Pressmeddelanden

Hållbara företag genom skickliga affärsrådgivare!

2014-09-16 13:30 CEST KKiKK KKIKK har i samarbete med två inkubatorer i Tyskland - med höga hållbarhetstal på sina företag - och en forskningsorganisation i Italien, sammanställt en matnyttig guide för affärsrådgivare till start ups. Syftet är att attrahera fler att starta företag och samt att öka överlevnadsgraden på start ups. Kontakta Lucia Severed på lucia@kkikk.se för mer information.

2014-09-16 10:10 CEST Moretime Professional Services AB Vid detta tillfälle kommer senaste delårsrapporten att kommenteras. Denna informationsgivning kommer även att omfatta hur styrelsen ser på bolagets kapitalisering, resultatutveckling samt de mål för 2016 som kommunicerades i bolagets emissionsmemorandum i februari 2014.

Den riktiga arbetsmarknadsregulatorn – Bemanningsindikatorn Q2 2014

2014-09-15 13:25 CEST Bemanningsföretagen Den riktiga arbetsmarknadsregulatorn – Bemanningsindikatorn Q2 2014. Bemanningsbranschen sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. Vi möjliggör en konkurrenskraftig industri och effektivare offentlig verksamhet. Det har nu blivit dags att presentera statistik för årets andra kvartal.

2014-09-11 15:13 CEST Beyond Retail Beyond Retail i Stockholm vill bli det självklara valet för rekrytering till E-handeln. Företaget består av e-handelsexperter som dagligen jobbar med att driva och förbättra e-handeln för några av landets främsta varumärken. Nu kombineras denna kunskap med expertis inom rekrytering och affärsområde rekrytering och search lanseras.

2014-09-10 12:00 CEST Explore Your Passion Exploreyourpassion.com offers your business passionate people through our candidate network and we are specialized on the hospitality business. The unique recruitment tool EYPartner makes your recruitment process easy to manage and you can conveniently screen and sort all your applications in one place.

Rut-användandet för barnvakt har aldrig varit större

2014-09-09 15:55 CEST Nannynu! Barnpassning Rut-användningen har under hela 2014 haft tydliga tillväxtsiffror på 22 % i jämförelse med 2013. Nu i augusti har ökningen minskat till 12 %, troligen på grund av folks osäkerhet för riksdagsvalet menar Rut-experten About Time. På Nannynu! har däremot intresset för barnvakt aldrig varit större än vad det varit under augusti 2014 då vårt kundinflöde ökat med 46 %.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Byggarbetsgivarnas jobbprognos har försvagas ytterligare inför det kommande kvartalet och sysselsättningstrenden är nu låga -1 procent. Det är en nedgång både vid en kvartals- och årsjämförelse. Bland regionerna har Västsveriges arbetsmarknad stärks markant efter flera negativa prognoser.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Arbetsgivarnas jobbprognos har stärkts ytterligare inför det kommande kvartalet och hela landet visar positiva siffror för första gången i år. Västsveriges arbetsmarknad har stärks markant efter flera negativa prognoser och även Stockholms- och Uppsalaregionen ser ut att gå en positiv jobbhöst tillmötes.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Arbetsgivarna inom finans- och fastighetsbranschen lämnar den starkaste jobbprognosen bland samtliga undersökta branscher inför årets sista kvartal. Arbetskraftsefterfrågan har ökat fyra kvartal i rad och sysselsättningstrenden är nu optimistiska +18 procent.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Arbetsgivarnas jobbprognos för mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Närke och Värmland) ligger kvar på en försiktigt positiv nivå även inför årets sista kvartal. Sysselsättningstrenden har gått ner något mot förra mätningen men är i stort sett densamma som för ett år sedan.