Pressmeddelanden

2014-12-16 15:22 CET NCC AB Jyri Salonen utses till ny affärsområdeschef för affärsområdet NCC Roads från och med 1 februari, 2015.

Peter Andeby, MAQS Advokatbyrå, ny ordförande för KKIKK AB

2014-12-16 13:15 CET KKiKK Peter Andeby, advokat och en av grundarna av MAQS Advokatbyrå, kliver in som ordförande för KKIKK AB. Han kommer stärka KKIKK med sin förmåga att utveckla affärer och bygga nätverk baserat på en stark värdegrund att göra gott för samhället.

Sveriges största barnvaktsföretag kommer till Göteborg med närkommuner

2014-12-15 11:03 CET Nannynu! Barnpassning ​Nannynu! har under en längre period planerat att starta upp i Göteborgsområdet. Nu är det klart att vi startar vår verksamhet i Göteborg vid årsskiftet. Vi har sett att det finns goda möjligheter att växa i Göteborgsområdet. Varje månad får vi in barnvaktsförfrågningar från familjer runt om i regionen. Det ska bli roligt att äntligen kunna hjälpa dem.

Sveriges största barnvaktsföretag kommer till Malmö med närkommuner

2014-12-15 11:02 CET Nannynu! Barnpassning ​Nannynu! har under en längre period planerat att starta upp i Malmöområdet. Nu är det klart att vi startar vår verksamhet i Malmö vid årsskiftet. Vi har sett att det finns goda möjligheter att växa i Malmöområdet. Varje månad får vi in barnvaktsförfrågningar från familjer runt om i regionen. Det ska bli roligt att äntligen kunna hjälpa dem.

2014-12-12 15:55 CET Hammer & Hanborg Aktiebolag Roller är inte längre vad de en gång var. Stuprörens tid är förbi och det är samarbete som gäller för dagens framgångsrika organisationer. I grunden beror förändringen på digitaliseringen - en strukturomvandling så stor att det kan kallas paradigmskifte. Det gör vissa roller överflödiga medan behovet av nya kompetenser aldrig har varit så stort som nu.

Carl-Axel Kullman ny hos Transcendent Group

2014-12-10 09:14 CET Transcendent Group Ett led i Transcendent Groups utveckling är bildandet av Transcendent Group Syd som fokuserar på att leverera GRC-tjänster till regionala marknader, där förmågan att kunna ta emot en outsourcing av internrevision är ett centralt tjänsteområde. Transcendent Group Syd växer och välkomnar nu Carl-Axel Kullman.

2014-12-09 09:34 CET Almega Tillväxten för tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma takt fjärde kvartalet i år som tidigare under året, visar Almegas Tjänsteindikator Q4 2014. Hittills i år har den legat på i genomsnitt 3,3 procent, en ökning jämfört med förra året, men nu tyder ledande indikatorer på en kommande avmattning för tungt vägande företagstjänster.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Det ser ut att bli en positiv inledning på året enligt arbetsgivarnas senaste jobbprognos. Sysselsättningen för Sverige ligger kvar på försiktigt optimistiska +6 procent och ingen region har lämnat en negativ prognos. Bland de undersökta branscherna lämnar både handeln och byggbranschen mycket starka jobbprognoser medan transportsektorn ser ut att få fortsätta dras med sysselsättningsnedgångar.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna inom transport- och kommunikationsbranschen förväntar sig en rejäl jobbnedgång och sysselsättningstrenden rasar ned till låga -10 procent – den i särklass lägsta bland Sveriges branscher. Bland övriga branscher ser både handeln och byggbranschen ut att inleda året med en sysselsättningsökning medan de gröna näringarna levererar en negativ jobbprognos.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup ​Arbetsgivarna i Västra Götalands och Hallands län förväntar sig att året inleds med en stillastående arbetsmarknad och sysselsättningstrenden rasar ned 10 procentenheter mot förra kvartalet. Bland de undersökta branscherna ser handeln ut att inleda året med en sysselsättningsökning medan transportsektorn fortsätter att minska.