Nyheter

Ryggsmärta - en föreläsning med läkaren Björn Branth hos Naprapatlandslaget

2014-02-17 13:57 CET Naprapatlandslaget Björn Branth är läkare och en av Sveriges främsta ryggkirurger. Han grundade år 2000 Stockholm Spinecenter och är nu verksam på ryggkirurgisektionen på Nacka sjukhus. Han har en helhetlig syn på människokroppen och kommer under denna föreläsning att dela med sig av sina erfarenheter om ryggproblematik, vad man kan göra för att förebygga och slippa dessa besvär.

2014-02-14 13:26 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En restsituation har uppstått för Absenor och Ergenyl (natriumvalproat) enterotabletter. Anledningen till den uppkomna situationen är att tillverkaren av hjälpämnet kalciumsilikat har upphört med sin produktion. Patienter rekommenderas att ta kontakt med läkare för ny bedömning/nytt recept.

2014-02-06 12:17 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har genomfört en stickprovskontroll av latexkondomer av tio olika kondommärken. Kontrollen innefattade mekaniska test och granskning av märkning. Av studien framgick att de största avvikelserna kunde noteras vad gäller märkning och då främst rörande information om latex.

2014-02-05 14:53 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En lyftvagn kombinerad med ett skötbord, kallad Eco-O-Lift, med ett alternativnamn Lyftvagn Lift & Drive 70E, har återkallats av Pernova Hjälpmedel AB. Produkten marknadsförs som ett hjälpmedel för brukare med funktionsnedsättning för att underlätta skötsel av barn genom att föräldern kan sitta kvar i sin rullstol. Lyften uppfyller inte säkerhetskrav och det har även inträffat en olycka tidigare.

BBC granskar Knackning

2014-01-22 08:01 CET KnackPunkten Professor Tony Stewart från Staffordshire University förbryllar den traditionella läkarkliniken i Birmingham. Läkarna förstår inte hur det går till, men måste numera accepterat den förunderliga knackningsmetoden på sin mottagning.

2014-01-20 23:53 CET Naturlig Syn Dagens Nyheter, Ekot, P1 morgon och Ring P1 har nämnt att ögonläkare oroar sig för risker vid ögonlaser och synoperationer. Genom ögonträning kan de flesta brytningsfel tränas: vart och ett har sina speciellt avpassade övningar. Läs mer på naturligsyn.se

2014-01-20 11:03 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Ny analys visar att ögonfransserumet NutraLuxe MD fortfarande innehåller prostaglandinanalog (PGA). Läkemedelsverket har därför fattat beslut om försäljningsförbud för produkten, samt att distributören måste återkalla NutraLuxe MD ifrån alla återförsäljare i Sverige.

2014-01-17 07:37 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En restsituation kommer att uppstå för Diamox (acetazolamid) 250 mg tabletter inom kort. Orsaken är produktionstekniska problem. Företaget ser över möjligheten att sälja utländska förpackningar på dispens.

2014-01-16 10:31 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Två nyare studier av effekterna av paracetamol på individers utveckling har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. Läkemedelsverket bedömer tillsammans med de andra europeiska myndigheterna vad forskningsresultaten kan betyda för användningen. Som tidigare rekommenderas försiktighet vid all användning av läkemedel under graviditet.

2014-01-08 14:21 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2013.