Nyheter

Svensk ny vice ordförande i Europafarmakopékommissionen

Svensk ny vice ordförande i Europafarmakopékommissionen

2016-06-22 11:22 CEST

​Läkemedelsverkets Torbjörn Arvidsson valdes igår till ny 1:e vice ordförande i Europaf...

Ny EU-lagstiftning för medicintekniska produkter

Ny EU-lagstiftning för medicintekniska produkter

2016-06-20 14:19 CEST

Den nya lagstiftningen syftar till öka säkerheten för de medicintekniska produkterna oc...

Kunskapsnivån kring försäljning av receptfria läkemedel behöver öka

Kunskapsnivån kring försäljning av receptfria läkemedel behöver öka

2016-06-14 09:49 CEST

​De senaste årens tillsyn visar att det fortsatt förekommer många brister hos försäljni...

Förslag möjliggör införsel av läkemedel för forskningsändamål

2016-06-13 12:14 CEST

Av säkerhetsskäl kontrolleras all hantering av läkemedel mycket noga. Ett krav för att ...

Lättläst om adhd

Lättläst om adhd

2016-06-10 13:28 CEST

Broschyrerna Lättläst om adhd hos vuxna och Lättläst om adhd hos barn och ungdomar besk...

Ansökan om rikslicens för Triklorättiksyra-adrenalin APL avslås

2016-06-09 09:18 CEST

Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Triklorättiksyra-adrenali...

Biverkningsrapportering fortsätter att öka

2016-05-30 14:55 CEST

Läkemedelverkets ”Årsrapport för biverkningar” visar att man under 2015 tagit emot cirk...

Förbättra säkerheten i ”First in human-prövningar”

2016-05-30 12:34 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av de riktlinjer som ...

Borrelia: Tester och traditionella behandlingar undermåliga

Borrelia: Tester och traditionella behandlingar undermåliga

2016-05-30 11:23 CEST

Danska Katrine Holm fick diagnosen Borrelia, i Tyskland. Innan dess hade danska läkare ...

Ny vägledning för medicinteknik

2016-05-27 13:01 CEST

Läkemedelsverket har publicerat en ny vägledning avsedd för tillverkare av in vitro dia...