Bilder

Lycka är att få en pokal

2014-12-04 07:56 CET MTR Nordic Förskolebarnen i klass D på Hammarby Södra skola hissar pokalen samtidigt som de ropar "vi är bäst" i kör. Foto: Niklas Palmklint

Kristina Söderlind Rutberg

2014-12-01 13:43 CET Svenska Läkaresällskapet Ledamot av Läkaresällskapet Etikdelegation, överläkare vid Anestesikliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Right Livelihood ombord Vasa

2014-11-30 19:51 CET Vasamuseet Right Livelihood-pristagarna 2014 ombord Vasa. Från vänster: Alan Rusbridger, Asma Jahangir, Lonnie Snowden (som representerar sin son Edward Snowden), Basil Fernando och Bill McKibben.

Webbaserad kompetensutveckling pedagoger, skärmbild

2014-11-28 14:30 CET NE Nationalencyklopedin AB

Digital tillgänlighet - print

2014-11-27 09:30 CET Majblommans Riksförbund Bild som illustrerar digital tillgänglighet, en av frågorna som tas upp i Majblommans Kommunrapport 2014.

Digital tillgänglighet - web

2014-11-27 09:30 CET Majblommans Riksförbund Bild som illustrerar digital tillgänglighet - en av de frågor som tas upp i årets kommunrapport från Majblommans Riksförbund.

Majblomman symbol

2014-11-27 09:30 CET Majblommans Riksförbund

digital mobilitet

2014-11-27 09:21 CET Majblommans Riksförbund

Jonas von Reybekiel Trostek

2014-11-27 06:42 CET Stockholms universitet Jonas von Reybekiel Trostek, Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

Fight For Peace's Luke Dowdney & Reebok's Matt O'Toole

2014-11-26 10:00 CET Reebok