Pressmeddelanden

2014-09-30 09:00 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med 2,3 procent i Skåne. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Vatten och avlopp kostar 2213 kr mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Perstorp jämfört med Kristianstad.

2014-09-30 09:00 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med 2,3 procent i Skåne. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Vatten och avlopp kostar 2524 kr mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Östra Göinge jämfört med Kristianstad.

Ny kunskap om äldres utsatthet för brott - nationell konferens

2014-09-30 08:51 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Äldre, den grupp som växer snabbast i Sverige, drabbas precis som andra i samhället av olika brott. Trots det är äldre som brottsoffer i många stycken en bortglömd grupp. För att sprida inspiration, utbyta erfarenheter & öka kunskapen om hur olika aktörer kan förebygga, identifiera & hantera när äldre drabbas av brott bjuder Tryggare Sverige & Uppsala kommun in till en nationell konferens.

Pendlingsbara Sverige: Här kan man bo och pendla kollektivt

2014-09-30 07:30 CEST Samtrafiken i Sverige AB Stockholm är den mest pendlingsbara staden i Sverige. På andra och delad tredje plats kommer Uppsala respektive Göteborg och Linköping. Det framgår av en kartläggning av hur det går att pendla med kollektivtrafiken till 21 stora svenska städer som Samtrafiken har genomfört.

Solidar hjälper Barncancerföreningen att göra verklighet av Hjältarnas Hus i Umeå

2014-09-30 07:00 CEST Solidar AB Solidar stöttar byggnationen av ett Hjältarnas Hus i Umeå. Det första av sitt slag i hela Norrland. – Vi vill hjälpa alla de familjer med sjuka barn som tvingas splittras under långa perioder på grund av sjukhusvistelser. Tack vare Hjältarnas Hus kan de vara tillsammans under den svåra tiden, säger Per-Erik Heikka, Solidars koncernchef.

Vi hyllar svensk aborträtt 40 år

2014-09-29 16:45 CEST RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning 1 januari 2015 är det 40 år sedan Sveriges lagstiftning om fri abort trädde i kraft. På initiativ av RFSU:s aborträttsnätverk kommer RFSU under hösten belysa och påminna om vår egen historia, skapa opinion och synliggöra att aborträtten fortfarande inte är en självklarhet i många delar av världen.

Fryshuset firar 30 år

2014-09-29 16:05 CEST Fryshuset Den 2 oktober firar Fryshuset 30 år och uppmärksammar detta tillsammans med samarbetspartners, finansiärer, ambassadörer och vänner. Fryshuset gästas denna eftermiddag även av H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia.

Liberia:  Kvinnor  - särskilt utsatta i ebolaepidemin

2014-09-29 15:04 CEST Kvinna till Kvinna Liberia är det land där ebolaviruset sprids snabbast och majoriteten av dem som hittills smittats är kvinnor. Av tradition är det företrädelsevis kvinnor som tar hand om sjuka i familjen. Kvinnor är också mer sårbara eftersom informationen som sprids riskerar att inte nå dem. I vissa områden på landsbygden är uppemot 75 procent av kvinnorna analfabeter.

Välkommen till Sverige – en kampanj för att med lek, skratt och hopp välkomna dessa tusentals barn till sitt nya liv i Sverige.

2014-09-29 14:00 CEST Clowner utan Gränser Mer än 13 000* barn på flykt har sökt skydd i Sverige hittills under 2014. För att de ska få en bra start i sitt nya land har Clowner utan Gränser startat kampanjen Välkommen till Sverige – en kampanj för att med lek, skratt och hopp välkomna dessa tusentals barn till sitt nya liv i Sverige.

Sametinget i Julevu (Luleå) den 30/9-2/10 2014

2014-09-29 13:59 CEST Sametinget Sametingets tredje plenum för året äger rum i Luleå i veckan. Sametingspolitikerna ska bl a diskutera ändringar i sametingsordningen och anta ett rennäringspolitiskt handlingsprogram. Ordförande Stefan Mikaelsson hoppas dessutom på att urfolksdeklarationen ska implementeras i svensk lag. Den nyligen avslutade FN-konferensen antog enhälligt en resolution som borde få konsekvenser även i Sverige.