Bilder

Logotype för "Störd och stolt".

2014-06-24 14:40 CEST Riksförbundet FUB Störd och stolt är ett projekt som drivs av Riksförbundet FUB och stöds av Svenska PostkodLotteriet.

Mats Melin

2014-06-19 13:29 CEST Riksförbundet FUB

Logotyp Störd och stolt

2014-06-18 17:26 CEST Riksförbundet FUB

Ansökan om ett vanligt liv.

2014-06-18 14:43 CEST Riksförbundet FUB

Kuvert "Ansökan om ett vanligt liv".

2014-06-18 14:12 CEST Riksförbundet FUB

Ansökan om ett vanligt liv. Klart att Ella ska få lära sig ryggsim.

2014-06-18 13:28 CEST Riksförbundet FUB Riksförbundet FUB kampanj" Ansökan om ett vanligt liv".

Gasverksområdet

2014-06-17 14:00 CEST FOJAB arkitekter Flygfoto, troligtvis från 1929, som visar Gasverksområdet från luften. På bilden framgår gasverkets tydliga struktur kring öst-västliga stråk. Vid Kolkajen, till höger i bilden, togs råvaror in, för att förädlas och slutligen lagras i gasklockorna

Kolkajen-Ropsten

2014-06-17 14:00 CEST FOJAB arkitekter Området utgörs till större delen av plana, hårdgjorda ytor, som avgränsas av Hjorthagsberget, Oxberget och Lilla Värtan. Byggnader inom rådet utgörs av anläggningar koppade till tunnelbanan, Fortums värmepump samt ett par kulturhistoriskt intressanta byggnader som ingår i gasverket. På Hjorthagsberget finns bostadsbebyggelse i 3-4 våningar från början av 1900-talet.

Hjorthagen

2014-06-17 14:00 CEST FOJAB arkitekter Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden -en del av ett växande Stockholm

Vattengasverket från 1906 vid Kolkajen

2014-06-17 14:00 CEST FOJAB arkitekter