Nyheter

Hög tid att återupprätta förtroendet för rättsstaten

2015-08-12 10:09 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Det är hög tid att återupprätta förtroendet för rättsstaten och säkerställa att alla brott så långt som möjligt utreds, att de som drabbas får upprättelse och att det brottsförebyggande arbetet tas på allvar. Det behövs inga nya utredningar eller strategier, utan det är dags att Polisen och kommunerna går från ord till handling och levererar konkreta förbättringar.

Är du redo för den digitala utmaningen?

2015-08-09 09:35 CEST Stratvise Digitaliseringen ställer stora krav på organisationers förmåga att hantera förändring. Seminariet kommer att handla om vad det innebär att vara en digital master och hur du kan styra och leda din organisationen för att dra nytta av digitaliseringen.

På Enebackens äldreboende finns solen!

2015-08-05 12:52 CEST Suntech Group AB På Enebackens äldreboende i Åkersberga njuter man av sol och värme året runt, här finns nämligen ett solrum som används flitigt. Vistelsen i solrummet visar på flera positiva faktorer för de som är regelbundna besökare. Både personalen och de boende vittnar om att värk lindras, oro dämpas och humöret blir bättre.

Stalkningslagen tandlös - många drabbade blir utan hjälp

2015-07-14 11:19 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige ​Den 1 oktober 2011 infördes den nya lagen om olaga förföljelse, den så kallade stalkinglagen. Syftet med lagen var att kunna fånga upp upprepad brottslighet som inte räckte upp till kriterierna för grov frids- och kvinnofridskränkning.

Sommarhälsning och kvartalsnyheter juni 2015

2015-06-26 16:08 CEST Stratvise

2015-06-26 09:00 CEST IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Det är viktigt att ta hänsyn till produktefterfrågan i ekonomiska modeller om arbetsmarknaden, det visar en ny rapport från IFAU.

Ny kortfilm om möjligheterna att minska brottsligheten

2015-06-25 13:34 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige ​Idag släpps Stiftelsens Tryggare Sveriges kortfilm som visar hur kommuner, bostadsföretag och andra aktörer med hjälp av nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer - på ett snabbt, enkelt och billigt sätt - kan minska brottsligheten.

2015-06-24 09:00 CEST IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering I Sverige är det genomsnittliga sambandet mellan söners och fäders livsinkomster svagare än i andra länder. För de allra rikaste och allra fattigaste stämmer det dock inte, där ”ärver” barnen i högre utsträckning sina föräldrars inkomst. En ny IFAU-rapport studerar olika statistiska mått för att mäta ekonomisk rörlighet mellan generationer.

Inbjudan till Säkerhetsdagen - med trygghet i fokus

2015-06-23 09:34 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige För 8:e året i rad bjuder tankesmedjan Tryggare Sverige in till Säkerhetsdagen - med trygghet i fokus. Medverkar gör bl.a. justitieminister Morgan Johansson (S), forskaren Hans Brun (Kings College), Vice VD Lars Jonson (Skanska), journalisten Frida Boisen (Expressen) och VD Carl-Johan Thorsell (mySafety).

2015-06-18 10:53 CEST Arboga kommun Arbogaborna blir allt nöjdare med sin kommun. Det visar Medborgarundersökningen 2015, där 571 Arbogabor tycker till om Arboga som en plats att leva på, kvaliteten på kommunens verksamheter och sina möjligheter till inflytande på kommunala beslut och verksamheter. I jämförelse med förra undersökningen känner sig också Arbogaborna tryggare i sin hemkommun.