Pressmeddelanden

2015-04-20 08:00 CEST Mäklarsamfundet ​En bostad säljs på 2-5 veckor och det blir allt vanligare att bostaden säljs innan den utannonserade visningen (snitt för hela riket). Detta i kombination med att det låga utbudet fortsätter att bedömas som den tyngsta påverkansfaktorn på bostadsmarknaden, visar undersökningen Mäklarinsikt.

Statsminister Stefan Löfven träffar kärnan av landets innovationssystem på Sveriges Innovationsriksdag

2015-04-20 06:55 CEST Swedish Incubators & Science Parks - SISP Närmare 300 representanter från landets innovationssystem träffas på Sveriges Innovationsriksdag i Västerås tisdag-onsdag. Statsministern inleder med anförande och frågestund om Sveriges nya innovationspolitik. Därefter ska konferensdeltagarna definiera och utveckla nyindustrialiseringens behov och möjligheter samt hur vi bäst kan samhandla regionalt för att stärka svensk innovation och tillväxt.

Pressinbjudan till Sveriges Innovationsriksdag 2015

2015-04-17 06:55 CEST Swedish Incubators & Science Parks - SISP Datum: 21-22 april Plats: Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås Närmare 300 representanter från kärnan av landets innovationssystem träffas på den nationella kongressen Sveriges Innovationsriksdag i Västerås tisdag till onsdag. Statsminister Stefan Löfven inleder med anförande och frågestund om Sveriges nya innovationspolitik.

Kritik mot ytterligare avräkningar från biståndet

2015-04-16 14:02 CEST Svenska kyrkan Det är djupt olyckligt att regeringen i vårbudgeten aviserar ytterligare avräkningar från biståndet med 479 miljoner. Genom att sammanlagt 8,9 miljarder kronor av biståndet på detta sätt stannar i landet blir Sverige det största mottagarlandet för svenskt bistånd, säger representanter från Svenska kyrkan, Diakonia, LO-TCO Biståndsnämnd, PMU och Rädda barnen.

Feministiska vårtecken i budgeten - men den ekonomiska ojämställdheten består

2015-04-16 12:16 CEST Sveriges Kvinnolobby Sveriges Kvinnolobby välkomnar flera av de satsningar regeringen gör för att förbättra kvinnors livsvillkor. Men trots att de i sin budget slår fast att en feministisk grundsyn ska prägla den ekonomiska politiken så saknas flera viktiga åtgärder för att öka jämställdheten. För att den feministiska våren ska spira krävs tyngre, strukturellt inriktade reformer och insatser.

​Scenkonstens utmaningar större än 15 miljoner

2015-04-15 13:07 CEST Svensk Scenkonst I vårbudgeten för regeringen tillbaka de 15 miljoner kronor man tog från regional kulturverksamhet vid årsskiftet. För scenkonstområdet, framförallt arbetsgivare med musiker och sångare anställda, väntar istället en stor skattesmäll 2016 på minst 70 miljoner kronor då de förändrade reglerna för kostnadsavdrag på arbetsgivaravgifterna för dessa målgrupper beräknas träda i kraft.

2015-04-15 11:14 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Regeringen presenterar idag vårbudgeten och skriver bland annat om "stärkt innovationsklimat". - Mycket positivt att man satsar på innovationsfrämjande åtgärder. Vi ser fram emot de särskilda samverkansprogam som aviseras, säger John-Rune Nielsen, affärsutvecklingsdirektör på SP.

​Nu förverkligar vi en nationell biblioteksstrategi

2015-04-15 09:06 CEST Kungl. biblioteket – Det här är ett uppdrag till nationalbiblioteket att ta fram en plan för hur nationens bibliotek tillsammans ska samverka för nationens bästa. Det säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en kommentar till regeringens vårändringsbudget som gav besked om att Kungl. biblioteket, KB, får i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

2015-04-14 11:41 CEST Socialdemokraterna i Malmö Pressinbjudan: Presentation av regeringens vårproposition Onsdagen den 15 april presenterar bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan regeringens vårproposition i Malmö.

2015-04-14 11:29 CEST Miljöpartiet de gröna i Malmö ​Onsdagen den 15 april presenterar bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan regeringens vårproposition i Malmö. På plats är även Karolina Skog, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service (MP) och Anders Rubin, kommunalråd med ansvar för skola och fritid (S). Media är välkommen att närvara.