Dokument

World Payment Report 2016

World Payment Report 2016

2016-10-24 08:10 CEST

Antalet icke-kontanta betalningar i Sverige ökade med 8,1 % under 2014 och uppgick till...

Excelfil: Medelkvm-pris per våningsplan

2016-10-24 06:58 CEST

Exelfil som visar medelkvadratmeterpriser per våningsplan för små, mellanstora och stor...

Excelfil: Medelkvm-pris per våningsplan

2016-10-24 06:58 CEST

Excelfil med medelslutpris per våningsplan i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun.

Ekomatcentrums nyhetsbrev nr 7

Ekomatcentrums nyhetsbrev nr 7

2016-10-18 09:28 CEST

MMS månadsrapport september 2016

MMS månadsrapport september 2016

2016-10-14 10:37 CEST

Nils Holgersson slutrapport Pressmeddelande Riks

2016-10-12 09:35 CEST

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med fyra procent det senaste året o...

Nils Holgersson Pressmeddelande Riks

2016-10-12 09:34 CEST

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med fyra procent det senaste året o...