Pressmeddelanden

Pressinbjudan - Nu tas första steget mot att göra Döda Fallet till ett världsarv!

2014-08-06 16:02 CEST Destination Ragundadalen Nu tas första steget mot att göra Döda Fallet till ett världsarv! Visionen gällande regionens framtida möjliga världsarv är att Döda fallet senast 2017 lever upp till kriterierna för europeiskt kulturarvsmärkning och världsarv senast 2024.

Stockholm Pride är slut: RFSL välkomnar nya ställningstaganden från partierna

2014-08-04 12:41 CEST RFSL Under årets Stockholm Pride har flera av partierna kommit med nya politiska ställningstaganden eller gjort andra utspel på det hbtq-politiska området. RFSL välkomnar alla dessa med glädje.

2014-07-31 16:45 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 7 augusti ställs en ny återvinningsstation ut vid Vättersvägen. Den är efterlängtad och kommer att täcka det ökande behovet av återvinning i Årsta. – Många boende har hört av sig till mig och efterfrågat en station för att kunna lämna sina förpackningar till återvinning, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Tydliga åtgärder behövs för att förbättra hbtq-personers hälsa

2014-07-31 14:09 CEST RFSL Valrörelsen är i gång och RFSL kräver tydliga besked från politikerna om hur de tänker åstadkomma förbättringar på hälso- och hivpreventionsområdet. En folkhälsolag behöver instiftas och smittskyddslagen måste reformeras.

På Stockholm Pride idag: Asylforum – om hbtq-personers rätt till asyl

2014-07-31 10:42 CEST RFSL Idag anordnar RFSL Newcomers sitt asylforum på Stockholm Pride. Hela dagen mellan 12 och 17.45 fylls Studion i Kulturhuset av samtal om asylpolitik och andra frågor som berör asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer.

Återvinningsstationen på P-däcket Oxen tas bort

2014-07-30 11:52 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 8 augusti tar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) bort återvinningsstationen på parkeringsdäcket Oxen på Järnvägsgatan efter begäran från kommunen, som kommer att bygga ut det översta parkeringsplanet.

Nytt 90-konto för hbtq-stöd och insamling

2014-07-30 07:00 CEST RFSL Stiftelsen för insamlingskontroll beviljade nyligen 90-konto för RFSLs insamlingsstiftelse. Detta gör det enklare för privatpersoner, företag och andra organisationer att stötta arbetet med att förbättra hbtq-personers rättigheter i samhället. Stiftelsen är den första och enda svenska insamlingsstiftelsen som har 90-konto och är helt inriktad på att stötta hbtq-personer.

RFSL och Hiv-Sverige lanserar kampanj: Lever du med hiv? Begär omprövning av informationsplikten.

2014-07-29 07:00 CEST RFSL Enligt smittskyddslagen skall personer som lever med hiv kunna delges förhållningsregler. En sådan förhållningsregel är bland annat den så kallade informationsplikten. I och med det nya kunskapsläget om överförningsrisker uppmanar nu RFSL och Hiv-Sverige personer som lever med hiv att begära omprövning av sina förhållningsregler i enlighet med § 2, 4 kapitlet i smittskyddslagen.

Regnbågsbandet för människors rätt att älska olika

2014-07-28 08:00 CEST Regnbågsbandet Regnbågsbandets vision är enkel. Alla människor ska ha rätt att älska olika. Regnbågsbandet har tagits fram för att sprida budskapet om att kärlek aldrig kan vara fel och börjar säljas i samband med Stockholms Pride festival.

2014-07-28 07:00 CEST RFSL