Pressmeddelanden

2014-01-24 08:00 CET Mäklarsamfundet Stor samsyn i Sverige och Danmark om bostadsmarknadens utveckling och mer delade meningar inför framtiden i Norge visar årets första Nordic Housing Insight.

Sveriges Arkitekter framtidsspanar!

2014-01-21 10:00 CET Sveriges Arkitekter

Varning för tåg!

2014-01-15 09:29 CET VI Resenärer Är det så märkligt att vi som åker tåg är bekymrade? I avvaktan på utredningen om olyckan i Huddinge måste vi känna oro varje gång vi stiger på tåget, Den gamla järnvägskulturen med ansvar och precision är borta.

Ärkebiskopen uppmanar Carl Bildt att stötta fredsprocess i Sydsudan

2014-01-13 16:13 CET Svenska kyrkan Det behövs en internationell kraftsamling för att främja fred i Sydsudan, skriver ärkebiskop Anders Wejryd till utrikesminister Carl Bildt. Han uppmanar Sveriges regering att sätta press på de politiska ledarna i landet, och använda alla kontakter för att påverka fredssamtalen i positiv riktning.

2014-01-09 14:45 CET Riksförbundet FUB FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) representerar de som enligt utredarens förslag skulle räknas till de primära målgrupperna för lättlästa nyheter, information och litteratur, nämligen personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I sitt remissvar menar FUB att rätten att få samhällshällsinformation och att vara delaktig i samhället inte lyfts fram alls.

Åk tryggt med Tåg i Bergslagen

2014-01-07 18:13 CET VI Resenärer Alla tåg i vårt land rullar långt från allmänna vägar. Det tar därför mycket lång tid innan en ambulans eller akutbil når fram till en akut sjuk tågresenärer. Hjärtstartare och utbildad personal borde därför finnas ombord på alla tåg. I dag är det bara Arlanda Express och SJ:s snabbtåg som har denna beredskap men nu har Tåg i Bergslagen beslutat att utrusta alla sina tåg med hjärtstartare.

Ärkebiskopen utmanar ministrar: Diskriminera inte asylsökande barn!

2014-01-06 09:54 CET Svenska kyrkan

2014-01-03 14:27 CET Trä- och Möbelföretagen Regeringen har beslutat anslå 400 000 kr i projektmedel för informationsinsatser för yrkesintroduktion för ungdomar. Ansökan har gjorts gemensamt av Trä- och Möbelföretagen (TMF), Skogsindustrierna och GS-facket, och syftet är att främja användningen av yrkesintroduktionsavtal för trämekanisk industri i Småland.

2014-01-03 08:00 CET Mäklarsamfundet Bostadsmarknaden kommer att utvecklas starkt under 2014 bedömer landets fastighetsmäklare. Bostadsrättsmarknaden bedöms få en något mer gynnsam utveckling än småhus. 43 procent av mäklarna bedömer att priset på bostadsrätter kommer att öka och 47 procent bedömer att utbudet kommer att öka. Motsvarande bedömning för småhus är att 34 procent bedömer ökade priser och 44 procent bedömer ökat utbud.

2013-12-20 08:00 CET Mäklarsamfundet Landets fastighetsmäklare bedömer att den höga aktivitet som präglat bostadsmarknaden under 2013 fortsätter under första kvartalet 2014. Priserna bedöms öka på både småhus och bostadsrätter och bankernas krav fortsätter att vara den faktor som påverkar bostadsmarknaden allra mest. Detta visar årets sista Mäklarinsikt som presenteras idag.