Dokument

Almegas Tjänsteindikator 2014:Q2 Kortversion

2014-06-17 07:00 CEST Almega

Information om bemanningsbranschen - large

2014-06-17 00:02 CEST Bemanningsföretagen

Information om bemanningsbranschen - medium

2014-06-17 00:02 CEST Bemanningsföretagen

Information om bemanningsbranschen - small

2014-06-17 00:02 CEST Bemanningsföretagen

Faktablad - Alkohol och semester

2014-06-16 09:23 CEST IQ-initiativet AB

Sifoundersökning: Hur ofta motionssimmar du?

2014-06-16 06:00 CEST Coca-Cola Sverige Sifoundersökningen genomfördes den 13–19 maj 2014. Tusen personer fick frågan: "Hur ofta motionssimmar du?".

Snabbprotokoll 2014-06-11

2014-06-12 16:01 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Snabbprotokoll från kulturnämnden i Västra Götalandsregionens sammanträde 2014-06-11

Prognos: Skåne 2022 - ekonomi och sysselsättning

2014-06-12 13:21 CEST Region Skåne En prognos för utvecklingen i Skåne fram till år 2022 avseende befolkning, sysselsättning, ekonomisk tillväxt och skattekraft. Prognosen rymmer även en analys framtidens kompetensförsörjningsbehov. Juni 2014.

Brasilianska företagens åsikter om Fotbolls-VM

2014-06-12 08:43 CEST Grant Thornton Ett faktablad som visar de brasilianska företagsledarnas åsikter om Fotbolls-VM:s inverkan på landets ekonomi, samt andra fakta kring Fotbolls-VM i Brasilien.

2014-06-11 17:12 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Redovisning av kulturprojekt som fick stöd, respektive avslag, vid kulturnämndens möte 11 juni 2014.