Nyheter

Politikerna som kommer och diskuterar tillgänglighet i Almedalen 2014

2014-05-30 11:13 CEST NÄRA AB personlig assistans Tillgänglighet i Almedalen De politiker som har tackat JA till att komma till vårt tält i Almedalen för en debatt kring tillgänglighet i Almedalen är nu klara. Endast SD valde att ej besvara förfrågan. De som kommer: M - Isabella Järnbäck S - Lennart Axelsson FP - Barbro Westerholm KD - Magnus Sjödahl V - Eva Olofsson MP - Agneta Luttorpp C - Rickard Nordin

2014-05-28 08:20 CEST IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Ett erbjudande om en tidig avgångspension kan vara bra för hälsan senare i livet. Det visar forskare från IFAU och ISF.

Är ditt efternamn vanligare i något annat land? Välj bemanningsbranschen

2014-05-26 17:10 CEST Bemanningsföretagen Vi låter kompetensen – inte efternamnet – styra valet av medarbetare. Samtidigt bekämpar vi trångsynthet och rädslor för det man inte känner igen.

Tjugo år och saknar tio års arbetslivserfarenhet? Välj bemanningsbranschen

2014-05-26 16:53 CEST Bemanningsföretagen Vi löser varje dag organisatoriska problem för våra kunder, ofta med kort varsel. Samtidigt bevisar vi att det går att få unga vuxna ut i arbetslivet.

Så ligger det till Aftonbladet – om bokserien Jobbman

2014-05-26 11:21 CEST Bemanningsföretagen Det är glädjande att notera att Aftonbladet uppmärksammar den välskrivna barnbokserien om Jobbman, som beskriver hur det är att jobba i olika yrken som bemanningskonsult. Beklagligtvis fanns det tre uppenbara fel i Aftonbladets text. Här beskriver vi hur det ligger till.

Affärsnätverket Mariannes möte med Amanda Lundeteg den 26 maj

2014-05-21 19:06 CEST Styrelsebalans i Sverige AB Hej! Välkommen till Affärsnätverket Mariannes möte med Amanda Lundeteg, VD för AllBright den 26 maj. Amanda berättar om varför frågan om representation är viktig. Här får du också information om Affärsnätverket Marianne som är en plattform för yngre yrkeskvinnor med ambitioner, engagemang, och potential att nätverka och etablera sig i affärsvärlden för att bidra till ett balanserat näringsliv.

2014-05-21 11:29 CEST CMA Research AB Både bankerna och företagen är fortsatt positiva till konjunkturutvecklingen. Över 70 procent av bankkontoren tror att konjunkturen kommer att stärkas på ett års sikt. Ungefär lika stor andel av företagen tror på en starkare konjunktur. Det framgår av två färska undersökningar som genomförts av CMA Research på uppdrag av Almi Företagspartner.

2014-05-20 12:52 CEST CMA Research AB Malmö stads medarbetarenkät har en fortsatt hög svarsfrekvens och 2014 var svarsfrekvensen på 82 procent. Resultatet av undersökningen som genomförts av CMA Research visar på att Malmö stad överlag har motiverade medarbetare, men att det finns förbättringsområden att arbeta vidare med.

2014-05-20 08:45 CEST IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Utrikes föddas sysselsättning och årsinkomster stiger i samband med att de blir svenska medborgare, men det tycks inte enbart bero på medborgarskapet. Det visar Mattias Engdahl i en ny IFAU-rapport.

2014-05-19 15:01 CEST JobMatch Sweden AB Sedan vi lanserade JobMatch Center, ett webbaserade system där våra kunder själva kan distribuera testet JobMatch Talent digitalt till testdeltagare och analysera svaren direkt, har användningen ökat. JobMatch Talent har hjälp företag att rekrytera eller utveckla sina organisationer sedan år 2000 och antalet testdeltagare genom åren överstiger nu 30 000 personer.