Bilder

Barnhemsbarn – Vidkärrs barnhem

2014-11-07 12:46 CET Göteborgs stadsmuseum

Barnhemsbarn – Hitta hem

2014-11-07 12:46 CET Göteborgs stadsmuseum

Barnhemsbarn – Vidkärrs barnhem

2014-11-07 12:46 CET Göteborgs stadsmuseum

Barnhemsbarn – Vidkärrs barnhem

2014-11-07 12:46 CET Göteborgs stadsmuseum Gungande barn från paviljong IX på 1940-talet

Barnhemsbarn – Hitta hem

2014-11-07 12:27 CET Göteborgs stadsmuseum Utställningen Hitta hem handlar om fosterbarn i privata hem och barn på samhällets institutioner från 1700-talet till idag. Bilden är från Lilla hemmet.

Barnhemsbarn – Vidkärrs barnhem

2014-11-07 12:26 CET Göteborgs stadsmuseum Sommarfest på Vidkärr 1971.

Barnhemsbarn – Vidkärrs barnhem

2014-11-07 12:24 CET Göteborgs stadsmuseum Lekande barn framför paviljongerna Trasten, Ärlan, Lärkan och Tranan på 1950-talet.

Barnhemsbarn – Vidkärrs barnhem

2014-11-07 12:22 CET Göteborgs stadsmuseum Läxläsning, skolbarnen på paviljong IV på Vidkärrs barnhem.

Barnhemsbarn – Vidkärrs barnhem

2014-11-07 12:20 CET Göteborgs stadsmuseum Koltbarn (barn över ett år) på en av Vidkärr barnhems två avdelningar för koltbarn. Det var den yngsta gruppen av barn på Vidkärr. Foto från 1940-talet

Barnhemsbarn – Vidkärrs barnhem

2014-11-07 12:17 CET Göteborgs stadsmuseum Gungande barn från paviljong IX på 1940-talet