Pressmeddelanden

2015-05-13 11:20 CEST Örebro universitet Det framgångsrika skolsamarbetet Linje 14, sjukgymnasten och forskaren Anna Dubergs metod för att minska psykisk ohälsa bland unga flickor, och en elektronisk näsa för att upptäcka blodförgiftning. Det är tre exempel på innovationer från Örebro universitet som nu lanseras på licensbanken.se – en webbplats byggd för att föra ut innovationer till samhälle och näringsliv.

ThorenGruppen AB förvärvar Karl-Oskar Utbildning AB

2015-05-13 08:37 CEST ThorenGruppen ThorenGruppen AB förvärvar företaget Karl-Oskar Utbildning AB som innefattar tio grundskolor och tre förskolor. Övertagandet av verksamheten sker inom kort och omfattar cirka 1 700 elever och 350 medarbetare på tio nya orter i Sverige.

Fria Läroverken i Linköping får tillstånd att certifiera gymnasieekonomer

2015-05-13 06:00 CEST Fria Läroverken Fredagen den 8 maj fick Fria Läroverken i Linköping sitt ekonomiprogram certifierat som diplomerad gymnasieekonomutbildning. Certifieringen utfärdas av certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonom och gäller i tre år framåt.

2015-05-12 15:15 CEST Växjö kommun Barn och ungdomar är de som prioriteras i den blågröna femklöverns budget för 2016. Femklövern i Växjö kommer ge mer pengar till förskola och skola, bland annat blir det en ökad förskolepeng och skolpeng.

2015-05-12 13:36 CEST Läkarmissionen Nya våldsamma skal har drabbat Nepal nu på förmiddagen och det redan hårt drabbade landet är nu ännu mer sårat. Läkarmissionen finns på plats och hjälper så mycket det går. Om ni publicerar information om organisationer att ge gåvor till, glöm inte oss!

Elever på VO-programmet besöker Tanzania med 170 gosedjur i bagaget

2015-05-12 10:27 CEST Drottning Blankas Gymnasieskola Den 18 maj åker en grupp elever och lärare från Vård- och omsorgsprogrammet på Drottning Blankas Gymnasieskola i Helsingborg till staden Moshi i Tanzania. Syftet med resan är att gruppen, som leds av Mia Norén, programansvarig vårdlärare och förstelärare på skolan, ska göra ett förberedande besök inför kommande utlandspraktik.

2015-05-12 09:33 CEST Kungsbacka kommun Under vecka 21 serverar serviceområde Måltider våra elever från en matvagn, eller food truck, på utvalda gymnasieskolor och grundskolor. En chans för eleverna att komma ut ur matsalen och äta sin lunch i det fria.

Unik samverkan mellan Högskolan Väst och Fyrbodals 14 kommuner

2015-05-12 08:00 CEST Högskolan Väst I dagarna har alla de 14 kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst enats om att bygga upp en ny samverkansarena. Genom den nya arenan vill man få en bättre överblick samt skapa en funktionell och över tid hållbar samverkan. Arenan blir nationellt unik med så många kommuner involverade i en övergripande formell samverkan med en högskola.

Lärarfortbildning i formativ bedömning kan öka elevers prestationer i matematik

2015-05-12 07:00 CEST Umeå universitet I skolsammanhang talas det en hel del om formativ bedömning. Det är en komplex typ av undervisning som formas efter frekvent information om elevernas lärandebehov. Catarina Andersson visar i sin avhandling att lärarfortbildning i formativ bedömning kan öka elevers prestationer i matematik, men att lärare behöver tid och stöd i fortbildningen. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet.

Mälardalsrådet har ny styrelse!

2015-05-11 16:17 CEST Mälardalsrådet Ny styrelse för Mälardalsrådet utsedd den 8 maj på Mälartinget i Nyköping. Torbjörn Rosdahl (M), tar över som ordförande och Karin Wanngård (S), som vice ordförande för Mälardalsrådet.