här i Sverige har ett barn med en funktionsnedsättning så kan det finnas stöd att få i form av till exempel specialiserade skolor och gruppbostäder. Det gäller inte på Grönland, förrän nu.

2014-06-10 09:01 CEST Amnesty International, svenska sektionen Ett år efter protesterna i Geziparken fortsätter myndigheternas övergrepp och straffriheten frodas, säger Amnesty International i en rapport i dag.

Riksförbundet FUB:s ordförande representerar Handikappförbunden i FN:s generalförsamling

2014-06-09 16:52 CEST Riksförbundet FUB Thomas Jansson, förbundsordförande för Riksförbundet FUB, har åkt till New York för att delta i möte om FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Frågor som kommer att diskuteras är: Införlivandet av konventionens bestämmelser. Ungdomar med funktionshinder och nationellt genomförande och övervakning av efterlevnaden av konventionen.

2014-06-03 11:00 CEST Amnesty International, svenska sektionen Rätten att demonstrera och att arrangera protestmöten håller på att gå förlorad i Ryssland. Tillslagen mot regeringskritiker och oliktänkande har blivit alltmer omfattande de senaste månaderna, säger Amnesty International i en ny rapport.

2014-06-02 07:21 CEST Amnesty International, svenska sektionen I tre decennier har de iranska myndigheterna fört en skoningslös kampanj där studenter och akademiker utsatts för ett hårt förtryck. De förföljs, fängslas eller hindras från att fortsätta sina studier eller att undervisa, på grund av sin tro, sina åsikter eller för att de ägnat sig åt fredlig aktivism, säger Amnesty International i en ny rapport.