Nyheter

2013-10-29 09:28 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverkets granskningsrapport om ögonfransserum är klar. Granskningen visar att en tredjedel av de analyserade produkterna innehöll läkemedelssubstanser, prostaglandinanaloger (PGA). De ska inte finnas i kosmetiska produkter.

2013-10-28 08:57 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Produktionsstörningar har medfört att vissa produktionssatser av NovoMix 30 Penfill och NovoMix 30 FlexPen 100 E/mL injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna återkallas i oktober 2013. Vid kontroll har det visat sig att ingen av dessa felaktiga produktionssatser har distribuerats i Sverige.

2013-10-25 12:23 CEST Aloeverabutiken.com

2013-10-24 12:41 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har i anslutning till ett expertmöte om läkemedelsbehandling vid schizofreni utarbetat en ny behandlingsrekommendation.

2013-10-24 08:52 CEST Svenska Floatingförbundet Svenska floatingförbundet arbetar för att floating ska ingå i högkostnadsskyddet och har stöd av forskning i det arbetet. Terje Tuulik, som driver Sjunnens spa, träffar dagligen människor som inte har råd att må bättre. http://www.vetlandaposten.se/vetlanda-kommun/vill-oka-chans-till-friskvard

2013-10-21 15:20 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PRAC-Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) möte i oktober 2013.

2013-10-21 08:58 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén inbjuder till farmakopékonferens fredagen den 7 februari 2014.

2013-10-18 15:59 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Nezeril 0,1 mg/mL näsdroppar i endosbehållare och Nezeril 0,1 mg/mL nässpray, som används för korttidsbehandling av nästäppa hos små barn mellan 1 månad och 2 år, kommer att avregistreras den 31 december 2013 på företagets egen begäran. Nezeril ska därefter endast ges till barn över 2 års ålder (0,25 mg/mL för barn från 2 år upp till 10 år och 0,50 mg/mL för barn 10 år och äldre).

2013-10-08 10:49 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Tillverkaren Carestream Healthcare Inc har skickat säkerhetsinformation om Trophy IRIX saxarmar på grund av att de kan gå sönder och falla ner. De saxarmar som används fortfarande behöver kontrolleras snarast och vid behov monteras ned. Berörda produkter har tillverkats före 1995.

2013-10-03 09:26 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency När Läkemedelsverket undersökte femtio kosmetiska produkter riktade till barn och ungdomar hade nio bristfälliga ingrediensförteckningar. Bristfälliga ingrediensförteckningen gör det svårt eller omöjligt för allergiska personer att undvika ämnen de är känsliga för.