Dokument

Light up the dark Tegnérparken, Uppsala, Sweden.

2015-04-15 12:00 CEST Philips Light up the dark Tegnérparken, Uppsala, Sweden. Our lighting experiment in Uppsala, Sweden is the first of many experiments that bring us closer to achieving our vision of improving the lives of three billion people a year by 2025.

Djurens Rätts skrivelse om kontrollprogram 10 april 2015

2015-04-10 10:37 CEST Djurens Rätt Varför Jordbruksverket inte bör godkänna kontrollprogrammet

Slutrapport av förstudien Delaktighet och egenmakt

2015-04-07 08:00 CEST Studieförbundet Bilda Under 2014 gjorde Studieförbundet Bilda Nord en förstudie, Delaktighet och egenmakt, i Skellefteå kommun, med fokus på utlandsfödda som står långt från arbetsmarknaden och som söker sig till katolska, ortodoxa eller frikyrkliga församlingar för att dessa motsvarar hemlandets religiösa sammanhang. Det här är slutrapporten från förstudien.

Information om bemanningsbranschen - large

2015-04-06 00:01 CEST Bemanningsföretagen

Svenska Röda Korsets Årsredovisning 2014

2015-03-31 09:10 CEST Röda Korset Svenska Röda Korsets årsredovisning visar för tredje året i rad på ett positivt resultat. Det beror dels på en fortsatt god utveckling vad gäller Röda Korsets insamlingar och dels gynnsam avkastning på kapital. Extra satsningar i det internationella katastrofarbetet med insatser mot bland annat ebola i Liberia, Sierra Leone och Guinea samt för syriska flyktingar.

Vismas Affärsbarometer våren 2015 - miljöhänsyn

2015-03-31 08:25 CEST Visma En majoritet av Sveriges småföretagare tar inte hänsyn till miljön när de gör sina inköp. Men var tredje småföretagare välja miljöanpassade produkter om priset var rätt. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger på en enkät genomförd mellan 2 och 10 mars bland 850 små och medelstora företag.

Safety Information Stationary and portable Spas

2015-03-30 11:24 CEST Elsäkerhetsverket Vägledning och säkerhetsinformation

Ladda ner undersökningen "Delade meningar" om svenskars syn på digital integritet

2015-03-27 15:16 CET SAP Sverige Insight Intelligence har i januari 2015 genom Sifos riksrepresentativa webbpanel intervjuat 1000 svenskar mellan 16 och 70 år om deras syn på digital integritet. Rapporten "Delade meningar" har tagits fram på uppdrag av SAP Svenska, IAB Sverige, Entercard och MktMedia i samarbete med Markus Bylund, forskare på forskningsinstitutet SICS och författare till boken "Personlig integritet på nätet".

Rapport: Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och Telekomsektorn

2015-03-27 09:29 CET IT&Telekomföretagen IT- och telekomsektorn, inkluderat verksamheter med högt IT-innehåll utanför IT- och telekombranschen, har fortsatt mycket stor kompetensbrist. Om inte kraftfulla åtgärder vidtas förväntas ett underskott på 60 000 personer år 2020, det visar IT&Telekomföretagens rapport ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn”.

Ipsos presentation - Frukostsamtal 25 mars 2015

2015-03-25 16:10 CET Ipsos Sweden Ipsos presentation - Frukostsamtal 25 mars 2015