Nyheter

2015-01-13 10:15 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency ​Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2014.

2015-01-08 12:53 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Regeringen har beslutat att elva nya ämnen narkotikaklassas den 16 januari.

2015-01-07 09:23 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Fler fall av inflammation i hjärtklaffar i England föranleder genomgång av engelska riktlinjer för antibiotikaprofylax. Läkemedelsverket avvaktar utredningen. Nuvarande rekommendationer gäller tills vidare.

2014-12-19 08:45 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Rapportering av biverkningar från sjukvården är en viktig del av säkerhetsövervakningen av läkemedel. Den kan förenklas genom att möjliggöra direktrapportering från hälso- och sjukvårdens egna informationssystem. Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på en teknisk lösning där information kan hämtas direkt från patientens journal.

2014-12-16 12:32 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Det råder fortsatt brist på Diamox tabletter. Nästa leverans till Sverige är beräknad till maj 2015. Tillsvidare hänvisas till licensförskrivning av läkemedel godkänt i annat land.

Kyla bränner fett

2014-12-09 15:57 CET Zenit Design Det bruna fettet i kroppen blir aktivt vid kyla och bränner då kalorier istället för att lagra dem i kroppen. Kan man aktivt utsätta sig för kyla tror forskarna att man kan öka sin metabolism och därmed gå ned i vikt. Inkubatorföretaget Irsus har därför utvecklat en särskild köldväst som skall hjälpa oss att frysa oss smala. Zenit Design har designat.

2014-12-08 12:00 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Flera av de kosttillskott som påstås kunna förbättra potensen eller öka sexlusten innehåller läkemedelssubstanser. Det konstaterar Läkemedelsverket vid en analys av produkter inköpta i svenska butiker.

2014-11-12 09:57 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Nyheter från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommittés (PRAC – Pharmacovigilance risk assessment committee) möte i november 2014. Fullständig agenda, nyheter och minnesanteckningar från mötet publiceras på EMA:s webbplats.

2014-11-07 15:33 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning av Procoralan och rekommenderar nu åtgärder för att minska risken för hjärtproblem såsom hjärtinfarkt och onormalt låg hjärtfrekvens. Procoralan innehåller ivabradin och används för symtomlindrande behandling av kärlkramp och för behandling av hjärtsvikt.

2014-11-07 12:25 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket fick 2011 ett uppdrag inom den nationella läkemedelsstrategin att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning. Arbetet har lett till identifiering av kunskapsluckor, kartläggningar och relevanta kunskapsunderlag. Kunskapsläget är fortfarande inte tillfredsställande och ett långsiktigt åtagande krävs för att skapa fler positiva förändringar.