Dokument

Beviljade medel från Universitets- och högskolerådet (Erasmus+ utbildning)

2014-06-24 15:38 CEST Universitets- och högskolerådet

Beviljade medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Erasmus+ ungdom)

2014-06-24 15:38 CEST Universitets- och högskolerådet

Rapporten ”Ett gott liv”

2014-06-24 13:15 CEST Riksförbundet FUB Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om bostad och stöd i bostaden bland FUB:s medlemmar. Syftet med enkäten var att ta reda på hur människor med utvecklingsstörning och deras företrädare ser på sitt boende idag och hur de vill bo och få sitt stöd i framtiden.

Kärnbilder bemanningsbranschen

2014-06-24 00:01 CEST Bemanningsföretagen

Ny rapport från Hyresgästföreningen: Bostadsbristen är akut – dags att gå från ord till handling

2014-06-17 08:00 CEST Hyresgästföreningen Alla pratar om bostadsbristen men takten i bostadsbyggandet är fortfarande för låg. Om bristen på bostäder inte ska få stora negativa samhällskonsekvenser måste det byggas många fler hyresrätter, med hyror som människor har råd med. Därför har Hyresgästföreningen tagit fram en bostadspolitisk rapport med syfte att öka byggandet, ”200 000 nya hyresrätter: Dags att gå från ord till handling”

2014-06-17 07:42 CEST Riksidrottsförbundet Riksidrottsförbundet har under flera år regelbundet låtit CMA Research kartlägga kommunernas idrottsstöd. Svarsfrekvensen är hög, i år svarade 92 procent av landets 290 kommuner på enkäten. Kartläggningen gjordes i början av året, då 2014 års budget var fastlagd. Här kan du se hur svaren ser ut kommun för kommun.

Kommunundersökning 2014

2014-06-17 07:42 CEST Riksidrottsförbundet Riksidrottsförbundet har under flera år regelbundet låtit CMA Research kartlägga kommunernas idrottsstöd. Svarsfrekvensen är hög, i år svarade 92 procent av landets 290 kommuner på enkäten. Kartläggningen gjordes i början av året, då 2014 års budget var fastlagd.

Almegas Tjänsteindikator 2014:Q2 Kortversion

2014-06-17 07:30 CEST Almega

2014-06-17 07:30 CEST Almega

2014-06-17 07:00 CEST Almega