Dokument

Broschyr Pimp my Soc

2014-10-21 12:02 CEST Maskrosbarn

Samlad broschyr till Stockholms stad

2014-10-21 12:02 CEST Maskrosbarn

Broschyr Webcoach

2014-10-21 12:02 CEST Maskrosbarn

Report for the third quarter 2014

2014-10-21 08:00 CEST AkzoNobel Akzo Nobel N.V. (AkzoNobel) today reported positive volume growth and, for the fifth consecutive quarter, an improvement in Return on sales (ROS) – from 8.0 percent to 9.1 percent. Excluding restructuring costs of €55 million, ROS was 10.6 percent (2013: 10.0 percent).

Svensk Djursjukvårds branschrapport 2014

2014-10-16 09:18 CEST Svensk Djursjukvård

Företagare om förslag om kommunalt veto

2014-10-13 14:04 CEST Ipsos Sweden AB 6 av 10 skolföretagare bedömer att man inte hade kunnat starta verksamheten om kommunen vid den tidpunkten haft möjlighet att säga nej till start av en ny friskola. Bland företagarna inom vård och omsorg uppger 46 procent att ett kommunalt veto hade stoppat etablering av verksamheten.

Den kommunala trafikskadebilden - en STRADA-analys

2014-10-10 12:44 CEST Trivector Trafiksäkerhetsproblemen är likartade i alla kommuner. Det är samma typer av skador och ungefär samma fördelning av skadorna. Det som skiljer är storleken på problemen, visar en undersökning av trafikolyckor inrapporterade till den nationella olycksdatabasen STRADA.

Ny rapport: ”Utveckling av stadsdelscenturm – vad vet vi och hur ser den svenska stadsdelsmarknaden ut?”

2014-10-09 15:35 CEST WSP I takt med att städerna växer blir alltfler stadsdelscentrum mer intressanta att bosätta sig i. Det finns ett ökat intresse från både investerare och offentliga aktörer. Därmed förbättras förutsättningarna för att rusta upp de eftersatta stadsdelscentrumen. Men för att få igång förändringsprocessen måste många involveras. Det visar en ny rapport från WSP som presenterades idag.

Ekomatsligan 2014 - Klimatsmarta alternativa proteiner

2014-10-09 14:20 CEST EkoMatCentrum Seminarium den 13 oktober på Bygget i Stockholm. Temat är "Klimatsmarta alternativa proteiner". Diplomutdelning till Ekomatsligans vinnare 2014. Diplomen delas ut av Ekomatcentrum och Bosse Rappne.

Executive MBA brochure 2015-2017

2014-10-07 17:42 CEST GU School of Executive Education AB Do you want a hard copy of the brochure? E-mail to sandra.lam-carlsson@handels.gu.se