Pressmeddelanden

Inbjudan till fördjupande (ny)valsanalysseminarium: Decemberöverenskommelsen och dess politiska konsekvenser

2015-02-04 15:11 CET Global Utmaning Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in till ett seminarium om Sveriges parlamentariska läge. Valåret 2015 avslutades med att det utlysta extra valet ställdes in efter Decemberöverenskommelsen, som sedan dominerat den politiska debatten. I grunden förändrade decemberöverenskommelsen allt och inget – den rödgröna regeringen fortsätter, blockpolitiken består och Sverigedemokraterna är exkluderade.

​F!:s Valanalys 2014 - ”Vi överträffade oss själva”

2015-02-04 09:00 CET Feministiskt initiativ Nu presenterar Feministiskt initiativ sin valanalys, med slutsatserna från supervalåret 2014. Trots att partiet inte nådde målet om att ta plats i riksdagen, så konstaterar partistyrelsen att det strategiska och operativa arbetet i valrörelsen var framgångsrikt

​König Jerlmyr (M): Nedläggningsplanerna är ett hot mot Arlandas utveckling

2015-02-02 15:19 CET Moderaterna i Stockholm Regeringen undersöker förutsättningarna för att göra Arlanda till preclearance-flygplats för att möjliggöra för fler direktflyg till och från USA, något som i förlängningen innebär bättre underlag för än fler destinationer. Ett välkommet besked tycker Moderaterna i Stockholm stad men poängterar samtidigt att en förutsättning för detta är att bevara Bromma flygplats.

​König Jerlmyr (M): Vänstermajoritetens interna bråk har kostat 170 miljoner kronor

2015-02-02 14:53 CET Moderaterna i Stockholm I dag kom Trafikverket med uppdaterade siffror om kostnaden för att stoppa Förbifart Stockholm. Sammanlagt har de interna stridigheterna i regeringen kostat 170 miljoner kronor för Stockholms skattebetalare.

​König Jerlmyr (M): Majoritetens sänkta bostadsmål är skadligt för Stockholm

2015-01-30 15:16 CET Moderaterna i Stockholm Under alliansens tid uppnådde vi den högsta byggtakten i Stockholm sedan 1970-talet. En fortsatt hög byggtakt är nödvändigt för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm och för en bättre tillväxt.

Nätverket mot cancer tackar Göran Hägglund för den nationella cancerstrategin!

2015-01-29 15:15 CET Nätverket mot cancer Allt har sin tid, så även tid som partiledare. Från Nätverket mot cancer skickar vi ett stort tack till Göran Hägglund för hans insatser i tillkomsten av den Nationella cancerstrategin. Den nationella Cancerstrategin (SOU2009:1) kom till som svar på att svensk cancervård stod inför en rad stora utmaningar.

2015-01-29 09:53 CET Moderaterna i Stockholm I dag fattar Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslut om sin verksamhetsplan. Moderaterna lägger här stor vikt vid att fortsätta ta ansvar för stadsdelens ekonomi, etableringen av en ny ungdomsgård i Hjulsta samt en genomlysning av stadsdelens olika verksamheter.

DN/Ipsos – Väljarnas viktigaste frågor

2015-01-29 07:44 CET Ipsos Sweden Invandring och integration har blivit en viktigare politisk fråga och rankas idag som den näst viktigaste frågan efter skola och utbildning. Det visar DN/Ipsos återkommande undersökning om vilka samhällsfrågor som är viktigast för väljarna.

Joakim Larsson (M): I dag antogs förslagen om 1 500 nya studentbostäder

2015-01-28 15:30 CET Moderaterna i Stockholm Förslag om 1 500 nya studentbostäder antogs i dag på kommunstyrelsens sammanträde. Det är ett glädjande besked att ärendena som arbetades fram under Alliansens mandatperiod nu kan bli verklighet. För att Stockholm ska fortsätta att växa och vara en attraktiv universitetsstad är det nödvändigt att fler studenter och forskare får tillgång till en bostad.

Pressinbjudan: Hjärtligt välkommen till Feministiskt initiativs partikongress 13-15 februari i Örebro

2015-01-28 08:00 CET Feministiskt initiativ På kongressen beslutas vilken politik partiet ska föra inom en rad områden, nya talespersoner och ny styrelse för mandatperioden 2015 – 2017 kommer att väljas. Valberedningens förslag till talespersoner är Sissela Nordling Blanco och Gudrun Schyman. Feministiskt initiativ firar i år 10-årsjubileum och är tillbaka i Örebro där den allra första kongressen hölls 2005.