Dokument

Fordonsstatistik månadsfil

2016-04-01 12:17 CEST

SKKF:s Kremationsstatistik 2015

SKKF:s Kremationsstatistik 2015

2016-04-01 11:00 CEST

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

2016-03-31 14:29 CEST

Tågoperatörerna och Swedtrains remissvar på remissen N2016-00179-TIF om höghastighetsjä...

Smart Homes Infographic

Smart Homes Infographic

2016-03-31 13:00 CEST

Antal bud per budgivning Q1 2016

2016-03-31 10:00 CEST

Tabellen visar antal bud per budgivning i medel, län för län under Q1 2016.

Nyhetsbrev nr 3

Nyhetsbrev nr 3

2016-03-30 13:06 CEST

Hej, hoppas ni alla haft en skön påskhelg. Här kommer vårt nyhetsbrev nr 3. Några r...

Djursjukskötares arbetsmiljö, 2015 - en kortversion

Djursjukskötares arbetsmiljö, 2015 - en kortversion

2016-03-30 10:12 CEST

En sammanfattning av den rapport om resultaten av enkät bland djursjukskötare om arbets...

Djursjukskötares arbetsmiljö, hösten 2015

Djursjukskötares arbetsmiljö, hösten 2015

2016-03-30 10:12 CEST

En rapport om resultatet av en enkät bland djursjukskötare om arbetsmiljö som genomförd...

Fattigdomsminskning genom hållbart företagande - Swedfunds integrerade redovisning 2015

Fattigdomsminskning genom hållbart företagande - Swedfunds integrerade redovisning 2015

2016-03-29 16:19 CEST

Swedfunds Integrerade redovisning 2015 är en totalintegrerad årsredovisning. I redov...

El Sistema Europe

El Sistema Europe

2016-03-29 09:40 CEST

Inför Sistema Europes workshop i Wien den 23 april uppmanas alla medlemsländer att komm...