Dokument

Kulturvaneundersökning Skåne 2014

2014-06-11 13:20 CEST Region Skåne Skåningarna är mer kulturellt aktiva än genomsnittet i Sverige, visar en jämförelse med SOM-undersökningens riksresultat från 2012. Att vara ute i naturen, läsa böcker, fotografera/filma, gå på bio och besöka bibliotek är de fem aktiviteter som skåningarna ägnat sig åt i störst utsträckning de senaste 12 månaderna (se tabell nedan). Att läsa bok är det som flest skåningar gör dagligen.

Det dolda biståndet? Frågor och svar om migranters remitteringar

2014-06-11 12:18 CEST Global Utmaning VAD ÄR REMITTERINGAR? Denna fråga och många fler besvaras när Global Utmaning knyter ihop fem år av kunskapsspridning i en skrift som tjänar som både introduktion och fördjupning till de pengar som migranter skickar hem till sina hemländer. I skriften bidrar åtta svenska och internationella experter med sin bild av remitteringars betydelse för samhällens utveckling i spridda delar av världen.

Forskning till nytta i arbetslivet

2014-06-11 10:00 CEST AFA Försäkring

Forskning om förlängt arbetsliv

2014-06-11 10:00 CEST AFA Försäkring

Chefsrörlighet och chefshållbarhet i kommunala förvaltningar

2014-06-11 10:00 CEST AFA Försäkring

Hållbart arbetsliv - hur jobba längre?

2014-06-11 10:00 CEST AFA Försäkring

MMS Webb-TV-Rapport maj 2014

2014-06-10 12:00 CEST MMS

Artikel "Hur många ska offras" som PDF

2014-06-09 12:56 CEST Ottar

Bemanningsindikatorn Q1 2014

2014-06-09 08:57 CEST Bemanningsföretagen Bemanningsindikatorn Q1 2014

Bliwas årsredovisning 2013

2014-06-09 08:11 CEST Bliwa Under de 10 år Bliwa har funnits har den genomsnittliga premietillväxten varit cirka 19 procent. Det skapar förväntningar inför framtiden, förväntningar som med råge uppfylldes under 2013 med en affärstillväxt som kommer leda till en premieökning på drygt 35 procent under 2014.