Pressmeddelanden

BLÅKLÄDER INLEDER SAMARBETE MED AHLSELL

2015-11-05 07:00 CET BLÅKLÄDER Blåkläder inleder samarbete med Ahlsell med start januari 2016. Ahlsell har ett unikt utbud av produkter och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl, VA, Bygg och Personlig skyddsutrustning. Vårt huvudsyfte med avtalet är en fortsatt tillväxt på den svenska marknaden säger Peter Mönhage, Sverigechef på Blåkläder.

Besök vår monter på SMFs mässa

2015-11-04 20:16 CET Episcope Monitoring Systems AB Självklart är vi på plats när den viktigaste mässan på året går av stapeln. På SMFs årsmöte med tillhörande mässa i Upplands Väsby den 6-7 nov är Episcope representerade med en monter där man visar upp det senaste och mest spännande. Kom förbi och titta på vilka unika verktyg vi har tagit fram för att underlätta entreprenörens vardag. Vi utlovar mycket intressanta möten. Väl mött!

2015-11-04 11:15 CET Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Hur sprids kemikalier i miljön och hur omvandlas dessa? Vilka risker finns det när vi exponeras för dessa omvandlade kemikalier? Vilka åtgärder ska samhället vidta för att minska exponering och för att vi ska uppnå miljökvalitetsmålet - en giftfri miljö? Det behövs en kunskapsbas som omfattar hur kemikalier sprids... Så ser några av huvuddragen ut i Formas analys...till att uppnå en giftfri miljö.

Finslipad prestanda från Ryobi!

2015-11-04 09:00 CET Techtronic Industries Sweden AB Få ut mer från Ryobis 18V ONE+ system med NY excenterslip och NY hörn-/detaljslip. Ryobis ONE+ system – Där ett batteri driver en hel 18V serie med över 40 elverktyg och trädgårdsmaskiner - blir ännu bättre! 18V excenterslip och 18V hörn-/detaljslip är de senaste tillskotten i serien, som erbjuder hemmafixare ännu mer möjligheter i deras bygg- och renoveringsprojekt i hemmet.

Karin Holmgren ny prorektor vid SLU

2015-11-03 13:52 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har beslutat att utse professor Karin Holmgren till ny prorektor vid SLU.

Martinsons investerar 80 miljoner kronor i  produktionslinje för KL-trä

2015-11-03 11:15 CET Martinsons Martinsons utökar produktionslinjen för tillverkning av byggdelar i KL-trä. Det kommer att tredubbla kapaciteten och möjliggöra tillverkning av skivor i våningshöjd, något som ger fördelar i många byggprojekt. Investeringen kommer att ske i Bygdsiljum och kostnaden beräknas uppgå till cirka 80 miljoner kronor.

2015-11-03 09:34 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Nya skadegörare, förändrat klimat, resistensproblematik och ett EU-direktiv om integrerat växtskydd – det är bakgrunden till en nationell växtskyddskonferens i Uppsala 10–11 november. Där samlas forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra för att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och diskutera lösningar för svenskt jord-, skogs- och trädgårdsbruk.

2015-11-03 08:57 CET Länsstyrelsen i Kronobergs län

Guides vattentäta arbetshandskar testas av utsatta yrkesgrupper i regniga Bergen

2015-11-03 08:00 CET Guide Enligt en undersökning väljer över hälften av svenskarna att stanna inne när det regnar. Det är inget alternativ om man har ett arbete som kräver att man är utomhus. Nu lanserar Guide nya modeller vattentäta arbetshandskar och genomför det ultimata testet för att visa vad handskarna går för. Utsatta yrkesgrupper verksamma i Europas regnigaste stad har fått säga sitt.

2015-11-02 16:00 CET Avesta kommun Dagarna före jul samlas återigen representanter från näringslivet, facken, politiken och offentlig sektor i Verket, Avesta för att utbyta tankar och idéer som ska leda till den fortsatta utvecklingen av svensk basindustri. Temat för det tredje Avestasamtalet är; Vad innebär den framtida energipolitiken för svensk basindustri? Konferensen inleds med ett anförande av energiminister Ibrahim Baylan.