Bilder

Dokumentärfilmaren Lotta Ekelund. Foto: Martina Ivérus

2015-03-05 09:39 CET Helsingborgs stad

Never Stop Fuel can Best in Test!

2015-03-04 10:07 CET Målmarks International AB The Technical Research Institute of Sweden (SP) awarded Never Stop fuel can as "Best in Test". It means that it is the fuel can that presents the lowest plastic permeability which can be translated as the safest and most environmentally friendly product in the Nordic market. Apart of this Never Stop is the only can in Europe equipped with flame-arrestor! Test report available upon request!

Soran Ismail och Come Together ambassadörerna

2015-02-25 05:59 CET Riksförbundet FUB Soran Ismail med Come Together ambassadörerna. På bilden från höger: Viktor Barkström, Viktoria Valverde, Soran Ismail, Joanna Johansson och Axel Isaksson.

Detalj av kopparstick - Karl X Gustavs begravningsprocession

2015-02-24 14:32 CET Livrustkammaren Karl X Gustavs begravningsprocession 4 november 1660 utgick från Slottet Tre Kronor och drog runt stadens centrum till Riddarholmskyrkan. De första processionsdeltagarna närmar sig kyrkan med den kungliga blodsfanan i täten och de efterföljande provins- och landskapsfanorna. Ingen kunde undgå att se att den döde härskat över en stormakt. Ritat av Erik Dahlbergh, graverat av Jean le Pautre.

Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

2015-02-23 09:25 CET Livrustkammaren Porträtt av Gustav Vasas tredje fru, drottning Katarina Stenbock som medelålders änka. Hennes ansikte är inramat av en vit hätta som täcker håret, en sk Maria Stuart-hätta, med långa nedhängande vita sorgband, pipkrås kring hals och handleder. Kring halsen bär hon ett smycke med kung Gustavs initialbokstav. Det var vanligt att änkorna klädde sig i sorgdräkt resten av sitt liv

Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

2015-02-23 07:00 CET Livrustkammaren Karl XIV Johan i det Gustavianska koret i Riddarholmskyrkan vid firandet av 200-årsminnet av Gustav II Adolfs död. Kistan togs då upp ur graven och placerades i marmorsarkofagen i gravkoret. Fragment av Gustav II Adolfs svepkläder, togs vid detta tillfälle om hand av Magnus Brahe och finns idag på som på Skoklosters slott. Oljemålning av Henrik Teodor Lundh 1841

Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

2015-02-23 07:00 CET Livrustkammaren Riksmarskalk Magnus Brahe var hängiven sin kung in i det sista och vakade outtröttligt vid Karl XIV Johans sjukbädd. Efter kungens död fortsatte han att vaka som här i Serafimersalen. Som kunglig gunstling hade han också inflytande på en rad områden, t ex vid utnämningar och befordringar. Ett halvår efter kungens död avled Magnus Brahe. C.S. Bennet.

Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

2015-02-23 07:00 CET Livrustkammaren Gotlands landskapsvapen broderat på blått siden var ett av totalt 49 landskaps- och provinsvapen i Karl X Gustavs begravningståg 1660. Vapensköldarna åskådliggjorde det svenska rikets utbredning med provinserna vid Östersjön och de nyvunna södra landskapen. Pärlstickarnas arbete med broderier på begravningsfanor och hästtäcken hörde till de mest tidskrävande beställningarna inför begravningen.

Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

2015-02-23 07:00 CET Livrustkammaren Karl X Gustav s sorgeprocession från 4 november 1660. Nästan ett år efter kungens död äger begravningen rum i Stockholm. Processionens centrum med kistan under en sorghimmel, täckt av kronbestrött svart sammetstäcke, passerar här Stockholms ström och örlogsfartyg som saluterar ute på redden.

Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

2015-02-23 07:00 CET Livrustkammaren Den tyskromerske kejsaren Karl V:s sorgeprocession i Bryssel 1558 blev stilbildande för hur furstliga europeiska begravningar utformades i slutet av 1500-talet och framåt. Gustav Vasas ståtliga begravning 1660 visar influenser från kejsarens begravning. Hästar och fanor som provinsvapen utgjorde karaktäristiska inslag vid båda tillfällena, liksom rikshäroldskåpa som bars på en stång.