Nyheter

2014-01-08 14:21 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2013.

2013-12-23 09:43 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén inbjuder till farmakopékonferens fredagen den 7 februari 2014.

2013-12-06 10:19 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Det har inträffat incidenter med trakeostomier (en öppning för fri luftväg) i Storbritannien på grund av att trakealkanyler har gått sönder och glidit ur sitt läge. Trakealkanyler och kanylband tillverkas av flera olika tillverkare och Läkemedelsverket vill uppmärksamma hälso- och sjukvårdspersonalen i Sverige om att försäkra sig om att de olika komponenterna passar ihop.

2013-12-05 15:01 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PRAC-Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) möte i november 2013.

Läkemedelsverket har hittat spetsade potensprodukter i svenska butiker

2013-12-05 10:19 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har tidigare uppmärksammat att potensprodukter som säljs på nätet ofta innehåller otillåtna substanser. Under sommaren 2013 undersökte Läkemedelsverket potensprodukter även i fysiska butiker. Majoriteten av produkterna innehöll otillåtna substanser och substanserna var inte redovisade på förpackningen.

Engångsprodukter används felaktigt vid kärlröntgen

2013-11-22 13:32 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Återanvändning av engångsprodukter vid röntgenundersökningar förekommer på ett flertal sjukhus i Sverige. Användare av kontrastmedelssystem behöver vara ytterst noggranna med vilka produkter som kopplas samman till ett system för att minimera patientriskerna.

Rattskräck - kör igen redan efter ett möte

2013-11-19 07:59 CET KnackPunkten Körskolor och terapeuter som Lokaltidningen Mitt i pratat med vittnar om ett utbrett problem med rattskräck. Uppskattningsvis rör det sig om tusentals stockholmare. Därför erbjuder nu KnackPunkten, som arbetar med förändringsmetoden Knackning EFT (Emotionell FörändringsTeknik) att snabbt hjälpa dessa individer. Vecka 49 erbjuds en workshop där man erbjuder förändringsmöjlighet på dagen.

Teknikläger för längdskidåkare på Billingen lockar många

2013-11-18 08:05 CET Next Skövde presenterar I somras blev Billingens fritidsområde i Skövde utsett till ett officiellt Vasaloppscenter för alla tre grenar, skidåkning, löpning och cykling. En större satsning på träningsläger inom dessa sporter planeras under kommande år. Närmast förestående är tre skidläger för längdskidåkare, från nybörjare till elit, varav ett läger är riktat till enbart kvinnor. Intresset har varit stort.

2013-11-15 13:58 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Nya europeiska regler gör det nu möjligt att hämta ut sin receptbelagda medicin i hela Europa. Läkemedelsverket är klar med sin vägledning om vad som gäller och hur läkare och apotek ska gå till väga.

2013-11-11 11:58 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket samverkar med en monter med tre andra myndigheter på årets Odontologisk riksstämma och Swedental 14-16 november på Stockholmsmässan. Läkemedelsverket håller även ett seminarium om tandblekningsmedel.