Pressmeddelanden

Svenska kyrkan driver på om urfolks rättigheter

Svenska kyrkan driver på om urfolks rättigheter

2015-11-17 11:30 CET
​Kyrkomötet har i dag uppdragit åt kyrkostyrelsen att uppvakta Sveriges regering och ri...

Idrotten får ytterligare 20 miljoner till flyktingmottagande

Idrotten får ytterligare 20 miljoner till flyktingmottagande

2015-11-12 14:22 CET
Regeringen beslutade idag att avsätta 20 miljoner för att stödja svensk idrotts insatse...

Uppsala universitet: Så stärker svenska universitet sin internationella ställning

2015-11-11 07:26 CET
Ge lärosätena ökad rådighet när det gäller strategiska vägval, ekonomi och kvalitetsutv...

Förändrade spelregler på bostadsmarknaden oroar främst barnfamiljer

2015-11-06 08:00 CET
Bristen på bostäder påverkar marknaden som helhet mest, fortsatt prisökning och ökad ef...

Idrotten och svensk besöksnäring får Vinnovastöd för att utveckla hållbara evenemangsstäder

Idrotten och svensk besöksnäring får Vinnovastöd för att utveckla hållbara evenemangsstäder

2015-11-04 07:05 CET
Projektet ”Hållbara evenemangsstäder” får finansiering av Vinnova. I ett första steg få...

Fortsätt att satsa på FoI inom samhällsbyggandet

Fortsätt att satsa på FoI inom samhällsbyggandet

2015-11-02 16:16 CET
Samhällsbyggnadssektorns inspel till regeringens forskningspolitiska proposition 2016 h...

Håkan Hallstedt lämnar IAGR:s styrelse

Håkan Hallstedt lämnar IAGR:s styrelse

2015-11-02 11:04 CET
Till följd av utnämningen till utredare i regeringens spelutredning lämnar Håkan Hallst...

Antal nya bilar ökade med 10,4 procent

Antal nya bilar ökade med 10,4 procent

2015-11-02 09:55 CET
Under oktober 2015 nyregistrerades 32 675 personbilar, en ökning 10,4 procent jämfört m...

​KB lyfter fem förslag inför regeringens forskningsproposition

​KB lyfter fem förslag inför regeringens forskningsproposition

2015-10-30 12:21 CET
Se över pliktlagstiftningen och inrätta en samlad ingång för den svenska vetenskapliga ...

Migrationsverket brister i sitt mottagande av döva och hörselskadade flyktingar

2015-10-28 16:19 CET
I och med den ökade mängden flyktingar som kommit till Sverige de senaste veckorna så h...