Pressmeddelanden

2014-11-20 09:00 CET CONCORD Sverige ​I dag lanseras 2014 års AidWatch-rapport, som sammanställer och analyserar EU:s bistånd. Rapporten visar att EU inte väntas hålla löftet om att avsätta 0,7 procent av BNI till bistånd år 2015. Sverige är ett av få länder som når sitt biståndsmål, men får samtidigt kritik för urholkning av biståndet.

2014-11-19 08:00 CET Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF är överens om ny tvistlösningsnämnd. Bostadsbristen och situationen på bostadsmarknaden i Sverige skapar oro i konsumentledet, och ställer högre krav på bostadsmarknadens aktörer. Därför föreslår nu en enad fastighetsmäklarbransch, i ett historiskt remissvar, förändringar till konsumenternas fördel.

Pressinbjudan: MUF:s Förbundsstämma och 80-årsjubileum

2014-11-17 10:46 CET Moderata Ungdomsförbundet, MUF Fredagen den 21 november till och med söndagen den 23 november pågår Moderata Ungdomsförbundets förbundsstämma och 80-årsjubileum på Scandic Star i Sollentuna . Fredrik Reinfeldt talar klockan 13.15 på fredagen och val av ny förbundsordförande sker på lördagen klockan 13.00.

Regeringsbeslut avgör frågan om scenkonstpensionerna

2014-11-13 15:19 CET Svensk Scenkonst Idag har regeringen tagit det formella beslutet om avvecklingen av de nuvarande statliga scenkonstpensionerna från 1 januari 2015. Beslutet banar väg för ett nytt kollektivavtalat system som ger ett modernare och mer rättvist omställningsstöd till de anställda och en stabilare ekonomi för arbetsgivarna. Detta innebär att en ödesfråga för branschen äntligen kan få sin lösning (foto Stina Gullander)

Lär dig om den ”okända” cancersjukdomen – och rädda liv.

2014-11-12 16:00 CET Nätverket mot cancer Var tredje svensk får någon gång i livet en cancerdiagnos. Glädjande nog botas mer än hälften av cancerpatienterna och ännu fler kan idag leva med en cancersjukdom som betraktas som kronisk. Men det finns fortfarande cancerformer vars symptom är i princip okända för de allra flesta. Pankreascancer är en sådan sjukdom. Detta vill vi ändra på!

2014-11-11 15:25 CET CONCORD Sverige I ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson uppmanar elva svenska organisationer Sverige att stoppa Ministerrådets förslag på kraftiga neddragningar för utbetalningarna i EU:s biståndsbudget. Redan i dag kommer utlovat bistånd inte fram i tid till mottagarna och med Ministerrådets förslag riskerar läget att förvärras.

2014-11-10 15:33 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Den 1 januari 2015 höjs skatten för industriföretag från 30 till 60 procent av koldioxidskatten på fossila bränslen. Det motsvarar en höjd skatt med cirka 1 000 kr per kubikmeter olja eller totalt 250 miljoner kronor per år för de 200 företag som finns med på tidningen Bioenergis karta med industriföretag som kan spara mest på att byta till biobränsle.

2014-11-06 16:20 CET Sveriges Dövas Riksförbund Idag kom ett efterlängtat besked, SF Bio kommer från och med den 5 december att visa alla svenska filmer med text.

Kritik från arkitekter om skolmiljömiljarden: ”En miljard är inte jättemycket pengar”

2014-11-06 12:34 CET Svensk Form Utbildningsminister Gustav Fridolin möttes av kritiska arkitekter när han talade om regeringens skolmiljömiljard under onsdagen 5 november, på ett fullsatt seminarium som arrangerades av arkitektur- och designtidskriften Form i Stockholm. Tonläget i debatten blev stundtals hård.

2014-11-04 18:14 CET CONCORD Sverige Jämställdhet, frihet från våld och utrotande av extrem fattigdom kommer även för den nya regeringen att vara prioriterade frågor i förhandlingarna om de nya globala utvecklingsmålen. Samtidigt höjs ambitionen på jämlikhets- samt klimat- och miljöområdet. Det sade biståndsminister Isabella Lövin på tisdagen vid ett seminarium om de nya globala mål som i september 2015 ersätter millenniemålen.