Pressmeddelanden

Ny VD för Elfa Sweden AB och platschef i Västervik

2015-09-29 09:00 CEST Elfa Lumi AB 1 november tillträder Inger Nordänger tjänsten som VD för Elfa Sweden AB och platschef för fabriken i Västervik.

OnePartnerGroup Sydost AB breddar sitt tjänsteutbud via samarbetsavtal med Human Solutions AB.

2015-09-25 10:00 CEST OnePartnerGroup OnePartnerGroup Sydost AB och Human Solutions AB har slutit ett samarbetsavtal med offensiva förtecken. OnePartnerGroup Sydost breddar sitt tjänsteutbud och erbjuder kvalificerad HR-konsultation via Human Solutions. OnePartnerGroup Sydost utökar sitt team; Björn Pettersson blir associerad HR-konsult i Växjö.

2015-09-24 14:03 CEST Samhall Plantagon och Samhall AB har tecknat en avsiktsförklaring om att utveckla ett samarbete kring Plantagons växthusprojekt för stadsodling i Linköping. Bland annat är ambitionen att Samhall ska ansvara för fastighetstjänsterna kring kontorshuset samt vissa tjänster i växthusdelen.

Lexicon IT-konsult förvärvar B2Syd

2015-09-24 09:12 CEST Lexicon IT-Konsult 2015-09-24: Lexicon IT-konsult förvärvar B2Syd Lexicon IT-konsult har det senaste året i Malmö haft en bra tillväxt och förvärvar nu B2Syd. ”Vi satsar framåt i den sydligaste delen av vårt land och stärker vårt Infrastrukturerbjudande till kunderna”, kommenterar Markus Närenbäck, vd Lexicon IT-konsult Syd.

Ryska Posten Event skeppar hotell över Atlanten

2015-09-23 15:04 CEST Ryska Posten Med hjälp av Ryska Posten Event har Scandic To Go rest över Atlanten till Manhattan i drygt två veckor för att delta i North Food Festival mellan den 23:e och 28:e september.

Arbetsgivarvarumärke — vad tycker talangerna?

2015-09-23 07:35 CEST Bravura Sverige AB Ett attraktivt varumärke kommunicerar möjligheter, pålitlighet och kompetens Vi frågade respondenterna vad de anser är viktigt att ett varumärke kommunicerar. Svaren visar att de som lyckas kommunicera möjligheter, pålitlighet och kompetens ses som mest attraktiva. Därefter kommer jämställdhet och hållbarhet, i botten hamnar tradition.

2015-09-23 06:30 CEST Benify Från och med idag erbjuds Swedavias medarbetare pensionsrådgivning genom Benifys digitala rådgivningstjänst Lifeplan. I och med lanseringen kommer drygt 2500 medarbetare nu få löpande rådgivning för hela sin samlade pension.

Interim Search inför gåmöten

2015-09-21 16:42 CEST Interim Search AB

Grundfos strategi ger direkt effekt!

2015-09-21 10:02 CEST Grundfos AB Grundfos redovisade nyligen en positiv halvårsrapport för koncernen, och det gäller i allra högsta grad även det svenska försäljningsbolaget. En ny strategi som pekar ut kompassriktningen för verksamheten är satt, men företagets grundläggande mål och värderingar är oförändrade. Satsningen som nu görs i Sverige kräver dock förstärkning i säljledet och detta har nu påbörjats.

Regeringens budget slår hårt mot tjänsteföretagen

2015-09-21 09:02 CEST Almega Tjänsteföretagens branschorganisation Almega är kritisk mot regeringens budgetproposition som man menar blundar för tjänstesektorns betydelse för sysselsättningen, och i flera fall lägger förslag som direkt hämmar sektorns utveckling.