Nyheter

2014-03-20 10:58 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den 13 maj är det dags för Farmakovigilansdagen 2014, ett lärorikt heldagsseminarium för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet inom industri, sjukvård eller apotek. Programmet innehåller både information om aktuella säkerhetsfrågor, erfarenheter från 2013 och presentationer av det säkerhetsarbete som görs hos företag, myndigheter och andra organisationer.

Nyckeln till nöjdare gymkunder

2014-03-19 12:53 CET Scandinfo Marketing Research Scandinfo genomförde nyligen en undersökning om gym, träning och hälsa. I undersökningen bad vi 500 personer att beskriva hur sitt drömgym ska se ut. Resultatet visar att drömgymmet ofta beskrivs utifrån där man tränar idag men det finns också vissa saker som återkommer mer frekvent och därmed är viktiga för branschen att ta till sig.

2014-03-07 15:01 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En EU-gemensam granskning av läkemedel som innehåller zolpidem som används för korttidsbehandling av sömnlöshet har slutförts. Nyttan med zolpidem fortsätter att överväga riskerna, men produktinformationen uppdateras med nya rekommendationer för att ytterligare minska den sedan tidigare kända risken för nedsatt körförmåga och vakenhet (inklusive sömngång) dagen efter intag.

2014-03-07 14:29 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En EU-gemensam granskning av läkemedel som innehåller domperidon har avslutats och nya rekommendationer har tagits fram för användningen. Dessa läkemedel ska endast användas under kortare tid för att behandla illamående och kräkningar. Den rekommenderade dosen sänks.

2014-03-03 15:56 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Tidigare produktionsstörningar medför begränsade lager av Encepur och Encepur Barn (vaccin mot TBE) under våren och sommaren. Ytterligare ett vaccin mot TBE finns på den svenska marknaden. Vaccinatörer bör om möjligt planera dos 1 och 2 med samma vaccin.

2014-02-21 15:32 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar att Protelos/Osseor begränsas till patienter som inte kan behandlas med andra läkemedel godkända för osteoporos (benskörhet) och som har en hög risk för frakturer. Patienterna ska också följas upp noga.

2014-02-21 10:07 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency De nordiska läkemedelsmyndigheterna har tagit fram ”Guideline on Nordic packages” samt ”Frequently Asked Questions” för att underlätta det regulatoriska arbetet med samnordiska läkemedelsförpackningar.

2014-02-21 09:15 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har tillsammans med experter utarbetat rekommendationer för antibiotikabehandling av tandinfektioner. God munhygien är grunden för all tandvård och bidrar till lägre antibiotikaanvändning och minskad risk för infektioner. De flesta infektioner i munhålan kan skötas genom kirurgisk lokalbehandling och dränage av infektionen.

2014-02-20 15:33 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En långvarig restsituation för båda styrkorna av Ketalar (ketamin) injektionsvätska kommer uppstå inom kort. Orsaken är en försenad fabriksflytt och nästa leverans av Ketalar är beräknad till nästa år. Som ersättning finns Ketanest (esketamin) med annan dosering.

Ryggsmärta - en föreläsning med läkaren Björn Branth hos Naprapatlandslaget

2014-02-17 13:57 CET Naprapatlandslaget Björn Branth är läkare och en av Sveriges främsta ryggkirurger. Han grundade år 2000 Stockholm Spinecenter och är nu verksam på ryggkirurgisektionen på Nacka sjukhus. Han har en helhetlig syn på människokroppen och kommer under denna föreläsning att dela med sig av sina erfarenheter om ryggproblematik, vad man kan göra för att förebygga och slippa dessa besvär.