Pressmeddelanden

Claes Schlyter till Ganeidas styrelse

2015-02-10 13:56 CET Ganeida Security Consulting AB Claes Schlyter, tidigare koncernsäkerhetschef för Kockums och E.ON Sverige, har valts in som ledamot i Ganeida Security Consultings styrelse.

Björn Melander förstärker Lexicon IT-konsults management i Syd

2015-02-09 09:16 CET Lexicon IT-Konsult 2015-02-09: Lexicon IT-konsult har anställt Björn Melander som Sales Manager för Lexicon IT-konsult Syd. Björn Melander har lång och gedigen erfarenhet från IT-branschen med olika roller som Sales Manager på bland annat Cybercom, HiQ, Teleca, Tieto. Björn kommer senast från rollen som Sales Manager på Cybercom.

by Crowd tar in Laika Consulting som delägare – får branschexpertis

2015-02-04 08:30 CET by Crowd Laika Consulting har förvärvat 10 procent av aktierna i by Crowd AB. Därmed får by Crowd dels tillgång till djup kunskap om finansmarknaden, dels till ett investerarnätverk av 75 000 investerare. Laika Consulting kommer att utveckla by Crowds plattform.

Språkradio för nyanlända

2015-02-03 13:52 CET Lernia Lernia lanserar åtta nya avsnitt i programserien ”Jalla prata svenska”. De nya programmen riktar sig till nyanlända och det första avsnittet sänds den 4 februari, och handlar om uppehållstillstånd.

Sector Alarm breddar sin verksamhet och skapar fler jobb

2015-02-02 16:16 CET Sector Alarm Sverige Sector Alarm har fram till nu varit totalleverantör av tjänster inom trygghet och säkerhet för privata hem och är den näst största aktören på den svenska marknaden för hemlarm. Sector Alarm breddar nu verksamheten genom förvärvet av G4S Sverige och startar försäljning av larm- och säkerhetslösningar mot mindre företag.

2015-01-30 11:43 CET Almega 22 procent av Göteborgs befolkning är utomeuropeiskt född, jämfört med 13,4 procent i riket. Sysselsättningen bland utomeuropeiskt födda i Göteborg är samtidigt bara 54 procent, vilket placerar Göteborg på plats 111 bland kommunerna när det gäller integration. En ny rapport från Almega pekar tydlingt ut 11 reformer som kan höja sysselsättningen bland utlandsfödda och sätta 110 000 fler i arbete.

Anders Selvehed tillbaka som VD för CareerBuilder i Norden

2015-01-30 09:44 CET CareerBuilder.se CareerBuilder inleder 2015 med att presentera Anders Selvehed som ny VD för CareerBuilder i Norden. CareerBuilder fortsätter sin expansion och lanserar nu ett antal SaaS-lösningar för HR och rekrytering på den europeiska marknaden och i och med denna satsning är Anders tillbaka som VD för den nordiska marknaden.

Svenska chefer: ”Viktigast att inte göra fel”

2015-01-29 09:02 CET JobMatch Sweden AB En unik forskningsstudie både bevisar och beskriver flera markanta skillnader mellan chefer i offentlig sektor och chefer i näringslivet, bland annat framgår det att chefer i den offentliga sektorn ser det som viktigare att inte göra fel än att fatta beslut. Studien utgår från 9 000 svar på personlighetstestet Jobmatch Talent vilket gör studien ensam i sitt slag.

Kopparberg Invest förvärvar by Crowd

2015-01-26 17:43 CET by Crowd by Crowd AB:s huvudinvesterare Kopparberg Invest AB har kallat till extra bolagsstämma den 9:e februari. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om förvärv av samtliga utestående aktier i by Crowd AB. Detta innebär att by Crowd blir helägt dotterbolag till Kopparberg Invest – en överenskommelse som samtliga intressenter är mycket nöjda med.

Rekordår öppnar upp för internationell expansion

2015-01-26 14:01 CET JobMatch Sweden AB ​JobMatch Sweden gör ett bra 2014 och ökar omsättningen med 26 procent. Tillväxten är dels ett resultat av en mer marknadsorienterad affärsmodell och att företagets personlighetstest JobMatch Talent blivit ett allt viktigare verktyg i kundernas rekryteringsprocesser.