Nyheter

2014-01-20 23:53 CET Naturlig Syn Dagens Nyheter, Ekot, P1 morgon och Ring P1 har nämnt att ögonläkare oroar sig för risker vid ögonlaser och synoperationer. Genom ögonträning kan de flesta brytningsfel tränas: vart och ett har sina speciellt avpassade övningar. Läs mer på naturligsyn.se

2014-01-20 11:03 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Ny analys visar att ögonfransserumet NutraLuxe MD fortfarande innehåller prostaglandinanalog (PGA). Läkemedelsverket har därför fattat beslut om försäljningsförbud för produkten, samt att distributören måste återkalla NutraLuxe MD ifrån alla återförsäljare i Sverige.

2014-01-17 07:37 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En restsituation kommer att uppstå för Diamox (acetazolamid) 250 mg tabletter inom kort. Orsaken är produktionstekniska problem. Företaget ser över möjligheten att sälja utländska förpackningar på dispens.

2014-01-16 10:31 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Två nyare studier av effekterna av paracetamol på individers utveckling har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. Läkemedelsverket bedömer tillsammans med de andra europeiska myndigheterna vad forskningsresultaten kan betyda för användningen. Som tidigare rekommenderas försiktighet vid all användning av läkemedel under graviditet.

2014-01-08 14:21 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2013.

2013-12-23 09:43 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén inbjuder till farmakopékonferens fredagen den 7 februari 2014.

2013-12-06 10:19 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Det har inträffat incidenter med trakeostomier (en öppning för fri luftväg) i Storbritannien på grund av att trakealkanyler har gått sönder och glidit ur sitt läge. Trakealkanyler och kanylband tillverkas av flera olika tillverkare och Läkemedelsverket vill uppmärksamma hälso- och sjukvårdspersonalen i Sverige om att försäkra sig om att de olika komponenterna passar ihop.

2013-12-05 15:01 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PRAC-Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) möte i november 2013.

Läkemedelsverket har hittat spetsade potensprodukter i svenska butiker

2013-12-05 10:19 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har tidigare uppmärksammat att potensprodukter som säljs på nätet ofta innehåller otillåtna substanser. Under sommaren 2013 undersökte Läkemedelsverket potensprodukter även i fysiska butiker. Majoriteten av produkterna innehöll otillåtna substanser och substanserna var inte redovisade på förpackningen.

Engångsprodukter används felaktigt vid kärlröntgen

2013-11-22 13:32 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Återanvändning av engångsprodukter vid röntgenundersökningar förekommer på ett flertal sjukhus i Sverige. Användare av kontrastmedelssystem behöver vara ytterst noggranna med vilka produkter som kopplas samman till ett system för att minimera patientriskerna.