Pressmeddelanden

2014-04-14 08:41 CEST Örnsköldsviks kommun Örnsköldsviks kommun inför en ny behandlingsmetod ”Multi Systemisk Terapi” till stöd för familjer och deras barn och ungdomar. Metoden har visat sig fungera bra för ungdomar med ett utåtagerande beteende. Det multisystemiska angreppssättet innebär att skola, familj och övrigt nätverk länkas samman för att skapa en hållbar förändring.

2014-04-14 08:30 CEST Hjärnkoll Den framgångsrika amerikanska insatsen NECT testas nu för första gången i Sverige. Insatsen syftar till att bryta självdiskriminering bland personer med psykisk ohälsa. Bakom initiativet står kampanjen Hjärnkoll, Sahlgrenska och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala insatser.

Kristina Sparreljung ny generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

2014-04-14 08:24 CEST Hjärt-Lungfonden Kristina Sparreljung har utnämnts till ny generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. I rollen som insamlings-och marknadschef har hon de senaste tio åren bidragit till att öka Hjärt-Lungfondens utdelning till forskning om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar från 50 till 210 miljoner kronor.

Berendsen + BRIS = sant

2014-04-14 08:00 CEST Berendsen Berendsen lanserar idag BRIS-mattan, en entrématta med budskapet ”Vi stödjer BRIS”, där en del av intäkten går till BRIS och deras arbete med att bistå utsatta barn och unga med råd och stöd.

Fjällvägen riggar för framtiden

2014-04-14 08:00 CEST Projekt Fjällvägen Trafikverket inleder en åtgärdsvalsstudie för att korta och säkra restiderna på Fjällvägen. Projektet vill också vidare mot Norge. Att söka samverkan och vidga arbetet, som idag sträcker sig från kust till fjäll i Sverige, till kust till kust mellan två länder är en möjlig utveckling. Det är två av de konkreta budskap och idéer som samverkansarbetet för riksvägarna 83/84, Fjällvägen, genererar

Europarådet rekommenderar svensk modell mot sexköp

2014-04-12 13:20 CEST Feministiskt Perspektiv Det nära sambandet mellan prostitution och människohandel gör regleringar kring prositution till ett viktigt verktyg för att bekämpa den sexuella exploateringen av tusentals kvinnor och flickor i Europa. Och den svenska modellen lyfts fram som den mest effektiva i en ny resolution från Europarådets parlamentariska församling, som antogs förra veckan.

Psykdroger bakom dödsskjutning på militärbas

2014-04-11 21:07 CEST KMR Amerikanska militären översvämmas av internt våld och självmord. Media rapporterar nu att den soldat som låg bakom den nyliga dödsskjutningen på militärbasen Fort Hood även gick på en cocktail av psykiatriska droger. Misstankar kvarstår också om knivattacken i en skola, där en 16-årig elev skadade 20 andra.

Röda Korset manifesterar för ett öppet och inkluderande samhälle

2014-04-11 15:54 CEST Röda Korset På lördag, den 12 april, träffas rödakorsare på tio platser i landet för att diskutera organisationens värdegrund, uppdrag och agenda för de kommande åren. På sex platser anordnas också manifestationer för ett öppet och inkluderande samhälle där man som individ och organisation aktivt och opartiskt tar ställning för humanitet, i ord och handling.

Martin Ådahl kommenterar Socialdemokraternas finansiering av vårbudgeten

2014-04-11 13:48 CEST Centerpartiet Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl lämnar här sina kommentarer på Magdalena Anderssons presentation av Socialdemokraternas finansiering av vårbudgeten. - Det är bidragspolitik. Det finns inga riktiga jobb i det man föreslår, bara programåtgärder, säger Ådahl.

Nytt äldreboende i Segeltorp

2014-04-11 13:21 CEST Huddinge kommun - politik För att möta framtida behov av äldreboenden har kommunfullmäktige tagit beslut om att ta fram en ny detaljplan som gör det möjligt att bygga ett äldreboende i Segeltorp. Boendet ska möta det behov som finns av äldreboendeplatser i Huddinge.