Nyheter

Tack!

2014-05-15 11:30 CEST Springlife

2014-05-15 08:40 CEST IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Höjda kollektivavtalade lägstalöner höjer de lägst betaldas lön och leder generellt till att färre anställningar avslutas. För grupper med svagare anknytning till arbetsmarknaden kan de höjda lägstalönerna dock leda till att fler anställningar avslutas. Det visar en ny rapport från IFAU.

Pressinbjudan: Presentation av rapporten "Fångad i fattigdom?".

2014-05-13 16:10 CEST Riksförbundet FUB Riksförbundet FUB har genomfört en kartläggning över hur ekonomin ser ut för människor med utvecklingsstörning. Resultatet redovisas i rapporten "Fångad i fattigdom" den 16 maj. Många vuxna personer som har en utvecklingsstörning går flera tusen kronor minus varje månad. De har inte heller några möjligheter att påverka sina livsvillkor. Anhöriga måste därför gå in och stötta dem ekonomiskt.

Vem har fått 1,43 miljarder kronor av landstingen?

2014-05-08 16:25 CEST Bemanningsföretagen Landstingen och kommuner hyrde under 2013 in vårdpersonal för 2,86 miljarder kronor, men enbart hälften av beloppet fakturerades Bemanningsföretagens medlemmar. Vem har fått 1,43 miljarder kronor av landstingen?

Utan bemanningsbranschen skulle fler känna sig otrygga, säger Patrik 24 år

2014-05-07 14:59 CEST Bemanningsföretagen Varje år arbetar 135 000 personer i bemanningsbranschen. Det är en bra väg till att bygga sin egen kompetens och erfarenhet. Vi har intervjuat en av dessa konsulter. Patrik Koluman, 24, fick genom ett bemanningsföretag arbete. Idag är han kvar, men med utökat ansvar som arbetskoordinator.

Oroväckande inställning till alkohol och bilkörning bland förare

2014-05-06 10:34 CEST MHF Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Ändå är det många som tycker att det är ok att köra bil efter alkoholkonsumtion. Flera sätter sig bakom ratten både efter en eller två öl eller glas vin. Det visar en enkät som Bilprovningen och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) genomfört inför Trafiknykterhetens dag den 7 maj.

Ny kartläggning av underhållsplaner hos BRF med minst 10 lägenheter och byggår före 2005

2014-05-06 08:43 CEST Sverige Bygger AB Sverige Bygger har precis slutfört en kartläggning av underhålls- och investeringsplaner hos bostadsrättsföreningar med minst 10 lägenheter och som är byggda före 2005. Det är åtgärder som målning, nya fönster, takarbeten, fönsterrenoveringar, nya balkonger, balkongrenoveringar, fasadarbeten, nya dörrar, lås, asfaltering, stambyten, värmesystem med mera som dominerar.

PeopleProvide rekryterar, så som den senaste forskningen förespråkar!

2014-05-05 21:00 CEST People Provide PeopleProvide rekryterar med hjälp av begåvningstester som mäter problemlösnings-förmågan, så som den senaste forskningen förespråkar! Den senaste forskningen inom organisationspsykologi visar att de bästa rekryteringarna sker med hjälp av begåvningstester och vi på PeopleProvide, som leverantör använder testerna för att ge våra kunder en så säker och effektiv rekrytering som möjligt.

Marknadsförarens guide till verkligheten

2014-05-05 16:43 CEST Liber AB Marknadsundersökningar är ett bra redskap när de används på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Rätt utförda kan de skapa djupare kunskap om både marknad och kunder, och vara ett verktyg för att följa hur företagets marknadsföringsaktiviteter påverkar kundernas beteende, medvetenhet och attityder. Men hur gör man?

2014-05-05 15:58 CEST Antrop Från april kommer Antrop bara servera vegetarisk kost på möten och events som företaget håller. Hållbarhetsfrågor har länge legat nära Antrop, som nu tar ännu ett steg för att minska företagets miljöpåverkan. - Köttkonsumtionen har ökat kraftigt på 30 år och har stor påverkan på klimatet. Det är en liten insats, men vi hoppas att fler företag följer efter, säger Katarina Walter, VD på Antrop.