Nyheter

2014-05-28 16:28 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Det menar Läkemedelsverket i en rapport till regeringen om behovet av nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter. De nya EU-reglerna innebär bland annat att halterna sänks och att användningen i barnprodukter (0-3 år) begränsas. De nya reglerna förväntas träda i kraft hösten 2014.

2014-05-23 09:39 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har fått information om att det kan förekomma internetförsäljning av självtester för klamydia som saknar CE-märkning vilket innebär att produkterna inte uppfyller regelverkets krav. Vid misstanke om klamydiainfektion ska man alltid kontakta sjukvården för diagnos och behandling.

2014-05-20 08:43 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency De allmänna råden LVFS 1995:18 och 1995:14 har blivit föråldrade på grund av nya bestämmelser och riktlinjer som gäller generellt för läkemedel, inklusive naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel. Läkemedelsverket har därför beslutat att upphäva dessa allmänna råd.

Arbetsbin till mor, drönare till studenten och bikupa till brudparet!

2014-05-15 08:20 CEST Svenska Bin Vill du bidra till en garanterat viktig sak – pollineringen av vår mat och vår natur – kan du välja att investera i bin. Genom att välja att delta i Svenska bins kampanj #pollineramera på Fundedbyme bidrar du till att öka biodlingen i Sverige, som på sikt behöver fördubblas. Det smarta är att du själv inte behöver sköta dem, klicka bara på ett alternativ som passar dig och din plånbok.

2014-05-09 14:55 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedlet Corlentor/Procoralan som innehåller ivabradin. Det används för symtomatisk behandling av stabil angina pectoris (kärlkramp) och kronisk hjärtsvikt hos vuxna.

2014-05-09 14:36 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller hydroxizin. Läkemedlen är godkända för behandling av flera olika tillstånd i de flesta medlemsstater i EU, t.ex. ångest och oro, klåda och sömnstörningar.

2014-05-08 22:01 CEST KurAkademin KurAkademin har tagit fram ett naturligt läkemdel mot artrossmärtor.

Workshop - Yoga & andning för löpare

2014-05-07 12:31 CEST Naprapatlandslaget Löpning kan ofta resultera i spända muskler. Utan att göra yoga eller annan rörlighetsträning för att släppa på dessa spänningar så kan din prestationsförmåga snabbt försämras. Nu har Du chansen att ta del av Dominique Lonchants djupa kunskaper i yoga & andning. Detta är en praktisk workshop där Dominique lär ut andningstekniker och yogaövningar som kommer att förbättra både din hälsa och löpning

2014-05-05 14:49 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i april 2014.

2014-04-28 15:22 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av autoinjektorer som innehåller adrenalin. De används vid svåra allergiska reaktioner.