Pressmeddelanden

2015-06-18 08:00 CEST Mäklarsamfundet I dag släpper Mäklarsamfundet vårens Nordic Housing Insight. Den visar att 80 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna i Sverige bedömer att det låga utbudet påverkar marknaden allra mest. I Norge och Danmark bedömer ungefär lika stor andel att det är räntan som väger tyngst just nu.

2015-06-17 09:59 CEST iou.se Kommuner, landsting, myndigheter och organisationer inom social ekonomi som arbetar mot våld och hot om våld behöver hjälp från leverantörer att nå sina mål inom våldsprevention.

2015-06-17 06:01 CEST iou.se Inbjudan till presskonferens -Våldet upphörde när jag hjälpte en vän, säger Ingemar Olsson. Nu vill jag få stöd av kommuner och myndigheter att använda offentlig upphandling för att stoppa våldet mot kvinnor.

2015-06-11 13:00 CEST Sveriges Dövas Riksförbund En produkt med namnet ”T3” sprids och marknadsförs av Europeiskt Teckenspråkscentrum som en variant av Google translate för översättning mellan skriven svenska och svenskt teckenspråk. Vi som företräder teckenspråkiga döva och hörselskadade anser att produkten (i sin nuvarande form) är en skymf mot det svenska teckenspråket!

Utan medarbetare stannar vården

2015-06-11 06:30 CEST Miljöpartiet de gröna i Skåne

2015-06-04 14:28 CEST Kommunförbundet Stockholms Län Regeringens förslag i vårbudgeten att sänka anslagen till lärarutbildningarna får långtgående konsekvenser för elever och skolor i Storstockholm. Regionen växer snabbast i Västeuropa, inte minst i åldrarna 1 till 19 år, och då behövs fler utbildningsplatser. Kommunförbundet Stockholms Län uppmanar regering och riksdag att tänka om och inte dra ned på antalet utbildningsplatser på högskolan.

2015-06-03 16:59 CEST Urban Utveckling På uppdrag av Boverkets analysavdelning har Urban Utveckling arbetat fram en av tre delar i regeringsuppdraget Att utreda behovet av och förutsättningar för ett ökat byggande av småhus i storstadsregionerna. I delrapporten diskuteras småhusbyggande bl.a. som verktyg för minskad segregation i utanförskapsområden, men också som ett inslag i ett kreativt markutnyttjande i storstäderna.

König Jerlmyr (M): KU kritiserar regeringens hantering av Bromma flygplats

2015-06-03 06:00 CEST Moderaterna i Stockholm ​Igår beslutade riksdagens konstitutionsutskott (KU) att kritisera regeringen på ett flertal punkter, däribland hanteringen av Bromma flygplats. KU underkänner regeringens hantering av Brommafrågan som de menar strider mot befintlig riksdagsmajoritet. Sedan tidigare har regeringens samordnare, Anders Sundström, fastslagit att det är osannolikt att Bromma flygplats kommer att kunna stänga i förtid.

König Jerlmyr (M): KU kritiserar regeringens hantering av Bromma flygplats

2015-06-02 20:21 CEST Moderaterna i Stockholm ​Idag beslutade riksdagens konstitutionsutskott (KU) att kritisera regeringen på ett flertal punkter, däribland hanteringen av Bromma flygplats. KU underkänner regeringens hantering av Brommafrågan som de menar strider mot befintlig riksdagsmajoritet. Sedan tidigare har regeringens samordnare, Anders Sundström, fastslagit att det är osannolikt att Bromma flygplats kommer att kunna stänga i förtid.

2015-06-01 12:00 CEST Statskontoret Statlig förvaltning och ägande av asylbostäder är inte ett kostnadseffektivt alternativ för staten i jämförelse med nuvarande lösning där Migrationsverket upphandlar bostäder, visar Statskontorets analys.