Dokument

Bli utställare/partner på Silf Supply Chain Outlook den 19 november 2015 på Grand Hotell, Stockholm

2015-05-31 14:38 CEST Silf Competence AB Supply Chain Outlook 2015 ger er en exklusiv möjlighet att nå Sveriges främsta inköpare och logistiker, visa upp och marknadsföra samt skapa nya affärskontakter på årets största mötesplats inom inköp och logistik. Läs mer i dokumentet.

Artikel Virtuella Hälsorum

2015-05-29 08:30 CEST Sigma AB Nu tas första steget i den nya moderna svenska sjukvården Den 2 juni startar ett helt nytt komplement till den gängse hälso- och sjukvården i Sverige. Då öppnas det första virtuella hälsorummet (VHR) i Gällö i Bräcke kommun i Jämtland. Inledningsvis planerar de fyra nordligaste landstingen i Sverige att etablera drygt 20 liknande hälsorum.

Deltidsfällan – Hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner

2015-05-27 13:00 CEST Alecta Deltidsarbete slår hårt mot pensionen - mer nu än förr. Se upp för deltid tidigt i livet om du har premiebestämd pension. Se upp för deltid sent i livet om du har förmånsbestämd pension. Pensionssystemet är i sig inte ojämställt utan speglar en ojämställd arbetsmarknad.

O'Learys Liljehomstorget firar 5 år

2015-05-26 11:21 CEST O'Learys Sportsbar & Restaurant Den 29-30 maj 2015 firar O'Learys på Liljeholmen i Stockholm 5 år. Välkommen!

Inhyrning av vårdpersonal – medieanalys av personaluthyrning inom vård, bemanningsbranschen våren 2015

2015-05-25 15:15 CEST Uhrvis Den mediala bevakningen av vårdsektorn har under våren 2015 fokuserat på kostnaderna för dessa tjänster, utmaningarna vad gäller patientsäkerhet, kontinuitet och vidareutbildning för den aktuella personalen. I rapporten kartläggs även vilka ytterligare områden som har rönt medias intresse samt en viktning av rapporteringens objektiva och subjektiva bedömning av branschen. www.uhrvis.se

Kriskommunikation - kriskommunikationsförsäkring

2015-05-25 14:44 CEST Uhrvis Den mediala krisen kommer snabbt och utan förvarning. För att hantera mediekrisen eller olyckor måste du vara förberedd. Uhrvis unika Kriskommunikationsförsäkring säkerställer att organisationen är förberedd och tränad för kommande krishantering och andra kommunikativa utmaningar. http://uhrvis.se/kris.html

AMF Avgifterna på fondmarknaden

2015-05-25 11:19 CEST AMF

CV Anna-Karin Hatt

2015-05-20 10:00 CEST Almega

MMS månadsrapport april 2015

2015-05-18 14:21 CEST MMS

BTS Group AB tecknar avtal värt ca SEK 9 miljoner med ett ledande högteknologiföretag

2015-05-18 11:00 CEST BTS Group AB (publ)