Pressmeddelanden

2015-09-21 15:00 CEST Mäklarsamfundet Idag presenterar regeringen budgetpropositionen för kommande år. Under området Investeringar för fler jobb ligger satsningar och förändringar på bostadsområdet. – Eftersom problemen på bostadsmarknaden är så uppenbara är det med viss förvåning man kan konstatera att regeringen inte satsar tillräckligt, säger Ingrid Eiken, VD på Mäklarsamfundet.

Budgetpropositionen 2016: Förväntningarna höjs på den feministiska regeringen

2015-09-21 13:15 CEST Sveriges Kvinnolobby Sveriges Kvinnolobby välkomnar regeringens ambition att jämställdhetsintegrera budgeten, men efterlyser fler och mer strukturella reformer för jämställdhet i budgetpropositionen 2016. Införandet av en jämställdhetsmyndighet, höjd garantipension och en översikt av flexibiliteten i föräldraförsäkringen är några satsningar Sveriges Kvinnolobby hade velat se.

2015-09-21 13:00 CEST CONCORD Sverige Idag presenterade regeringen budgeten för 2016. Biståndet fortsätter att urholkas med stora avräkningar för flyktingmottagande trots att nivån sänks till 19 %. CONCORD Sverige välkomnar positiva satsningar på klimatfrågor och att EUs nya riktlinjer för beräkning av biståndsbudgeten följs.

Regeringen tondöv – Bostadsmarknaden kan förvärras ytterligare

2015-09-21 10:52 CEST Fastighetsägarna Sverige Subventioner och stöd till bostadssektorn utgör ett av huvudnumren i den budgetproposition som regeringen presenterade i dag. Satsningen innebär i flera avseenden en återgång till en bostadspolitik som tidigare skapat problem på den svenska bostadsmarknaden och riskerar ytterst att motverka regeringens eget mål om fler nya bostäder, menar Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

2015-09-21 10:17 CEST SABO AB ​- Idag byggs det alldeles för få bostäder. Regeringens föreslagna stöd kan bidra till att fler hyresrätter byggs i en tid då Sverige har akut bostadsbrist, säger Kurt Eliasson, vd för SABO, i en kommentar till regeringens budget.

Regeringens budget slår hårt mot tjänsteföretagen

2015-09-21 09:02 CEST Almega Tjänsteföretagens branschorganisation Almega är kritisk mot regeringens budgetproposition som man menar blundar för tjänstesektorns betydelse för sysselsättningen, och i flera fall lägger förslag som direkt hämmar sektorns utveckling.

Näringsministern bjöds på ”grönt kol” hos BioEndev

2015-09-17 10:46 CEST Umeå Energi Mikael Damberg, Sveriges närings- och innovationsminister, var igår på en innovationsresa genom Umeå. Dagen avrundades med ett besök på BioEndevs nya fabrik för produktion av svartpellets i industriell skala i Holmsund.

Vi avsätter inte mer till spel om pengar i dag än för 9-10 år sedan

2015-09-17 10:45 CEST Lotteriinspektionen Sverige omsätter spel om pengar många miljarder kronor varje år. Att omsättningen ökar innebär dock inte nödvändigtvis att vi spelar mer. Den del av vår disponibla inkomst som vi avsätter till spel om pengar är inte större i dag än för 9-10 år sedan.

Regnér, Strandhäll och Bolund klara för Jämställdhetsdagarna 2016

2015-09-17 07:30 CEST Sveriges Kvinnolobby Nu står det klart att jämställdhetsminister Åsa Regnér (s), socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) och finansmarknadsminister Per Bolund (Mp) kommer att medverka under Jämställdhetsdagarna 27-28 januari i Malmö. Jämställdhetsdagarna är en nationell konferens som handlar om jämställdhetsintegrering.

Regeringen föreslår kraftig höjning av anslaget till friluftslivet

2015-09-16 15:45 CEST Scouterna Regeringen höjer anslaget till friluftslivets organisationer med 20 miljoner kronor per år från och med 2016. Förslaget finns med i den budgetproposition som finansminister Magdalena Andersson kommer att presentera den 21 september. Det är ett mycket glädjande besked för Scouterna och det svenska friluftslivet, här representerat av paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv.