Dokument

Meny Mother

Meny Mother

2016-11-22 08:00 CET

Efter att ha fördjupat sig i svenskarnas preferenser när det kommer till smakupplevelse...

Vården ur befolkningens perspektiv 2016 – en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

Vården ur befolkningens perspektiv 2016 – en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2016-11-18 06:09 CET

Vårdanalys redovisar de svenska och internationella resultaten från 2016 års Internatio...

Studie från Movehome

Studie från Movehome

2016-11-17 08:10 CET

Statistik Synbesiktningen 2016

Statistik Synbesiktningen 2016

2016-11-17 08:00 CET

Entreprenörskapsbarometern 2016

Entreprenörskapsbarometern 2016

2016-11-17 08:00 CET

Entreprenörskapsbarometern 2016

Munnen är allas ansvar! Handlingsprogram för sköra äldres munhälsa

Munnen är allas ansvar! Handlingsprogram för sköra äldres munhälsa

2016-11-17 07:10 CET

Handlingsprogrammet har tagits fram av Sveriges Tandläkarförbund i samarbete med Akadem...

Alla kommuners placeringar i Bästa Tillväxt 2016

Alla kommuners placeringar i Bästa Tillväxt 2016

2016-11-16 08:03 CET

Här kan du se samtliga kommuners placeringar i respektive län.