Nyheter

2014-04-28 15:21 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Under SFAMs (Svensk Förening för Allmänmedicin) kongress i Västerås 14–16 maj kan du möta Läkemedelsverket och få en genomgång av den senaste elektroniska versionen av Läkemedelsboken (LB 2014).

2014-04-25 16:40 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency En rutininspektion har visat brister på en av tillverkningsplatserna för Buccolam som används för behandling av kramper hos barn.

2014-04-16 16:27 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Stulna och manipulerade förpackningar av cancerläkemedlet Herceptin (trastuzumab) har lokaliserats hos tillverkare i flera EU-länder. Berörda tillverkningssatser dras nu in.

Patienters upplevelse av vården på Vidarkliniken

2014-04-16 10:54 CEST Vidarkliniken Vidarklinikens patientenkät 2013 visar att mer än 90 % av patienterna är nöjda eller mycket nöjda med den vård och behandling som de fått på Vidarkliniken. Dessutom skulle nästan samtliga patienter rekommendera Vidarkliniken till närstående och vänner (medelvärde 5,9 på en skala mellan 0 – 6).

Studie visar halverad förskrivning av smärtläkemedel efter vård på Vidarkliniken

2014-04-15 11:41 CEST Vidarkliniken I en unik registerstudie har forskare nu visat att användningen av smärtlindrande läkemedel efter 90 dagar minskade till hälften för smärtpatienter som fått integrativ vård hos Vidarkliniken. I studien jämförde man också med motsvarande, matchade patienter som fått ”vanlig vård” där förskrivningen av smärtläkemedel istället nästan fördubblades.

Naprapatlandslaget bjuder in till workshopen - Konsten Att Andas!

2014-04-10 14:54 CEST Naprapatlandslaget Nu återvänder Dominique Lonchant till Sverige och Naprapatlandslaget för att hålla i nya workshops där han lär ut l´art de respirir, konsten att andas. Dominique har jobbat i alla kontinenter och med många kända personligheter som ex. Madonna, Jim Carrey, Hugh Grant, Elisabeth Hurley m fl. i deras förberedelse inför koncerter, filmer och teaterföreställningar.

E-cigaretter växer i Sverige

2014-03-28 12:00 CET OneCig AB E-cigaretter blir allt större i Sverige och allt fler upptäcker vilket bra hjälpmedel det är för att sluta röka.

MIMASS AB introducerar Magic Pot till kroppsterapeuter

2014-03-23 21:32 CET Mimass AB Effektivitet och kroppsterapi har aldrig tidigare setts som en möjlig kombination med två händer till i dag!

2014-03-21 09:01 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Namnändringar för oxikodonläkemedel kommer att genomföras för att minimera förväxlingsrisk mellan kortverkande beredningar och depotberedningar. Fortsatt vaksamhet krävs dock tills namnändringarna är fullt genomförda.

2014-03-20 10:58 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den 13 maj är det dags för Farmakovigilansdagen 2014, ett lärorikt heldagsseminarium för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet inom industri, sjukvård eller apotek. Programmet innehåller både information om aktuella säkerhetsfrågor, erfarenheter från 2013 och presentationer av det säkerhetsarbete som görs hos företag, myndigheter och andra organisationer.