Pressmeddelanden

Moderata Studenter kräver att Löfven behåller fritt skolval

2014-05-21 09:02 CEST Moderata Ungdomsförbundet, MUF Med anledning av S-studenters utspel om att det fria skolvalet ska upphöra, kräver nu Moderata Studenter, Sveriges största politiska studentförbund, att Stefan Löfven lovar att S-studenter blir helt utan inflytande om han blir statsminister. Det skulle vara en katastrof för studenterna på universitet och högskolor.

2014-05-21 08:45 CEST Nyhetsbrevet Vi Resenärer Stockholmarna har förlorat på de senaste årens investeringar i ny kollektivtrafik. Citybanan, ger pendlarna från Östergötland, Sörmland, Västmanland och Uppland punktligare tåg. De som långpendlar vill inte att deras tåg ska hamna bakom ett pendeltåg! Tänk om man hade samma resonemang i vägtrafiken. Då skulle bilister från Eskilstuna ha en egen fil på E4!

2014-05-21 08:44 CEST Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag har i dagarna besvarat regeringens remiss Fossilfri fordonsflotta år 2030, även kallad FFF-utredningen. Åkerinäringen efterlyser i första hand långsiktighet, förutsägbarhet och tydlighet. Morgondagen är redan här och nu måste våra medlemmar få spelreglerna för investeringar de kommande 10-15 åren.

Stora brister i hur rennäringen styrs – statsvetare kräver politisk översyn

2014-05-13 09:17 CEST Umeå universitet Styrningen av rennäringen präglas idag av motsättningar och avsaknad av konkreta mål. Det fragmenterade ansvaret och bristen på inflytande, samordning och politiskt agerande leder till minskad anpassningsbarhet inom renskötseln. – För att kunna hantera de utmaningar som renskötseln står inför krävs en politisk översyn av styrningssystemet, menar statsvetaren Annette Löf vid Umeå universitet.

Diabeteshjälpmedel utesluts från statliga förmånen - dags för Hägglund att agera

2014-05-09 11:33 CEST Svenska Diabetesförbundet Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelade den 30 april dom i det s.k. Minilink-målet. Domen har stor betydelse för en rad tekniska hjälpmedels vara eller inte vara i det statliga förmånssystemet, däribland system för kontinuerlig blodglukosmätning och insulinpumpar.

2014-05-09 08:00 CEST Mäklarsamfundet Nordic Housing Insight presenterar en stark tro på de nordiska bostadsmarknaderna för det andra kvartalet. Enligt fastighetsmäklare i Sverige, Norge och Danmark finns en stark förväntan på stigande priser men även på att utbud och köpintresse förväntas stiga.

Ärkebiskopen: Sverige bör ta en mer framträdande roll i eliminering av kärnvapen

2014-05-07 13:30 CEST Svenska kyrkan Det finns ett stort och brådskande behov av nedrustning och eliminering av kärnvapen, skriver ärkebiskop Anders Wejryd i ett brev till utrikesminister Carl Bildt. Han uppmanar Sveriges regering att ta en mer framträdande roll i detta arbete.

Olyckligt att begränsa avdragsrätten för privat pensionssparande

2014-05-06 16:54 CEST Svensk Försäkring Det är mycket olyckligt att regeringen väljer att avskaffa avdragsrätten för privat pensionssparande utan att först göra en närmare analys av behovet av privat pensionssparande. Det skriver Svensk Försäkring idag i sitt remissvar till regeringen. Svensk Försäkring är även kritisk till förslaget om att slopa momsgrupper. Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18.

Miljöpartiets Gustav Fridolin föreläser om hur partiet vill förändra skolan

2014-05-06 13:41 CEST Halmstads kommun Fredagen 9 maj besöker Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet de Gröna, Stadsbiblioteket för att prata om skolan. Det blir ett samtal om hur Miljöpartiet de Gröna ser på skolan idag, hur den ska se ut i framtiden och hur eleverna skall få tillbaka sina lärare. Detta är en av flera föreläsningar som Stadsbiblioteket arrangerar för att uppmärksamma supervalåret 2014.

Fullt fokus på cancerrehabilitering vid seminarium i Riksdagen den 7 maj.

2014-05-02 12:48 CEST Nätverket mot cancer Trots att ALLA cancerpatienter enligt den nationella cancerstrategin ska ha en rehabiliteringsplan visade Nätverket mot cancers stora enkät för cancerberörda, som offentliggjordes i februari 2014, att endast 4 % av patienter med cancersjukdom har en rehabiliteringsplan.