Nyheter

2014-06-05 09:59 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i maj 2014.

2014-06-04 15:46 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har informerats om kommande bristsituation för kortisonpreparatet Betapred 0,5 mg tablett. De som har recept på Betapred och inte kan få detta expedierat på apotek bör kontakta sin vårdgivare.

2014-06-04 12:42 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den utredning som nu pågår i Italien efter det att stölder av läkemedlen Herceptin, Alimta (båda cancerläkemedel) och Remicade (antiinflammatoriskt läkemedel) konstaterats, har nu visat att ytteligare två cancerläkemedel, Avastin (bevacizumab) och Mabthera (rituximab) har stulits och distribuerats illegalt.

2014-06-03 10:32 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Uppsala Health Summit är ett internationellt forum som samlar beslutsfattare, opinionsledare och experter från industri, politik och akademi till en öppen dialog om morgondagens hälso- och sjukvård. Årets möte äger rum på Uppsala konsert och kongress och Läkemedelsverket är involverad både som sponsor av Uppsala Health Summit och som arrangör av en workshop.

2014-05-28 16:28 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Det menar Läkemedelsverket i en rapport till regeringen om behovet av nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter. De nya EU-reglerna innebär bland annat att halterna sänks och att användningen i barnprodukter (0-3 år) begränsas. De nya reglerna förväntas träda i kraft hösten 2014.

2014-05-23 09:39 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har fått information om att det kan förekomma internetförsäljning av självtester för klamydia som saknar CE-märkning vilket innebär att produkterna inte uppfyller regelverkets krav. Vid misstanke om klamydiainfektion ska man alltid kontakta sjukvården för diagnos och behandling.

2014-05-20 08:43 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency De allmänna råden LVFS 1995:18 och 1995:14 har blivit föråldrade på grund av nya bestämmelser och riktlinjer som gäller generellt för läkemedel, inklusive naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel. Läkemedelsverket har därför beslutat att upphäva dessa allmänna råd.

Arbetsbin till mor, drönare till studenten och bikupa till brudparet!

2014-05-15 08:20 CEST Svenska Bin Vill du bidra till en garanterat viktig sak – pollineringen av vår mat och vår natur – kan du välja att investera i bin. Genom att välja att delta i Svenska bins kampanj #pollineramera på Fundedbyme bidrar du till att öka biodlingen i Sverige, som på sikt behöver fördubblas. Det smarta är att du själv inte behöver sköta dem, klicka bara på ett alternativ som passar dig och din plånbok.

2014-05-09 14:55 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedlet Corlentor/Procoralan som innehåller ivabradin. Det används för symtomatisk behandling av stabil angina pectoris (kärlkramp) och kronisk hjärtsvikt hos vuxna.

2014-05-09 14:36 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller hydroxizin. Läkemedlen är godkända för behandling av flera olika tillstånd i de flesta medlemsstater i EU, t.ex. ångest och oro, klåda och sömnstörningar.