Dokument

Bemanningsföretagens kvartalsrapport Q3

Bemanningsföretagens kvartalsrapport Q3

2016-11-29 08:27 CET

Omsättningen i bemanningsbranschen fortsatte att öka under det tredje kvartalet 2016; p...

European CFO Survey

European CFO Survey

2016-11-24 10:39 CET

Growth prospects in an uncertain world

Unga röster 2016

Unga röster 2016

2016-11-24 09:00 CET

Unga röster 2016 är en rapport där Sveriges unga ger sin syn på framtid, jobb, integrat...

Grant Thorntons vårdrapport 2016

Grant Thorntons vårdrapport 2016

2016-11-24 07:30 CET

Grant Thorntons vårdrapport sammanfattar den privata vård- och omsorgsbranschen i Sveri...

Departementspromemoria (Ds 2016:16)

2016-11-23 14:59 CET

Professor Bertil Bengtsson föreslår i sin Departementspromemoria vissa förändringsförsl...

Hyresgästföreningens remissvar till Ds 2016:16

2016-11-23 14:59 CET

Hyresgästföreningen tillstyrker professor Bertil Bengtssons förslag till lagändring, me...

Utredning

Utredning

2016-11-23 14:25 CET

Remisssvar

2016-11-23 14:25 CET