Dokument

Krav på genmäle

2015-02-21 10:21 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller Stiftelsen Tryggare Sveriges krav på genmäle av ensidiga ställningstaganden och värdeomdömen i ett inslag i Medierna den 31 januari 2015 av en undersökning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört med fokus på brottsförebyggande åtgärder mot skadegörelse i form av klotter och effekter av lagliga graffitiväggar.

Krav på beriktigande av faktafel

2015-02-21 10:19 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller Stiftelsen Tryggare Sveriges krav på beriktigande av faktafel i ett inslag i Medierna den 31 januari 2015 av en undersökning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört med fokus på brottsförebyggande åtgärder mot skadegörelse i form av klotter och effekter av lagliga graffitiväggar.

Klotterenkät

2015-02-20 16:13 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller den enkät som Stiftelsen Tryggare Sverige använt i arbetet med att kartlägga hur arbetet mot skadegörelse i form av klotter ser ut i Sveriges 290 kommuner.

Sammanfattning av branschresultat 2014

2015-02-19 13:00 CET Prognoscentret AB

2015-02-18 13:45 CET Booli Tabellen visar topp 10 mäklare som publicerat bostäder för mest pengar i varje kommun (exklusive Skåne län) under 2014.

Intervju med Cecilia Åsberg

2015-02-17 13:05 CET Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Mistra och Formas finansierar ett forskningsprogram inom miljöinriktad humaniora som ska ledas av Linköpings universitet. Forskarna ska utveckla en plattform där miljöproblemen undersöks utifrån humanistiska perspektiv. Totalt omfattar programmet 50 miljoner kronor och det är den första svenska satsningen i sitt slag. Intervju med Cecilia Åsberg som berättar om forskningen.

Bemanningsindikatorn Q1 2015: Våt filt ger dödläge

2015-02-17 09:00 CET Bemanningsföretagen Det går att ana en viss uppgång i den förväntade efterfrågan för bemanningsbranschen, men som helhet är konjunkturlinjen rak. Om man tittar i backspegeln var bristande efterfrågan det främsta hindret för företagens tillväxt. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern, och anses vara en god konjunkturmätare.

Skulder för felparkeringsavgifter 2010–2014

2015-02-16 08:16 CET Visma Under 2014 var svenskarnas parkeringsskulder till Kronofogden 631 miljoner, en ökning med sju procent jämfört med året innan. Samtidigt är det färre personer som står för böteslapparna, enligt statistik från Kronofogden som Visma sammanställt. Tabellen visar hur det ser ut i samtliga 21 län mellan 2010 och 2014.

Villapriser i Stockholm med kommuner

2015-02-13 12:25 CET Svenska Mäklarhuset

Bostadsrättspriser i Stockholm med kommuner

2015-02-13 12:25 CET Svenska Mäklarhuset