Bilder

Bultbyte på skeppet Vasa

Bultbyte på skeppet Vasa

2016-06-01 14:00 CEST

Timmermännen Robert Jonsson och Ove Olsen byter bultar på Vasa. Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima museer

Bultbyte på skeppet Vasa

Bultbyte på skeppet Vasa

2016-06-01 13:00 CEST

Timmermannen Ove Olsen byter bultar på skeppet Vasa. Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima museer

Bultbyte på skeppet Vasa

Bultbyte på skeppet Vasa

2016-06-01 13:00 CEST

De nya bultarna är tillverkande i ett mycket hållfast rostfritt stål. Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima museer

Bultbyte på skeppet Vasa

Bultbyte på skeppet Vasa

2016-06-01 13:00 CEST

Timmermannen Åsa Egerquist byter bultar på Vasa. Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima museer

Bultbyte på skeppet Vasa

Bultbyte på skeppet Vasa

2016-06-01 13:00 CEST

Timmermännen Robert Jonsson och Åsa Egerquist byter bultar på Vasa. Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima museer

Bultbyte på skeppet Vasa

Bultbyte på skeppet Vasa

2016-06-01 13:00 CEST

Bultarna från 1960-talet är ansatta av rost, vilket kan vara skadligt för skeppet. Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima museer

Bultbyte på skeppet Vasa

Bultbyte på skeppet Vasa

2016-06-01 13:00 CEST

Timmermannen Ove Olsen skär till rör till de nya bultarna på Vasa. Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima museer

Bultbyte på skeppet Vasa

Bultbyte på skeppet Vasa

2016-06-01 13:00 CEST

Timmermannen Håkan Altrock byter bultar på Vasa. Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima museer

Överlämning av elefant

Överlämning av elefant

2016-06-01 13:00 CEST

Vasamuseet överräckte 1 juni 2016 en symbolisk elefantplakett till Sandvik. Från vänster: Lisa Månsson, chef för Vasamuseet, Leif Grundberg, överintendent Statens maritima museers, Petra Einarsson, VD på Sandvik Materials Technology och Jan Haraldsson, chef för utveckling av produkter och processer inom området stål för skärande bearbetning på Sandvik Materials Technology.

Elefantplakett

Elefantplakett

2016-06-01 13:00 CEST

Vasamuseet överräckte 1 juni 2016 en elefantplakett till Sandvik, som tack för de fem ton som skeppet hittills minskat i vikt på grund av bultbytet. Fem ton motsvarar vikten hos en fullvuxen elefant. Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima museer