Dokument

Marabouparkens Designjulmarknad 6–7 december

2014-11-24 11:43 CET Marabouparken

PP-presentation från nätverksträff

2014-11-20 15:45 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller en PP-presentation från en nätverksträff i Göteborg den 19-20 november, 2014.

Rutinaktivitetsteorin

2014-11-20 15:38 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller en beskrivning av den så kallade rutinaktivitetsteorin som Cohen & Felson formulerade 1979. Teorin utgår från att tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett brott ska kunna ske. Det måste finnas motiverade gärningspersoner, tillgängliga objekt och avsaknad av kapabla väktare. Teorin utgör grunden för så kallad situationell prevention.

Lernia Kompetensrapport 2014

2014-11-20 10:10 CET Lernia Lernia Kompetensrapport 2014 är en rapport som ger insikt i komptensutmaningar hos svenska arbetsgivare inom tillverkningsindustri och hälso- och sjukvård.

Small Voices Big Dreams 2014

2014-11-20 08:00 CET Barnfonden I undersökningen Small Voices Big Dreams 2014 får barn själva ge sin syn på barns rättigheter.

Information om bemanningsbranschen - large

2014-11-20 00:04 CET Bemanningsföretagen

Rapport: Humanas Barnbarometer 2014

2014-11-19 06:59 CET Humana

Nationellt brottsförebyggande program

2014-11-19 06:43 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller ett nationellt brottsförebyggande program vid namn Från ord till handling. En viktig ingrediens i det brottsförebyggande programmet är att försöka klara ut vilken förmåga i form av kunskap, kompetens, resurser, organisation etc. som egentligen krävs av kommunerna och polisen för att fullgöra sitt brottsförebyggande uppdrag.

Välfärdslabbet: En förstudie om implementering av välfärdsteknologi.

2014-11-18 15:19 CET IT&Telekomföretagen Förstudien ”Välfärdslabbet” är resultatet av ett samverkansprojekt mellan SKL och IT&Telekomföretagen under våren 2014. Uppdraget har varit att skapa förutsättningar för ett större projekt genom involvering av intressenter, behovsanalys i kommuner, landsting och leverantörsföretag, samt förslag till aktiviteter och resurser.

PM

2014-11-18 13:45 CET Malmö stad