Pressmeddelanden

2014-12-23 13:43 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen För att förbereda anstormningen av alla pappersförpackningar som ska återvinnas efter julafton i Karlstad och Hammarö kommuner töms dessa behållare på återvinningsstationerna under hela dagen och kvällen fram till 23:00 den 23 december.

2014-12-22 16:00 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) sätter in extra resurser under och efter julhelgen för att tömma återvinningsstationerna. När svenska folket återvinner kartonger, julklappspapper och livsmedelsförpackningar blir det snabbt fullt i behållarna. Därför sätts det ut fler behållare och en mängd extra turer körs speciellt på juldagen och annandag jul.

2014-12-22 11:17 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Redan nu före jul börjar extraresurser sättas ut för att tömma behållare för förpackningar och tidningar. Kommande dagar är den tid på året då flest förpackningar lämnas för återvinning. Trycket som blir på stationerna under de intensiva juldagarna gör att tömningen inte tar helgledigt någon dag som så många andra. FTI ökar även med så mycket resurser för både tömning och städning, som går.

Kentima och Nexonik skriver distributörsavtal för den tyska marknaden

2014-12-22 08:56 CET Kentima AB Som ett resultat av en omfattande expansion på den europeiska marknaden har Kentima gått in på den tyska marknaden genom ett nytt distributörsavtal med Nexonik, ett företag som har sin bas utanför Düsseldorf. Nexonik är ett distributionsföretag på frammarsch som erbjuder sina kunder ett stort mervärde samt expertis och högkvalitativa produkter med fokus på videoövervakningsmarknaden.

Nanofilter renar smutsig industri

2014-12-22 06:00 CET Luleå tekniska universitet Miljöfarligt processvatten från industrier kan filtreras med nanofilter. Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat prototyper som ska testas inom industri och kommun i Spanien.

2014-12-19 19:04 CET Wood Resources International The Global Sawlog Price Index (GSPI), an index based on sawlog prices in 20 key regions in the world, fell 4.6% in the 3Q/14. The major factors for the reduced sawlog prices were the strengthening of the US dollar and weaker demand for lumber in some countries, according to the Wood Resource Quarterly. The biggest price declines occurred in Russia, Western Canada, Sweden and the Czech Republic.

2014-12-19 19:02 CET Wood Resources International Reduced pulpwood prices in Sweden, Russia, Brazil and Australia in the 3Q/14 resulted in the lowest Hardwood Fiber Price Index (HFPI) since 2009, according to the Wood Resource Quarterly. With mixed price trends for softwood fiber, the Softwood Fiber Price Index (SFPI) has been fairly stable the past two years.

Återhämtning för skogsindustriexporten

2014-12-19 15:45 CET Skogsindustrierna Återhämtning av exporten och ökning i värdet av aviserade investeringar gav en relativt positiv inramning åt skogsindustrin under årets tre första kvartal. Samtidigt tyngde fortsatt tillbakagång för tidningspapper och konjunkturförsvagning för sågverken. Det visar Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

Jul- och vinternummer av KSLA Nytt & Noterat

2014-12-19 10:16 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA KSLA Nytt & Noterat nr 4-2014 finns ute nu för nedladdning – innehåller info om akademiaktiviteter. T ex insekter, landskapsnod, kompetensutveckling och annat relaterat till skogsbruk, matkommittéexkursion m m. Och våra nya ledamöter och pristagare! Bara att ladda ned!

23 miljoner till forskning vid Mittuniversitetet

2014-12-19 09:56 CET Mittuniversitetet ​Forskningsfinansiären KK‐stiftelsen fördelar drygt 23 miljoner till forskning vid Mittuniversitetet. Forskningen inom områdena industriell IT och fiber- och materialteknik bedrivs i nära samarbete med näringslivet. Medlen fördelas vid forskningscentrum STC (Sensible Things that Communicate) och FSCN (Fibre Science and Communication Network) vid Mittuniversitet i Sundsvall.