Dokument

Grafik på världens mest, och minst, sårbara länder

2014-03-19 07:30 CET We Effect

Årsrapport bemanningsbranschen 2013

2014-03-18 16:24 CET Bemanningsföretagen Årsrapport Bemanningsbranschen 2013, antal anställda, omsättning och penetrationsgrad

Studentbostadsläget i Stockholm mars 2014

2014-03-13 13:55 CET Staf, Stockholms Akademiska Forum Sammanfattande pdf för nedladdning.

Kunders kritik mot banker februari 2014

2014-03-12 16:30 CET Finansförbundet Det är tredje året i rad som Finansförbundet genomför en undersökning bland medlemmar med anledning av kunders kritik mot banker. Den nu aktuella undersökningen genomfördes i februari 2014 och skickades till 2 600 medlemmar, av vilka 980 har svarat.

Bostad för alla - Vem tar ansvar för att alla får en bostad? Ny rapport från Hyresgästföreningen, SKL, SABO och Fastighetsägarna

2014-03-12 10:00 CET Hyresgästföreningen Ansvaret för de bostadssociala frågorna ligger på landets kommunledningar. Men för att det ska fungera krävs en god organisation och genomtänkta samarbeten. Först när det är på plats kan övriga aktörer bidra till arbetet. Det är en av slutsatserna i rapporten Bostad för alla – vem tar ansvar för att alla får en bostad? utgiven av Hyresgästföreningen, SABO, SKL och Fastighetsägarna.

Vismas rapport över nyföretagandet bland seniorer 2013

2014-03-12 07:30 CET Visma Under 2013 ökade registreringen av enskilda näringsidkare i åldrarna över 65 år med 8 procent. Andelen kvinnliga nyföretagare ligger på 28 procent i Vismas sammanställning för samtliga län och hela landet.

Inkomstjämförelse

2014-03-10 12:38 CET UC AB

Women in business - from classroom to boardroom

2014-03-07 08:40 CET Grant Thornton Grant Thornton har tagit fram en rapport om kvinnor i högsta ledningen, en undersökning gjord med 6700 företagsledare i 45 länder. Rapporten innehåller även uppgifter från andra källor om kvinnors representation från klassrum till styrelserum.

Bemanningsindikatorn Q4 2013

2014-03-05 10:38 CET Bemanningsföretagen Bemanningsföretagen fortsatte att stärka sin roll som strategisk partner för den svenska industrin under sista kvartalet 2013. Branschen växte under sista kvartalet med 5,4 procent jämfört med samma period förra året. Se vår information på: http://www.mynewsdesk.com/se/bemanningsforetagen/pressreleases/en-vaexande-strategisk-hr-partner-foer-industri-och-samhaelle-968522

Vismas rapport för nyföretagandet (februari 2014)

2014-03-04 10:42 CET Visma Antalet nya företag minskade med 6,3 procent under februari 2014 jämfört med motsvarande månad året innan. Det visar siffror som Visma sammanställt från Bolagsverket.