Pressmeddelanden

Rut-användandet för barnvakt har aldrig varit större

2014-09-09 15:55 CEST Nannynu! Barnpassning Rut-användningen har under hela 2014 haft tydliga tillväxtsiffror på 22 % i jämförelse med 2013. Nu i augusti har ökningen minskat till 12 %, troligen på grund av folks osäkerhet för riksdagsvalet menar Rut-experten About Time. På Nannynu! har däremot intresset för barnvakt aldrig varit större än vad det varit under augusti 2014 då vårt kundinflöde ökat med 46 %.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Arbetsgivarnas jobbprognos för östra Götaland ökar inför årets sista kvartal och sysselsättningstrenden har stärkts både vid en kvartals- och årsjämförelse. I övriga landet har Västsveriges arbetsmarknad stärks markant efter flera negativa prognoser och även Stockholms- och Uppsalaregionen ser ut att gå en positiv jobbhöst tillmötes.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Arbetsmarknaden i norra Sverige ser ut att ligga kvar på samma positiva nivå som under sommarmånaderna men har försvagats jämfört med samma kvartal för ett år sedan. I övriga landet har Västsveriges arbetsmarknad gått upp markant efter flera negativa prognoser.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Arbetsgivarna i Västra Götalands och Hallands län har efter flera negativa kvartal nu lämnat landets starkaste sysselsättningsprognos. Sysselsättningstrenden har stärkts med hela 16 procentenheter och är nu den högsta på över tre år.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Arbetsgivarna i Stockholms- och Uppsalaregionen har lämnat en fortsatt positiv jobbprognos, inför årets avslutande månader är den näst högst i landet. Starkast går Västsverige där arbetsmarknad gått upp markant.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Arbetsgivarna i Skånes län har lämnat en fortsatt positiv jobbprognos och även om den försvagats jämfört med sommarmånaderna lämnar man landets tredje starkaste sysselsättningsprognos inför årets avslutande kvartal.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Arbetsgivarnas jobbprognos för mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Närke och Värmland) ligger kvar på en försiktigt positiv nivå även inför årets sista kvartal. Sysselsättningstrenden har gått ner något mot förra mätningen men är i stort sett densamma som för ett år sedan.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Arbetsgivarna inom finans- och fastighetsbranschen lämnar den starkaste jobbprognosen bland samtliga undersökta branscher inför årets sista kvartal. Arbetskraftsefterfrågan har ökat fyra kvartal i rad och sysselsättningstrenden är nu optimistiska +18 procent.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Arbetsgivarnas jobbprognos har stärkts ytterligare inför det kommande kvartalet och hela landet visar positiva siffror för första gången i år. Västsveriges arbetsmarknad har stärks markant efter flera negativa prognoser och även Stockholms- och Uppsalaregionen ser ut att gå en positiv jobbhöst tillmötes.

2014-09-09 07:14 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets sista kvartal: Byggarbetsgivarnas jobbprognos har försvagas ytterligare inför det kommande kvartalet och sysselsättningstrenden är nu låga -1 procent. Det är en nedgång både vid en kvartals- och årsjämförelse. Bland regionerna har Västsveriges arbetsmarknad stärks markant efter flera negativa prognoser.