Pressmeddelanden

​Nina Wahlström förstärker O’Learys inom konceptutveckling

2015-06-02 09:00 CEST O'Learys Sportsbar & Restaurant Nina Wahlström tillträder en nyinrättad tjänst som Concept Developer på O’Learys Trademark. O’Learys är inne i en expansionsfas som omfattar både nya etableringar och konceptutveckling. Tack vare Nina knyts värdefull kompetens till företaget.

Tysk-svenska konjunkturbarometern maj 2015: Sverige och Tyskland behöver mer investeringar

2015-06-02 09:00 CEST Tysk-Svenska Handelskammaren Både i Sverige och i Tyskland kommer investeringar i maskiner, anläggningar och byggsektorn inte igång med tillräcklig kraft för att ge konjunkturen en avgörande skjuts framåt. Det visar den aktuella Tysk-svenska konjunkturbarometern som Tysk-Svenska Handelskammaren har sammanställt från enkätsvar från exportföretag i båda länder.

Deutsch-Schwedisches Konjunkturbarometer Mai 2015: Deutschland und Schweden brauchen mehr Investitionen

2015-06-02 08:59 CEST Tysk-Svenska Handelskammaren Sowohl in Deutschland als auch in Schweden kommen Investitionen in Maschinen, Anlagen und die Bauwirtschaft nicht in ausreichendem Maße in Gang, um der Konjunktur einen entscheidenden Schub zu geben. Dies zeigt das aktuelle Deutsch-Schwedische Konjunkturbarometer, für das die Deutsch-Schwedische Handels-kammer erneut Exportunternehmen aus beiden Ländern befragt hat.

2015-06-01 13:26 CEST Egree by TC Teknikkonsultbolaget ÅF effektiviserar sin avtalshantering och har implementerat e-signering för anställningsavtal med hjälp av den nya tjänsten.

Therese Bethell förstärker Lexicon IT-konsults management i Väst

2015-06-01 08:40 CEST Lexicon IT-Konsult 2015-06-01: Lexicon IT-konsult har anställt Therese Bethell som Konsultchef för Lexicon IT-konsult Väst. Therese Bethell har lång och gedigen erfarenhet från IT-branschen och kommer senast ifrån rollen som Competence Manager på eWork där Therese har varit med och bidragit till att eWork har blivit en av Sveriges största konsultmäklare.

2015-05-29 17:07 CEST VA-rekrytering AB Yrkeshögskolan Nackademin har intervjuat VAjobb.se om framtidsutsikterna inom näringen Vatten & Avlopp.

Så skapar vi en effektiv integrationspolitik i Umeå

2015-05-28 15:10 CEST Almega ​Invandringen till Sverige slår rekord. Hur vuxenutbildning, lokal arbetsmarknadspolitik och företagsklimat utformas påverkar integrationen. Välkommen till ett seminarium där arbetsgivare, företag samt politiker resonerar kring konkreta lösningar på Umeås integrationsutmaningar.

Lunchseminarium 1/6 Göteborg: Utbildar vi för näringslivets behov?

2015-05-28 14:03 CEST Almega ​Företagen uttrycker ofta svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Det anses vara den främsta flaskhalsen för expansion av verksamheten. Hur ser dagens utbildningssystem ut, utbildare vi för de behov som finns på arbetsmarknaden? Vilka kompetenser är det egentligen som efterfrågas i kunskapsintensiva tjänsteföretag? Hör företagsrepresentanter och Almegas experter resonera kring kompetensfrågor.

​Workshop med Dale Carnegie och Bravura: Skapa en kultur som engagerar Generation Y

2015-05-28 12:00 CEST Bravura Sverige AB Deras arbetsvanor är annorlunda, deras värderingar är annorlunda. De bryr sig mer om balans i livet än pengar. De vill att du ger dem ansvar snarare än att de ska förtjäna det. De växer på arbetsmarknaden med rekordfart – de är Generation Y. Dale Carnegie Training och Bravura bjuder in till workshop.

CareerBuilder firar 20 år i rekryteringsbranschen!

2015-05-27 15:33 CEST CareerBuilder.se Sedan 1995 har CareerBuilder hjälpt världens arbetsgivare att nå ut till kandidater och hjälpt kandidater att hitta sitt drömjobb. Under 20 år har vi varit med och format rekryteringsbranschen och utvecklat globala och lokala produkter och tjänster med ett enda syfte: Att skapa en kraftfull mötesplats för arbetsgivare och kandidater.