Nyheter

Restsituation för Rabipur

Restsituation för Rabipur

2017-03-03 09:33 CET

Det har uppstått en restsituation för det godkända rabiesvaccinet Rabipur i Sverige. R...

Information från Läkemedelsverket nummer 1 2017 ute nu

Information från Läkemedelsverket nummer 1 2017 ute nu

2017-02-24 09:08 CET

Förmaksflimmer är vanligt förekommande i Sverige och dessutom underdiagnosticerat. Trom...

EMA granskar tidigare kända biverkningar vid behandling med kinolon- eller flourokinolonantibiotika

2017-02-10 15:59 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inleder en granskning av systemiska och inhale...

Diabetesläkemedlet kanagliflozin kan bidra till ökad risk för tåamputation

2017-02-10 15:51 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) varnar för att en ö...

Fem nya ämnen blir narkotika

Fem nya ämnen blir narkotika

2017-01-18 10:08 CET

Regeringen har beslutat att fem nya ämnen narkotikaklassas den 25 januari.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2016)

2016-12-22 15:16 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (C...

Cedax – lager tar slut tidigare än beräknat

Cedax – lager tar slut tidigare än beräknat

2016-12-22 10:21 CET

De lager som finns av Cedax (ceftibuten) kommer att ta slut inom kort och därmed tidiga...

Information från Läkemedelsverket nummer 6 ute nu

Information från Läkemedelsverket nummer 6 ute nu

2016-12-16 09:08 CET

Depression och olika former av tvångs- och ångestsyndrom är vanliga orsaker till ohälsa...

Riskerna med zinkoxidläkemedel större än nyttan enligt CVMP

2016-12-13 15:51 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för veterinärläkemedel, CVMP, bedöme...

Antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk receptbeläggs

Antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk receptbeläggs

2016-12-01 09:08 CET

Läkemedelsverket har beslutat att receptbelägga antimikrobiella läkemedel för systemisk...