Pressmeddelanden

Att fatta beslut som sparar miljoner

2014-06-24 09:30 CEST Inspecta Att låta pannan fortsätta gå i drift 10 år efter att designlivslängden har gått ut, att vänta med att byta ut de korroderade rörledningarna till det planerade underhållsstoppet och att övertyga ledningen om att det korrosionsskadade tryckkärlet kan fortsätta i full drift ända fram till det stora revisionsstoppet. Det är beslut som sparar in många miljoner kronor.

FTI och Göteborg tar gemensamma krafttag för en bättre återvinning

2014-06-23 16:14 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 39 kg förpackningar och 28 kg tidningar per person lämnade invånarna i Göteborg till återvinning under 2013. Nu ska Göteborgs stad och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, tillsammans ta krafttag för att möta göteborgarnas återvinningsvilja.

Höstlöv i gatlyktornas sken – nytt massförsök i höst med hjälp av skolbarn

2014-06-23 09:40 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I höst kan skolelever över hela landet hjälpa forskare att förstå hur träden vet att det är höst. Främst handlar det om ljusets inverkan, och eleverna kommer att undersöka hur gatlyktor påverkar höstlöven hos olika trädslag. Försöket är en uppföljning av ett mycket lyckat försök 2013, då 10 000 elever samlade in en enastående mängd data som används i studier av klimatförändringarnas effekter.

Nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat! Nr 2-2014

2014-06-23 07:29 CEST Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Ur innehållet: Klimatförändringar och grön tillväxt, hot/möjligheter för svenskt jord- och skogsbruk; Sveriges framtida elförsörjning, ett samtal om Sveriges kommande investeringar i elproduktion; Landskapsnod för dialog, jord- och skogsbruk måste delta i diskussionen; Myndigheterna kring skogen, ökad komplexitet = ökat antal intressenter; http://bit.ly/ksla-nytt-2-2014

Rekordstor branschdag lockade 1 700 besökare till Eskilstuna

2014-06-19 10:05 CEST Swecon Anläggningsmaskiner AB Den 14 juni genomfördes den hittills största branschdagen i Swecondagarnas historia. Närmare 1 700 besökare hade tagit sig till Swecon och Volvo Construction Equipment i Eskilstuna för branschens i särklass största provkörningsaktivitet. Med ett nytt och utökat visningsområde, spektakulär maskinshow och provkörning av närmare 90 Volvomaskiner blev det inget annat än stor succé i solskenet.

Skogskollo för jämställdhet i Skogsbranschen

2014-06-19 08:36 CEST Länsstyrelsen Västerbotten – Skogskollo handlar om att väcka flickors intresse för skogen. Skogssektorn är starkt mansdominerad och det här är ett sätt att förändra branschen. Det är nödvändigt för att säkra framtida kompetens, säger Caroline Wågberg, samordnare för Skogen i skolan, Västernorrland.

TAPFLO lanserar en komplett ATEX-pumplösning för hamn & marinanläggningar.

2014-06-18 21:44 CEST Tapflo AB GLÖM HÄVERTAR, OLJESUGAR, FAT OCH IMPELLER PUMPAR NU PRESENTERAR TAPFLO EN ENKEL & SMIDIG TÖMNING AV BENSIN & DIESELTANKAR, OLJOR, GLYKOL, SLAGVATTEN ETC.

2014-06-18 14:30 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Regeringen skrotar kvotplikten för biodrivmedel med hänvisning till oenighet med EU-kommissionen om hur man ska se på koldioxidskatten. Det framgår av en debattartikel i Dagens Industri idag. BioDriv kommenterar regeringens utspel och ger beröm för att regeringen står upp för den svenska modellen med koldioxidskatt, men beklagar att man vill införa skatt på biodiesel.

Retention forestry benefits biodiversity, new global meta-analysis shows

2014-06-18 10:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU A global meta-analysis published in Journal of Applied Ecology embracing boreal and temperate regions confirms that retention forestry has good effects on forest species compared to clearcuts. Nevertheless, some forest species will still need protection of large reserves.

”Naturhänsyn i skogsbruket har god effekt”

2014-06-18 10:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Naturhänsyn i skogsbruket genom att lämna enskilda träd och trädgrupper vid avverkning fungerar, konstaterar en internationell forskargrupp ledd av två forskare vid SLU. Forskargruppen har analyserat data från ett stort antal studier världen runt.