Nyheter

Lärare och elever har utsatts för ett systemfel

2013-12-06 12:30 CET Lärarnas Riksförbund "- Vi måste bryta utvecklingen i svensk skola. Vi måste agera nu!" "- Skolan och lärarna måste ges rätt förutsättningar. Det som behövs är stadga i det grundläggande kunskapsuppdraget och en nationell finansiering av skolan. Staten måste ta ett helt annat ansvar om vi ska få en nationell kunskapsskola. Det skriver Bo Jansson och Rossanna Dinamarca i Aftonbladet 4 dec 2013..

2013-12-03 13:58 CET Itello AB I den här artiklen lyfter vi fram vilken ny funktionalitet vi inför i Inca 13.3. Fokus har inriktats på förbättring av funktionalitet gällande förvaltningsformer, skattehantering samt förbättrad hantering av inflyttar inom SAF-LO.

2013-12-02 09:26 CET CMA Research AB Årets medarbetarundersökning Helsingborgs Stad visar att fler än åtta av tio medarbetare känner motivation i sitt arbete. Sju av tio är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Det sammanvägda motivationsvärdet är högre än genomsnittet för andra kommuner som använder samma undersökning. Men förbättringspunkter finns även i Helsingborg, visar undersökningen genomförd av CMA Research.

ERV nominerade till Årets nyhetsrum!

2013-11-29 09:14 CET ERV Sverige Igår gick Mynewsdesk ut med de nominerade till Årets nyhetsrum och vi på ERV kan stolt meddela att vi återigen är nominerade, den här gången i kategorin "Best of the best".

2013-11-28 08:45 CET IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Att bli erbjuden ett kommunalt sommarjobb tycks inte ha någon generell effekt på den framtida arbetsinkomsten, visar en ny rapport från IFAU. Effekten varierar dock mellan grupper.

Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 25 november

2013-11-27 09:10 CET Hyresgästföreningen Årets hyresförhandlingar har nu inletts mellan Hyresgästföreningen och de kommunala och privata bostadsföretagen. Hittills har 136 allmännyttiga bostadsbolag kommit med yrkanden om hyreshöjningar på i snitt 2,78%. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 3,3% i hyreshöjningar. - Vi tycker att det finns bra förutsättningar i år för återhållsamhet från bostadsföretagens sida.

Debattartikel om bostadssituationen för unga

2013-11-24 13:10 CET Svenska Mäklarhuset

2013-11-21 23:45 CET Nordens Välfärdscenter Det nordiska samarbetet på funktionshinderområdet tar ny sats genom Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder. Det nya rådet består av experter som utsetts av de nordiska regeringarna och av funktionshinderorganisationerna. Målet är att rådet ska bidra till bättre liv för de många människor som lever med någon form av funktionsnedsättning.

2013-11-20 14:06 CET Bemanningsföretagen Arbetsmiljön för de som jobbar på bemanningsföretag har varit i fokus under senaste tiden. Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön har debatterats, med blandad saklighet. Att dra slutsattser om den svenska arbetsmarknaden från en forskningssammanställning som saknar relevans för svenska förhållanden sänker trovärdigheten.

Kunskapsövertag genom samverkan i ett diversifierat företag

2013-11-19 14:53 CET Wide narrow Sandvik Material Technologies (SMT) har länge bevakat sin omvärld för att följa förändringar på marknaden, men efter en tid uppstod ett behov av att förbättra beslutsstödet. Ett mer strukturerat arbetssätt för Competitive Intelligence (CI) implementerades inom affärsområdet Strip. Läs mer om de framgångsfaktorer och tillförda värde Sandvik SMT ser att strukturerad Competitive Intelligence kan ge.