Pressmeddelanden

PostkodLotteriet underlättar livet vid neurologisk diagnos

2014-02-20 20:49 CET Neuroförbundet Neuroförbundet får 7 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet. Neuroförbundet, som är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi, har mottagit över 22 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet sedan vi blev förmånstagare 2009.

Forskningens dag har infektioner i fokus

2014-02-20 13:38 CET Umeå universitet Vad händer i kroppen vid sorkfeber, hur farliga är fästingburna infektioner och hur möter forskningen problemen med antibiotikaresistens. Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under Forskningens dag 2014, som äger rum vid campus, Umeå universitet, söndag den 23 februari.

2014-02-20 08:15 CET Sobi Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) presenterade idag sin bokslutskommuniké för 2013. Intäkterna för helåret uppgick till total SEK 2 177 M (1 923), en ökning med 13 procent. Intäkterna i det fjärde kvartalet var 29 procent högre jämfört med föregående år. Alla delar av portföljen bidrog till resultatet, där speciellt Kineret® och partnerproduktportföljen uppvisade starka resultat.

Föräldrarnas utbildning och ekonomi påverkar överlevnad vid typ 1-diabetes

2014-02-18 14:04 CET Umeå universitet Trots att Sverige har en förhållandevis jämlik och tillgänglig vård så finns det socioekonomiskt grundade skillnader i överlevnad hos vuxna patienter som insjuknat i typ 1-diabetes som barn. Det är ett av resultaten i den avhandling som Yonas Berhan försvarar vid Umeå universitet den 21 februari.

Kronans Apotek öppnar nytt i Billdal

2014-02-18 08:30 CET Kronans Droghandel Apotek AB Kronans Apotek öppnar ett nytt apotek i Billdal. Göteborg, torsdagen den 20 februari. Det nya apoteket ligger vid köpcentret Kungsporten och har ett attraktivt läge och sortiment. Det blir det 298:e Kronans Apotek i Sverige. Genom etableringen befäster Kronans Apotek sin position som en av landets ledande apoteksaktörer.

2014-02-17 11:30 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Forskare från SLU har nu identifierat ännu en plats, den fjärde i Sverige, med förekomst av rävens dvärgbandmask. Fyndet gjordes i en vattensork i Södermanland cirka 70 km från en plats där parasiten tidigare har påvisats hos rävar. Forskningen bedrivs inom ett EU-projekt och SLU:s fortlöpande miljöanalys.

2014-02-17 08:59 CET Enzymatica AB (publ)

2014-02-17 08:58 CET Enzymatica AB (publ)

Ny studie visar samband mellan luktsinne och demens

2014-02-17 07:00 CET Stockholms universitet En ny, unik studie visar samband mellan nedsatt luktsinne och demens. Att man själv upplever att luktsinnet försämras kan vara en tidig varning. Studien är den första i sitt slag där man följt personer från friskt åldrande till demens med utgångspunkt i luktnedsättningar.

2014-02-14 14:46 CET Uppsala universitet Skolsköterskan har en mycket viktig roll i det skolbaserade vaccinationsprogrammet mot HPV som startade 2012. En ny avhandling från Uppsala universitet visar att det är från just skolsköterskan som både föräldrar och elever vill få information.