Pressmeddelanden

Fjärde veckan av BOK HAPPY MEAL med böcker av  Lars Klinting och Siri Melchior

2014-11-06 07:30 CET Läsrörelsen Under den fjärde veckan av årets Bok Happy Meal, den 7-13 november, finns Örjan – den höjdrädda örnen av Lars Klinting och Rita och Krokodil på fisketur av Siri Melchior.på menyn. 2001 föddes Bok Happy Meal i Sverige. En lycklig förening mellan den läsfrämjande organisationen Läsrörelsen och McDonald’s restauranger. I år passerar vi en total upplaga på 15 miljoner bra barn- och bilderböcker,

2014-11-05 06:00 CET Karlshamns kommun Hur lyckas Karlshamns gymnasister i sin utbildning? Hur står sig kommunens elever i en nationell jämförelse? Svaren finns i SKL:s rapport Öppna jämförelser gymnasieskolan 2014. Utbildningsförvaltningen inbjuder i dag onsdag till presskonferens för att presentera resultaten.

2014-11-04 14:45 CET Västerås stad Med jämna mellanrum genomför Skolinspektionen tillsyn av skolverksamheten i Sveriges alla kommuner. Under 2014 har det bland annat varit Västerås tur. Tisdagen den 4 november kom Skolinspektionens beslut om Västerås stad som huvudman.

2014-11-04 11:36 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Inför flytten av Östervångsskolan i Lund till Tunaskolan är det många beslut som behöver fattas. Elevernas medverkan i det som rör deras vardag är viktig. Just nu deltar alla Östervångsskolans elever aktivt i valet av sina nya skolbänkar och i färgsättningen av de nya klassrummen.

2014-11-04 10:43 CET Sagolikt Bokförlag

Att arbeta ämnesövergripande med elever i behov av stöd

2014-11-04 07:15 CET Gothia Fortbildning Den nya boken Verklighetsnära lärande visar hur man kan börja arbeta mer ämnesövergripande och verklighetsnära tillsammans med elever i behov av stöd. Boken vänder sig till lärare och skolledare som möter elever i behov av stöd i grundsärskolan och vid gymnasiesärskolans nationella program, men även inom andra skolformer.

2014-11-03 10:32 CET Sagolikt Bokförlag

ADHD-skandal: tusentals biverkningar och över tusen förgiftningsfall mörklades

2014-10-31 21:03 CET KMR Tusentals dokumenterade biverkningar och över 1000 förgiftningsfall mörklades inför Socialstyrelsens regeringsuppdrag om ”ADHD-behandling”. Bland annat 90 förgiftade barn i åldrarna 0-4 år som osynliggjordes. Experter med finansiell koppling till läkemedelsindustrin anlitades inför uppdraget.

Människorättsförsvarare Rita Mahato prisas i Umeå

2014-10-30 11:32 CET Forum för levande historia Årets Per Anger-pris tilldelas den nepalesiska människorättsförsvararen Rita Mahato för sitt viktiga och osjälviska arbete för våldsutsatta kvinnor i Nepal. Prisutdelningen sker på MR-dagarna i Umeå den 13 november. Möjlighet att intervjua årets pristagare Rita Mahato inför prisceremonin finns både i Umeå och Stockholm.

2014-10-30 11:00 CET Ungdomar.se Är skolmaten inte ekologisk? Finns det ingen källsortering där du bor? Är det brist på bra cykelvägar till skolan? Med tävlingen “we_change challenge” vill Ungdomar.se utmana och uppmuntra Sveriges gymnasieelever att komma på smarta idéer som kan göra deras skola eller stad mer hållbar. Totalt kan du vinna 40 000 kronor till din skola!