Bilder

Lina Andersson Fasth

Lina Andersson Fasth

2016-09-13 02:05 CEST

Matilda upptäcker majs 3

Matilda upptäcker majs 3

2016-09-13 02:05 CEST

Carina Ståhlberg, illustratör

Carina Ståhlberg, illustratör

2016-09-13 02:05 CEST

Svetsutbildning

Svetsutbildning

2016-09-07 13:09 CEST

Fordonslackering

Fordonslackering

2016-09-07 13:07 CEST

Distributionselektriker

Distributionselektriker

2016-09-07 13:01 CEST

Distributionselektriker

Distributionselektriker

2016-09-07 12:58 CEST

Kronkåsan

Kronkåsan

2016-09-05 11:54 CEST

Kronkåsan har ett högt kulturhistoriskt värde. Kronkåsan är ett dryckeskärl som förr användes av adelsfamiljer vid högtidliga tillfällen.

Barnskor

Barnskor

2016-09-05 11:54 CEST

Museet har ungefär ett 60-tal barnskor i sina samlingar. I utställningen får barnskorna representera affektionsvärdet och är alltså föremål som blir värdefulla genom att de är starkt förknippade med betydelsefulla händelser eller personer – de blir en sorts nycklar för att väcka minnen.