Nyheter

2014-05-09 14:36 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller hydroxizin. Läkemedlen är godkända för behandling av flera olika tillstånd i de flesta medlemsstater i EU, t.ex. ångest och oro, klåda och sömnstörningar.

2014-05-08 22:01 CEST KurAkademin KurAkademin har tagit fram ett naturligt läkemdel mot artrossmärtor.

Workshop - Yoga & andning för löpare

2014-05-07 12:31 CEST Naprapatlandslaget Löpning kan ofta resultera i spända muskler. Utan att göra yoga eller annan rörlighetsträning för att släppa på dessa spänningar så kan din prestationsförmåga snabbt försämras. Nu har Du chansen att ta del av Dominique Lonchants djupa kunskaper i yoga & andning. Detta är en praktisk workshop där Dominique lär ut andningstekniker och yogaövningar som kommer att förbättra både din hälsa och löpning

2014-05-05 14:49 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i april 2014.

2014-04-28 15:22 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av autoinjektorer som innehåller adrenalin. De används vid svåra allergiska reaktioner.

2014-04-28 15:21 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Under SFAMs (Svensk Förening för Allmänmedicin) kongress i Västerås 14–16 maj kan du möta Läkemedelsverket och få en genomgång av den senaste elektroniska versionen av Läkemedelsboken (LB 2014).

2014-04-25 16:40 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency En rutininspektion har visat brister på en av tillverkningsplatserna för Buccolam som används för behandling av kramper hos barn.

2014-04-16 16:27 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Stulna och manipulerade förpackningar av cancerläkemedlet Herceptin (trastuzumab) har lokaliserats hos tillverkare i flera EU-länder. Berörda tillverkningssatser dras nu in.

Patienters upplevelse av vården på Vidarkliniken

2014-04-16 10:54 CEST Vidarkliniken Vidarklinikens patientenkät 2013 visar att mer än 90 % av patienterna är nöjda eller mycket nöjda med den vård och behandling som de fått på Vidarkliniken. Dessutom skulle nästan samtliga patienter rekommendera Vidarkliniken till närstående och vänner (medelvärde 5,9 på en skala mellan 0 – 6).

Studie visar halverad förskrivning av smärtläkemedel efter vård på Vidarkliniken

2014-04-15 11:41 CEST Vidarkliniken I en unik registerstudie har forskare nu visat att användningen av smärtlindrande läkemedel efter 90 dagar minskade till hälften för smärtpatienter som fått integrativ vård hos Vidarkliniken. I studien jämförde man också med motsvarande, matchade patienter som fått ”vanlig vård” där förskrivningen av smärtläkemedel istället nästan fördubblades.